Byla AS-492-840-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Presto durpės“ skundą atsakovui Valstybinei miškų tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Presto durpės“ padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės miškų tarnybos 2013 m. rugpjūčio 16 d. atsakymą Nr. R2-2336; 2) panaikinti Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. 221-13-V „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo užbaigimo ir jų teikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai“ dalyje dėl Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūros užbaigimo ir teikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai; 3) įpareigoti Valstybinę miškų tarnybą patikslinti Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo projektą iš valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukti Dainių durpyno teritoriją – Pašvenčio girininkijos 477 ir 478 miško kvartalus.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 4 d. nutartimi, be kita ko, sustabdė administracinę bylą Nr. I-1450-244/2014 iki Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinės administracinę bylą Nr. I-8428-789/2014 ir įsiteisės joje priimtas sprendimas.

7Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra gautas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos skundas, kuriame prašoma panaikinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. S20-14 „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“, kuriuo planavimo organizatoriui UAB ,,Presto durpės“ leista pradėti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą. Pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl Valstybinės miškų tarnybos sprendimų, kuriais tikslinamos Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas nurodo, kad ginčijami sprendimai UAB ,,Presto durpės“ užkertą kelią vykdyti ūkinę veiklą, t. y. pagal išduotą leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Dainių durpyne. Pareiškėjas durpių išteklius gali kasti tik turėdamas nustatyta tvarka patvirtintą telkinio dalies išteklių naudojimo projektą ir sudariusi žemės nuomos sutartį, tačiau atsakingos institucijos Dainių durpyną teisės aktais priskirdamos valstybinės reikšmės miškams, pareiškėjo teigimu, vilkina jo galimybę pagal turimą leidimą verstis ūkine veikla. Teismas nurodė, kad administracinėje byloje Nr. I-8428-789/2014 bus sprendžiamas sprendimo, kuriuo leista UAB ,,Presto durpės“ pradėti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio dalies išteklių naudojimo plano rengimą, teisėtumas ir pagrįstumas, todėl minėto klausimo išsprendimas turės įtakos priimant sprendimą nagrinėjamoje byloje. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad tarp nagrinėjamos bylos ir administracinės bylos Nr. I-8428-789/2014 yra teisinis ryšys, todėl teismo sprendimas priimtas administracinėje byloje Nr. I-8428-789/2014 turės įtaką sprendžiant pareiškėjos reikalavimus šioje byloje. Dėl nurodytų priežasčių teismas sustabdė bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, iki bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-8428-789/2014 ir įsiteisės joje priimtas sprendimas.

8III.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties dalį, kuria sustabdyta administracinė byla.

10Administracija mano, kad byla sustabdyta nepagrįstai, nes būtent šioje byloje priimtas sprendimas turės įtakos administracinei bylai Nr. I-8428-789/2014. Šią poziciją grindžia Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, pagal kurias pirma turi būti užbaigtos anksčiau pradėtos teritorijų planavimo procedūros, t. y. Dainių miško priskyrimas valstybinės reikšmės miškams, ir tik priėmus sprendimą šioje byloje, būtų tęsiamos arba nutraukiamos procedūros dėl išteklių naudojimo plano, kuris ginčijamas administracinėje byloje Nr. I-8428-789/2014, rengimo.

11Pareiškėjas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti.

12Pareiškėjas mano, kad teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą, kadangi administracinėje byloje Nr. I-8428-789/2014 bus nustatyti nagrinėjamai bylai reikšmingi faktai, kurių pats teismas negali nustatyti šioje byloje.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties dalies, kuria sustabdytas administracinės bylos nagrinėjimas iki Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinės atitinkamą administracinę bylą, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Administracinė byla buvo sustabdyta ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, t. y., kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad kita administracinė byla – tai byla, kuri administracinių bylų teisenos tvarka yra nagrinėjama administraciniame teisme. Bylos iškėlimu teisme laikomas teismo nutarties priimti skundą nagrinėti priėmimas.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu, skundas administracinėje byloje Nr. I-8428-789/2014, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama administracinė byla, nebuvo priimtas, t. y. administracinė byla nebuvo iškelta. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos skundą dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. S20-14 „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. gegužės 15 d. rašto Nr. (7)-1.7-1561 „Dėl sprendimo rengti Dainių durpių telkinio naudojimo planą“ panaikinimo.

19Esant tokioms aplinkybėms administracinės bylos sustabdymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu. Dėl šios priežasties trečiojo suinteresuoto asmens Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties dalis naikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Trečiojo suinteresuoto asmens Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą tenkinti.

22Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. nutarties dalį, kuria sustabdytas administracinės bylos nagrinėjimas, ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai