Byla B2-792-370/2010

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant įmonės direktoriui R. A. ir restruktūrizavimo administratorei V. L., teismo posėdyje išnagrinėjo AB „Gargždų statyba“ restruktūrizavimo civilinę bylą ir

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismo 2009-10-09 nutartimi AB „Gargždų statyba“ buvo iškelta civilinė byla, restruktūrizavimo administratore paskirta V. L..

3Klaipėdos apygardos teismo 2010-03-09 nutartimi pratęstas terminas parengti ir pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą.

4Klaipėdos apygardos teismo 2010-03-10 nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2010-04-22 nutartimi kreditorių sąrašas patikslintas.

52010-04-20 gautas įmonės direktoriaus ir administratorės prašymas patvirtinti restruktūrizavimo planą, nes 2010-04-20 įvykęs kreditorių susirinkimas jam pritarė, 2010-07-23 gautas įmonės direktoriaus prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 str. 1 d. 3 p. ir įmonei iškelti bankroto bylą, nes įmonė remiantis 2010-05-31 sudarytu balansu yra nemoki. Nors restruktūrizavimo planui pritarė kreditoriai, tačiau iš turimų duomenų akivaizdu, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, vien einamųjų mokėjimų skola yra 508 685 Lt. 2010-09-09 gautas įmonės direktoriaus ir administratorės prašymas leisti parduoti įmonei nereikalingą turtą. 2010-08-06 gautas kreditoriaus A. G. prašymas priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo neišmokėtos darbo užmokesčio sumos, nes įmonė nemoka atlyginimo nuo 2009-09-03.

6Įmonės direktorius R. A. ir administratorė V. L. palaikė prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir paaiškino, kad nėra gaunama tiek pajamų, kad būtų galima daryti prielaidą, jog restruktūrizavimo planas bus įgyvendintas, nepavyko sudaryti esminių sandorių įmonės veiklai užtikrinti, todėl nebus galimybės mokėti ne tik skolas ateityje, neatliekami ir einamieji mokėjimai, vien darbuotojams nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo nemokami atlyginimai ir skola jiems siekia jau 463 283 Lt.

7Prašymas nutraukti restruktūrizavimo bylą tenkintinas, kiti prašymai paliktini nenagrinėti.

8Iš pridėtų prie prašymo nutraukti restruktūrizavimo bylą ir 2010-09-14 pateiktų dokumentų matyti, kad nors 2010-04-20 įvykęs įmonės kreditorių susirinkimas balsų dauguma pritarė restruktūrizavimo planui ir įpareigojo įmonės vadovą apie tai informuoti teismą, tačiau iš įmonės 2010-08-31 sudaryto balanso matyti, kad įmonė turi mokėtinų skolų ir įsipareigojimų už 4 395 272 Lt, o turto – 6 688 793 Lt ir nevykdo bei restruktūrizavimo plane numatytų priemonių neįgyvendins, nemoka einamųjų mokėjimų (skolos valstybės biudžetui ir darbuotojams siekia 508 685 Lt).

9Esant tokioms aplinkybėms bei atsižvelgus į ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p. nuostatas (restruktūrizavimo byla nutraukiama, jeigu yra sąlyga: išaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, ir įmonė neįrodo, kad restruktūrizavimo planas bus įgyvendintas), konstatuotina, kad suėjus ĮRĮ numatytiems terminams pateikti teismui tvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą, planas teismui tvirtinti pateiktas, bet jame numatytos priemonės nebus įgyvendintos, nes įmonė iš esmės pajamų negauna ir neturi šaltinių pajamoms gauti, o skolos tik didėja, todėl yra pakankamas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą.

10Kadangi restruktūrizavimo byla nutrauktina, todėl nebėra pagrindo spręsti kitų prašymų (LR CPK 296 str.). Bankroto bylos iškėlimo klausimas nenagrinėtinas, nes pagal bankroto teisės normas bankroto bylos iškėlimo klausimą tikslingiau nagrinėti atskiroje civilinėje byloje ir ši nutartis neužkerta kelio įmonės vadovui inicijuoti bankroto bylą bendrąja bankroto bylos iškėlimo tvarka (LR CPK 1 str.).

11V. C. proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

12nutraukti AB „Gargždų statyba“, įmonės kodas ( - ), restruktūrizavimo bylą.

13Kitus prašymus palikti nenagrinėtus.

14Visus veiksmus, numatytus LR ĮRĮ 24 str. 4 d. dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, pavesti atlikti įmonės vadovui ir apie juos informuoti Klaipėdos apygardos teismą.

15Nutarties kopijas išsiųsti įmonės vadovui ir administratorei vykdyti ir informuoti kreditorius.

16Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai