Byla e2-2891-341/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei V. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 755,69 Eur negrąžintos paskolos, 336,61 Eur palūkanų, 69,96 Eur administravimo mokesčio, 10,50 Eur delspinigių, 8,72 Eur mokėjimo palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei nevykdant tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties, ieškovui atsakovės įsiskolinimas yra 1181,48 Eur.

5Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti įstatymo numatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 2 dali).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 2 dalis)

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2016-05-02 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_103749 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 800,00 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 28 procentai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kreditų sumų suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas kreditas, kurį mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jį turėjo grąžinti dalimis pagal grafikus, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius, pradelsimo palūkanas ir kitus mokesčius. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartis laiku ir tinkamai nevykdė, praleido įmokų mokėjimo terminus, todėl ieškovas UAB „Bendras finansavimas“, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017-03-31 pateikė atsakovei pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą, apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą pagal sutartį nuo pranešimo dienos. Iš skolos paskaičiavimo matyti, kad įsiskolinimas sutarčių pagrindu sudaro 1181,48 Eur, iš jo 755,69 Eur negrąžintos paskolos, 336,61 Eur palūkanų, 69,96 Eur administravimo mokesčio, 10,50 Eur delspinigių, 8,72 Eur mokėjimo palūkanų.

9Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažintina, kad tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė kredito sutarčių teisiniai santykiai, atsakovei buvo suteikta sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis piniginės lėšos (kreditas), o atsakovė įsipareigojo ieškovui gautą sumą grąžinti, mokėti nustatyto dydžio palūkanas bei kitus sutartyje sudarymo mokesčius sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, ji sutartyje numatytais terminais negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų, taip iš esmės pažeidė savo prievolę, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytą sutartį. Nenustatyta aplinkybių, kad sutartis buvo nutraukta neteisėtai. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.221 straipsnio 2 dalis). Įvertinus nustatytas aplinkybes, yra pagrindas atsakovei taikyti civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, t.y. sumokėti 755,69 Eur negrąžintos paskolos, 336,61 Eur palūkanų, 69,96 Eur administravimo mokesčio (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalis, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 8,72 Eur mokėjimo palūkanų ir 10,50 Eur delspinigių už termino mokėti įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytų sutarčių bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos vėlavimo palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistini 10,50 Eur delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 8,72 Eur mokėjimo palūkanų pritesimo atmestinas.

12Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovės priteistinos ieškovui turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkinto reikalavimo daliai (patenkinta 99,26 proc. reikalavimo), kurias sudaro 26,80 Eur žyminis mokestis ir 285,37 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės V. R., a.k. ( - ) 755,69 Eur negrąžintos paskolos, 336,61 Eur palūkanų, 69,96 Eur administravimo mokesčio, 10,50 Eur delspinigių, viso 1172,76 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas septyniasdešimt du eurai 76 ct), nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 312,17 Eur bylinėjimosi išlaidų (26,80 Eur žyminis mokestis ir 285,37 Eur už advokato teisinę pagalbą) ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, į.k. ( - ), naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai