Byla 2-1050-372/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „Novitela“ priešieškinį ieškovei UAB „Barbacana“ dėl skolos priteismo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Barbacana“ atstovui F. B. O., adv. Irinai Petkienei, atsakovo atstovams R. Š., adv, Jūratei Šlitei, vertėjai R. Z.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Barbacana“ ieškinį atsakovui UAB ,,Novitela“ dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „Novitela“ priešieškinį ieškovei UAB „Barbacana“ dėl skolos priteismo ir

Nustatė

3Šalių ir jų atstovų reikalavimai ir paaiškinimai

4Ieškovė prašo iš atsakovo UAB ,,Novitela“ priteisti nusotolių 166787,06 Lt, visas iki bylos nagrinėjimo pabaigos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas UAB ,,Barbacana“ pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 1 d. su atsakovu UAB ,,Novitela“ sudarė terminuotą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 11-08/01 (toliau- Sutartis). Pagal šią Sutartį nuomotojas (atsakovas UAB ,,Novitela“) įsipareigojo suteikti nuomininkui (ieškovui UAB ,,Barbacana“) laikinai už mokestį valdyti ir naudotis patalpomis, esančiomis duomenys neskelbtini, Šiauliuose. Papildomai prie pagrindinės negyvenamųjų patalpų sutarties 2011 m. lapkričio 29 d. pagal priedą Nr. 1, atsakovas suteikė ieškovui teisę naudotis rūsio patalpomis, kurių plotas 216 kv.m., esančiomis tuo pačiu adresu, t.y. duomenys neskelbtini, Šiauliuose, bei 2011 m. lapkričio 30 d. papildomai suteikė ieškovui teisę naudotis rūsio patalpomis, kurių plotas 38 kv.m.. Bendras nuomojamų patalpų plotas sudarė 463 kv.m. Ieškovas paaiškino, kad 2012-04-27 saugant savo produkciją (česnakus) atsakovo nuomojamuose patalpose, sugedo įrengta patalpose šaldymo įranga. Tą pačią dieną apie įrangos gedimą, atsakovo UAB ,,Novitela“ administracija buvo informuota. Pranešus laiku apie šaldymo įrangos gedimą atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų pašalintas gedimas. Ieškovas mano, kad atsakovas nesilaikydamas Sutarties sąlygų pažeidė sutarties 11.1 p., 11.3 p. bei LR CK 6.189 str. 1 d. 6.485 str. 1 d. nuostatas ir nepašalino patalpose esamos šaldymo įrangos gedimo. Ieškovo nuomone, dėl atsakovo neveikimo, laiku nepašalinto šaldymo įrangos gedimo patalpose, kuris užtruko nuo 2012-04-27 iki 2012-05-11, nebuvo atitinkamos laikymo temperatūros, todėl patyrė didelius nuostolius. Ieškovas nurodė, kad jis buvo priverstas išvežti 28950 kg sugedusių česnakų į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Sugadintų česnakų vertė sudaro 127090,50 Lt, ieškovas patyrė transporto bei sandėliavimo išlaidos. Ieškovas teigia, kad atsakovo neveikimas sukėlė teisines pasekmes- pareigą atlyginti nuostolius (LR CK 6.245 str. 1 d.).

6Ieškovo atstovė advokatė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas žinojo, jog ieškovas iš užsienio veža česnakus, juos sandėliuoja ir parduoda. Teigė, kad ieškovui buvo patvirtinta, jog patalpose yra veikiantys šaldytuvai, ir kad visų metų laiku bus galima palaikyti reikiamą temperatūrą. Atstovė nurodė, kad UAB ,,Barbacana“ vadybininkė D. Š. buvo atsakinga už patalpų temperatūros stebėjimą, nes česnakus reikia laikyti pastovioje -3° C temperatūroje. 2012-04-27 dieną ji rado 0° C temperatūrą ryte, o vakare-jau teigiamą temperatūrą, kuri netinka česnakams laikyti. Atstovės teigimu, vadybininkė iš karto apie temperatūros pakilimą informavo vadovą, buvo pranešta UAB ,,Novitela“ direktoriui. Kitą dieną jie atvyko, bandė remontuoti, kitą dieną vėl buvo atvykę, vis žadėjo suremontuoti. Kadangi nebuvo suremontuota šaldymo įranga, česnakai sugedo. Atstovės teigimu, galėjo būti, jog nuo pat pradžių šaldytuvai nebuvo tinkamai paruošti, sureguliuoti, nebuvo reikiamo galingumo, tačiau buvo netinkamai sureaguota, atsakovas nesiėmė greitų veiksmų gedimams pašalinti. Dėl to ieškovas patyrė nuostolius. Atstovė atkreipė teismo dėmesį, kad Sutartis sudaryta su atsakovu 2011-08-01, kai tuo metu buvo šilta, tačiau česnakai nesugedo. Atstovė nurodė, kad byloje pateikta pažyma iš veterinarinės tarnybos parodo, kad UAB ,,Barbacana“ vykdė veiklą: vaisių, daržovių, uogų didmeninę prekybą, aliejaus ir ryžių bei kitų produktų prekybą. Posėdžio metu ji taip pat nurodė, kad 2012-05-11 UAB ,,Barbacana“ pranešė atsakovui UAB ,,Novitela“, kad nutraukia nuomos sutartį, nes sugedus šaldymo įrangai, jie nebegali naudotis patalpomis, buvo per aukšta temperatūra, nebetinkama česnakų laikymui. Ieškovas bei jo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino savo ieškinio reikalavimus, prašė tenkinti, o atsakovo priešieškinį atmesti. Ji nurodė, kad atsakovas neturi teisės reikalauti nuompinigių bei komunalinių paslaugų apmokėjimo, kai ieškovas neturėjo galimybės naudotis patalpomis.

7Atsakovas UAB ,,Novitela“ atstovas, nesutikdamas su ieškiniu bei jo reikalavimais, teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Barbacana“ 10 063,75 Lt skolą, 1831,60 Lt dydžio delspinigius, 357 Lt bylinėjimosi išlaidas, 6 proc. procesinių palūkanų už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei teisines paslaugas. Atsakovo teigimu, ieškovo ieškinys dėl nuostolių atlyginimo yra nepagrįstas. Nurodė, kad atsakovas, sudarydamas sutartį su ieškovu, nebuvo informuotas, kokia būtent komercine veikla ir kokius produktus ieškovas laikys išnuomotose patalpose, taip pat nežinojo, kokia temperatūra yra tinkama ieškovo išnuomotose patalpose laikomiems produktams. Atsakovo teigimu, vadovaujantis tarp šalių sudarytos Sutarties 7.2 punkto nuostatomis, ieškovas turėjo pareigą savo sąskaita ir jėgomis įsirengti patalpas, pritaikydamas jas sutarties 5.1 punkte nurodytai veiklai pagal savo poreikius. Teigia, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų tai, kad dėl gedimo ieškovas kreipėsi į atsakovą tą pačią dieną. Nurodė, kad ieškovas tik 2012-05-11 pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sudarytos nuomos sutarties nutraukimą, nes patalpose esanti temperatūra nėra tinkama ieškovo produkcijai laikyti. Atstovas nurodė, kad jis neturėjo pareigos palaikyti ieškovo nuomojamose patalpose temperatūros, tinkamos ieškovo produkcijai laikyti. Jo teigimu, ieškovas prieš sudarydamas patalpų nuomos sutartį, žinodamas kokią būtent produkciją laikys nuomojamose patalpose, privalėjo žinoti ir kokia patalpų temperatūra yra tinkama jo produkcijai laikyti bei reikalauti, kad atitinkamos sąlygos būtų įtrauktos į negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Atsakovas posėdžio metu patvirtino, kad patalpų nuomos sutartis pasirašyta 2011-08-01, o priedas prie sutarties dėl papildomai nuomojamos kitos patalpos rūsyje, pasirašytas 2011-12-01. Atsakovo teigimu, didesnių patalpų ieškovui prisireikė tada, kai atsivežė česnakus. Sudarant sutartį, apie juos nebuvo kalbama. Ieškovas nesumokėjo už komunalines paslaugas bei nuompinigius, todėl palaiko priešieškinį. Kadangi ieškovo darbuotojai sulaužė garažo vartus, prašo priteisti už jų remontą.

8Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nuomojamos patalpos nuomininkui buvo perduotos 2011 08 01. Sutartis buvo sudaryta apibrėžtam vienerių metų terminui, t.y. nuo 2011 08 01 iki 2012 08 01. Nuomininkas jokių pretenzijų dėl perimtų patalpų priėmimo metu nereiškė. Atstovė nurodė, kad atsakovui nuomos sutarties sudarymo metu nebuvo žinoma, kokią konkrečią veiklą ieškovas vykdo ir kokiu tikslu nuomoja patalpas. Teigia, kad atsakovo nuomojamose patalpose buvo įrengta patalpų vėsinimo techninė įranga, kuri palaikė patalpų temperatūrą, tačiau pagal technines specifikacijas ir sandėlyje laikomas medžiagas (česnakus), kurios išskiria šilumą, nėra ir nebuvo pajėgi užtikrinti reikiamą temperatūrą patalpoje, kad būtų galima laikyti česnakus. Atsakovo atstovė nurodė, kad atvykę UAB ,,Šaldytuvų meistrai“ specialistai patvirtino, kad jokių šaldymo įrangos gedimų nenustatyta, įranga veikia. Atstovė posėdžio metu teigė, kad iš teismui pateikto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012-10-31 d. rašto matyti, kad minėtai tarnybai 2012-01-31 d. atlikus patikrinimą, buvo nustatyta, kad patalpos netinka maisto produktų sandėliavimui, neužtikrinamos maisto produktų laikymo sąlygos (česnakai, aliejus, ryžiai laikomi nevalytose patalpose). Šio patikrinimo metu jokių trūkumų dėl sandėlio temperatūros nebuvo nustatyta. Kai ieškovas pašalino patikrinimo akte nurodytus trūkumus, Tarnyba 2012-02-15 d. ieškovui išdavė maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą Nr. 38. Byloje nėra duomenų, kokie česnakai, iš kurios partijos sugedo, nėra duomenų ar šie jau iki pirmojo patikrinimo į Lietuvą atgabenti ir ieškovo nuomojamose patalpose laikomi česnakai buvo realizuoti. Atstovė nurodė, kad 2012 05 03 d. Tarnybai atlikus patikrinimą, vėl buvo nustatyta, jog ieškovas laiko česnakus teritorijoje, neapsaugotoje nuo kritulių, tiesioginės saulės šviesos, dulkių ir pan. Ji mano, kad ieškovo patirti nuostoliai nėra ir nebuvo susiję su ieškovo nurodyta priežastimi-patalpose esančios vėsinimo įrangos gedimu. Atstovė nurodė, kad ieškovo sandėliuojama produkcija sugedo per laikotarpį, kai buvo didžiausia vidutinė dienos ir nakties temperatūra ieškovo veiklos pagal 2012-02-15 d. pažymėjimą vykdymo laikotarpiu. Remiantis tuo, darytina išvada, kad ieškovo produkcija sugedo ne dėl atsakovo netinkamo prievolių vykdymo, bet dėl paties ieškovo nerūpestingumo ir neapdairumo neužtikrinus maisto produktų laikymo sąlygų, taip pat dėl to, kad ieškovas veiklą vykdė, ir gavo pažymėjimą tuo laikotarpiu, kai lauko vidutinė paros temperatūra buvo žemesnė nei -4 C. Lauko vidutinei temperatūrai kylant, ieškovo pareiga buvo sekti, pastebėti bei užtikrinti, kad nekiltų dėl to neigiamų pasekmių (nuostolių). Atstovė pabrėžė, kad atsakovas nepažeidė nei teisės aktuose nei Sutartyje nustatytų pareigų, todėl prašo ieškinį atmesti, kaip neteisėtą ir nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo atsakovo naudai. Ji taip pat prašo patenkinti priešieškinį, kurį palaiko visiškai jame išdėstytais motyvais.

9Teismo padarytos išvados ir argumentai

10Dėl nuostolių priteisimo

11CK reglamentuojamos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Jos yra 4 : 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), 2) priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), 3) kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga (CK 6.248 straipsnis), 4) žala ir nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje turi būti analizuojami ieškovo patirti nuostoliai, kadangi civilinė atsakomybė kyla iš sutartinių santykių. Tik šių sąlygų visetas gali sukelti civilinę atsakomybę. Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant skolininko kaltei, išskyrus tuos atvejus, kuriais ji atsiranda be kaltės. Kadangi atsakovas įrodinėja, kad jis nėra kaltas dėl ieškovui atsiradusių nuostolių, teismas visų pirma analizuoja šią civilinės atsakomybės sąlygą. Kaip matyti iš 2011 m. rugpjūčio 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr.11-08/01 , patalpos buvo išnuomojamos ieškovo komercinės veiklos vystymui (9 b.l., 1 t.). Sutartyje nebuvo konkrečiai numatyta, kokiems poreikiams bus naudojamos patalpos. Kaip patvirtino šalys, atsakovo išnuomotose patalpose buvo įrengta patalpa, kurioje buvo šaldymo įranga. Nenuginčytas tas faktas, kad ieškovas pirmiausia jas naudojo maisto produktų (ryžių ir aliejaus) sandėliavimui. Tik nuo 2011 m. gruodžio 1 d. ieškovas išsinuomojo papildomas patalpas (16-17 b.l., 1 t.), kuriose buvo valomi ir fasuojami česnakai, atvežti ir laikomi šaldymo patalpose. Ieškovas kaip rūpestingas ir atidus verslininkas privalėjo išsiaiškinti, kokios laikymo sąlygos privalėjo būti nustatomos šiame šaldytuve. Atsakovas nebuvo įpareigotas tikrinti, ar česnakai gali būti sandėliuojami ieškovo išsinuomotose patalpose, kokia temperatūra turėjo būti palaikoma šioms daržovėms saugoti. Nuomos sutartyje nebuvo numatyta, kokia temperatūra privalėjo būti palaikoma šaldymo patalpose. Česnakams ėmus gesti, buvo iškviesti meistrai, kurie turėjo imtis remonto darbų. Teisme apklaustas liudytojas A. Ž., dirbantis UAB „Šaldytuvų remontas“ vadovu, patvirtino, kad atsakovui priklausančioje šaldymo patalpoje įrangos gedimo nebuvo nustatyta. Liudytojas patvirtino, kad tokiam šaldymo patalpose esančiam česnakų kiekiui šaldymo įranga buvo per silpna, o jiems pradėjus kaisti, patalpose pakilo temperatūra. Liudytojas taip pat patvirtino, kad kiekvienam produktui yra skaičiuojama, koks kiekis bus laikomas, kokios daržovės, kas kiek dažnai bus atvežama ir pervežama. Tuos skaičiavimus atlieka UAB ,,Šaldytuvų remontas“. Ieškovas nesikreipė į šią įmonę, o atsakovas neturėjo ir negalėjo kontroliuoti, kokius produktus ir jų kiekius laikys ieškovas. Atsakovo veiksmus, susijusius su aktyvia pagalba, ėmus vegetuoti ieškovui priklausantiems česnakams, ieškovas nepagrįstai vertino kaip šaldymo įrangos remonto darbus. Liudytojas K. V. patvirtino, kad išvežus česnakus iš šaldymo patalpos, joje temperatūra krisdavo, o tik atgal sudėjus keletą tonų česnakų, vėl pakildavo tiek, kad česnakai imdavo kaisti. Liudytojas patvirtino, kad meistrai pasakė, kad įranga yra per silpna. Liudytoja D. Š. patvirtino, kad atvykę meistrai bandė remontuoti šaldymo įrangą, tačiau temperatūra nebenukrito iki tiek, kad būtų galima laikyti česnakus, kurie buvo atgal pervežti, juos atvėsinus lauke. Įvertinęs surinktus įrodymus, teismas nustatė, kad ieškovui padaryti nuostoliai neatsirado dėl atsakovo kaltės. Nesant jos, ieškinys negali būti tenkinamas, analizuoti kitas civilinės atsakomybės sąlygas nėra pagrindo.

12Dėl nuomos sutarties nutraukimo

13Šalys, sudarydamos sutartis, neišeidamos už įstatymų nustatytų ribų, laisvai disponuoja savo teisėmis ir sprendžia dėl pareigų prisiėmimo. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Taigi tiek, kiek tai nedraudžiama įstatymo, šalių teisė susitarti dėl sudaromos sutarties sąlygų priklauso nuo jų valios, laisvo apsisprendimo, tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama sąžiningai (CK 6.158 straipsnis). Kita vertus, sudariusios sutartį ir prisiėmusios tam tikras sutartines teises ir pareigas, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai jas vykdyti, t. y. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Esminė nuomos sutarties sąlyga – susitarimas dėl nuomos sutarties objekto: nuomos sutartyje turi būti nurodytas daiktas ar jo požymiai, leidžiantys nustatyti daiktą, kurį nuomotojas privalo perduoti nuomininkui. Nagrinėjamu atveju ieškovas išsinuomojo komercines patalpas, kuriose nebuvo detalizuota, kokius produktus jose laikys ieškovas. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju dėl to, kad ieškovas nebegalėjo naudotis šaldymo patalpomis, nėra atsakovo kaltės. Kaip jau patvirtino liudytojai, šios patalpos galėjo būti naudojamos tam tikram česnakų kiekiui saugoti. Šalys nebuvo sutarę, kiek tonų česnakų būtų galima talpinti. Ieškovui viršijus išsinuomotų patalpų šaldymo įrangos galimybes, patalpos tapo netinkamos naudotis produkcijos laikymui. Tačiau teismas sprendžia, kad būtų nesąžininga versti ieškovą naudotis tomis patalpomis, kurios nebegalėjo būti jam tinkamos. Atsakovas taip pat neginčija, kad sutartis galėjo būti nutraukta vienasmeniškai, tačiau tam turėjo būti tinkamai pasiruošta. CK 6.218 straipsnio 1 dalis reglamentuoja pranešimo apie numatomą sutarties nutraukimą bendrą tvarką, nurodant, kad CK 6.217 straipsnio nustatytais pagrindais apie sutarties nutraukimą vienašališkai (nesikreipiant į teismą), privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų. Tokios nuostatos leidžia sutartį pažeidusiai šaliai iš anksto sužinoti nukentėjusios šalies poziciją ir išvengti papildomų nuostolių, kurių gali atsirasti dėl to, kad nėra aišku, ar bus reikalaujama įvykdyti sutartį ir ar pavėluotas įvykdymas bus priimtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas civilinėje byloje J. Z. v. UAB „Baldras“, bylos Nr. 3K-P-346/2004). Byloje nustatyta, kad šalių nuomos sutartyje 12.4 buvo susitarta dėl įspėjimo apie numatomą sutarties nutraukimą terminų, kurie sutampa su CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatytu trisdešimties dienų terminu, kurio ieškovas nesilaikė. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime (pranešime) nurodytos datos (CK 6.218 straipsnis); jeigu šalis nesilaiko sutartyje ar teisės normose nustatytų įspėjimo terminų, tai sutarties nutraukimo diena pripažįstama sutartyje ar teisės normoje nustatyto termino pabaiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ v. UAB ,,Glass market“, bylos Nr. 3K-3-430/2008). Pranešimą apie sutarties nutraukimą ieškovas pateikė 2012.05.11. Teismas sprendžia, kad 30 dienų terminą jis privalėjo išlaikyti, priešingu atveju būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas. Taigi, ieškovas privalėjo mokėti sutartyje numatytus nuompinigius bei komunalinius patarnavimus iki 2012.06.10.

14Dėl skolos priteisimo

15Pagal šalių sudarytos nuomos sutarties 9 punktą (120 b.l., 1 t.), šalys buvo numatę, kokia tvarka bus atsiskaitoma už komunalines paslaugas (už vandenį ir elektros energiją). Teismas sprendžia, kad atsakovas pagrįstai reikalauja priteisti iš ieškovo už šias paslaugas 4391,43 Lt už 2012 m. balandžio mėnesį (129 b.l., 1 t.), 2639,05 Lt už 2012 m. gegužės mėnesį (133 b.l., 1 t.). Šios sumos buvo skaičiuojamos pagal skaitiklių rodmenis, ko neginčijo ir ieškovo atstovai. Teismui jau pripažinus, kad sutartis buvo nutraukta nuo 2012.06.10, ieškovas atsakovui privalėjo mokėti nuompinigius iki šios datos. Pagal priešieškinio reikalavimą dėl komunalinių paslaugų apmokėjimo, atsakovas reikalauja priteisti mažesnę sumą, nei ji nurodyta PVM sąskaitose faktūrose. Pažymėtina, kad 2012.06.07 ieškovas dar atlikinėjo darbus, susijusius su česnakų pervežimu, o tai reiškia, kad nuomotos patalpos nebuvo tuščios ir atsakovas negalėjo visiškai jomis naudotis (37 b.l., 1 t.). Tai sutampa su atsakovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų laikotarpiais (131-132 b.l., 1 t.).

16Dėl atsakovo turėtos žalos

17Teismui pateikta PVM sąskaita faktūra, iš kurios matyti, kad atsakovas turėjo 895,40 Lt žalos, remontuodamas garažo vartus (130 b.l.,1t.). Sprendžiant šį klausimą, CK reglamentuojamos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos, kurias jau analizavo teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo. Jos yra 4 : 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), 2) priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), 3) kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga (CK 6.248 straipsnis), 4) žala ir nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė, kad atsakovui buvo padaryta žala. Vien tas faktas, kad buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, savaime nerodo, jog buvo remontuojami atsakovui priklausantys garažo vartai. Byloje nebuvo pateikta absoliučiai jokių įrodymų, kad dėl remonto atsakovas buvo priverstas išleisti konkrečią pinigų sumą. Teismas turėtų galimybę vertinti galimos žalos dydį pagal lokalinę sąmatą, jei tie darbai nebūtų atlikti. Tokia sąmata nepateikta. Tuo atveju, kai jie atlikti, teismui buvo privalu įrodyti, kuo grindžiama PVM sąskaita faktūra NOVI 3084. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad atsakovas nepagrindė žalos atsiradimo fakto. Nesant bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, reikalavimas laikytinas neįrodytu. Šiuo atveju ieškovas turi įrodinėti tik jo kaltę, visos kitos sąlygos įrodinėjamos atsakovo.

18Dėl delspinigių priteisimo

19Sutarties 14.1 punkte šalys buvo nustatę 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovui buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros už nuomos mokestį ir komunalinius patarnavimus. Ši suma sudaro 9158,36 Lt, o tokiu atveju pagal sutarties sąlygas delspinigiai sudarytų 1666,82 Lt. 9158,36 Lt suma susidarė, paties atsakovo skaičiavimo pagrindu (113 b.l., 1 t.). Sutarties šalys yra verslininkai, todėl nei vienai jų netaikytinas silpnesnės šalies kriterijus. Ieškovas, sudarydamas ir pasirašydamas aptariamą sutartį, sutiko su jos sąlygomis ir žinojo, kad pažeidus sutartį bus skaičiuojami joje nustatyto dydžio delspinigiai. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Nagrinėjamoje byloje atsakovas nereikalavo nuostolių atlyginimo, todėl neįrodinėjo realiai patirtų nuostolių fakto ir dydžio. Dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies taikymo, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o prašo tik netesybų, teismas, manydamas, jog prašomos priteisti netesybos yra pernelyg didelės, dėl jų mažinimo sprendžia atsižvelgdamas į visas reikšmingas nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis savo vidiniu suvokimu ir siekiu užtikrinti, kad netesybų prašanti šalis be pagrindo nepraturtėtų jų sąskaita. Kaip jau nurodyta, įgyvendinant CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatytą galimybę mažinti netesybas, spręstina dėl delspinigių dydžio jų santykyje su pagrindinės prievolės įvykdymu. Pasinaudodamas jam suteikta diskrecijos teise, teismas sprendžia, kad atsakovo reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotinga. Ginčijama suma pagal sutartį sudaro tik 9158.36 Lt, o priteistini delspinigiai turėtų sudaryti 1666,82 Lt. Mažindamas juos dvigubai, teismas daro išvadą, kad 833,41 Lt suma atitiktų protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Įvertinama ir ta aplinkybė, kad iki kilusio ginčo ieškovas su atsakovu atsiskaitinėjo tinkamai, tarp šalių buvo susiklostę normalūs sutartiniai santykiai. Teismas įvertina tai, kad į skaičiuotinų delspinigių sumą atsakovas nepagrįstai įtraukė 895,40 Lt už garažo vartų remontą. Tuo tarpu delspinigiai galėjo būti skaičiuojami tik nuomos mokesčio ir komunalinių mokesčių mokėjimą praleidus terminus. Dėl palūkanų priteisimo

20Atsakovas reikalauja priteisti 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Teismas sprendžia, kad toks jo reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis ). Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Ieškovo atžvilgiu ieškinys atmetamas, todėl jo turėtos išlaidos nepriteisiamos. Atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš dalies, kadangi priešieškinys tenkintinas iš dalies. Iš atsakovo ieškovui priteistina 299,87 Lt žyminio mokesčio. Reikalavimas priteisti 726 Lt išlaidas, susijusias su apmokėjimu už teisinę pagalbą, suteiktą UAB „EU-RUS Law Service“, nepagrįstas. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kokiu būdu sprendžiamas klausimas dėl teisinės pagalbos suteikimo. Šiuo atveju teismui nėra pateikta jokio pagrindimo, kokias konkrečias teisines paslaugas suteikė ši įmonė. Nepateikus teismui išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, teismas neturi pagrindo priteisti šių išlaidų iš ieškovo. Ta pati įmonė išrašė PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas rengiant ieškinį (148 b.l., 1 t.), tačiau teismui nepateikta įrodymų, kad atsakovas sumokėjo 484 Lt. Vertinant advokatų pagalbos apmokėjimą, teismas pripažįsta, kad pagal pateiktus įrodymus atsakovas sumokėjo jiems 3599,75 Lt už teisinę pagalbą. Teismui pateikta detalizacija, už kokias konkrečiai paslaugas buvo mokėta. Tačiau teismas sprendžia, kad tokia didelė suma negali būti priteisiama. Pagal Rekomendacijas teismas, priteisdamas atstovavimo išlaidas, vertina bylos sudėtingumą, priteistinų ar ginčijamų pinigų sumų dydį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato būtinybę išvykti iš į kitą vietovę, specialių žinių reikalingumą. Nagrinėjamu atveju byla nebuvo sudėtinga, nebuvo reikalingos specialiosios žinios, nagrinėtais klausimais nebuvo reikalingos specialiosios žinios, yra suformuota plati teismų praktika. Sudarydamas sutartį su advokatais iš kitos vietovės, atsakovas pats prisiėmė riziką, kad ieškinys ir priešieškinis gali būti nepalankiai išspręstas jo atžvilgiu. Advokatai dalyvavo tik viename teismo posėdyje, jie neruošė nei atsiliepimo į ieškinį, nei priešieškinio. Tokiu atveju teismas sprendžia, kad atsakovo turėtos atstovavimo išlaidos sudaro ne daugiau nei 2000 Lt.

22Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, a.s. Nr.( - ) AB DNB banke) ieškinį atsakovui UAB „Novitela“ ( įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, a.s. Nr.( - ) AB Ūkio bankas) dėl nuostolių atlyginimo atmesti.

24Priešieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini. a.s. Nr.( - ) AB DNB banke) atsakovui UAB „Novitela“ ( įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, a.s. Nr.( - ) AB Ūkio bankas) 9158,36 Lt skolos ir 833,41 Lt delspinigių.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, a.s. Nr.( - ) AB DNB banke) atsakovui UAB „Novitela“ ( įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, a.s. Nr.( - ) AB Ūkio bankas) 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 9991,77 Lt sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012.08.07) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

27Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini. a.s. Nr.( - ) AB DNB banke) atsakovui UAB „Novitela“ ( įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, a.s. Nr.( - ) AB Ūkio bankas) 2299,8 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Šalių ir jų atstovų reikalavimai ir paaiškinimai... 4. Ieškovė prašo iš atsakovo UAB ,,Novitela“ priteisti nusotolių 166787,06... 5. Ieškovas UAB ,,Barbacana“ pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2011 m.... 6. Ieškovo atstovė advokatė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas... 7. Atsakovas UAB ,,Novitela“ atstovas, nesutikdamas su ieškiniu bei jo... 8. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nuomojamos patalpos... 9. Teismo padarytos išvados ir argumentai... 10. Dėl nuostolių priteisimo... 11. CK reglamentuojamos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Jos yra 4 : 1)... 12. Dėl nuomos sutarties nutraukimo... 13. Šalys, sudarydamos sutartis, neišeidamos už įstatymų nustatytų ribų,... 14. Dėl skolos priteisimo... 15. Pagal šalių sudarytos nuomos sutarties 9 punktą (120 b.l., 1 t.), šalys... 16. Dėl atsakovo turėtos žalos... 17. Teismui pateikta PVM sąskaita faktūra, iš kurios matyti, kad atsakovas... 18. Dėl delspinigių priteisimo... 19. Sutarties 14.1 punkte šalys buvo nustatę 0,2 procentų dydžio delspinigius... 20. Atsakovas reikalauja priteisti 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo... 21. Ieškovo atžvilgiu ieškinys atmetamas, todėl jo turėtos išlaidos... 22. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 23. Ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė... 24. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys... 27. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovo UAB „Barbacana“ (įmonės kodas duomenys... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...