Byla 1A-131-332-2012
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-12 nuosprendžio, kuriuo A. D. išteisintas, nepadarius veikų (2007-05-30 pasirašant paskolos sutartį, 2007-10-03 pasirašant paskolos sutartį, pasirašant tunelinės krosnies pirkimo-pardavimo sutartį), turinčių nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., požymių ir nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 208 str. 2 d., požymių

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Zigmo Kavaliausko, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Ričardui Bendikui, civilinio ieškovo atstovui adv. Egidijui Morkūnui, gynėjui advokatui Renaldui Baliūčiui, išteisintajam A. D.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo UAB „( - )“ dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-12 nuosprendžio, kuriuo A. D. išteisintas, nepadarius veikų (2007-05-30 pasirašant paskolos sutartį, 2007-10-03 pasirašant paskolos sutartį, pasirašant tunelinės krosnies pirkimo-pardavimo sutartį), turinčių nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., požymių ir nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 208 str. 2 d., požymių.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 3 d. 2 p., UAB „( - )“ civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5A. D. buvo kaltinamas tuo, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, 2007 metais, tiksli data nenustatyta, paprašė L. Č. paskolinti 126000 Lt, sakydamas, kad pinigai reikalingi investuoti į verslą, tačiau nuslėpdamas tikrąją savo ir A. D. firmos „( - )“ turtinę padėtį, ir suprasdamas, kad pasiskolintų pinigų negrąžins, 2007-05-30 tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), ( - ) g. 12, siekdamas paskatinti L. Č. perduoti savo pinigus ir sudaryti mokaus bei patikimo asmens įvaizdį, tariamai įrodydamas sąžiningus savo ketinimus, dalyvaujant L. D. ir A. Č., su L. Č. sudarė 126000 Lt paskolos sutartį, pagal kurią įsipareigojo per 150 dienų grąžinti visą pasiskolintą sumą, L. Č. jam perdavus 126000 Lt, sutartyje numatytu laiku pinigų negrąžino, taip apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą - 126000 Lt, priklausančių L. Č.. Dėl šios nusikalstamos veikos A. D. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. požymių.

6Be to, A. D. buvo kaltinamas tuo, kad turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, 2007 metais, tiksli data nenustatyta, paprašė L. Č. paskolinti 350000 Lt, sakydamas, kad pinigai reikalingi investuoti į verslą, tačiau nuslėpdamas tikrąją savo ir A. D. firmos „( - )“ turtinę padėtį, ir suprasdamas, kad pasiskolintų pinigų negrąžins, 2007-10-03 tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), ( - ) g. 12, siekdamas paskatinti L. Č. perduoti savo pinigus ir sudaryti mokaus bei patikimo asmens įvaizdį, tariamai įrodydamas sąžiningus savo ketinimus, dalyvaujant L. D. ir A. Č., su L. Č. sudarė 350000 Lt paskolos sutartį, pagal kurią įsipareigojo per 8 mėnesius nuo pinigų gavimo datos grąžinti visą pasiskolintą sumą, L. Č. jam perdavus 350000 Lt, sutartyje numatytu laiku pinigų negrąžino, taip apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą - 350000 Lt, priklausančių L. Č.. Dėl šios nusikalstamos veikos A. D. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. požymių.

7Be to, A. D. buvo kaltinamas tuo, kad turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, atstovaudamas A. D. firmą „( - )“ ir suprasdamas, kad nevykdys sutartyje numatytų įsipareigojimų, su UAB „( - )“, atstovaujama L. Č., sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) ( - ), pagal kurią įsipareigojo iki 2008-05-31 paruošti eksploatacijai ir perduoti UAB „( - )“ nuosavybėn naują tunelinę krosnį ( - ) už 310000 Lt, už kurią į savo sąskaitą gavo išankstinį 120000 Lt apmokėjimą, tačiau sutartyje numatytų sąlygų neįvykdė, t.y. sąmoningai nesiėmė jokių veiksmų, kad tunelinė krosnis ( - ) būtų surasta, paruošta eksploatacijai ir perduota UAB „( - )“ nuosavybėn, todėl tunelinės krosnies nesurado ir nepardavė, bei gauto išankstinio apmokėjimo UAB „( - )“ negrąžino, taip apgaule savo ir A. D. firmos „( - )“ naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą - 120000 Lt, priklausančių UAB „( - )“. Dėl šios nusikalstamos veikos A. D. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. požymių.

8Be to, A. D. buvo kaltinamas tuo, kad atstovaudamas A. D. firmą „( - )“ ir suvokdamas, jog A. D. firma „( - )“ yra sunkioje ekonominėje padėtyje, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, 2008-08-29, ( - ), P. A. už 1999,99 Lt nepateisinamai pigiai, t.y. už daug mažesnę kainą nei automobilio rinkos vertė 14600 Lt, pardavė A. D. firmai „( - )“ priklausantį turtą - automobilį Iveco 75E15, v.n. ( - ), kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti, ir dėl to padarė 12600, 01 Lt turtinės žalos kreditoriams. Dėl šios nusikalstamos veikos A. D. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 208 str. 2 d. požymių.

9Apeliaciniu skundu civilinis ieškovas UAB „( - )“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-12 nuosprendį ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį, pripažįstant A. D. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d. ir 208 str. 2 d.. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos priimtu nuosprendžiu. Civilinio ieškovo nuomone, teismas, priimdamas nuosprendį rėmėsi išimtinai kaltinamojo teiginiais, visiškai nekreipdamas dėmesio į faktines bylos aplinkybes bei liudytojų parodymus. Teigia, kad A. D. veikoje yra akivaizdūs tiesioginės tyčios požymiai, todėl neabejotina, kad A. D. yra kaltas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., o teismo išvados dėl A. D. kaltės, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 208 str. 2 d., yra akivaizdžiai klaidingos ir naikintinos.

10Atsiliepimu į civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinį skundą išteisintojo A. D. gynėjas advokatas Renaldas Baliūtis prašo UAB „( - )“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-12 nuosprendį. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nuosprendį tinkamai ir išsamiai ištyrė visus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, tinkamai įvertino liudytojų duotus parodymus, teismo padarytos išvados yra teisingos ir pagrįstos.

11Apeliacinės instancijos teismo posėdyje civilinio ieškovo atstovas advokatas ir prokuroras prašė civilinio ieškovo apeliacinį skundą tenkinti, išteisintasis A. D. ir jo gynėjas advokatas prašė civilinio ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

12Civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinis skundas paliktinas nenagrinėtu.

13Pagal Lietuvos Respublikos BPK 312 str. 3 d. civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai turi teisę paduoti apeliacinius skundus dėl nuosprendžio dalies, kuri yra susijusi su civiliniu ieškiniu. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai apeliacine tvarka gali ginčyti civilinio ieškinio dydį, jo priteisimo pagrįstumą, su civiliniu ieškiniu susijusius įrodymus, taip pat kitus su civiliniu ieškiniu susijusius klausimus, o civilinio ieškovo, civilinis atsakovo ir jų atstovų apeliaciniai skundai, sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 312 str. 3 d. nuostatomis, nagrinėtini tik ta apimtimi, kiek jie yra susijęs su civiliniu ieškiniu.

14Iš civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinio skundo matyti, kad civilinis ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu tik dėl išteisintojo A. D. išteisinimo, prašydamas jį pripažinti kaltu ir nuteisti – visi skundo argumentai su tuo tik ir susiję, reikalavimų, susijusių su civiliniu ieškiniu, apeliaciniame skunde nepareikšta, skundo argumentų dėl civilinio ieškinio skunde taip pat nenurodyta. Remiantis Lietuvos Respublikos BPK 312 str. 3 d. nuostatomis, kad civilinis ieškovas apeliaciniame skunde neturi teisės peržengti civilinio ieškinio klausimo ribų, teisėjų kolegija daro išvadą, jog civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinio skundo reikalavimai akivaizdžiai peržengė civilinio ieškovo kreipimosi ribas. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis skundas paliekamas nenagrinėtas ir teismo procesas nutraukiamas.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 312 str. 3 d., 320 str. 1 d., 3 d.,

Nutarė

16civilinio ieškovo UAB „( - )“ apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą ir teismo procesą nutraukti.

Proceso dalyviai