Byla 2S-753-395/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl termino atnaujinimo ir dėl baudos panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-20911-638/2010 pagal ieškovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį atsakovei D. A. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškinį dėl 486 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės D. A.; taip pat priteisė iš ieškovo 30,44 Lt pašto išlaidų bei 1000 Lt baudos valstybei. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, kad įvykdė Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų reikalavimus, t. y. išsiuntė atsakovei mokėjimo pranešimus iki kreipdamasis į teismą. Ieškovas 2010-01-27 kreipėsi į teismą dėl rinkliavos priteisimo (prijungta civ. byla dėl teismo įsakymo, b.l. 2). Iš pateikto priminimo sumokėti rinkliavą matyti, kad atsakovei pranešimas buvo atsiųstas tik 2010-05-03 (b. l. 17). Nors atsakovei priklausantis nekilnojamasis turtas, kurio pagrindu yra paskaičiuota rinkliava, yra adresu: ( - ) , tačiau atsakovė gyvena ( - ), atsakovės pastarasis adresas ieškovui taip pat buvo žinomas (prijungta byla Nr. L2-3191-255/2010, b.l. 4). Teismas sprendė, kad ieškovui nebuvo jokių kliūčių vykdyti vietinės rinkliavos nuostatus, nustatyta tvarka sudaryti rinkliavos mokėtojų registrą ir tinkamai pranešti apie mokestį. Iš atsakovės pateikto mokėjimo kvito matyti, kad ji 2010-10-04 sumokėjo atsakovui 486 Lt rinkliavos (b. l. 40). Todėl teismas laikė, kad skolininkė laiku negalėjo įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su ja, t.y. kreditorius pats pažeidė prievolę (CK 6.64 str.). Taip pat teismas konstatavo, kad ieškovas, nepagrįstai kreipėsi į teismą, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl iš ieškovo priteisė 1000 Lt baudą valstybei (CPK 95 str.).

52010 m. gruodžio 20 d. teisme gautas ieškovo prašymas atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu paskirtos baudos panaikinimo ir panaikinti minėtu sprendimu ieškovui paskirtą 1000 Lt baudą. Nurodė, kad terminą prašymui paduoti praleido dėl pateisinamų priežasčių, nes apie teismo sprendimu paskirtą baudą sužinojo tik gavęs teismo sprendimą, 2010-12-02. Nuo sužinojimo dienos termino nepraleido. Mano, kad bauda paskirta nepagrįstai, nes ieškovas procesu nepiktnaudžiavo, bylos nagrinėjimo nevilkino, dar prieš kreipdamasis į teismą buvo nusiuntęs atsakovei pranešimus dėl rinkliavos mokėjimo.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl termino atnaujinimo ir dėl baudos panaikinimo atmetė. Teismas nurodė, kad bauda ieškovui buvo paskirta 2010-11-29 teismo sprendimu. Paskelbus byloje sprendimą, teismas, priėmęs sprendimą, neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti (CPK 276 str.). Taip pat nurodė, kad net jeigu manyti, kad teismas galėtų pats paskirtąją baudą panaikinti ar sumažinti, tai ieškovas yra praleidęs 14 dienų terminą nuo sprendimo paskirti baudą priėmimo dienos, nes prašymas paštui yra įteiktas 2010-12-16, o bauda buvo paskirta 2010-11-29. Ieškovui buvo žinoma, kad teismo posėdis yra paskirtas 2010-11-15 (b.1.50-51), ieškovas posėdyje nedalyvavo. Ieškovui sprendimo nuorašas buvo išsiųstas 2010-11-29 (b.1.59). Taip pat teismas pažymėjo, kad ieškovas tik kartu su prašymu atnaujinti terminą ir panaikinti paskirtą baudą pateikė atsakovei siųstus pranešimus dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo, datuojamus 2009-04-23, 2009-08-03, 2009-11-03, 2010-03-01, tačiau nepateikė įrodymų, kad šie pranešimai buvo siunčiami atsakovei iki kreipimosi į teismą. Tai tik dar kartą parodo, kad ieškovas kreipdamasis į teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą, vėliau ir kreipdamasis su ieškiniu, nepateikė visų įrodymų, pagrindžiančių jo ieškinį.

7Atskiruoju skundu ieškovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą pateikti prašymą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu paskirtos baudos panaikinimo bei panaikinti ieškovui minėtu sprendimu paskirtą 1000 Lt baudą. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Ieškovo atstovas nedalyvavo 2010 m. lapkričio 15 d. teismo posėdyje, pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nes atsakovui sumokėjus skolą, byloje buvo likę tik išspręsti bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą (CPK 93 str., 94 str.). 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą ieškovas gavo 2010 m. gruodžio 2 d. Tik tuomet ieškovui tapo žinomas baudos paskyrimo faktas, bei argumentai ir motyvai, kuriais teismas priėjo išvados skirti baudą ieškovui. Teismas baudos paskyrimo klausimą išsprendė ne teismo nutartimi, o galutiniu procesiniu dokumentu byloje, t.y. teismo sprendimu, kurio apskundimui pačiame teismo sprendime yra nurodytas trisdešimties dienų terminas. Nustatytu terminu ieškovas pateikė teismui prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo. Nagrinėjamuoju atveju pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovo prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, užkirto ieškovui kelią pasinaudoti viena iš pagrindinių šalių procesinių teisių - apskųsti teismo procesinį sprendimą.

92. Bylos aplinkybių pagrindu negalima teigti, kad ieškovas, kuriam paskirta bauda, būtų piktnaudžiavęs procesinėmis teisėmis, o teismo išvada dėl piktnaudžiavimo procesu yra padaryta klaidingai vertinant bylos aplinkybes. CPK 95 straipsnyje nurodyti piktnaudžiavimo atvejai yra: 1) šalies nesąžiningai pareikštas nepagrįstas ieškinys. Tokio atvejo byloje nėra nustatyta, nes ieškovui pareiškus ieškinį atsakovas geruoju patenkino pareikštą reikalavimą, ir sumokėjo vietinę rinkliavą. Vadinasi ieškinys buvo pagrįstas, ir pareikštas laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos; 2) Šalies sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, ir išsprendimą. Tokių ieškovo veiksmų teismas taip pat nenustatė. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, kad ieškovas neturėjo kreiptis į teismą, o turėjo siųsti mokesčio mokėjimo sąskaitą atsakovės registracijos adresu. Ieškovas suformuoja mokėjimo pranešimus, ir siunčia rinkliavos mokėtojo adresu, taigi atsakovė nepagrįstai teigia nežinojusi apie pareigą mokėti rinkliavą. Todėl ieškovas yra įvykdęs savo pareigą numatytą 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T2-80 20-24 punktuose. Be to, pareiga mokėti rinkliavą nėra siejama su privalomu pranešimo gavimu. Tuo tarpu teismas nenurodė, kokio teisės akto pagrindu jis priėjo tokios išvados, kad priminimas apie rinkliavos mokėjimą yra tiesiogiai siejamas su ieškovo teise kreiptis į teismą, nors ginčui dėl rinkliavos sumokėjimo tarp ieškovo ir atsakovo nėra nustatyta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra. Todėl ieškovas turėjo procesinę teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, kas yra patvirtinama ir tuo, kad teismas ieškinį priėmė, ir nagrinėjo civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

103. Teismas nepagrįstai nurodo, kad ieškovui skirtina bauda už tai, kad reikalavimas atsakovei buvo pareikštas Klaipėdos miesto apylinkės teisme. 2010 m. sausio 26 d. pareiškime Klaipėdos miesto apylinkės teismui kreditorius teismui nurodė du atsakovės žinomus adresus, t.y. ( - ), bei ( - ). Nepaisant to, procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti dar kitu adresu t.y. per atsakovo darbovietę Vilniuje adresu ( - ). Šias aplinkybės yra nurodytos ir paties atsakovės 2010 m. liepos 26 d. atsiliepime į ieškinį bei 2010 m. rugpjūčio 3 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartyje Nr. 2-10189-563/2010.

114. Teismas klaidingai teismo sprendime nurodo, kad ieškovas prašė priteisti 1996,50 Lt bylinėjimosi išlaidas. Tokio prašymo išieškoti nurodyto dydžio bylinėjimosi išlaidas pareikšta nebuvo, nes tokios bylinėjimosi išlaidos nebuvo patirtos. Ieškovas iš atsakovo prašė priteisti byloje sumokėtą žyminį mokestį bei 181,50 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kas atitinka teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio. Visas aplinkybes susijusias su bylinėjimosi išlaidomis ieškovas nurodė 2010 m. lapkričio 15 d. prašyme teismui, tačiau teismas šių aplinkybių nevertino.

12Atsiliepimas į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui CPK 318 straipsnyje nustatyta tvarka nepateiktas.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi (b. l. 57 – 58 ) pripažino, kad ieškovas, atmetus jo ieškinį atsakovei D. A. buvo nubaustas procesinio pobūdžio bauda pagrįstai.

16Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas ieškovo veiksmus nedviprasmiškai įvertino kaip tariamą savo teisių gynybą ir tariamai nepagrįsto ieškinio pareiškimą, siekiant apginti savo teises, siekiant gauti nepagrįstos naudos, šiuos veiksmus traktuodamas kaip šalies piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme.

17Vienok, teisėjų kolegija, tiek išnagrinėjusi apeliacine tvarka apeliacinį skundą dėl paties sprendimo, tiek įvertinusi procesines prielaidas ginčo atveju taikyti ieškovui procesinio pobūdžio nuobaudą už kreipimosi į teismą su ieškiniu realizavimą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas ginčo atveju netinkamai išaiškino ir pritaikė procesines teisės normas, dėl ko ir priėmė nepagrįstą nutartį (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Darydama šią išvadą teisėjų kolegija konstatuoja, jog galimybę kreiptis į teismą teisminės gynybos ieškovui, kaip ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tiesiogiai garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, kurio nuostatos niekieno negali būti kvestionuojamos.

18Ginčo atveju nustatyta, kad ieškovas kreipdamasis į teismą, realizavo savo, kaip viešojo paslaugų sektoriaus teikėjo atliekų tvarkymo srityje teisę gauti atlyginimą iš atsakovės D. A., kaip šios paslaugos gavėjos vietinės rinkliavos, nustatytos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo pagrindu. Minėto administracinio akto nei iki ieškovui užvedant bylą teisme dėl vietinės rinkliavos išieškojimo iš atsakovės, nei vėliau, neginčijo pati ieškovė ir nebuvo šio ieškinio reikalavimo nepagrįstumas konstatuotas teismo vėliau, todėl akivaizdu, kad teismas be pagrindo ieškovo kreipimąsi su ieškiniu į teismą vertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Esant nurodytoms išvadoms bei atsižvelgiant į tai, jog ieškovo apeliacinio skundo reikalavimai dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11- 29 sprendimo Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-03 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-764-395/2011 pripažinti pagrįstais, ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – paskirta pirmosios instancijos teismo bauda ieškovui panaikintina (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

20Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2 – 20911 – 638/2010 ieškovui UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui“ pakirtą 1000 Lt dydžio baudą panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai