Byla 3K-3-430/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Laužiko ir Juozo Šerkšno,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Glass market“ kasacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimo ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ ieškinį atsakovui UAB ,,Glass market“ dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Bylos šalis siejo komerciniai negyvenamųjų patalpų nuomos santykiai.

6Pagal 2002 m. spalio 17 d. nuomos sutartį atsakovas valdė 91,28 kv. m negyvenamąsias patalpas Šiauliuose, Vilniaus g. 146. Sutartis buvo keičiama: kito nuomos kaina ir terminas. Vėliausiu pakeitimu šalys 2006 m. lapkričio 17 d. pakeitė nuomos sutarties 1.3 punktą ir nustatė nuomos terminą iki 2007 m. sausio 2 d. Šiam pasibaigus atsakovas daugiau kaip dešimt dienų naudojosi nuomojamomis patalpomis. Ieškovas nurodė, kad jis neprieštaravo dėl nuomininko tolesnio naudojimosi patalpomis ir nuomos sutarties tapimo neterminuota. Pagal CK 6.480 straipsnį neterminuotą nekilnojamojo daikto nuomos sutartį viena šalis turi teisę bet kada nutraukti, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius iki sutarties nutraukimo. Ieškovas teigia, kad 2004 m. spalio 28 d. terminuotos sutarties pakeitimo susitarime nurodytas ilgesnis – šešių mėnesių įspėjimo terminas. Jo nuomone, ši sąlyga galiojo nuomos santykiams ir kai sutartis tapo neterminuota. Atsakovas 2007 m. kovo 6 d. pranešė, kad nuo 2007 m. kovo 13 d. nutraukia patalpų nuomos sutartį. Kadangi atsakovas nesilaikė sutartyje nustatyto įspėjimo termino, tai ieškovas prašė teismo: pripažinti neteisėtu 2002 m. spalio 17 d. patalpų nuomos sutarties nutraukimą pagal atsakovo UAB „Glass market“ 2007 m. kovo 6 d. pranešimą, priteisti iš atsakovo 40 637,35 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino: pripažino neteisėtu 2002 m. spalio 17 d. patalpų nuomos sutarties dėl 91,28 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų Šiauliuose, Vilniaus g. 146, nutraukimo pagal UAB „Glass market“ 2007 m. kovo 6 d. pranešimą; priteisė ieškovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo UAB ,,Glass market“ 40 637,35 Lt skolos ir nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos: nuo bylos iškėlimo dienos – 2007 m. kovo 29 d. - iki pareiškimo apie ieškinio dalyko pakeitimą priėmimo dienos – 2007 m. rugsėjo 26 d. - nuo 35 326,79 Lt sumos, o nuo pareiškimo apie ieškinio dalyko pakeitimą priėmimo dienos – 2007 m. rugsėjo 26 d. – nuo 40 637,35 Lt sumos, taip pat 1219,19 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 2950 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 150 Lt išlaidų už antstolio paslaugas.

9Teismas nustatė, kad, pasibaigus nuomos terminui, nuomininkas toliau naudojosi patalpomis, nuomotojas tam neprieštaravo, dėl to sutartis tapo neterminuota (CK 6.481 straipsnis). Sutarties 5.6 punkte nurodyta, kad viena šalis gali nutraukti sutartis, kitą šalį įspėjusi prieš šešis mėnesius. Atsakovas 2007 m. kovo 6 d. pranešė, kad nuo 2007 m. kovo 13 d. nutraukia sutartį, nesilaikydamas sutartyje nustatyto įspėjimo termino. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovui atsirado sutartinė atsakomybė. Ieškovas patyrė nuostolių, nes negavo nuomos pajamų, kurias pagrįstai tikėjosi gauti, ir negalėjo patalpų išnuomoti kitiems asmenims. Teismas ieškovo turėtas gauti 48 795,27 Lt nuomos mokesčio pajamų priteisė iš atsakovo (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Atsakovas turi taip pat atlyginti ieškovo tiesioginius nuostolius – 223,52 Lt patalpų komunalines išlaidas nuo 2007 m. kovo 1 d. iki ieškinio pareiškimo dienos. Iš antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo teismas sprendė, kad ieškovui grąžintos patalpos buvo pablogintos būklės, jų remontui ieškovas išleido 5310,56 Lt, ši suma taip pat priteistina iš atsakovo (CK 6.493 straipsnio 1 dalis). Atsakovas ieškovui atlygino 13 692 Lt nuostolių, dėl to privalo atlyginti likusią 40 637,35 Lt nuostolių dalį.

10Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 4 d. nutartimi atsakovo UAB ,,Glass market“ apeliacinis skundas atmestas ir Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

11Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šalių susirašinėjimo medžiaga patvirtinta, jog sutartis nebuvo nutraukta, jos galiojimas pratęstas iki 2007 m. sausio 2 d., po šios datos ji tapo neterminuota. Atsakovas neturėjo teisės sutartį nutraukti mažiau nei prieš šešis mėnesius įspėjęs ieškovą, taip pasielgęs jis pažeidė sutartį, dėl to sutarties nutraukimas yra neteisėtas. Kolegija nurodė, kad į nuostolių atlyginimą ieškovui įskaitomas ir PVM nuo nesumokėtos nuomos mokesčio dalies. Nutartyje pripažinta, kad pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai priteisė iš atsakovo patalpų remonto išlaidas, nes patalpų būklė pablogėjo dėl atsakovo veiklos.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Glass market“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 4 d. nutartį bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti, arba grąžinti bylą žemesnės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

141. Teismai padarė klaidingą išvadą, kad nuomos sutartis turėjo galioti iki 2007 m. sausio 2 d., nes neįvertino atsakovo pateiktų įrodymų: 2006 m. gegužės 12 d. raštu atsakovas informavo ieškovą, kad nuo 2006 m. lapkričio 14 d. nutrauks sutartį. Ieškovas 2006 m. birželio 5 d. raštu sutiko nutraukti sutartį nuo 2006 m. lapkričio 16 d. Sutarties nutraukimas atleidžia šalis nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 straipsnio 1 dalis).

152. Nutraukusios sutartį šalys susitarė dėl naujos nuomos sutarties sudarymo tomis pačiomis esminėmis sutarties sąlygomis, nuomos terminas nustatytas nuo 2006 m. lapkričio 17 d. iki 2006 m. gruodžio 18 d. CK 6.193 straipsnyje reikalaujama sutartis aiškinti sąžiningai. Teismų išvada, kad šalys susitarė dėl šešių mėnesių įspėjimo termino prieš nutraukiant nuomos sutartį, kai visas nuomos sutarties terminas buvo tik pusantro mėnesio, prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Ieškovas žinojo, kad atsakovas neketina tęsti nuomos santykių, tai jis patvirtino 2006 m. rugsėjo 18 d. raštu. Sprendžiant ginčą dėl sutarties sąlygų svarbu ne tik sutarties tekstas, bet ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu ir kitokiais veiksmais, dėl to reikia atsižvelgti į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, jų dokumentus, susirašinėjimą, susiklosčiusius tarpusavio santykius.

163. 2002 m. spalio 17 d. sutarties 3.4 ir 4.2 punktuose nurodyta konkreti netesybų suma, apribojanti nuomininko sutartinę atsakomybę už pirmalaikį sutarties nutraukimą, yra 10 953,60 Lt. Atsakovas ieškovui visiškai atlygino netesybas. Be to, teismai neatsižvelgė į tai, kad priteisti nuostoliai yra su PVM, tačiau šis mokestis sumokamas į biudžetą, o ne nukentėjusiai šaliai kaip jos nuostolių dalis. Teismai nenustatė, ar šios ieškovo pajamos laikomos apmokestinamomis PVM. Pagal PVM įstatymo 3 straipsnio 1 dalį PVM objektas yra prekių ir paslaugų tiekimas, kurio būtina sąlyga yra ekonominės veiklos vykdymas. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos parengtą PVM įstatymo 2 straipsnio 6 dalies paaiškinimą į gautų iš ekonominės veiklos pajamų apimtį neįeina PVM mokėtojo gauta pagautė, netesybos ir kitos panašios sumos, kurios nėra pajamos iš veiklos.

17Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Glass market“ kasacinį skundą ieškovas UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu esminiai argumentai:

181. Kasacinio skundo argumentai, kad šalių nuomos sutartis pasibaigė ir buvo sudaryta nauja sutartis, nepagrįsti, nes kasatorius 2006 m. gegužės 12 d. raštu įspėjo ieškovą, kad už šešių mėnesių nutrauks sutartį, tačiau šio ketinimo atsisakė ir aiškiai išreiškė ketinimą pratęsti nuomos santykius 2006 m. lapkričio 16 d. rašte siūlydamas sudaryti naują sutartį, paliekant esmines sutarties sąlygas. Šiuo raštu nekeisdamos kitų nuomos sutarties sąlygų šalys susitarė dėl naujo sutarties termino, t. y. iki 2007 m. sausio 2 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartyje UAB ,,Pristis“ v. UAB ,,Optometrijos centras“ byloje Nr. 3K-3-290/2007, 2008 m. sausio 30 d. nutartyje UAB ,,Forte baldai“ v. UAB ,,Neiseris“ byloje Nr. 3K-3-70/2008 išaiškinta, kad, šalims skirtingai aiškinant savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio.

192. Sutarties tapimui neterminuota ir šešių mėnesių įspėjimo apie vienašališką jos nutraukimą termino taikymui neturi reikšmės tai, kad šalys susitarė dėl trumpesnio, nei įspėjimo terminas, nuomos termino (CK 6.481 straipsnis). Kasatoriui tapo žinomos sutarties tapimo neterminuota pasekmės. Įspėjimo apie nuomos sutarties nutraukimą terminas buvo abipusiškai naudingas ir atitiko suderintus šalių interesus. Nutraukdamas sutartį ne nustatyta tvarka atsakovas nesilaikė pareigos pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.

203. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos. Atsakovas pažeidė sutarties nuostatas ir tai patvirtina visas sąlygas sutartinei atsakomybei atsirasti. Sumokėjęs netesybas atsakovas nėra atleistas nuo likusių nuostolių kompensavimo, nes sutartimi nesusitarta dėl civilinės atsakomybės ribų. Dėl to teismai pagrįstai taikė visiško nuostolių atlyginimo principą (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Be to, pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalį netesybos įskaitomos į nuostolius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje byloje Nr. 3K-7-304/2007 išaiškino, kad tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą.

214. Ieškovas yra PVM mokėtojas, dėl to priteista negauto nuomos mokesčio suma pagrįstai buvo skaičiuojama su PVM. Ieškovo pajamos iš patalpų nuomos yra PVM objektas. Ieškovas išrašė atitinkamas PVM sąskaitas-faktūras, šį mokestį sumokėjo, dėl to teismai pagrįstai negautas pajamas už patalpų nuomą priteisė su PVM.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Dėl teisės vienašališkai nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, prieš tai kitą šalį įspėjus (atsisakymas nuo sutarties)

25Sutarties laisvės principas reiškia sutarties šalių teisę nustatyti, papildyti ar pakeisti sutarties sąlygas tiek, kiek to neriboja imperatyviosios teisės normos. Jeigu sutarties sąlygas nustato dispozityviosios teisės normos, tai šalys gali susitarti šių sąlygų netaikyti arba susitarti dėl kitokių sąlygų. Jeigu tokių susitarimų nėra, sutarties sąlygos nustatomos pagal dispozityviąsias normas. CK šeštosios knygos XXVIII skyriaus normos reglamentuoja nuomos santykius. Negyvenamųjų patalpų komerciniai nuomos santykiai neturi specialaus teisinio reguliavimo, kaip, pvz., žemės nuoma, todėl tokiems nuomos santykiams taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis UAB ,,Sarteksas“ v. UAB ,,Beltateksas“ byloje Nr. 3K-3-203/2007).

26Nagrinėjamoje byloje šalių teisiniai santykiai susiklostė remiantis terminuota nuomos sutartimi. Sutarties terminas kito, nes šalys sutartį keitė ir pakeitimus formino raštu. 2007 m. sausio 2 d. pasibaigė šalių nustatytas sutarties terminas. Naujo termino šalys nenustatė, nuomos santykiai tęsėsi, nes atsakovas valdė nuomos dalyką, o ieškovas per dešimt dienų nuo termino pasibaigimo nepareiškė prieštaravimų. Tokie santykiai teismų tinkamai kvalifikuoti kaip neterminuota nuoma (CK 6.481 straipsnis). Termino reikšmė sutartiniuose santykiuose daugialypė, o nuomos santykiams reikšminga dėl skirtingos terminuotos ir neterminuotos sutarties nutraukimo tvarkos bei privalomumu nurodyti sutarties nutraukimo pagrindą (terminuotos sutarties atveju) ar tokio pagrindo nenurodant (neterminuotos sutarties atveju). Terminu apibrėžti nuomos teisiniai santykiai paprastai atitinka abiejų šalių interesus, nes juo užtikrinamas tų santykių stabilumas, teisinės padėties apibrėžtumas. Sutartinių santykių stabilumui tarnauja ribojimas nutraukti terminuotą sutartį vienos šalies reikalavimu net ir pažeidus sutartį, nes reikia nustatyti tokio pažeidimo esmingumą bei negalimumą pašalinti pažeidimus kitokiais būdais (CK 6.497 straipsnio 3 dalis). Kasacinis teismas suformavo praktiką dėl kriterijų, kad galima naudotis teise nutraukti terminuotą sutartį vienos šalies reikalavimu ne teismine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas J. Zolotariovas v. UAB ,,Baldras“ byloje Nr. 3K-P-346/2004). Terminuotos sutarties nutraukimą kitaip, nei nustatyta CK 6.497 ir 6.498 straipsniuose, šalys gali numatyti sutartyje.

272004 m. spalio 28 d. bylos šalys sutarė dėl naujo sutarties termino ir dėl kitokios, nei numatyta dispozityviosiose teisės normose, vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos, t. y. teisės nutraukti sutartį neteismine tvarka nenurodant pagrindo įspėjant kitą šalį prieš šešis mėnesius. Šie terminuotos sutarties pakeitimai nustatė šalims teisę nutraukti sutartį be sutarties pažeidimo tik laikantis įspėjimo termino. Terminuotos sutarties atveju tokie susitarimai reikšmingi, nes iš esmės keičia tokios sutarties teisiniame reguliavime įtvirtintus sutarties pasibaigimo ribojimus. Tuo tarpu neterminuotą sutartį galima nutraukti bet kada (CK 6.480 straipsnis), šiuo atveju šalių teisių apsauga užtikrinama įspėjimo terminu. Tais atvejais, kai terminuota sutartis neatnaujinama susitarimu, o nuomininkas toliau po termino pasibaigimo naudojasi daiktu nuomotojui neprieštaraujant, tai terminuotos sutarties sąlygos išlieka galioti neterminuotai sutarčiai, jeigu tos sąlygos neprieštarauja sutarties esmei (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). 2004 m. spalio 28 d. terminuotos sutarties papildymai prieštarauja neterminuotos nuomos sutarties esmei, nes neterminuotą sutartį galima nutraukti bet kada nenurodant priežasčių ir termino, dėl to šalims tartis nereikia, nes termino nustatymas nesuderinamas su neterminuotos sutarties samprata.

28Teismų išvada, kad nurodytas terminuotos sutarties papildymas reiškia tik įspėjimo terminą, neatitinka CK 6.193 straipsnio 2 dalyje nustatytų sutarčių aiškinimo taisyklių. Ši išvada padaryta neatsižvelgiant į sutarčių sąlygų tarpusavio ryšį ir sutarčių esmę. Sąlyga dėl nuomos termino nustatymo buvo logiškai susijusi su sąlyga dėl jos nutraukimo prieš šešis mėnesius iki to termino pasibaigimo (buvo nustatytas sutarties galiojimo terminas iki 2007 m. balandžio 1 d., taigi sutartį galima buvo nutraukti įspėjus iki 2006 m. lapkričio 1 d.). Tokių sąlygų perkėlimas į trumpalaikę nuomos sutartį neatitinka protingumo kriterijų. Priešingu atveju būtų galima nutraukti prieš šešis mėnesius sutartį, kuri buvo sudaryta ir galiojo nuo 2006 m. lapkričio iki 2007 m. sausio mėn.

29Kolegija konstatuoja, kad pasibaigus terminuotai sutarčiai šalys nenustatė neterminuotą sutartį atitinkančių sąlygų, todėl turi būti taikomos dispozityviosios teisės normos, nustatančios trijų mėnesių įspėjimo terminą nekilnojamojo daikto neterminuotai nuomos sutarčiai nutraukti (CK 6.156 straipsnio 5 dalis). Negyvenamųjų patalpų neterminuota sutartis buvo nutraukta nesilaikant minimalių dispozityviojoje normoje nustatytų terminų, todėl išvada, kad atsakovas netinkamai vienašališkai atsisakė tęsti nuomos santykius, pagrįsta. Tokiais atvejais teismas, nustatęs pažeidimą, turi spręsti, ar toliau tęsiami tie sutartiniai santykiai, ar nustatoma kita sutarties pabaiga. Vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime (pranešime) nurodytos datos (CK 6.218 straipsnis). Jeigu šalis nesilaiko sutartyje ar teisės normose nustatytų įspėjimo terminų, tai sutarties nutraukimo diena pripažįstama sutartyje ar teisės normoje nustatyto termino pabaiga. Nagrinėjamoje byloje teismai nesprendė dėl sutarties pabaigos dienos. Byloje nustačius, kad nuomininko valia nutraukti nuomos santykius buvo išreikšta 2007 m. kovo 6 d. (b. l. 90), ir, pritaikius CK 6.480 straipsnį, neterminuota nuomos sutartis pasibaigė 2007 m. birželio 6 d. Tokią sutarties pabaigos datą nurodė ieškovas atsakovui adresuotame 2007 m. kovo 8 d. rašte (b. l. 124). Sutartį nutraukusi šalis iki nutraukimo momento turi vykdyti sutartines prievoles.

30Kolegija daro išvadą, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai priimtuose sprendime ir nutartyje pažeidė įrodymų vertinimo nuostatas, pagal kurias turi būti įvertinti visi byloje esantys įrodymai (CPK 185 straipsnio 1 dalis), taip pat sutarčių aiškinimą ir jų pasibaigimą nustatančias teisės normas (CK 6.193 straipsnio 2 dalis, 6.218, 6.480 straipsniai). Atsakovas privalo mokėti nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2007 m. kovo 6 d. iki 2007 m. birželio 6 d., t. y. iki sutarties pasibaigimo datos. Teismų priteista nuomotojui šio negauta nuomos mokesčio suma už šešis mėnesius, t. y. iki 2007 m. rugsėjo 6 d., prieštarauja ne tik sutarties aiškinimo taisyklėms, bet ir patalpų perdavimo faktui, kurį patvirtina ieškovo apmokėta 2007 m. liepos 31 d. PVM sąskaita-faktūra už patalpų remontą trečiajam asmeniui (b. l. 156). Ieškovas nuo to momento daiktu galėjo naudotis pagal paskirtį.

31Dėl teisės į nuostolių atlyginimą, kai pažeista pareiga laiku ir tinkamai grąžinti nuomojamą daiktą

32Atsakovo, kaip daikto nuomininko, pareiga grąžinti nuomotojui daiktą laiku susijusi su pareiga tinkamai įspėti apie sutarties vienašališką nutraukimą. Pasibaigus įspėjimo datai, daiktą reikia grąžinti tokios būklės, kokios jis buvo gautas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, jeigu sutartyje nesusitarta kitaip (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Kadangi patalpų raktai buvo atiduoti nuomotojui 2007 m. birželio mėnesį, bet, kilus šalių nesutarimų dėl patalpų būklės, teismai pagrįstai konstatavo, kad atsakovas tinkamai neįvykdė pareigos grąžinti daiktą atitinkamos būklės, todėl privalo mokėti nuomos mokestį už pavėluotą laiką, t. y. nuo 2007 m. birželio 6 d. iki 2007 m. liepos 31 d. – kai nuomotojui atsirado prievolė atsiskaityti už patalpų remontą (CK 6.499 straipsnio 2, 3 dalys). Nuomos mokesčio mokėjimo prievolės nevykdymas tapo nuomotojo patirtų nuostolių priežastimi. Tiesioginiais nuostoliais kasacinio teismo vertinamos nuomotojo išlaidos dėl grąžinamų patalpų būklės atkūrimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 20 d. nutartis UAB ,,Rimi Lietuva“ v. UAB ,,Atvanora“ byloje Nr. 3K-3-348/2008). 2007 m. gegužės 9 d. raštu atsakovas pripažino apdailos darbų būtinumą ir sutiko apmokėti apdailos darbų suderintą aktą. Kasatorius atsisakė apmokėti aktą dėl to, kad jis liko nesuderintas. Kolegija pripažįsta pagrįstomis teismų išvadas dėl akto tinkamumo ir apdailos darbų kainos. Akto nederinimas, nesant kitų įrodymų, kad darbų kainos turėtų būti kitokios, nesudaro pagrindo juo nesiremti, nes atsirado patalpų būklės atkūrimo išlaidų dydžio nuostolių. Atsakovas, atsisakydamas sutvarkyti patalpas, rizikavo, kad, atliekant remontą nuomotojui, gali kisti darbų kaina ir vien akto suderinimo keliu tokia rizika nesumažėja. Be to, ieškovas kvietė atsakovą atvykti derinti sąmatos ir pačiam atlikti darbus.

33Kadangi ieškovui pripažįstami atitinkami tiesioginiai nuostoliai iki patalpų sutvarkymo šių patalpų tolesniam naudojimui pagal paskirtį, tai nuostolių dėl negauto nuomos mokesčio negauto pelno išraiška už nurodytą laikotarpį neatsirado. Po 2007 m. liepos 31 d. negalimumas išnuomoti patalpas negali būti pripažįstamas atsakovo kalte, nes pasibaigus sutarties terminui ir pasikeitus sutartiniams terminuotiems santykiams į neterminuotus ieškovas su atsakovu nesusitarė dėl naujų santykių pasibaigimo tvarkos, dėl to galėjo tikėtis tik trijų mėnesių įspėjimo terminu nustatytos teisinės apsaugos ir nuostolių atlyginimo, jeigu patalpos laiku ir tinkamai jam nebus grąžintos. Kasatoriaus argumentai, kad sutartį nutraukus nesilaikant įspėjimo termino jam tenka sankcija pagal 2002 m. spalio 17 d. sutarties 4.2 punktą, nepagrįsti, nes ši sankcija buvo numatyta ir taikytina už terminuotos sutarties nutraukimą prieš terminą, o ne už įspėjimo terminų nutraukiant neterminuotą nuomos sutartį nesilaikymą.

34Nuomininko faktiškai nesumokėtą nuomos mokestį reikia skaičiuoti už laikotarpį nuo 2007 m. kovo 7 d. iki 2007 m. liepos 30 d. imtinai. Apskaičiuojama suma yra 38 687,28 Lt (8078,28 Lt x 4 mėnesiai + 265,59 Lt x 24 dienos). Į nuostolių dydį teismų pagrįstai įskaitytos nuomotojo išlaidos už patalpų sutvarkymą - 5310,57 Lt pagal mokėjimo dokumentą (b. l. 157), taip pat 223,52 Lt patalpų komunalinės išlaidos nuo 2007 m. kovo 1 d. iki ieškinio padavimo dienos, dėl šių išlaidų byloje nėra mokėjimo dokumento, tačiau nuomininkas jų dydžio neginčijo. Taigi nuomotojo bendra nuostolių suma iš viso yra 44 221,37 Lt. Pagal 2007 m. kovo 30 d. mokėjimo dokumentą nuomininkas atlygino dalį nuomotojo nuostolių, šiam sumokėdamas 13 692 Lt (b. l. 62). Darytina išvada, kad likusi neatlyginta nuostolių suma, kuri turėjo būti priteista iš nuomininko (atsakovo), yra 30 529,37 Lt.

35Nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, kad teismai neturėjo teisinio pagrindo ieškovui priteisti kartu su negautais nuompinigiais pridėtinės vertės mokesčio. Kolegija nurodo, kad būdamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras, į pardavimų ataskaitą įtraukė PVM sumas ir šį mokestį sumokėjo, todėl teismai pagrįstai priteisė ieškovo negautą nuomos mokestį kartu su PVM. Ieškovui prievolė mokėti PVM nustatyta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

36Konstatavusi kasacine tvarka skundžiamuose teismų sprendime ir nutartyje padarytus materialinės ir proceso teisės normų pažeidimus, kolegija sprendžia, kad šie sprendimas ir nutartis turi būti pakeisti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

37Kasaciniam teismui pakeitus byloje priimtus žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, šalims priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai nuo patenkintų ieškinio reikalavimų dalies (CPK 93 straipsnio 2, 4 dalys). Pagal pateiktus mokėjimo dokumentus pirmosios, apeliacinės instancijų ir kasaciniame teisme ieškovas iš viso bylinėjimosi išlaidų turėjo 7983,09 Lt (4319,19 + 2070,90 + 1593), atsakovas – 2440 Lt (1220 + 1220). Kadangi priteistina suma yra tenkinama ieškinio materialinių teisinių reikalavimų 0,7513 dalis, tai proporcingai tenkintai daliai ieškovui reikia priteisti iš atsakovo 5997,70 Lt, atsakovui iš ieškovo – 606,83 Lt, kuriuos įskaičius ieškovui priteistina iš viso 5390,87 Lt.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 4 d. nutartį pakeisti:

401. Patalpų nuomos sutartį dėl 91,28 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų Šiauliuose, Vilniaus g. 146, laikyti pasibaigusia 2007 m. birželio 6 d.

412. Priteistą 40 637,35 Lt sumą ieškovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo UAB ,,Glass market“ sumažinti iki 30 529,37 Lt (trisdešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt devyni litai 37 centai) nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos - 2007 m. kovo 29 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

423. Priteisti ieškovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo UAB ,,Glass market“ 5390,87 Lt (penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt litų 87 centai) bylinėjimosi išlaidų.

434. Likusią teismo sprendimo ir nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu patalpų nuomos sutarties nutraukimas pagal atsakovo UAB „Glass market“ 2007 m. kovo 6 d. pranešimą, palikti nepakeistą.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Bylos šalis siejo komerciniai negyvenamųjų patalpų nuomos santykiai.... 6. Pagal 2002 m. spalio 17 d. nuomos sutartį atsakovas valdė 91,28 kv. m... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu... 9. Teismas nustatė, kad, pasibaigus nuomos terminui, nuomininkas toliau naudojosi... 10. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 11. Nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šalių... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu atsakovas UAB ,,Glass market“ prašo panaikinti Šiaulių... 14. 1. Teismai padarė klaidingą išvadą, kad nuomos sutartis turėjo galioti iki... 15. 2. Nutraukusios sutartį šalys susitarė dėl naujos nuomos sutarties sudarymo... 16. 3. 2002 m. spalio 17 d. sutarties 3.4 ir 4.2 punktuose nurodyta konkreti... 17. Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Glass market“ kasacinį skundą ieškovas UAB... 18. 1. Kasacinio skundo argumentai, kad šalių nuomos sutartis pasibaigė ir buvo... 19. 2. Sutarties tapimui neterminuota ir šešių mėnesių įspėjimo apie... 20. 3. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda... 21. 4. Ieškovas yra PVM mokėtojas, dėl to priteista negauto nuomos mokesčio... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 24. Dėl teisės vienašališkai nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį,... 25. Sutarties laisvės principas reiškia sutarties šalių teisę nustatyti,... 26. Nagrinėjamoje byloje šalių teisiniai santykiai susiklostė remiantis... 27. 2004 m. spalio 28 d. bylos šalys sutarė dėl naujo sutarties termino ir dėl... 28. Teismų išvada, kad nurodytas terminuotos sutarties papildymas reiškia tik... 29. Kolegija konstatuoja, kad pasibaigus terminuotai sutarčiai šalys nenustatė... 30. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai... 31. Dėl teisės į nuostolių atlyginimą, kai pažeista pareiga laiku ir tinkamai... 32. Atsakovo, kaip daikto nuomininko, pareiga grąžinti nuomotojui daiktą laiku... 33. Kadangi ieškovui pripažįstami atitinkami tiesioginiai nuostoliai iki... 34. Nuomininko faktiškai nesumokėtą nuomos mokestį reikia skaičiuoti už... 35. Nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, kad teismai neturėjo teisinio... 36. Konstatavusi kasacine tvarka skundžiamuose teismų sprendime ir nutartyje... 37. Kasaciniam teismui pakeitus byloje priimtus žemesniųjų instancijų teismų... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą ir... 40. 1. Patalpų nuomos sutartį dėl 91,28 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų... 41. 2. Priteistą 40 637,35 Lt sumą ieškovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ iš... 42. 3. Priteisti ieškovui UAB ,,Tikroji vaivorykštė“ iš atsakovo UAB ,,Glass... 43. 4. Likusią teismo sprendimo ir nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...