Byla A-768-438/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos O. M. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos O. M. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja O. M. su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Prienų ir Birštono skyriaus 2017 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. 10SS-74-(14.10.45.) „Dėl prašymo“; 2) panaikinti NŽT 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. ISS-2718-(7.5.); 3) atnaujinti terminą skundui dėl NŽT 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. ISS-2718-(7.5.) panaikinimo paduoti; 4) įpareigoti atsakovą įvertinti pareiškėjos pateiktus dokumentus: Alovė, 1942 m. sausio 20 d. „Arklių sąrašas“ ties Ž. U. pavarde Kernuvių kaimas įrašą „turimas žemės plotas 22,98 ha“; 2006 m. gruodžio 6 d. pažymą Nr. 5051 apie nekilnojamąjį turtą su 1939 m. teismo sprendimu; 1942 m. parengiamąjį butų – ūkių sąrašą Nr. 8 Ž. U.; Žemės sklypo schemą M1:5000, parengtą 2012 m. vasario 8 d. „GEOMA LT“; 5) įpareigoti atsakovą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į senelės U. Ž. 22,97 ha žemę, esančią Birštono sav., Birštono sen., Kernuvių ir Panemunių kaimuose.

72.

8Pareiškėja paaiškino, kad ginčijami administraciniai aktai neteisėti ir nepagrįsti. Nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 15 d. prašymu ji kreipėsi į NŽT Prienų ir Birštono skyrių ir prašė vertinti nuosavybę patvirtinančius archyvinius dokumentus, esančius senelio J. Ž. vardu, nuosavybės atkūrimo byloje Nr. 734 ir nustatyti, kas po senelio J. Ž. mirties (duomenys neskelbtini) tapo jo valdytos 24,23 ha (iš jų 3 ha miško) žemės, esančios Birštono sav., Kernuvių ir Panemunių kaimuose, savininku ir ją valdė nacionalizacijos momentu (1940-07-22). Ginčijamu NŽT Prienų ir Birštono skyriaus 2017 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 10SS-74-(14.10.45.) atsakovas atsisakė vertinti turimus skyriuje nuosavybę patvirtinančius archyvinius dokumentus, motyvuodamas, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2-805/2012 ir Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-906-273-2013 nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, jog U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., ir 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav. NŽT ginčijamu 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. ISS-2718-(7.5.) jos prašymą paliko nenagrinėtą, kadangi analogiško turinio 2017 m. birželio 1 d. ir 2017 m. liepos 12 d. prašymai jau išnagrinėti.

93.

10Pareiškėja prašė atnaujinti terminą skundui dėl NŽT 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. ISS-2718-(7.5.) panaikinimo paduoti, kadangi jį praleido dėl teisinių žinių stokos, manydama, jog teisines pasekmes pareiškėjai sukels tik NŽT Prienų ir Birštono skyriaus 2017 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. 10SS-74-(14.10.45.).

114.

12Pažymėjo, jog ji yra vienintelė paveldėtoja į senelių J. ir U. Ž. valdytą žemę, esančią Birštono sav. Kernuvių ir Panemunių kaimuose, kurios šiuo metu niekas nevaldo. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., likusioje dalyje pareiškėjos patikslintą pareiškimą atmetė. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav. Su šiais teismo sprendimais pareiškėja nesutinka, kadangi senelės valdytas žemės kiekis nustatytas neteisingai.

135.

14Atsakovo NŽT Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriuje (senelio) J. Ž. vardu nuosavybės atkūrimo bylose Nr. 734 yra šie nuosavybę patvirtinantys dokumentai: 1928 m. mokesniais apdėjimo reikalų rūšimis paskirstytų žemių sąrašas - J. Ž. 24,23 ha, iš kurio 3 ha miško; 1942 m. sausio 20 d. Alovės valsčiaus arklių sąrašą (22,97 ha); 2006 m. gruodžio 6 d. pažyma Nr. R4-5051 apie nekilnojamą turtą su 1939 m. teismo sprendimu; 1942 m. parengiamasis „butų - ūkių sąrašas“ lapo Nr.8 - Ž. U.; 2012 m. vasario 8 d. „GEOMA LT“ planas U. Ž. vardu (21,23 ha). Minėti dokumentai, pareiškėjos nuomone, neginčijamai patvirtina, jog jos senelė U. Ž. nuosavybės teise iki nacionalizacijos valdė 22,97 ha žemės, tačiau nei atsakovas, nei bendros kompetencijos teismai, priimdami minėtus sprendimus, šių dokumentų neįvertino. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog pareiškėja turi teisę atkurti nuosavybės teises tik į 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., ir į 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav. Prašė skundą tenkinti.

156.

16Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

177.

18Atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius santykius. Turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimui priėmus žemės nacionalizavimo deklaraciją. Nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančiais teisės aktais siekiama atkurti nuosavybės teises asmenims, kurių nekilnojamasis turtas neteisėtai buvo nacionalizuotas okupacinės valdžios. Atkūrimo įstatymo prasme, nekilnojamojo turto savininkas - asmuo, kurio nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas ir kuriam pagal šį įstatymą atkuriamos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Todėl atkuriant nuosavybės teises į žemę turi būti nustatyta, kurio asmens teisės buvo pažeistos vykdant žemės nacionalizaciją, t.y. privalo būti nustatyta, kas nacionalizacijos momentu buvo nusavintos žemės savininkas pagal atitinkamoje Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje galiojusius teisės aktus. Piliečiai, kurių dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, neišliko, turi teisę dėl nuosavybės teisių nustatymo kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

198.

20Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2-805/2012, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., likusioje dalyje pareiškėjos O. M. patikslintą pareiškimą atmetė. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav.

219.

22Akcentavo, jog bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėdami pareiškėjos pareiškimą dėl minėto juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, vertino pareiškėjos skunde nurodytus dokumentus: Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006 m. gruodžio 6 d. pažymą Nr. R4-5051 „Apie nekilnojamąjį turtą“, 1942 m. sausio 20 d. Birštono valsčiaus arklių savininkų sąrašą, 1939 m. teismo sprendimą, UAB „Geoma LT“ 2012 m. vasario 6 d. pareiškėjos prašymu parengtą planą teisminiam nagrinėjimui. Atsakovui teisės aktai nesuteikia teisės bei prerogatyvos pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus ir vertinti faktus, kurie išnagrinėti teismo. Priešingai, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2310.

24Pažymėjo, jog 1942 m. parengiamajame butų-ūkių sąraše Nr. 8, kurį pareiškėja prašo įvertinti, nėra jokių duomenų apie U. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos žemės kiekį. Taigi, nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai - Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimas, Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartis įrodo, kad buvusi savininkė U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., ir 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav. Kitų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, įrodančių buvusios savininkės U. Ž. iki nacionalizacijos valdytos žemės kiekį, pareiškėja atsakovui nėra pateikusi. Taigi, NŽT gali spręsti tik nuosavybės teisių į U. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, bei 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, atkūrimo klausimą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašė skundą atmesti. Taip pat prašo atmesti pareiškėjos prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti dėl NŽT 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo panaikinimo. Pareiškėjos nurodyta termino praleidimo priežastis (teisinių žinių stoka) negali būti laikoma svarbia ir objektyvia priežastimi, sutrukdžiusia pareiškėjai laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

25II.

2611.

27Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 17 d. sprendimu atnaujino terminą skundui dėl NŽT 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. ISS-2718-(7.5.) panaikinimo paduoti ir pareiškėjos O. M. skundą atmetė.

2812.

29Teismas nustatė, kad 1992 m. sausio 20 d. pareiškėja O. M. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į J. Ž. iki nacionalizacijos Kernuvių kaime, Birštono sav. valdytą žemę. Prašyme pretendentu į šią žemę taip pat nurodytas V. Ž.. 1994 m. spalio 14 d. M. K. pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises į J. Ž. iki nacionalizacijos Kernuvių kaime, Birštono sav. valdytą žemę. Prašyme pretendentais į šią žemę taip pat nurodyti V. Ž. ir L. Ž.. Kauno apskrities viršininkas 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 69-18649 O. M. atkūrė nuosavybės teises į buvusio savininko J. Ž. iki nacionalizacijos valdytos 7,07 ha žemės ir 1,00 ha miško dalį, grąžinant natūra 5,14 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., o už 2,93 ha žemės atlyginant pinigais. Kauno apskrities viršininkas 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 69-18650 M. K. atkūrė nuosavybės teises į buvusio savininko J. Ž. iki nacionalizacijos valdytos 4,14 ha žemės ir 1,00 ha miško dalį, grąžinant natūra 5,14 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., nurodant, kad nuosavybės teisės į 2,94 ha žemės bus atkurta kitu žemės reformos žemėtvarkos projekto etapu. Kauno apskrities viršininkas 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 69-18651 L. Ž. atkūrė nuosavybės teises į buvusio savininko J. Ž. iki nacionalizacijos valdytos 3,54 ha žemės ir 0,50 ha miško dalį, grąžinant natūra 2,56 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., nurodant, kad nuosavybės teisės į 1,48 ha žemės bus atkurta kitu žemės reformos žemėtvarkos projekto etapu. Kauno apskrities viršininkas 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 69-18651 K. V. Ž. atkūrė nuosavybės teises į buvusio savininko J. Ž. iki nacionalizacijos valdytos 3,54 ha žemės ir 0,50 ha miško dalį, grąžinant natūra 2,56 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., nurodant, kad nuosavybės teisės į 1,48 ha žemės bus atkurta kitu žemės reformos žemėtvarkos projekto etapu.

3013.

31Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-304-414/2009 panaikino Kauno apskrities viršininko 2007 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ dalis ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. spalio 15 d. sprendimus, kuriais atkurtos nuosavybės teisės L. Ž. ir K. V. Ž. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-146-799/2010 panaikinta Kauno apskrities viršininko 2007 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ dalis ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. spalio 15 d. sprendimas, kuriais atkurtos nuosavybės teisės M. K..

3214.

33Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. I-36-423/2011 panaikinta Kauno apskrities viršininko 2007 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ dalis ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. 69-18649, kuriais atkurtos nuosavybės teisės O. M.. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad O. M., M. K., L. Ž., K. V. Ž. buvo atkurtos nuosavybės teisės į J. Ž., kuris nacionalizacijos metu nebuvo ir negalėjo būti nekilnojamojo turto savininkas (1932 m. mirė), nekilnojamąjį turtą, tai prieštarauja Atkūrimo įstatymo 2 straipsniui.

3415.

35Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-261-3670/2011 konstatuota, kad pagal 1992 m. sausio 20 d. O. M. pateiktą prašymą yra pagrindas atlikti nuosavybės teisių atkūrimo procedūras į buvusios savininkės U. Ž. iki nacionalizacijos valdytą žemę. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-36-423/2011 O. M. atnaujintas terminas pateikti giminystės ryšį su buvusia savininke U. Ž. bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus.

3616.

372012 m. gegužės 24 d. patikslintu pareiškimu O. M. kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos senelė U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 21,23 ha žemės, esančios Kernuvių kaime ir 1,74 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2-805/2012 nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., likusioje dalyje pareiškėjos O. M. patikslintą pareiškimą atmetė. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-906-273/2013 O. M. apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav.

3817.

392017 m. balandžio 28 d. O. M. NŽT Prienų ir Birštono skyriui pateikė prašymą, kuriuo prašė pateikti informaciją dėl nuosavybės teisių į 22,97 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav. atkūrimo. Kartu su šiuo prašymu pateikė archyvinių dokumentų kopijas, tarp jų ir 1942 m. parengiamojo butų-ūkių sąrašo bei buto-ūkio lapo Nr. 8 kopijas. NŽT Prienų ir Birštono skyriaus 2017 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 10SS-36-(14.10.45.) pareiškėjai paaiškino, kad nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai įrodo, jog jos senelė U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., ir 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav., todėl NŽT Prienų ir Birštono skyrius teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą tik į 5,3075 ha žemės ir 0,75 ha miško. Pareiškėja 2017 m. birželio 1 d. ir 2017 m. liepos 12 d. prašymais kreipėsi į NŽT dėl NŽT Prienų ir Birštono skyriaus veiksmų, atkuriant nuosavybės teises į buvusių savininkų J. Ž. ir U. Ž. iki nacionalizacijos valdytus 22,97 ha žemės. NŽT 2017 m. rugpjūčio 29 d. rašte Nr. 1SS-2206-(7.5.) „Dėl prašymų nagrinėjimo“ nurodė, kad NŽT nėra suteikta teisė pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus ir vertinti analogiškus faktus, kurie jau buvo nustatyti ir išnagrinėti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Pareiškėjai paaiškinta, kad vadovaujantis Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu ir Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi NŽT gali spręsti tik dėl nuosavybės teisių į U. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos 5,3075 ha žemės ir 0,75 ha miško atkūrimo klausimą.

4018.

41Pareiškėja 2017 m. rugsėjo 15 d. prašymu kreipėsi į NŽT Prienų ir Birštono skyrių, kuriuo prašė įvertinti archyvinius dokumentus bei atkurti nuosavybės teises į U. Ž. valdytus 24,23 ha žemės. Kartu su šiuo prašymu O. M. pateikė 1942 m. parengiamojo butų-ūkių sąrašo bei buto-ūkio lapo Nr. 8 kopijas. NŽT Prienų ir Birštono skyrius ginčijamu 2017 m. spalio 13 d. raštu Nr. 10SS-74-(14.10.45.) „Dėl prašymo“ pareiškėjai pakartotinai paaiškino, kad Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimas ir Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartis įrodo, kad buvusi savininkė U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, Birštono sav., ir 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, Birštono sav. Taip pat nurodė, jog NŽT Prienų ir Birštono skyrius, atsižvelgdamas turimus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, 2017 m. spalio 11 d. parengė pažymą Nr. 10PAŽ-440-(14.10.48.) „Dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų“, kuri patvirtina, kad O. M. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusios savininkės U. Ž. iki nacionalizacijos valdytus 5,3075 ha žemės ir 0,75 ha miško, kad jai priklausanti grąžinti žemė bus suprojektuota rengiant Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos Birštono vienkiemio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ar projektui prilyginamą planą. Pareiškėja 2017 m. spalio 18 d. prašymu kreipėsi į NŽT, prašydama įvertinti archyvinius dokumentus bei atkurti nuosavybės teises į jos senelių valdytą žemę. NŽT atsižvelgdama į tai, kad O. M. nepateikė naujų faktinių duomenų, prašymą paliko nenagrinėtą.

4219.

43Teismas nurodė, jog Kauno apskrities viršininkas 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 02-07-11022 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Birštono sav.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracija 2007 m. spalio 15 d. sprendimais Nr. 69-18649, Nr. 69-18650, Nr. 69-18651 ir Nr. 69-18652 atkūrė nuosavybės teisės O. M., M. K., L. Ž. ir K. V. Žt. į buvusio savininko J. Ž. valdytą žemę bei mišką. Tačiau šie administraciniai aktai minėtais Kauno apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimais panaikinti, kadangi prieštaravo Atkūrimo įstatymo 2 straipsniui.

4420.

45Bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėdami pareiškėjos pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jos senelė U. Ž. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 21,23 ha žemės, esančios Kernuvių kaime ir 1,74 ha miško, esančio Panemunių kaime, vertino pareiškėjos skunde nurodytus dokumentus: Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006 m. gruodžio 6 d. pažymą Nr. R4-5051 „Apie nekilnojamąjį turtą“, 1942 m. sausio 20 d. Birštono valsčiaus arklių savininkų sąrašą, 1939 m. teismo sprendimą, UAB „Geoma LT“ 2012 m. vasario 6 d. O. M. prašymu parengtą planą teisminiam nagrinėjimui. Šias aplinkybes pripažino ir pareiškėja, tačiau teigė, jog teismai neteisingai įvertino minėtus dokumentus ir priėmė nepagrįstą sprendimą, su kuriuo ji nesutinka.

4621.

47Teismas pažymėjo, jog atsakovui teisės aktai nesuteikia teisės pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus ir vertinti faktus, kurie išnagrinėti teismo. Kitų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, įrodančių buvusios savininkės U. Ž. iki nacionalizacijos valdytos žemės kiekį, pareiškėja nei NŽT, nei teismui nepateikė. Todėl, teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai nurodė, jog spręstina tik dėl nuosavybės teisių į U. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos 5,3075 ha žemės, esančios Kernuvių kaime, bei 0,75 ha miško, esančio Panemunių kaime, atkūrimo, o 1942 m. parengiamajame butų-ūkių sąraše, kurį pareiškėja prašė įvertinti, nėra jokių duomenų apie U. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos žemės kiekį.

4822.

49Atsižvelgęs į faktinę ginčo situaciją ir jos teisinį reglamentavimą, teismas sprendė, jog ginčijami administraciniai aktai yra pagrįsti ir teisėti, naikinti juos nėra jokio pagrindo. Taip pat, teismo nuomone, nėra jokio pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti pareiškėjos nurodytus ir, kaip jau minėta, tiek atsakovo, tiek teismų įvertintus dokumentus ir įpareigoti atsakovą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į U. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos 22,97 ha žemės, esančią Kernuvių ir Panemunių kaimuose, Birštono sav. Todėl pirmosios instancijos teismas pareiškėjos skundą atmetė.

50III.

5123.

52Pareiškėja O. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria jos skundas buvo atmestas, ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti. Taip pat pareiškėja prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

5324.

54Pareiškėja teigia, jog teismas bylą išnagrinėjo nevisapusiškai, neištyrė visų bylos aplinkybių, netinkamai aiškino teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Jos nuomone, buvo pažeistos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies ir I Protokolo 1 straipsnio nuostatos dėl valstybės nenoro atkurti jos nuosavybės teises į konkretų žemės sklypą ir dėl valstybės institucijos, įgaliotos vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo procesą, pareigūnų padarytų pažeidimų.

5525.

56Pareiškėjos vertinimu, teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes teismas nepasisakė dėl ko atsakovas skundžiamuose raštuose neatsakė, kokias nuosavybės teisių procedūras ji yra atlikusi ir ar atlikusi. Atsakovas privalėjo vadovautis žemės valdymo nuosavybės teise faktą įrodančiais papildomais dokumentais, taip pat užtikrinti, kad šių dokumentų ekspertizė būtų atlikta pagal teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjos teigimu, ikšiol tai nėra atlikta, nors atsakovas dokumentus turėjo. Atsakovas skundžiamuose raštuose apie atliktas pareigas neužsiminė, todėl teigti, kad jis tinkamai patikli teisės aktuose nurodytas pareigas, nėra pagrindo. Todėl laikytina, kad atsakovas nesilaikė teisėtumo principo ir dėl to ginčijami sprendimai neatitinka teisės aktų reikalavimų, buvo priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Be to, teismas sprendime nepasisakė, ar atsakovas tinkamai atsakė pareiškėjai.

5726.

58Pareiškėjos nuomone, jos pateikti duomenys (1942 m. parengiamasis būtų – ūkių sąrašas Nr. 8 Ž. U.) turėjo būti vertinami kartu su kitais nuosavybės teisę patvirtinančiais įrodymais komisijos posėdyje, įforminant rezultatus protokole. Atsakovas, neatlikdamas teisės aktuose numatytų procedūrų, taip pat nevertindamas pareiškėjos naujai pateikto dokumento kartu su kitais, pažeidė Konstitucijoje įtvirtintus teisingumo ir nuosavybės teisės neliečiamumo principus.

5927.

60Pažymi, kad teismų sprendimais jau yra nustatytas ankstesnis atsakovo neveikimas ir pareiškėjos klaidinimas.

6128.

62Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

6329.

64NŽT nuomone, teismas tinkamai aiškino ir taikė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarką ir sąlygas reglamentuojančius teisės aktus, atsižvelgė į administracinėje jurisprudencijoje pateikiamą viešojo administravimo subjekto kompetencijos aiškinimą ir pagrįstai sprendė, kad įpareigoti NŽT iš naujo vertinti pareiškėjos nurodytus dokumentus bei priimti sprendimą nėra pagrindo.

65Teisėjų kolegija konstatuoja:

66IV.

6730.

68Pareiškėjos materialinis teisinis reikalavimas - panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus 2017 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. 10SS-74-(14.10.45.) „Dėl prašymo“; NŽT 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. ISS-2718-(7.5.) bei įpareigoti atsakovą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į senelės U. Ž. 22,97 ha žemę, esančią Birštono sav., Birštono sen., Kernuvių ir Panemunių kaimuose, atitinkamai įvertinus dokumentus, susijusius su senelės U. Ž. nuosavybės teisėmis į minėtą žemę.

6931.

70Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2–6 dalių nuostatas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai, išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

7132.

72Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad „Prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.“

7333.

74Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad šiai ginčų kategorijai yra nustatyta privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka, o Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

7534.

76Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. rugsėjo 15 d. prašymu kreipėsi į NŽT Prienų ir Birštono skyrių, kuriuo prašė įvertinti archyvinius dokumentus bei atkurti nuosavybės teises į U. Ž. valdytus 24,23 ha žemės. Kartu su šiuo prašymu O. M. pateikė 1942 m. parengiamojo butų-ūkių sąrašo bei buto-ūkio lapo Nr. 8 kopijas, t. y. prašė įvertinti jos nurodomus dokumentus bei pradėti procedūras, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu į didesnio dydžio žemės plotą. Ginčijamu į NŽT Prienų ir Birštono skyriaus 2017 m. spalio 13 d. sprendimu buvo atsisakyta tai daryti.

7735.

78Pareiškėja, nesutikdama su šiuo sprendimu 2017 m. spalio 18 d. kreipėsi į NŽT, o pastaroji ginčijamu 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu pareiškėjos skundą paliko nenagrinėtą. Šį sprendimą grindė tuo, kad į pareiškėjos analogiško turinio 2017 m. birželio 1 d. ir liepos 12 d. prašymus yra atsakyta 2017 m. rugpjūčio 29 d. raštu, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 4 punktu, jos pakartotinis prašymas paliekamas nenagrinėtu.

7936.

80Aptartos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjos inicijuota nuosavybės teisių atkūrimo procedūra atitiko Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2–5 dalių nuostatas, nustatančias privalomą išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką, bei kad NŽT atsisakė nagrinėti iš esmės kilusį ginčą.

8137.

82Toks NŽT sprendimo pobūdis yra kliūtis teismui spręsti ginčą iš esmės. Šiuo atveju teisminio nagrinėjimo dalyku visų pirma turi būti NŽT sprendimo teisėtumas bei pagrįstumas, t. y. nustatymas teisiškai reikšmingos aplinkybės, ar NŽT pagrįstai ir teisingai paliko pareiškėjos skundą nenagrinėtu, ar ne. Šių aplinkybių nustatymas atitinkamai lemia ir tolesnę šio ginčo eigą. NŽT gali būti įpareigota tęsti pareiškėjos inicijuotą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūrą, arba ši procedūra tuo ir pasibaigs.

8338.

84Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „Skundų nagrinėjimo tvarką tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas.“ Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90 buvo patvirtintos Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklės, kurių 8 punkte nustatyta, kad „Skundai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Tarnybą tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios skundo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio sprendimo pagrįstumu. Kai pakartotinis skundas nenagrinėjamas, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo pakartotinio skundo gavimo Tarnyboje dienos praneša asmeniui, kodėl jo skundas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.“

8539.

86Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. balandžio 28 d. tais pačiais klausimais dėl tų pačių dokumentų, susijusių su senelės U. Ž. nuosavybės teisėmis į minėtą žemę, įvertinimo kreipėsi į NŽT Prienų ir Birštono skyrių, pastarasis 2017 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 10SS-36-(14.10.45.) jos prašymo netenkino. Tuomet pareiškėja 2017 m. birželio 1 d. ir 2017 m. liepos 12 d. kreipėsi į NŽT dėl NŽT Prienų ir Birštono skyriaus veiksmų. NŽT 2017 m. rugpjūčio 29 d.raštu Nr. 1SS-2206-(7.5.) „Dėl prašymų nagrinėjimo“ taip pat atsisakė tenkinti jos prašymus.

8740.

88Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja šioje byloje inicijavo pakartotinį ginčo nagrinėjimą, kuris buvo jau kartą baigtas NŽT 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu, o tai atitinka Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių 8 punkto sąlygas. Dėl ko NŽT sprendimas, kuriuo pareiškėjos 2017 m. spalio 18 d. skundas buvo paliktas nenagrinėtu yra atitinkantis teisės aktų reikalavimus, o tuo pačiu pagrįstas ir teisingas.

8941.

90Dėl šių priežasčių tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą nėra pagrindo, o jame nurodyti argumentai dėl jos subjektinių teisių atkurti nuosavybės teises į didesnį žemės plotą, dokumentų, susijusių su senelės U. Ž. nuosavybės teisėmis į minėtą žemę, vertinimo ir pan., yra išeinantys iš šios bylos nagrinėjimo ribų bei nesvarstytini.

9142.

92Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tai yra nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma.“ Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad žodinis procesas apeliacinės instancijos teisme yra išimtis iš rašytinio proceso, kuri galima kai teismas pripažįsta jo būtinumą. Nagrinėjamu atveju ginčo dalykas tokio poreikio nesuponuoja, todėl pareiškėjos prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka yra netenkinamas.

93Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

94Pareiškėjos O. M. apeliacinį skundą atmesti.

95Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

96Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja O. M. su skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį... 7. 2.... 8. Pareiškėja paaiškino, kad ginčijami administraciniai aktai neteisėti ir... 9. 3.... 10. Pareiškėja prašė atnaujinti terminą skundui dėl NŽT 2017 m. lapkričio... 11. 4.... 12. Pažymėjo, jog ji yra vienintelė paveldėtoja į senelių J. ir U. Ž.... 13. 5.... 14. Atsakovo NŽT Prienų ir Birštono žemėtvarkos skyriuje (senelio) J. Ž.... 15. 6.... 16. Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.... 17. 7.... 18. Atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į... 19. 8.... 20. Prienų rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu, priimtu... 21. 9.... 22. Akcentavo, jog bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėdami pareiškėjos... 23. 10.... 24. Pažymėjo, jog 1942 m. parengiamajame butų-ūkių sąraše Nr. 8, kurį... 25. II.... 26. 11.... 27. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 17 d. sprendimu... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad 1992 m. sausio 20 d. pareiškėja O. M. pateikė... 30. 13.... 31. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 25 d. sprendimu... 32. 14.... 33. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 18 d. sprendimu Nr.... 34. 15.... 35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 36. 16.... 37. 2012 m. gegužės 24 d. patikslintu pareiškimu O. M. kreipėsi į Prienų... 38. 17.... 39. 2017 m. balandžio 28 d. O. M. NŽT Prienų ir Birštono skyriui pateikė... 40. 18.... 41. Pareiškėja 2017 m. rugsėjo 15 d. prašymu kreipėsi į NŽT Prienų ir... 42. 19.... 43. Teismas nurodė, jog Kauno apskrities viršininkas 2007 m. spalio 15 d.... 44. 20.... 45. Bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėdami pareiškėjos pareiškimą dėl... 46. 21.... 47. Teismas pažymėjo, jog atsakovui teisės aktai nesuteikia teisės pakartotinai... 48. 22.... 49. Atsižvelgęs į faktinę ginčo situaciją ir jos teisinį reglamentavimą,... 50. III.... 51. 23.... 52. Pareiškėja O. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 53. 24.... 54. Pareiškėja teigia, jog teismas bylą išnagrinėjo nevisapusiškai,... 55. 25.... 56. Pareiškėjos vertinimu, teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes teismas... 57. 26.... 58. Pareiškėjos nuomone, jos pateikti duomenys (1942 m. parengiamasis būtų –... 59. 27.... 60. Pažymi, kad teismų sprendimais jau yra nustatytas ankstesnis atsakovo... 61. 28.... 62. Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo... 63. 29.... 64. NŽT nuomone, teismas tinkamai aiškino ir taikė nuosavybės teisių į... 65. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 66. IV.... 67. 30.... 68. Pareiškėjos materialinis teisinis reikalavimas - panaikinti Nacionalinės... 69. 31.... 70. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2–6 dalių nuostatas... 71. 32.... 72. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio 1... 73. 33.... 74. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad šiai ginčų kategorijai yra... 75. 34.... 76. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. rugsėjo 15 d. prašymu kreipėsi į... 77. 35.... 78. Pareiškėja, nesutikdama su šiuo sprendimu 2017 m. spalio 18 d. kreipėsi į... 79. 36.... 80. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjos inicijuota nuosavybės... 81. 37.... 82. Toks NŽT sprendimo pobūdis yra kliūtis teismui spręsti ginčą iš esmės.... 83. 38.... 84. Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „Skundų... 85. 39.... 86. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2017 m. balandžio 28 d. tais pačiais... 87. 40.... 88. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja šioje byloje inicijavo... 89. 41.... 90. Dėl šių priežasčių tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą nėra... 91. 42.... 92. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 141 straipsnio 1... 93. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 94. Pareiškėjos O. M. apeliacinį skundą atmesti.... 95. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 27 d.... 96. Nutartis neskundžiama....