Byla 3K-3-446/2012

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Česlovo Jokūbausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Janinos Stripeikienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Infomedia“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Infomedia“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei TEO LT, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui, uždarajai akcinei bendrovei „Lintel“ dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 2Ap-933 panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas byloje kilo dėl prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088), skirto žymėti 35 klasės paslaugoms „reklama; verslo informacija; viešas reklamavimas; visuomenės informavimas; reklaminių skelbimų platinimas; reklaminių tekstų skelbimas“, registracijos pripažinimo negaliojančia dėl neatitikties Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktui. Ši teisės norma įtvirtina, kad ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinis skyrius, išnagrinėjęs ginčą ikiteismine tvarka (PŽĮ 18 straipsnis), 2007 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 2Ap-933, minėto ženklo registraciją pripažino negaliojančia.

6Ieškovas prašė panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 2Ap-933, atmesti suinteresuoto asmens (atsakovo byloje) protestą, paliekant galioti ginčijamojo ženklo registraciją. Atsakovui priklauso prekių ženklai: 1) „118“ (w. fig.) (reg. Nr. 43190), skirtas žymėti 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasių prekėms ir paslaugoms; 2) „118“ (w. fig.) (reg. Nr. 42147), skirtas žymėti 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasių prekėms ir paslaugoms; 3) „118“ (w. fig.) (reg. Nr. 43191), skirtas žymėti 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasių prekėms ir paslaugoms; 4) „118 Didysis informacijos telefonas“ (w. fig.) (reg. Nr. 43433), skirtas žymėti 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasių prekėms ir paslaugoms. VPB Apeliacinis skyrius ginčijamuoju sprendimu pripažino ieškovo ženklą „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) klaidinamai panašiu į atsakovui priklausančius ankstesnes teises turinčius prekių ženklus, registruotus žymėti tapačioms 35 klasės paslaugoms. Ieškovas nurodo, kad lyginamuosiuose ženkluose esantis žymuo „118“ negali būti vertinamas kaip pagrindinis elementas, lemiantis ženklų panašumą. Lietuvos Respublikos ryšių ir reguliavimo tarnyba 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1V-1104 „Dėl telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“, kuriuo yra įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nustatė, kad visi viešojo telefono ryšio tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai turi teisę naudoti atitinkamus trumpuosius numerius, tarp jų ir numerį „118“. Telefono numeris „118“ Lietuvos Respublikos gyventojams yra žinomas kaip bendrinis informacijos telefonas. Lyginamieji ženklai skiriasi grafiniu apipavidalinimu, ženkluose šalia skaičių yra panaudoti skirtingi tekstiniai žodžiai, skiriasi skaitmenų bei žodžių šriftai, jų dydžiai, ryškumas, ženklų spalviniai sprendimai, pan. Lyginamieji ženklai negali būti vertinami kaip klaidinamai panašūs.

7Po ieškinio pateikimo Vilniaus apygardos teisme buvo iškelta civilinė byla (bylos Nr. 2-1126-560/2009) pagal ieškovo UAB „Infomedia“ ieškinį atsakovui AB TEO LT, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui, UAB „Lintel“ dėl atsakovui priklausančių prekių ženklų: „118“ (w. fig.) (reg. Nr. 43190), „118“ (w. fig.) (reg. Nr. 42147), „118“ (w. fig.) (reg. Nr. 43191), „118 Didysis informacijos telefonas“ (w. fig.) (reg. Nr. 43433) registracijų pripažinimo negaliojančiomis PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Ši teisės norma įtvirtina, kad žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje yra tapęs bendriniu. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartimi ieškinys buvo patenkintas iš dalies ir pripažinti skaitmenys „118“ nesaugomu elementu AB TEO LT priklausančiuose prekių ženkluose reg. Nr. 42147, 43433, 43191, 43190 (PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 8 straipsnis).

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo valstybės naudai 43 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2012 m. vasario 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą paliko nepakeistą.

11Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad lyginamieji pagrindiniai (dominuojantys) ženklų elementai yra tokio pat pobūdžio, jie yra klaidinamai panašūs, pasikartojantis tas pats skaičių derinys „118“ sudaro panašų bendrą regimąjį įspūdį (ieškovo ženkle šis elementas pakartotas du kartus). Lyginamuosiuose ženkluose esantys skaičiai yra tariami vienodai. Tai, kad skaitmenys „118“ pripažinti nesaugomu elementu atsakovo AB TEO LT prekių ženkluose, nereiškia, jog yra pripažintos negaliojančiomis ženklų registracijos. Lyginamųjų ženklų prasmė yra ta pati: informacijos numeriai; panašūs yra ir ženklų grafiniai elementai (stačiakampis, skaitmenų „118“ kontūrai). Ženklai yra klaidinamai panašūs ir egzistuoja galimybė suklaidinti visuomenę. Atsakovui priklausantys prekių ženklai yra ankstesni, negu ieškovui priklausantis ginčijamasis prekių ženklas, lyginamieji ženklai skirti žymėti tos pačios 35 klasės paslaugoms. Prekių ženklo „118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) registracija neatitinka PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 14 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti.

14Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Bylą nagrinėję teismai neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, padaryti pažeidimai turi esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui; teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos teisės normų, reglamentuojančių prekių ženkluose bendriniais tapusių žymenų teisinę apsaugą, aiškinimo ir taikymo klausimais (CPK 346 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baltasis pyragas“ v. UAB „Vilniaus duona“, bylos Nr. 3K-3-59/2012; 2011 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA „Stirolbiofarm Baltikum“ v. AB „Sanitas“ ir kiti, bylos Nr. 3K-3-255/2011; kt.).

162. Teismai tinkamai neįvertino, kad atsakovui priklausančiuose prekių ženkluose žymuo „118“ pripažintas nesaugomu elementu, taigi nesuteikiančiu ženklo savininkui išimtinių teisių į jį (PŽĮ 8 straipsnis). Nesaugomo elemento atkartojimas negali lemti lyginamųjų ženklų klaidinamo panašumo. Šis (nesaugomas) elementas negali būti laikomas ir pagrindiniu (dominuojančiu) lyginamųjų ženklų elementu.

173. Bylą nagrinėję teismai, priimdami skundžiamuosius sprendimus, apribojo konkurenciją. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą numeriu „118“ gali naudotis neribotas kiekis naudotojų – paslaugų teikėjų, atitinkančių tam tikrus teisės aktų nustatytus reikalavimus (Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalis, CK 2.76 straipsnis, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, Elektroninių ryšių įstatymo 1 straipsnio 5 dalis, 2 straipsnio 1, 4 dalys, 5 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1, 4 punktai, 12 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Tuo tarpu, skundžiami teismų sprendimai ir nutartis nepagrįstai susiaurino subjektų, galinčių naudotis šiuo numeriu, ratą, o kartu ir ženklu, iki vieno – atsakovo byloje AB TEO LT. Dėl ginčijamų teismų procesinių sprendimų atsakovas turės galimybę be jokios konkurencijos dominuoti tarp ūkio subjektų, teikiančių informaciją telefonu.

184. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė PŽĮ nuostatas, reglamentuojančias prekių ženklų panašumo klausimus. Be atsikartojančio elemento „118“ (kuris atsakovo ženkluose yra nesaugomas elementas), lyginamieji ženklai skiriasi ir kitais požymiais: grafiniais apipavidalinimais (elementais); ženkluose, šalia skaičių, yra panaudoti skirtingi tekstiniai žodžiai; skiriasi skaitmenų bei žodžių šriftai, jų dydžiai, ryškumas, ženklų spalviniai sprendimai, pan. Lyginamieji prekių ženklai negali suklaidinti visuomenės. Teismai, analizuodami ieškovo ir atsakovo ženklų panašumą, netinkamai įvertino teisinę situaciją telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo Lietuvoje srityje. Kasatorius nuo 2008 metų yra pradėjęs teisines procedūras, siekiant, kad nacionalinis reguliuotojas (Ryšių reguliavimo tarnyba) nustatytų, jog visi komercinės informacijos telefonu teikimo rinkos dalyviai Lietuvoje teiktų komercinio pobūdžio informaciją tiktai per vienodo ilgio numerį (siekiant pakeisti Nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą, nustatant, kad išvardytas paslaugas galima būtų teikti keturženkliais informacijos telefono numeriais, prasidedančiais 118X, kur X pagalba būtų atskiriamos konkuruojančios ar skirtingų tipų informacinės tarnybos, taip atimant iš atsakovo AB TEO LT ir jos dukterinės įmonės UAB „Lintel“ teisiniu reguliavimu įtvirtintą privilegiją teikti tokio pobūdžio informaciją per trumpesnį, nei kiti rinkos dalyviai, numerį „118“). Bylą nagrinėję teismai, priimdami skundžiamuosius sprendimus, nepagrįstai sprendė, kad ieškovo ženklas dėl jo panašumo į atsakovui priklausiančius prekių ženklus neatlieka tiesioginės prekių ženklo paskirties ir neturi skiriamojo požymio, pagal kurį būtų galima atskirti ieškovo teikiamas paslaugas nuo atsakovo teikiamų paslaugų, t. y. neatlieka prekių ženklo funkcijos. Elementas „118“ neduoda nuorodos į šiuo numeriu teikiamų paslaugų teikėją, taigi nėra rizikos, jog vartotojas gali suklysti dėl paslaugų teikėjo.

195. Kasatoriaus teigimu, bylą nagrinėję teismai, priimdami skundžiamuosius sprendimus, nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika dėl teisės normų, reglamentuojančių prekių ženkluose bendriniais tapusių žymenų teisinę apsaugą ir (arba) žyminčių tik prekių rūšį, aiškinimo ir taikymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką prekių ženklų teisė neturi tapti instrumentu „uzurpuoti“ žymenis, kurie prekių ženklų teisės prasme negali būti laikomi prekių ženklais, nes dėl neatitikties absoliutiems ir (arba) kitiems (reliatyviems, santykiniams) reikalavimams, keliamiems prekių ženklams, negali atlikti prekių ženklo funkcijų. Sprendžiant dėl ženklo atitikties absoliutiems reikalavimams prekių ženklui, turi būti atsižvelgiama į kitų asmenų interesą, kad tam tikri ženklai (žymenys) liktų „laisvi“ ir prieinami visiems (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltasis pyragas“ v. UAB „Vilniaus duona“, bylos Nr. 3K-3-59/2012; 2011 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA „Stirolbiofarm Baltikum“ v. AB „Sanitas“ ir kiti, bylos Nr. 3K-3-255/2011; 2010 m. kovo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Liuks“ ir kiti v. Atviroji AB „Farmak“, bylos Nr. 3K-3-105/2010; 2009 m. spalio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA Stirolbiofarm Balticum v. AB „Sanitas“ ir kiti, bylos Nr. 3K-3-389/2009).

20Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 14 d. nutartį palikti galioti; priteisti iš ieškovo su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

21Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

  1. Atsakovo teigimu, nepriklausomai nuo to, ar prekių ženklo elementai yra saugomi, ar yra
nesaugomi, prekių ženklo savininkas turi teisę prašyti pripažinti negaliojančia kito (jo teises pažeidžiančio) prekių ženklo registraciją, jeigu yra PŽĮ nustatyti ženklo registracijos negaliojimo pagrindai. Be to, ginčijamojo VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo metu žymenys „118“ buvo saugomi elementai atsakovo prekių ženkluose. Kaip pažymi atsakovas, ieškovo prekių ženklo registracija buvo pripažinta negaliojančia ne dėl elemento „118“ naudojimo (kuris Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartimi buvo pripažintas nesaugomu elementu), bet dėl ieškovo ženklo klaidinamo panašumo į atsakovui priklausančius prekių ženklus, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.

222. Kaip pažymi atsakovas, ieškovui priklauso ir kiti prekių ženklai, kuriuose naudojamas žymuo „118”; ginčijama buvo tik vieno iš jų registracija (kuriame du kartus pakartojami skaitmenys „118“). Pats ieškovas nėra nurodęs žymens „118“ kaip nesaugomo elemento. Nė vienas šių ženklų realiai nebuvo naudojamas. Bylą nagrinėję teismai nesprendė ir nepasisakė dėl konkurencijos ir elektroninių ryšių reguliavimo, nesprendė dėl naudojimosi numeriu „118“ klausimų. Kasatoriaus argumentai dėl konkurencijos laisvės ribojimo yra nepagrįsti. Be to, atsakovo teigimu, ieškovas ir atsakovas veikia skirtingose rinkose ir negali būti laikomi konkurentais. Atsakovas veikia elektroninių ryšių rinkoje ir teisės aktų nustatyta tvarka yra įpareigotas teikti universaliąsias paslaugas (Elektroninių ryšių įstatymo 31 straipsnio 1, 2 dalys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 699 patvirtintų Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 1 punktas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-889 patvirtintų Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 1, 11, 14 punktai, Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl didelę įtaką viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų ir tinklų rinkoje turinčių subjektų“). Įpareigojimas teikti universaliąsias paslaugas nustatomas tik viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, o ne kitose rinkose veikiantiems ūkio subjektams. Teisė naudoti numerį „118“ suteikta visiems viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams. Kasatorius nėra viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas; kasatoriaus verslo veiklos sritis nepatenka į elektroninių ryšių reguliavimo sritį, kurioje veikia atsakovas. Europos Sąjungos teisės aktai elektroninių ryšių reguliavimo srityje ir su jais suderinti nacionaliniai teisės aktai reglamentuoja visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis, elektroninių ryšių išteklių naudojimu, ir nereglamentuoja visuomeninių santykių dėl paslaugų, teikiamų naudojant elektroninių ryšių tinklus, taip pat elektroninių ryšių tinklais perduodamo turinio ir su juo susijusių paslaugų (Elektroninių ryšių įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalys, 3 straipsnio 14 dalis). Informacijos paslaugų teikimas nėra reguliuojamas elektroninių ryšių sistemos teisės aktais, o visuomeniniams santykiams šioje srityje taikomi bendrieji reikalavimai, reglamentuojantys atlygintinių paslaugų teikimą (CK šeštosios knygos XXXV skyrius). Atsakovo teigimu, kasatorius registruoja ženklus, panašius į atsakovui priklausančius, kurių jis nenaudoja, taip siekdamas nesąžiningai pasinaudoti atsakovui priklausančių ženklų reputacija arba jai pakenkti, sąmoningai siekia sukelti vartotojams klaidingas asociacijas (Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pats kasatorius informacijos paslaugas teikia telefono numeriu „1588“.

233. Atsakovo teigimu, klausimai dėl teisinės situacijos telefono ryšio numerių skyrimo ir naudojimo Lietuvoje srityje nesusiję su nagrinėjama byla ir joje priimtais kasacine tvarka skundžiamais žemesniųjų instancijų teismų sprendimais. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje ir administraciniuose teismuose nagrinėti klausimai yra dėl viešojo administravimo subjekto (Ryšių reguliavimo tarnybos) priimtų teisės aktų, reglamentuojančių telefonu „118“ teikiamos informacijos turinio klausimus, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, taigi nėra susiję su atsakovu ar kasacine tvarka skundžiamais sprendimais ir nepagrindžia jokių kasatoriaus argumentų. Spręsdami dėl ženklų panašumo, bylą nagrinėję teismai tinkamai taikė materialiosios teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir priėmė teisėtus procesinius sprendimus (taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ZAO „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA” v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINESS UDV NORTH AMERICA, Inc.), bylos Nr. 3K-3-167/2003). Esantys lyginamųjų ženklų skirtumai neeliminuoja klaidinamo panašumo.

24Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą teisės aktų nustatyta tvarka nepateikta.

25Teisėjų kolegija konstatuoja:

26IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

27Dėl prekių ženklų panašumo vertinimo (PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir nesaugomų ženklo elementų (PŽĮ 8 straipsnis)

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta dėl prekių ženklo kaip konkurencinės priemonės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltasis pyragas“ v. UAB „Vilniaus duona“, bylos Nr. 3K-3-59/2012; 2009 m. spalio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA Stirolbiofarm Balticum v. AB „Sanitas“, bylos Nr. 3K-3-389/2009; 2010 m. kovo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Liuks“ ir kt. v. atviroji AB „Farmak“, bylos Nr. 3K-3-105/2010; 2011 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA „Stirolbiofarm Baltikum“ v. AB „Sanitas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-255/2011; kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad prekių ženklų teisė neturi tapti instrumentu „uzurpuoti” žymenis, kurie prekių ženklų teisės prasme negali būti laikomi prekių ženklais, nes dėl neatitikties absoliutiems ir (arba) kitiems (reliatyviems, santykiniams) reikalavimams, keliamiems prekių ženklams, negali atlikti prekių ženklo funkcijų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gegužės 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje JAV įmonė Anheuser-Busch Incorporated v. Budejovicky Budvar N. P., bylos Nr. 3K-3-554/2000; 2009 m. spalio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA Stirolbiofarm Balticum v. AB „Sanitas“, bylos Nr. 3K-3-389/2009; 2010 m. kovo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Liuks“ ir kt. v. atviroji AB „Farmak“, bylos Nr. 3K-3-105/2010; 2011 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA „Stirolbiofarm Baltikum“ v. AB „Sanitas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-255/2011; kt.). Dar viena pagrindinių taisyklių, sprendžiant ginčus, susijusius su prekių ženklais, yra ta, kad ženklo gebėjimas atlikti pagrindinę – skiriamąją – ženklo funkciją yra pagrindinis rodiklis, siekiant atsakyti į klausimą dėl ženklo registracijos teisėtumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Saulės spektras“ v. UAB „Telemedia“, bylos Nr. 3K-3-1263/2000; 2003 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ZAO “TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P. A. SMIRNOVA” (Rusijos Federacija) v. UDV NORTH AMERICA, Inc., bylos Nr. 3K-3-167/2003; 2009 m. spalio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Latvijos įmonė SIA Stirolbiofarm Balticum v. AB „Sanitas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-389/2009; kt.).

29Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu tai, kad šalių ginčas dėl žymens „118” yra išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1126-560/2009 (apeliacinės bylos Nr. 2A-85/2010) (T. 2, b.l. 1-8), šį žymenį pripažįstant nesaugomu elementu AB TEO LT priklausančiuose prekių ženkluose reg. Nr. 42147, 43433, 43191, 43190 (PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 8 straipsnis). Įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu išspręsta, kad toks žymuo neatitinka absoliučių reikalavimų, keliamų prekių ženklams, negali būti saugomas išimtinių teisių pagrindu, taigi ir negali būti konkuravimo rinkoje priemone.

30Kasatorius, ginčydamas bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus kasacine tvarka, inter alia argumentuoja dėl to, kad ginčijami sprendimai suteikia galimybę atsakovui (AB TEO LT) be jokios konkurencijos dominuoti tarp ūkio subjektų; dėl teisės naudotis atitinkamu numeriu tam tikroms paslaugoms teikti; dėl teisinės situacijos, susijusios su telefono ryšio numerių skyrimu ir naudojimu Lietuvoje, pan. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad į šiuos kasacinio skundo argumentus nėra pagrindo atsižvelgti šioje byloje, sprendžiant ginčą dėl VPB Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 2Ap-933 teisėtumo, ieškovo bei atsakovo prekių ženklų panašumo, kai dėl žymens „118“ prekių ženklų teisės požiūriu (ne)galimumo būti saugomam išimtinių teisių pagrindu jau yra išspręsta Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1126-560/2009 (apeliacinės bylos Nr. 2A-85/2010). Viešosios teisės reglamentuojami teisiniai santykiai, susiję su atitinkamų telefono ryšio numerių skyrimu ir naudojimu Lietuvoje, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Ginčijamojo prekių ženklo registracijos teisėtumas vertinamas pagal prekių ženklų teisėje įtvirtintas teisės normas, prekių ženklų teisinės apsaugos principus ir teismų praktikos šioje srityje suformuotas taisykles.

31Vertindama kasatoriaus (ieškovo) UAB „Infomedia“ prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) atitiktį PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintiems reikalavimams, kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su bylą nagrinėjusių teismų išvadomis, kad nurodyto prekių ženklo registracija VPB Apeliacinio skyriaus sprendimu pagrįstai buvo pripažinta negaliojančia. Šioje byloje nėra ginčo, kad atsakovo (AB TEO LT) prekių ženklai yra ankstesni, negu ginčijamasis prekių ženklas „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088), kaip ir nėra ginčo dėl to, kad lyginamieji ženklai skirti žymėti tapačioms ir (arba) panašioms 35 klasės paslaugoms. Minėta, žymuo „118“ yra pripažintas nesaugomu elementu atsakovo AB TEO LT ženkluose. Taigi šio elemento atsikartojimas (sutapimas) lyginamuosiuose ženkluose negali būti vertinamas kaip įtakojantis ženklų klaidinamą panašumą. Tai, kad ginčijamojo VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo priėmimo metu žymuo „118“ buvo laikomas saugomu elementu atsakovo AB TEO LT prekių ženkluose, neturi prejudicinės reikšmės šioje byloje, kurioje ir yra vertinamas ikiteisminės institucijos sprendimo teisėtumas. Prekių ženklų teisės moksle ir teismų praktikoje yra vartojami terminai, tokie kaip „silpnas prekių ženklas“, „silpnas prekių ženklo elementas“, „stiprus prekių ženklas“, „stiprus prekių ženklo elementas“ (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 11 d. prejudicinį sprendimą, priimtą byloje Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, byla C-251/95, Rink. 1997, p. I-6191; 1999 m. birželio 22 d. prejudicinį sprendimą, priimtą byloje Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, byla C-342/97, Rink. 1999, p. I-3819; 1998 m. rugsėjo 29 d. prejudicinį sprendimą, priimtą byloje Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., byla C-39/97, Rink. 1998, I-5507; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ZAO “TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA” (Rusijos Federacija) v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINESS UDV NORTH AMERICA, Inc.) (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras; bylos Nr. 3K-3-167/2003; kt.; VBP 1996 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 28 patvirtinti metodiniai nurodymai “Dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo”; kt). Kai sprendžiama dėl ženklo (ar atitinkamo ženklo elemento) apsaugos apimties, inter alia dėl kito ženklo klaidinamo panašumo, būtent ženklo (ženklo elemento) „stiprumas“ ar „silpnumas“ ir yra lemiančia aplinkybe, sąlygojančia išimtinių teisių į prekių ženklą ribas. Vien tai, kad tam tikras ženklo elementas nėra įtrauktas į nesaugomus elementus (PŽĮ 8 straipsnis), savaime nereiškia, jog tai yra (gali būti) skiriamuoju ir (arba) dominuojančiu ženklo elementu.

32Kaip matyti iš Prekių ženklų registro (http://www.vpb.gov.lt/index.php?&l=lt&n=180&kas=rez), skirtingus ženklus, kuriuose atkartojamas elementas „118“, pateikė registruoti ir registravo tiek ieškovas, tiek atsakovas, o iš Europos Bendrijos prekių ženklų registro, administruojamo Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) (http:// http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg), - kad skirtingi subjektai registruoja ženklus su elementu „118“ ir kaip Bendrijos prekių ženklus pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija). Tam tikro elemento atsikartojimas skirtingiems subjektams priklausančiuose prekių ženkluose, prekių ženklų teisės moksle pripažįstamas kaip vienas iš įrodymų dėl tokio elemento „silpnumo“. Dėl to VPB Apeliacinio skyriaus ginčijamajame sprendime, kuris bylą nagrinėjusių teismų paliktas galioti, nurodytas argumentas dėl to, kad elementas „118“ laikytinas pagrindiniu dominuojančiu elementu, nėra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kas jau buvo nurodyta pirmiau, lyginamųjų prekių ženklų klaidinamą panašumą ar nepanašumą lemia ne paties elemento „118“ atsikartojimas ženkluose, bet atvirkščiai, kiti elementai (spalvinis, grafinis išpildymas, pan.). Lyginamieji prekių ženklai vertintini kaip turintys esminių vizualinių skirtumų. Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad lyginamųjų ženklų grafinis išpildymas, apsaugotos ženklų spalvos lemia, jog pagal bendrą ženklų suvokimo įspūdį (nepaisant paties elemento „118“ atsikartojimo ženkluose) ženklai nėra klaidinamai panašūs, kad negalėtų koegzistuoti (žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1997 m. lapkričio 11 d. prejudicinį sprendimą, priimtą byloje Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, byla C-251/95, Rink. 1997, p. I-6191; 1999 m. birželio 22 d. prejudicinį sprendimą, priimtą byloje Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, byla C-342/97, Rink. 1999, p. I-3819; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ZAO “TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA” v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINESS UDV NORTH AMERICA, Inc.), bylos Nr. 3K-3-167/2003, 2005 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Julius Meinl International AG v. Gustav Paulig Ltd., bylos Nr. 3K-3-135/2005; 2000 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Saulės spektras“ v. UAB „TeleMedia“, bylos Nr. 3K-3-1263/2000; kt.). Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamasis prekių ženklas, vertinant panašumo į atsakovo prekių ženklus požiūriu, atlieka skiriamąją prekių ženklo funkciją, t. y. lyginamieji ženklai gali koegzistuoti ir būti lygiavertės konkuravimo rinkoje priemonės, minėta, šioje byloje nesprendžiant klausimų ryšių reguliavimo srityje.

33Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai, priimdami skundžiamuosius procesinius sprendimus, pažeidė PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą teisės normą, šis pažeidimas turi esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui ir turėjo įtakos neteisėtų sprendimo ir nutarties priėmimui, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje ZAO “TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVŠČIKA DVORA EGO IMPERATORSKOGO VELIČESTVA P.A. SMIRNOVA” v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (šiuo metu bendrovės pavadinimas yra GUINESS UDV NORTH AMERICA, Inc.), bylos Nr. 3K-3-167/2003; 2005 m. kovo 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Julius Meinl International AG v. Gustav Paulig Ltd., bylos Nr. 3K-3-135/2005; 2000 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Saulės spektras“ v. UAB „TeleMedia“, bylos Nr. 3K-3-1263/2000) (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai). Materialinės teisės normų pažeidimas, jas netinkamai taikant arba išaiškinant, yra pagrindas kasaciniam teismui panaikinti bylą nagrinėjusių žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus ir priimti naują sprendimą (CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 4 dalis). Bylą nagrinėjusių teismų procesiniai sprendimai panaikinami ir priimamas naujas sprendimas. Ieškinys yra tenkinamas: VPB Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 2Ap-933, kuriuo patenkintas AB TEO LT protestas Nr. 1697 ir pripažinta negaliojančia prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) registracija, panaikinamas ir AB TEO LT protestas Nr. 1697 atmetamas, o UAB „Infomedia“ priklausančio prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) registracija paliekama galioti.

34Jau buvo minėta, kad klausimas dėl žymens „118“ galimumo būti saugomam išimtinių teisių pagrindu išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1126-560/2009 (apeliacinės bylos Nr. 2A-85/2010). Nurodytoje byloje ir nagrinėjamoje byloje dalyvauja tie patys asmenys (UAB „Infomedia“, AB TEO LT, UAB „Lintel“, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras). Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas (CPK 18 straipsnis).

35Atmetus AB TEO LT protestą Nr. 1697 ir palikus galioti UAB „Infomedia“ priklausančio prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) registraciją, žymuo „118“ pripažįstamas nesaugomu šio ženklo elementu (PŽĮ 8 straipsnio 2 dalis).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

37Kasaciniame procese valstybė patyrė 33,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2012 m. lapkričio 2 d. pažyma). Ieškovo kasacinis skundas tenkinamas, todėl šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo AB TEO LT (CPK 93, 96 straipsniai). Iš atsakovo AB TEO LT valstybės naudai taip pat priteisiama 43 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios pirmosios instancijos teismo buvo priteistos ir išieškotos iš ieškovo UAB „Infomedia“ (T. 2, b. l. 53, 100-101), atgręžiant šioje dalyje sprendimo įvykdymą (CPK 762 straipsnis). Iš viso valstybės naudai iš AB TEO LT priteistina 76,95 Lt. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas pastarojo sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis, paduodant ieškinį pirmosios instancijos teismui, (T. 1, b. l. 11); 133 Lt, paduodant apeliacinį skundą (T. 2, b. l. 59); 100 Lt, paduodant kasacinį skundą (T. 2, b. l. 102), iš viso 333 Lt (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 14 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti.

40Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus 2007 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 2Ap-933 ir atmesti suinteresuoto asmens AB TEO LT protestą Nr. 1697 dėl UAB „Infomedia“ priklausančio prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) registracijos pripažinimo negaliojančia. UAB „Infomedia“ prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088) registraciją palikti galioti.

41Pripažinti elementą „118“ nesaugomu elementu UAB „Infomedia“ priklausančiame prekių ženkle „118118 Informacija“ (w. fig.) (reg. Nr. 50088).

42Priteisti iš atsakovo AB TEO LT (juridinio asmens kodas 121215434) 76,95 Lt (septyniasdešimt šešis litus 95 ct) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų valstybės naudai (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

43Atgręžti sprendimo vykdymą, pagal kurį iš UAB „Infomedia“ (juridinio asmens kodas 122020088) priteista ir išieškota valstybės naudai 43 (keturiasdešimt trys) Lt su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų pirmosios instancijos teisme.

44Priteisti iš atsakovo AB TEO LT (juridinio asmens kodas 121215434) ieškovo UAB „Infomedia“ (juridinio asmens kodas 122020088) naudai 333 (tris šimtus trisdešimt tris) Lt sumokėto žyminio mokesčio.

45Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas byloje kilo dėl prekių ženklo „118118 Informacija“ (w. fig.)... 6. Ieškovas prašė panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro... 7. Po ieškinio pateikimo Vilniaus apygardos teisme buvo iškelta civilinė byla... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimu ieškinį... 10. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 11. Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad lyginamieji pagrindiniai... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 14. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Bylą nagrinėję teismai neteisingai aiškino ir taikė materialiosios... 16. 2. Teismai tinkamai neįvertino, kad atsakovui priklausančiuose prekių... 17. 3. Bylą nagrinėję teismai, priimdami skundžiamuosius sprendimus, apribojo... 18. 4. Bylą nagrinėję teismai netinkamai aiškino ir taikė PŽĮ nuostatas,... 19. 5. Kasatoriaus teigimu, bylą nagrinėję teismai, priimdami skundžiamuosius... 20. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinį skundą... 21. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Atsakovo teigimu,... 22. 2. Kaip pažymi atsakovas, ieškovui priklauso ir kiti prekių ženklai,... 23. 3. Atsakovo teigimu, klausimai dėl teisinės situacijos telefono ryšio... 24. Kitų atsiliepimų į kasacinį skundą teisės aktų nustatyta tvarka... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 26. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. Dėl prekių ženklų panašumo vertinimo (PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta dėl prekių... 29. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu tai, kad šalių ginčas dėl žymens... 30. Kasatorius, ginčydamas bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus... 31. Vertindama kasatoriaus (ieškovo) UAB „Infomedia“ prekių ženklo „118118... 32. Kaip matyti iš Prekių ženklų registro... 33. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai,... 34. Jau buvo minėta, kad klausimas dėl žymens „118“ galimumo būti saugomam... 35. Atmetus AB TEO LT protestą Nr. 1697 ir palikus galioti UAB „Infomedia“... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 37. Kasaciniame procese valstybė patyrė 33,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir Lietuvos... 40. Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus... 41. Pripažinti elementą „118“ nesaugomu elementu UAB „Infomedia“... 42. Priteisti iš atsakovo AB TEO LT (juridinio asmens kodas 121215434) 76,95 Lt... 43. Atgręžti sprendimo vykdymą, pagal kurį iš UAB „Infomedia“ (juridinio... 44. Priteisti iš atsakovo AB TEO LT (juridinio asmens kodas 121215434) ieškovo... 45. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...