Byla 2A-511-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Henrichas Jaglinskis, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Jolitai Urbaitytei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Ž. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimo civilinėje byloje dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos ir skolos priteisimo pagal ieškovų V. B. (V. B.) ir L. B. ieškinį atsakovui Ž. B.,

Nustatė

2Ieškovai V. B. ir L. B. 2008-03-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė nutraukti buto, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovės L. B. ir atsakovo Ž. B., ir iškeldinti atsakovą iš ieškovei L. B. nuosavybės teise priklausančio buto, priteisti iš atsakovo 1200 Lt įsiskolinimą už naudojimąsi gyvenamąja patalpa, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistiną 1200 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovei L. B. iš atsakovo 3570,88 Lt nuostolių už netinkamą prievolės įvykdymą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistiną 3570,88 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovui V. B. (B.) iš atsakovo 1100 Lt. Nurodė, kad ieškovei L. B. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Ieškovė L. B., išvykdama į Baltarusiją, sūnaus V. B. (B.) prašymu, išnuomojo minėtą butą atsakovui. Nuomos sutartis raštu nebuvo sudaryta, tačiau atsakovas Ž. B. įsipareigojo mokėti po 120 Lt kas mėnesį už naudojimąsi butu, sumokėti visus komunalinius mokesčius ir buto eksploatacines išlaidas. Grįžusi į Lietuvą, ieškovė sužinojo, kad atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovai patys sumokėjo susidariusį 4670,88 Lt įsiskolinimą už komunalines paslaugas ir eksploatacines išlaidas. Iš ieškovo V. B. (B.) darbo užmokesčio taip pat buvo išieškota 1100 Lt skola AB „Rytų skirstomieji tinklai“. Iš kaimynų buvo sužinota apie atsakovo nederamą elgesį, paaiškėjo, kad bute dažnai vyko išgertuvės, keliamas triukšmas trikdė kaimynų ramybę, todėl atsakovas buvo paprašytas atlaisvinti butą, sumokėti skolas. Atsakovas 2008-02-06 pasirašė įsipareigojimą atlaisvinti butą bei sumokėti visas skolas, tačiau įsipareigojimo neįvykdė. Be to, atsakovas nesumokėjo nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2007-09-01 iki kreipimosi į teismą.

3Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t. y. nutraukė buto, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, sudarytą tarp L. B. ir Ž. B., iškeldino Ž. B. iš L. B. priklausančios gyvenamosios patalpos, priteisė iš Ž. B. L. B. 1800 Lt nuompinigių, 4717,51 Lt mokesčių už komunalines paslaugas, 255,37 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 6772,88 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 6717,51 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2008-04-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, V. B. (B.) reikalavimą dėl 1100 Lt sumos priteisimo iš Ž. B. atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovas nuo 2002 m. gyvena bendrabučio tipo bute, esančiame (duomenys neskelbtini), kuris nuosavybės teise priklauso ieškovei L. B., ginčo dėl nuomos santykių nėra. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovas Ž. B. neįrodė, jog jis yra sumokėjęs ieškovei L. B. nuomos mokestį už 15 mėn., todėl priteisė ieškovei L. B. 1800 Lt nuompinigių. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių buvo sudaryta neterminuota žodinė nuomos sutartis, kad atsakovas 2008-02-06 įsipareigojo išsikelti iš buto, taip pat į tai, kad atsakovas netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas gyventi kaimynams, vadovaudamasis CK 4.95, 4.98, 6.611 str., tenkino ieškovės reikalavimą iškeldinti atsakovą iš jai nuosavybės teise priklausančio buto. Teismas nustatė, kad buto, esančio (duomenys neskelbtini), mokesčių knygelė iki 2004 m. buvo pas atsakovą, tačiau atsakovui nemokant arba nereguliariai mokant už teikiamas paslaugas, nuo 2004 m. ieškovai patys mokėjo už komunalines paslaugas, teikiamas ginčo butui. Teismas, konstatavo kad ieškovai įrodė, jog jie sumokėjo susidariusią skolą už komunalines paslaugas, todėl pripažino, kad ieškovai įgijo teisę reikalauti skolos atlyginimo iš atsakovo. Teismas netenkino ieškovo V. B. (B.) reikalavimo priteisti jam 1100 Lt, kadangi ieškovas neįrodė, kad jis sumokėjo šią sumą už elektros energiją, teiktą butui, esančiam (duomenys neskelbtini).

4Atsakovas Ž. B. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą pakeisti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovų reikalavimai būtų atmesti. Nurodo, kad teismas nesivadovavo įrodymų vertinimo taisyklėmis, neteisingai kvalifikavo faktines aplinkybes, susijusias su mokėjimais, netinkamai analizavo tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius, todėl netinkamai taikė materialinės teisės normas bei priėmė formalų, nepagrįstą, neteisingą sprendimą. Jis mokėjo ieškovams po 120 Lt kas mėnesį nuomos mokestį bei mokestį už komunalines paslaugas, kurį jam kiekvieną mėnesį nurodydavo ieškovai. Nuomos mokestį ir mokesčius už butą kas mėnesį jis mokėdavo grynais pinigais ieškovui V. B. (B.), kuris buvo jo draugas. Ieškovai neįrodė, kad jis ieškovams nesumokėjo nuomos mokesčio už 15 mėn., tačiau teismas į tai neatsižvelgė, vadovavosi tik prieštaringais šalių paaiškinimais. Sudarius žodinę nuomos sutartį, buvo susitarta, kad jis nuomos mokestį ir mokesčius už komunalines paslaugas mokės ieškovui V. B. (B.), atsiskaitymo knygelės jam nebuvo perduotos. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad jis mokėjo už suteiktas paslaugas ne paslaugų tiekėjams, bet ieškovui V. B. (B.), tačiau teismas šių aplinkybių neanalizavo. Taip pat teismas neįvertino svarbaus įrodymo byloje, t. y. kad jis 2005-09-08 ieškovui V. B. (B.) perdavė 7670 Lt, todėl nepagrįstai nenustatė, kad jis mokesčius už butą mokėjo per ieškovą V. B. (B.). Tai, kad jis tinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus įrodo tai, kad nuo 2002 m. iki 2008 m. pradžios ieškovai nereiškė jokių pretenzijų. Teismo sprendimas iškeldinti jį iš ginčo buto prieštarauja CK 6.480 str. normoms, kadangi ieškovai jo, kaip nuomininko, prieš 3 mėn. neįspėjo apie patalpų nuomos nutraukimą, o tai, kad ieškovė L. B. kreipėsi į policiją dėl jo iškeldinimo, negali būti prilyginta įspėjimui apie nuomos sutarties nutraukimą. Jis įsipareigojo nuo 2008-02-06 mokėti mokesčius už butui suteiktas paslaugas bei išsikelti nenurodydamas konkrečios datos.

5Ieškovė L. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas yra pagrįstas visais bylos nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais, teisingas ir teisėtas. Dėl to apeliantas neteisingai nurodo, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Apeliantas neginčija, jog buvo susitarta, kad jis mokės ieškovams nuomos mokestį ir buto mokesčius grynais pinigais, todėl nesant rašytinių įrodymų, teismas teisingai vadovavosi kitais įrodymais. Kadangi apeliantas nekonkretizavo, kokių būtinų įrodymų ieškovai nepateikė, nėra aišku kokių įrodymų trūkumu atsakovas grindžia apeliacinį skundą. Teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog yra sumokėjęs nuomos mokestį ir mokesčius už butą, todėl teisingai ir pagrįstai tenkino ieškinį. Teismas išsamiai ištyrė aplinkybes, susijusias su atsakovo nurodyta 7670 Lt suma, dėl to motyvuotai pasisakė sprendime. Taip pat apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas, iškeldindamas jį iš ginčo buto, pažeidė CK 6.480 str. normą, nes atsakovas pats nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, todėl pagal CK 6.611 str. nuomos sutartis gali būti nutraukta ir nuomininkas iškeldintas nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

6Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikęs procesinės ir materialinės teisės normas, nustatęs teisiškai reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes, nutraukė buto, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovės L. B. ir atsakovo Ž. B., iškeldino atsakovą iš šio buto, priteisė iš atsakovo Ž. B. ieškovei L. B. 1800 Lt nuompinigių, 4717,51 Lt mokesčių už komunalines paslaugas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2008-04-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 176-185 str., 263, 265 str.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija bylą nagrinėja neperžengdama atsakovo apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nes byloje nenustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti CPK 329 str., nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos (CPK 320 str.).

8Byloje nustatyta, kad ieškovei L. B. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini) (b. l. 17). Byloje nėra ginčo, kad ieškovė 2002 m. rugsėjo mėn. pagal žodinį susitarimą šį butą išnuomojo atsakovui Ž. B. ir nuo to laiko tame bute gyvena tik atsakovas, kad šalys susitarė dėl nuomos mokesčio, t. y. atsakovas už buto nuomą turėjo mokėti po 120 Lt per mėnesį, apmokėti visas buto eksploatacijos išlaidas, komunalinius mokesčius.

9Ieškovė L. B. 2008-03-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti buto, esančio (duomenys neskelbtini), nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovės L. B. ir atsakovo Ž. B., ir iškeldinti atsakovą iš šio buto, priteisti jo nesumokėtus mokesčius. Ieškovė šiuos reikalavimus grindė tuo, kad atsakovas nuo 2007-09-01 nemoka nuomos mokesčio, nėra sumokėjęs 4717,51 Lt mokesčių už komunalines paslaugas, bute nuolat vyko išgertuvės, buvo triukšmaujama. Ieškovė pateikė įrodymus, kad ji sumokėjo 4717,51 Lt mokesčių už butui, esančiam (duomenys neskelbtini), suteiktas paslaugas, kad 2007-12-13 ji kreipėsi į Vilniaus miesto policijos komisariato viešosios policijos Naujininkų policijos nuovadą dėl atsakovo iškeldinimo (b. l. 28). Byloje buvo apklausta liudytoja M. K., kuri gyvena tame pačiame bendrabutyje, ir ji parodė, kad atsakovas su draugais bute girtauja, geria alkoholį ir bendro naudojimo patalpoje – virtuvėje, po išgertuvių koridoriuje pusnuogiai miega jo svečiai (b. l. 94). Atsakovas 2008-02-06 buvo parašęs įsipareigojimą išsikelti iš buto, tačiau nebuvo nurodęs tikslios datos, kada tai padarys, taip pat buvo įsipareigojęs mokėti už paslaugas nuo 2008-02-06 (b. l. 29). Ieškovas V. B. paaiškino, kai atsakovui buvo išnuomotas butas, atsakovas turėjo mokėti 120 Lt nuomos mokestį, mokesčius už komunalines paslaugas, jam buvo duotos atsiskaitymo knygelės. Atsakovas kurį laiką mokėjo tvarkingai, tačiau po to pradėjo išvis nemokėti, mokesčius sumokėjo motina (ieškovė L. B.) (b. l. 124).

10Atsakovas Ž. B. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad buvo susitarta, jog už buto nuomą, butui teikiamas paslaugas jis mokės tiesiogiai ieškovui V. B. (B.). Nuomos mokestį jis mokėdavo grynais pinigais ieškovui V. B. (B.). Taip pat ieškovai jam nurodydavo, kiek jis turi mokėti kiekvieną mėnesį už butui teikiamas paslaugas, jis tą pinigų sumą perduodavo ieškovui V. B. (B.) ir ieškovai sumokėdavo. Nuo 2002 m. iki 2008 m. ieškovai nereiškė jam jokių pretenzijų dėl netinkamo žodinės nuomos sutarties vykdymo, nebuvo duota jam mokesčių knygelė. 2005-09-08 jis sumokėjo ieškovui V. B. (B.) 7670 Lt, o tai įrodo, kad mokesčius už butą jis mokėjo per ieškovą V. B.. Atsakovas pateikė raštelį, kuriame nurodyta: 2005-09-08, 9:48 val., V.– šeimininkas, 7670 Lt, pasirašyta. Raštelis yra priklijuotas ant lapo popieriaus, kuriame yra Z. G., A. N., S. M. parašai (b. l. 138). Teisme apklaustas liudytojas Z. G. parodė, kad yra atsakovo kaimynas, ieškovo V. B. (B.) nepažįsta, žino, kad jis yra buto, esančio (duomenys neskelbtini), savininkas, jam žinoma, atsakovas Ž. B. savininkui už komunalines paslaugas mokėjo į rankas po 120 Lt, paskui po 200 Lt, matė, nes tai vyko virtuvėje. Taip pat vieną kartą matė, kai sumokėjo 7000 Lt, pats pasirašė, nežino už ką mokėjo. Atsakovas pasakė, kad pasirašytų, jog jis matė, kaip Ž. B. sumokėjo 7000 Lt, tai jis ir pasirašė, jam neįdomu už ką mokėjo. Nuo kada atsakovas mokėjo pinigus ieškovui, nuo kada mokėjo po 120 Lt, nuo kada po 200 Lt, kiek kartų matė, kad atsakovas mokėjo pinigus ieškovui - neatsiminė (b. l. 115). Ieškovas V. B. paaiškino, kad jam atsakovas nėra sumokėjęs 7670 Lt (b. l. 124).

11Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šalių paaiškinimus, jų nurodomas aplinkybes, kuriomis buvo grindžiami reikalavimai ir atsikirtimai, pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimai yra pagrįsti ir tenkintini. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, nepagrįstai nepripažino jo atsikirtimų į ieškinį įrodytais, kad pirmosios instancijos teismas nesant įrodymų nustatė, jog yra nesumokėtas nuomos mokestis už penkiolika mėnesių -1800 Lt, nepagrįstai nenustatė, kad jis V. B. (B.) yra sumokėjęs mokesčius už butui suteiktas paslaugas. Šie apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais ir jų pagrindu netenkintinas apeliacinis skundas.

12Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001, 2002-03-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2002, 2007-10-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007, 2008-09-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008, ir kt.). Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino byloje surinktus įrodymus vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, bei nustatė, jog atsakovas nėra sumokėjęs nuomos mokesčio už penkiolika mėnesių ir mokesčių už komunalines paslaugas. Atsakovas, teigdamas, kad jis tinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, t. y. mokėjo nuomos mokestį, mokestį už komunalines paslaugas, pinigus duodavo ieškovės sūnui, nepateikė įrodymų (CPK 12, 176 str.). Kaip jau buvo minėta, atsakovas pateikė raštelį, kuriame nurodyta: 2005-09-08, 9:48 val., V. – šeimininkas, 7670 Lt, pasirašyta, tačiau raštelyje nėra nurodyta jokių duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovės sūnui sumokėjo mokesčius už komunalines paslaugas, nuomos mokestį už tam tikrą laikotarpį. Raštelis nepagrindžia aplinkybių, kad atsakovas ieškovės sūnui apmokėjo tas pinigų sumas, kurias reikalauja priteisti ieškovė pagal šioje byloje pareikštą ieškinį. Atsakovas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė apskaičiavimų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, už ką konkrečiai jis sumokėjo „V.“ 7670 Lt 2005-09-08. Tai, kad atsiskaitymo knygeles turėjo ieškovė, kad nebuvo reiškiamos atsakovui pretenzijos dėl mokesčių nemokėjimo, nepatvirtina aplinkybių, kad atsakovas mokesčius už komunalines paslaugas sumokėdavo ieškovės sūnui. Dėl to nepripažintini pagrįstais apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir neteisingai priteisė ieškovės nurodytą įsiskolinimą iš atsakovo.

13Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė nuomos sutartį ir jį iškeldino iš buto, nes jis nebuvo įspėtas apie nuomos sutarties nutraukimą. Šie apeliacinio skundo argumentai nepripažintini nepagrįstais, nes nuomos sutartis nutraukta ir atsakovas iškeldintas iš buto CK 6.611 str. nurodytu pagrindu, t. y. dėl to, kad atsakovas savo netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems gyventi greta. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškovės paaiškinimais, liudytojos M. K. parodymais, ieškovės pareiškimu, rašytu policijai, padarė pagrįstą išvadą, kad yra pagrindas nutraukti nuomos sutartį ir atsakovą iškeldinti iš buto CK 6.611 str. pagrindu. Pažymėtina, kad nuomos sutartis nutraukta teismine tvarka, o ne vienašališkai. CK 6.480 str., kuriuo apeliacinį skundą grindžia atsakovas, numatytas trijų mėnesių įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminas, netaikomas nutraukiant nuomos sutartį pagal CK 6.611 str.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Pagal Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymą, antrinės teisinės pagalbos išlaidos už ieškovei L. B. suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą pagal 2009-02-13 sprendimą Nr. (1.7.)-S-376-09, yra 520 Lt, todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 520 Lt (CPK 96 str.).

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Priteisti iš atsakovo Ž. B. į valstybės biudžetą 520 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Ryšiai