Byla e2-8340-877/2016
Dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo, tretieji asmenys UAB „Flaitas“, ERGO Insurance SE, veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, dalyvaujant ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ atstovui Sigitui Šamanskui, UAB „Ardi LT“ atstovams advokatui Sauliui Brazauskui, advokato padėjėjai Jūratei Daunoravičiūtei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ ieškinį atsakovei UAB „Ardi LT“ dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo, tretieji asmenys UAB „Flaitas“, ERGO Insurance SE, veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Egliana ir KO“ 2016 m. kovo 4 d. ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti atsakovės UAB „Ardi LT“ 2015 m. vasario 22 d. atliktą vienašalį įskaitymą 14952,46 Eur sumai neteisėtu ir nepagrįstu, todėl negaliojančiu ab initio; priteisti iš atsakovės 14952,45 Eur skolą už suteiktas paslaugas, 5288,55 Eur sutartinius delspinigius 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė ir atsakovė sudarė vienkartines ekspedijavimo sutartis U00538, U00640, U00639, U00786, U00854, U00834, U00900, U00892, U01022, U01166, U01191, U01231, U01316, U01286, U01534, U01850, U01974, U02914 ir U03049 (toliau – Sutartys). Atsakovė dėl netinkamų paslaugų kokybės ar dėl netinkamo kitokių prievolių įvykdymo pretenzijų ieškovei nepareiškė. 2015 m. balandžio 3 d. atsakovė pareiškė ieškovei pretenziją pagal ekspedijavimo sutartį U00570 dėl galimų nuostolių, tačiau tikslaus nuostolių dydžio nenurodė. Ieškovė bandė išspręsti kilusius nesklandumus derybų būdu, tačiau 2016 m. vasario 22 d. atsakovė pranešė ieškovei apie atliktą vienašalį įskaitymą 14952,46 Eur sumai. Ieškovė nesutinka su minėtu įskaitymu, laiko, kad atsakovės prievolė atsiskaityti pagal ekspedijavimo sutartis nėra pasibaigusi ir atsakovė yra skolinga ieškovei 14952,46 Eur bei sumokėti 5288,55 Eur sutartinius delspinigius. Ieškovė nurodo, kad atsakovė, prieš atlikdama įskaitymą, turi įrodyti nuostolius, kadangi vadovaujantis CMR konvencija, nuostolių dydis nėra preziumuojamas, juos turi įrodyti nuostolių reikalaujanti šalis. Atsakovė įskaitymą atliko ankščiau nei buvo sureguliuotas galimas žalos atlyginimas. Atlikdama įskaitymą atsakovė nesilaikė Civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nurodytų sąlygų, kadangi atsakovės įskaityta 2015 m. balandžio 3 d. pretenzijos suma negali būti pripažinta kaip priešpriešinis reikalavimas, nes ieškovė atsakovės atžvilgiu vykdė tik ekspeditoriaus pareigas, t. y. faktinis krovinio vežėjas buvo trečiasis asmuo UAB „Flaitas“, taip pat nėra aišku, kas yra kaltas dėl krovinio sugadinimo – Jungtinės Karalystės muitinė ar faktinis krovinio vežėjas, taip pat nėra aiškus tikslus nuostolių dydis. Susitikimo su atsakove metu atsakovė nurodė, kad pretenzijos suma neatspindi galimų ir realių atsakovės praradimų, nes atsakovė prie nuostolių pridėjo ir tam tikrą pelno maržą.

5Atsakovė 2016 m. balandžio 5 d. atsiliepimu į ieškinį ir 2016-05-19 tripliku prašė palikti nenagrinėtu 2016 m. kovo 4 d. ieškovės UAB „Egliana ir KO“ reikalavimą pripažinti atsakovės UAB „Ardi LT“ 2015 m. vasario 22 d. atliktą vienašalį įskaitymą 14952,46 Eur sumai neteisėtu ir nepagrįstu, todėl negaliojančiu ab initio; atmesti ieškovės ieškinį, kaip nepagrįstą 2016 m. kovo 4 d. ieškovės UAB „Egliana ir KO“ ieškinį atsakovei UAB „Ardi LT“ dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos, delspinigių bei palūkanų priteisimo, o nusprendus tenkinti reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, sumažinti delspinigius, kaip aiškiai per didelius iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną ir nepriteisi jokių delspinigių pagal 2015 m. kovo 18 d. vienkartinę ekspedijavimo sutartį Nr. U00570; priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė krovinį pristatė pavėluotai ir sugadintą. Iš karto atsiradus žalai apie tai informavo atsakovę, dėjo maksimalias pastangas žalos dydžiui sumažinti ir dėl to patyrė nuostolius, kuriuos privalo atlyginti ieškovė, kuri pagal šalių sutartį yra įsipareigojusi nuvežti pirkėjui nesugadintą krovinį. Tik dėl aktyvių ir operatyvių atsakovės veiksmų buvo išvengta nuostolių, kurių vertė būtų buvusi lygi visai krovinio vertei 38246,78 Eur su pirkėjo baudomis ir kitomis papildomomis išlaidomis. . 2015 m. balandžio 22 d. Ieškovė pareiškė pervežėjui (UAB „Flaitas“) tokio paties dydžio – 15448,52 Eur pretenziją, kokią buvo gavęs iš atsakovės, todėl ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovės reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ieškovė laikė pagrįstu. Kadangi ieškovė ir atsakovė turėjo viena kitai priešpriešinius vienarūšius (piniginius) reikalavimus, šie reikalavimai galėjo būti įskaityti vienašaliu atsakovės pranešimu. Atsakovė taip pat nesutinka su reikalavimu priteisti 5288,55 Eur sumą, kadangi prašomi priteisti delspinigiai yra akivaizdžiai per dideli. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė, gavusi 2016 m. vasario 8 d. Draudiko sprendimą, kuriuo buvo atmestas jo prašymas peržiūrėti priimtą sprendimą žalos byloje, tų ėmęsis kokių nors veiksmų dėl žalos atlyginimo. Netgi tuo atveju, jeigu pervežėjo draudikas būtų pripažinęs pervežėjo atsakomybę už krovinio sugadinimą, jis nebūtų patenkinęs ieškovės pretenzijos, kol ieškovė nebūtų atlyginusi atsakovei jo patirtų nuostolių. Byloje nėra pateiktų įrodymų, kad ieškovė būtų kreipusis į Jungtinės Karalystės muitinę, nors tai padaryti jai rekomendavo draudikas, taip pat nėra duomenų, kad ieškovė būtų kreipusis į pervežėją, ar ėmėsi kitų veiksmų, siekdama nustatyti už krovinio sugadinimą atsakingą asmenį. Ieškovė nereikalavo atsakovės atsiskaityti su ieškove už teikiamas krovinių gabenimo paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras, todėl neatmestina, kad ieškovė galėjo būti suplanavusi išvengti prievolės atlyginti atsakovei nuostolius – toliau tęsti tarpusavio verslo santykius, nereikalaudama atsiskaityti, kol atsakovei suteitų CMR konvencijoje nustatytas ieškinio senaties terminas ieškiniui pareikšti.

6Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad yra apdraudęs UAB „Flaitas“ vežėjo atsakomybę pagal vežėjų atsakomybės draudimo sutartį Nr. 710-932-0256599. Trečiasis asmuo mano, kad UAB „Flaitas“ tinkamai atliko savo, kaip vežėjo pareigas, gabendamas krovinį iš Lietuvos į Angliją, kuomet 2015 m. kovo 31 d. krovinys buvo patikrintas Didžiosios Britanijos muitinės tarnybos ir pagadintas. UAB „Egliana ir KO“ kreipėsi į ERGO Insuance SE Lietuvos filialą su pretenzija, tačiau pretenzija buvo atmesta remiantis CMR konvencijos 17 straipsnio 2 dalimi.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies

8Byloje nustatytos aplinkybės

9Ieškovė UAB „Egliana ir Ko“ ir atsakovė UAB „Ardi LT“ (pavadinimas iki 2015-12-21 UAB „Architektūra ir dizainas“) sudarė vienkartines ekspedijavimo sutartis U00538, U00640, U00639, U00786, U00854, U00834, U00900, U00892, U01022, U01166, U01191, U01231, U01316, U01286, U01534, U01850, U01974, U02914 ir U03049, pagal kurias atsakovė įsipareigojo organizuoti krovinių pervežimą už sutartyse numatytą užmokestį, o ieškovė atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos ir CMR originalų gavimo, laiku nesumokėjus vežėjui sutartos pervežimo sumos, sumokėti papildomai 0,4 procentų delspinigių nuo sutartos pervežimo sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, UAB „Egliana ir Ko“ įsipareigojo pristatyti nesugadintą krovinį sutartyje numatytu laiku ir adresu (I t. 12-33 b.l.). Šių sutarčių pagrindu ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras (I t. 31-49), pateikė krovinių bei CMR važtaraščius (I t. 50-68 b.l.). Atsakovė dėl netinkamų paslaugų kokybės ar dėl netinkamo kitokių prievolių įvykdymo pretenzijų pagal sutartis ieškovei nepareiškė, išskyrus 2015 m. balandžio 22 d. pretenziją pagal ekspedijavimo sutartį Nr. U00570 dėl nuostolių, atsiradusių sugadinus krovinį.

102016 m. vasario 17 d. ir 2016 m. vasario 25 d. UAB „Egliana ir Ko“ pateikė UAB „Ardi LT“ priminimus dėl susidariusios skolos už suteiktas transporto paslaugas, kuriais pareikalavo nedelsiant apmokėti susidariusį 16604,11 Eur įsiskolinimą (I t. 69-72 b.l.).

11Pagal 2015 m. kovo 18 d. vienkartinę ekspedijavimo sutartį Nr. U00570, vežėjas įsipareigojo už 2250 Eur organizuoti krovinio pervežimą, pasikraunant 2015 m. kovo 27 d. Kaune, Raudondvario pl. 101, išsikraunant 2015 m. kovo 31 d. HMY Radford Drum Industrial Estate Birtley Chester Le street DH2 1st, Anglija (II t. 20 b.l.).

122015 m. kovo 18 d. UAB „Egliana ir Ko“ ir UAB „Flaitas“ sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. E00570, pagal kurią pervežėjas įsipareigojo už 1850 Eur pervežti krovinį pasikraunant 2015 m. kovo 27 d. Kaune, Raudondvario pl. 101, išsikraunant 2015 m. kovo 31 d. HMY Radford Drum Industrial Estate Birtley Chester Le street DH2 1st, Anglija (I t. 75 b.l.).

132015 m. kovo 27 d. atsakovė pakrovė krovinį skirtą baldų pirkėjui HMY Radford Group, krovinys pakavimo metu buvo nesugadintas, ir išrašė pirkėjui dvi PVM sąskaitas-faktūras Nr. 0005197 38246,78 Eur sumai ir Nr. 0005198 524 Eur sumai. Bendra krovinio vertė – 38771,68 Eur. Nėra ginčo, kad 2015 m. kovo 31 d. krovinys gavėjui pristatytas nebuvo. 2015 m. balandžio 1 d. ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą 2601,50 Eur sumai su PVM.

14Jungtinės karalystės sienos apsaugos tarnyba 2015-03-31 rašte nurodė, kad nuo 16:45 iki 19:20 buvo tikrinamas krovinys transporto priemonėje, valst. Nr. ETA176, priekabos valst. Nr. PA268, vairuotojas Štreimikis; patikrinant atidarytos dėžės, sugadintos pakuotės, prekės nesugadintos (I t. 76, 77 b.l.).

152015 m. balandžio 2 d. krovinys buvo atvežtas iškrauti. Tą pačią dieną atsakovė iš pirkėjo HMY Radford Group gavo elektroninį laišką su nuotraukomis, iš kurių matyti, kad krovinys buvo netinkamai pakrautas ir sugadintas. 2015-04-10 paaiškinime pervežėjo darbuotojas E. Š. nurodė: „Muitinėje darbuotojai patikrino krovinį. Muitininkai nepakuoja krovinio palieka viską taip, kaip yra. Sutvirtinti visko po patikrinimo aš pats negalėjau, <...>, jis būna sutvirtintas gamintojo, o sandėlio darbuotojai pakrovime sudeda taip, kad jis būtų stabilus. Krovinys jau muitinėje buvo sudėtas netvarkingai, viskas pajudėję iš savo vietų, pasvirę, buvo netvarkinga, todėl ir vežant galėjo dar labiau pasvirti, išsijudinti iš savo padėties“ (I t. 79 b.l.).

162015 m. balandžio 3 d. atsakovė iš pirkėjo HMY Radford Group gavo pranešimą, kad pirkėjas atsisako priimti visas prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0005197, pareikalavo, kad atsakovė privalės apmokėti už prekių apžiūrą, galutinis terminas pristatyti pakeistas prekes pirkėjui yra 2015 m. balandžio 21 d. 2015 m. balandžio 3 d. atsakovė išsiuntė ieškovei pirminę pretenziją ir pareikalavo atlyginti sugadinto krovinio vertę – 38246,78 Eur bei baudas ir kitus mokėjimus pagal sutartį su pirkėju HMY Radford Group, krovinio utilizavimo, ekspertizės ir kitas patirtas išlaidas, susijusias su krovinio pervežimu, kurių vertė kol kas nėra žinoma (II t. 35-39 b. l.).

172015 m. balandžio 3 d. atsakovė išsiuntė ieškovei pirminę pretenziją ir pareikalavo atlyginti 15448,52 Eur nuostolių, kurių sąmatą pateikė lentelėje (I t. 80 b. l.).

182015 m. balandžio 8 d. atsakovė persiuntė ieškovei iš pirkėjo HMY Radford Group gautą pretenziją, kurioje nurodomos pirkėjo patirtos išlaidos (250 GBP už prekių iškrovimą, jų perkėlimą į karantiną ir apžiūrą, 369 GBP už prekių pervežimą) ir atsisakytų priimti prekių vertė (38246,78 Eur), galutinis terminas pristatyti pakeistas prekes pirkėjui yra 2015-04-21 (II t. 41b. l.).

192015 m. balandžio 8 d. atsakovė persiuntė ieškovei iš pirkėjo HMY Radford Group gautą el. laišką, kuriuo informuojama, kad draudimo bendrovės ERGO Insurance SE atstovai buvo nuvykę į HMY sandėlius, apžiūrėjo sugadintas prekes; tikėtina, kad dalis gaminių gali būti pataisyti, bet tam reikia juos išsamiai ištirti bei klausiama, ar atsakovė padengs dėl to atsirasiančias 2250 GBP išlaidas (3 žmonės x 3 dienos x 250 GBP vienam žmogui per dieną), ar atsiųs šiam darbui 2015-04-12 į HMY savo žmones (II t. 42 b. l.).

202015 m. balandžio 10 d. atsakovė informavo ieškovę, kad siekdama įvykdyti įsipareigojimus pirkėjui ir sumažinti padarytą žalą siunčia savo 4 žmonių komandą išrūšiuoti bei pataisyti gaminius, supakuoti ir perduoti pirkėjui, netaisomus gaminius siųs pakeitimui į Lietuvą, kuriuos atgal veš 2015-04-17 (II t. 43 b.l.).

212016 m. balandžio 16 d. atsakovė pateikė ieškovei Krovinio vertinimo ataskaitą (II t. 46, 48 b.l.).

222015 m. balandžio 22 d. atsakovas iš pirkėjo HMY Radford Group gavo galutinę pretenziją, kurioje nurodomos pirkėjo patirtos išlaidos – 250 GBP už prekių iškrovimą, jų perkėlimą į karantiną ir apžiūrą, 369 GBP už prekių pervežimą ir 3859,80 Eur atsisakytų priimti prekių vertė. Nurodoma, kad gaminiai, neturintys trūkumų, perduoti pirkėjui, sugadinti gaminiai, kurie buvo pataisyti, pirkėjui atvežti 2015-04-20 (II t. 48 b. l.).

232015 m. balandžio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, kad galutinė išlaidų suma yra 15448,52 Eur ir išsiuntė ieškovei pretenziją, kuria pareikalavo atlyginti 15448,52 Eur dydžio nuostolius, patirtus dėl krovinio sugadinimo (II t. 49- 72, 73, 74-90 b. l.).

24ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015-05-11 sprendimu dėl 2015-03-31 įvykio (žalos Nr. 710-932-256599/001) pranešė UAB „Egliana ir Ko“, kad atmeta pretenziją 15448,52 Eur sumai, kadangi ji nepateikė draudikui duomenų, kad kompensavo nuostolį krovinio savininkui ir tuo įgijo reikalavimo teisę (I t. 87, 103 b.l.). 2016-02-08 Sprendimu dėl 2015-03-31 įvykio (žalos Nr. 710-932-256599/001) pakartotinio išnagrinėjimo pranešė UAB „Egliana ir Ko“, kad 2015-05-11 sprendimas nebus keičiamas (II t. 99 b. l.).

252015 m. birželio 4 d. R. K. (ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ vadovas) elektroniniame laiške nurodo, kad draudimo bendrovė nenori pripažinti įvykio draudiminiu, argumentuodama, kad nėra vežėjo kaltės ir pasiūlė ieškovei tiesiogiai kreiptis į Jungtinės Karalystės muitinę. (II t. 19 b. l.). Ieškovė šiuo laišku patikino atsakovę, kad stengiasi draudimo bendrovei įrodyti priešingai (kad vežėjo kaltė yra).

262016 m. vasario 17 d. ieškovė pateikė atsakovei priminimą dėl susidariusios 16604,11 Eur dydžio skolos už suteiktas transporto paslaugas pagal PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas laikotarpiu nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2016 m. sausio 11 d. Į skolos sumą buvo įtraukta ir PVM sąskaita faktūra nr. EGLK00567, išrašytą už sugadinto krovinio vežimą, bet ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGLK 00691, išrašytą pagal sutartį Nr. U00794 už atstatomų gaminių (baldų) nuvežimą pirkėjui Radford HMY Group 1633,50 Eur sumai, bei PVM sąskaitą faktūrą Nr. EGLK 00719, išrašytą pagal sutartį Nr. U00801 už įrankių, skirtų sugadinto krovinio taisymui, parvežimą atsakovei 181,50 eur sumai. 2016-02-19 UAB „Ardi LT“ apmokėjo sąskaitas Nr. EGLK 00719 ir Nr. EGLK 00691 (II t. 93, 94 b. l.).

272016 m. vasario 22 d. atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad 15448,52 Eur dydžio nuostolių, patirtų dėl krovinio sugadinimo, mokėjimo terminas yra suėjęs, pranešė ieškovei, kad įskaito visą 14952,46 Eur dydžio skolą ir pareikalavo atlyginti likusią neįskaitytą nuostolių sumą 496,06 Eur (I t. 84-85 b.l.).

282016 m. vasario 25 d. elektroniniu laišku UAB „Egliana ir Ko“ atstovas atsakovei nurodė, kad 2016-02-22 atlikto vienašalio įskaitymo neakceptuoja, pareikalavo apmokėti 16604,11 Eur (I t. 86 b.l.).

29Krovinį sudarė 24 paletės baldų (II t.21-22 b. l.), jų kaina 38246,78 Eur (II t. 23 b.l.) ir 524,90 Eur (II t. 24 b. l.). Fotonuotraukose užfiksuota pristatyto, bet dar neiškrauto iš transporto priemonės priekabos, krovinio būklė, pakuotės sugadintos (II t. 29-34 b. l.).

30Iš ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pateiktos žalos bylos kopijos (IX t. 1-83 b. l.) nustatyta, kad šioje įmonėje yra apdrausta faktinio krovinio vežėjo UAB „Flaitas“ atsakomybė. UAB „Flaitas“ 2015-04-03 pranešimu informavo draudiką apie atsiradusią žalą (IX t. 5 b.l.). UAB „Egliana ir Ko“ 2015-05-11 pateikė pretenziją dėl 15448,52 Eur nuostolių, patirtų dėl vežėjo kaltės, atlyginimo (IX t. 22 b.l.). 2015-05-11 sprendimu draudikas pretenzijos netenkino, nors jam buvo pateikti visi nuostolius pagrindžiantys įrodymai, kurie yra pateikti ir į šią civilinę bylą.

31Dėl reikalavimo palikimo nenagrinėtu

32Atsakovė nurodo, kad reikalavimas pripažinti atsakovės UAB „Ardi LT“ 2015 m. vasario 22 atliktą vienašalį įskaitymą 14952,46 Eur sumai neteisėtu ir nepagrįstu turi būti paliktas nenagrinėtu, nes neapmokėtas žyminiu mokesčiu. Civilinio proceso kodekso 85 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatyta, kad ieškinio suma bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Ginčo atveju taikytina šio straipsnio analogija, kadangi pripažinus sandorį negaliojančiu ieškovė prašo priteisti įskaitytas sumas, t.y. abu reikalavimai žyminiu mokesčiu apmokestinami nuo priteistinos sumos vertės. Ieškinys žyminiu mokesčiu apmokėtas tinkamai, nėra pagrindo palikti jį nenagrinėtu.

33Dėl CMR konvencijos nuostatų taikymo

34Pagal CMR konvenciją vežimo sutartis yra susitarimas, kurio viena šalis (vežėjas) įsipareigoja pervežti krovinį (pristatyti jį į paskirties vietą gavėjui), o kita šalis – sumokėti vežimo užmokestį. CMR konvencijos 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta jos taikymo sritis – ji taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ginčo atveju buvo vykdomi tarptautiniai ir vietiniai krovinių pervežimai, todėl ginčui dėl tarptautinių krovinių pervežimo taikytinos CMR konvencijos nuostatos.

35Pagal CMR konvenciją atlyginami faktiniai nuostoliai, atsiradę dėl vežėjo veiksmų, nuostolių faktą, dydį ir priežastinį ryšį turi įrodyti juos patyręs asmuo. Pagal CMR konvencijos 23 straipsnį, kai prarandama dalis arba viso krovinio, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Nagrinėjamos bylos atveju sugadinto krovinio svoris sudaro 1208,04 kg, todėl vežėjo atsakomybė negalėtų būti taikoma didesnei kaip 12849 Eur sumai (1208,04 x 8,33 x 1,276940 (2015 m. kovo 27 d. SDR kursas buvo 1 SDR=1,27694 Eur).

36 Dėl įskaitymo sąlygų

37Kasacinio teismo išaiškinta, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014, ir joje nurodytą praktiką). Pažymėtina, jog kasacinis teismas yra nurodęs, kad įskaitymas yra galimas netgi ir tuo atveju, kad reikalavimas yra ginčijamas teisme: CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas taikytinas tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui, o kai skolininkas dalį reikalavimo pripažįsta, tai nurodytas įstatymo draudimas įskaityti reikalavimus netaikomas, tik būtina nustatyti neginčijamos prievolės apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB Nr. 3K-3-360/2009).

382015 m. balandžio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, kad galutinė išlaidų suma yra 15448,52 Eur ir išsiuntė ieškovei pretenziją, kuria pareikalavo atlyginti 15448,52 Eur dydžio nuostolius, patirtus dėl krovinio sugadinimo (II t. 49- 72, 73, 74-90 b. l.). Ieškovė per septynias dienas nuo pretenzijos jai įteikimo dienos nuostolių neatlygino (CK 6.53 str.), todėl laikytina, kad terminas įvykdyti šią prievolę yra suėjęs. 2016-02-22, kai ieškovei atsakovė pranešė apie vienašališką įskaitymą, pagal pateiktas į bylą ekspedijavimo sutartis ir neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, UAB „Egliana ir Ko“ turėjo 14952,46 Eur reikalavimą atsakovei UAB „Ardi LT“, atsakovė- 15448,52 Eur reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Abu reikalavimai buvo piniginiai, galiojantys, vykdytini ir apibrėžti, nes ieškovė iki šios dienos atsakovei jokių pretenzijų dėl nuostolių dydžio ir jų sudėties nebuvo pareiškusi, nuostolių dydis nebuvo ginčijamas teisme. Šiuo pareiškimu atsakovė įskaitė 14952,46 Eur. Dalis ieškovės 2015-04-22 pretenzijoje nurodytų nuostolių 496,06 Eur liko neįskaityta.

39Ieškovė atsakovės 2016 m. vasario 22 d. atliktą įskaitymą ginčija dviem aspektais: dėl negalėjimo įskaityti ginčijamą prievolę, dėl įskaitytos prievolės neapibrėžtumo.

40Ieškovės teigimu, atsakovės įskaityta 2015-04-03 pretenzijos suma negali būti pripažinta kaip priešpriešinis reikalavimas, nes ieškovė atsakovės atžvilgiu vykdė tik ekspeditoriaus pareigas, t.y. faktinis krovinio vežėjas buvo trečiasis asmuo UAB „Flaitas“, be to, nėra aišku, kieno veiksmai- Jungtinės Karalystės muitinės tarnybos ar faktinio krovinio vežėjo sąlygojo galimus nuostolius bei koks šių asmenų kaltės laipsnis, nulėmęs galimus atsakovės nuostolius, todėl ieškovės teigimu, kol nebus nustatytas dėl galimų nuostolių kaltas asmuo bei jo kaltės laipsnis, atsakovė neturi įskaitymo metu priešpriešinio reikalavimo teisės į ieškovę, todėl vienašalis įskaitymas yra neapibrėžtas, dėl to įstatymiškai negalimas (II t. 128 b.l.).

41Tarp ieškovės ir atsakovės sudarytų vežimo sutarčių pagrindu susiklostė tarptautinio krovinių ekspedijavimo ir vežimo sutartiniai teisiniai santykiai (CK 6.824 str. 3 d., 6.808 str. 1 d.). Tarp UAB „Egliana ir Ko“ ir UAB „Flaitas“ Pervežimo sutarties pagrindu susiklostė tarptautinio krovinio vežimo sutartiniai teisiniai santykiai (CK 6.808 str. 1 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža ne pats, o paveda tai daryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek yra vežėjas CMR konvencijos prasme, nebent sutartyje su siuntėju būtų nurodyta, kad jis atlieka tik ekspedijavimo paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006). Siuntėjo ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui apimtį ir šiam garantuoja, kad netinkamo sutarties vykdymo atveju susitariančioji šalis atsakys siuntėjui už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo. Tokia išvada darytina sistemiškai aiškinant CMR konvencijos 3, 17, 36 straipsnių nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Nurodytas teisinis reglamentavimas skirtas siekiant didesnės siuntėjo interesų apsaugos, todėl konstatuotina, kad jeigu siuntėjo sutartis su ekspeditoriumi yra dėl krovinio pervežimo, ekspeditorius įsipareigoja būti tiek tarpininkas, tiek vežėjas. Įsipareigojęs veikti tokiu būdu ekspeditorius prisiima atsakomybę užsakovui už vežimą nepriklausomai nuo to, ar jis tas krovinį veš savo transporto priemonėmis ar pasitelks kitą asmenį faktiniam krovinio pervežimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2012 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2012).

42Vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus ir klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus (CMR konvencijos 3 str.). Vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą (CMR konvencijos 17 str. 1 p.).

43Iš šalių sudarytos 2015-03-18 Vienkartinės ekspedijavimo sutarties Nr. U00570 (II t. 20 b.l.) matyti, kad UAB „Egliana ir Ko“ įsipareigojo organizuoti krovinio pervežimą, sutartyje netgi įvardija vežėju, įsipareigoja laiku pateikti techniškai tvarkingą ir krovinio pervežimui tinkamą transporto priemonę, pristatyti nesugadintą krovinį sutartyje nurodytu adresu ir laiku, t.y. aiškiai ir nedviprasmiškai prisiėmė ne tik krovinio ekspeditoriaus, bet ir vežėjo pareigas, todėl jo ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad ieškovė atsakovės atžvilgiu vykdė tik ekspeditoriaus pareigas, o faktinis krovinio vežėjas buvo trečiasis asmuo UAB „Flaitas“, ir šių aplinkybių pagrindu ieškovės nurodomas argumentas, kol nebus nustatytas dėl galimų nuostolių kaltas asmuo bei jo kaltės laipsnis, atsakovė neturi įskaitymo metu priešpriešinio reikalavimo teisės į ieškovę, todėl šiuo aspektu vienašalis įskaitymas yra neapibrėžtas, atmestinas, kaip nepagrįstas.

44Antrasis aspektas, kurį nurodė ieškovas dėl įskaitymo nepagrįstumo, kad 2015-04-03 pretenzijos suma neatspindi galimų ir realių atsakovės praradimų, nes atsakovė prie nuostolių pridėjo ir tam tikrą pelno maržą, kas pagal CMR konvencijos nuostatas neteisėta, nes CMR konvencija imperatyviai numato tik nuostolių kompensavimą. Atsakovės teigimu, nuostolių suma nėra preziumuojama, ją įrodyti turi reikalavimo siekianti šalis, nuostolių suma gali būti nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba tarpusavio šalių susitarimo, o šalys 2016-02-19 susitikime tik pradėjo derinti galimų nuostolių sumą.

45Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė krovinį pristatė pavėluotai, sugadintą. Atsakovė ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad dėl krovinio sugadinimo patirti nuostoliai būtų kiek įmanoma sumažinti, ir tai buvo padaryta atsakovės operatyviais veiksmais ir didelėmis pastangomis. 2015 m. balandžio 3 d. atsakovė iš pirkėjo HMY Radford Group gavo pranešimą, kad pirkėjas atsisako priimti visas prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0005197, pareikalavo, kad atsakovė privalės apmokėti už prekių apžiūrą, galutinis terminas pristatyti pakeistas prekes pirkėjui yra 2015 m. balandžio 21 d. ir savo ruožtu tą pačią dieną atsakovė pateikė ieškovei pretenziją, nurodydama, kad užsakovo pretenzija yra visai krovinio sumai 38246,78 Eur, taip pat reikės sumokėti baudas ir kitus mokėjimus pagal sutartį su pirkėju HMY Radford Group, krovinio utilizavimo, ekspertizės ir kitas patirtas išlaidas, susijusias su krovinio pervežimu, kurių vertė kol kas nėra žinoma (II t. 35-39 b. l.). Atsakovė ėmėsi organizuoti prekių išrūšiavimą, nesugadintų supakavimą, sugadintų- pakeitimą naujomis ir akivaizdu, kad dėl to patyrė išlaidų. 2015 m. balandžio 22 d. atsakovė iš pirkėjo HMY Radford Group gavo galutinę pretenziją, kurioje nurodomos pirkėjo patirtos išlaidos – 250 GBP už prekių iškrovimą, jų perkėlimą į karantiną ir apžiūrą, 369 GBP už prekių pervežimą ir 3859,80 Eur atsisakytų priimti prekių vertė. Nurodoma, kad gaminiai, neturintys trūkumų, perduoti pirkėjui, sugadinti gaminiai, kurie buvo pataisyti, pirkėjui atvežti 2015-04-20 (II t. 48 b. l.). 2015 m. balandžio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, kad galutinė išlaidų suma yra 15448,52 Eur ir išsiuntė ieškovei pretenziją, kuria pareikalavo atlyginti 15448,52 Eur dydžio nuostolius, patirtus dėl krovinio sugadinimo (II t. 49- 72, 73, 74-90 b. l.). Pažymėtina, kad atsakovė kaskart, gavusi bet kokius duomenis dėl ginčo krovinio, nedelsiant informuodavo ieškovę, taip pat informuodavo apie savo veiksmus, kurių ėmėsi, siekdama sumažinti nuostolius. Taigi, byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad galutinė nuostolių suma ieškovei tapo žinoma 2015 m. balandžio 22 d. Šią sumą ji nurodė draudikui bei faktiniam vežėjui UAB „Flaitas“ ir abejones atsakovei dėl šios sumos pagrįstumo pareiškė tik po dešimties mėnesių 2016-02-19 susitikime su atsakovės atstovais. Be to, ieškovė ir toliau bendradarbiavo su atsakove, vykdė jos pavedimu pervežimus ir ilgą laiką nereikalavo už juos užmokesčio, tokiu būdu atsakovei leisdama pagrįstai tikėtis, kad ji pripažįsta nurodyto dydžio padarytus nuostolius ir sutinka, kad jie būtų įskaityti į užmokestį pagal naujai sudarytas ekspedijavimo sutartis. Teismo vertinimu, ieškovei dešimt mėnesių nesiėmus jokių aktyvių veiksmų, siekiant atlyginti atsakovės patirtus nuostolius dėl krovinio sugadinimo ir susikaupus panašaus dydžio 16604,11 Eur sumai (skolai) už atsakovės užsakymu atliktus pervežimus, dėl kurių atsakovė iki 2015-02-17 nebuvo raginama su ieškove sutartyse numatytais terminais atsiskaityti, buvo teisinga, sąžininga, verslo požiūriu logiška atsakovei šias priešpriešines sumas įskaityti, nebuvus jokių požymių, kad ieškovė nuostolių ar jų dydžio nepripažįsta. Teismui vertinant tarp šalių susidariusią situaciją, priešpriešinius reikalavimus, kurie nors ir nebuvo visiškai lygiaverčiai savo apibrėžtumu, tačiau nuostolių padarymo, iš esmės jų dydžio ir ieškovės, sutartimi įsipareigojusios nuvežti nesugadintą krovinį atsakomybės krovinio siuntėjui faktas buvo akivaizdus, ieškovės neginčytas, todėl buvo visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovei reikalavimą vienašališkai įskaityti.

46Ataskaita apie sugadintus daiktus (III t. 32-35 b. l.), HMY Radford 2015-04-08 pretenzijos (III t. 28, 37, 39 b. l.), duomenys apie tai, kad 2015-04-22 rolandas@egliana.lt parsisiuntė žalos vertinimui reikšmingas 24 dokumentų kopijas, kurias pateikė Viktoras@ardi.lt (III t. 42, 43, 44 b.l.), degalų įsigijimo kvitai ir sąskaitos, kelių mokesčių, tunelių pravažiavimo kvitai, kelto bilietai, taksi bilietai, viešbučių sąskaitos, darbo sutartys, avanso apyskaitos, kasos išlaidų orderiai, , mokamieji žiniaraščiai, sąskaitos už transporto priemonės nuomą, kelionės lapo ataskaitos, sąskaitų išrašai, sąskaitos už aviabilietus, sąskaitos už naujai pateiktas prekes, gaminių kalkuliacinės lentelės, sąskaitos už krovinių pervežimą (III t. 45 – 154 b. l.) išsamiai pagrindžia atsakovės patirtų dėl krovinio sugadinimo nuostolių sudėtį ir dydį, tačiau iš dalies sutiktina su ieškove, kad dalis šių išlaidų yra pernelyg didelės.

47Kaip teisingai nurodo ieškovė, šalių santykiams taikytina CMR konvencija, pagal kurią galima kompensuoti tik nuostolius, bet ne numatomą gauti pelną, todėl sutiktina su jos argumentu, kad į nuostolių sudėtį įtrauktos 144,18 Eur sumos, atsakovės numatytos kaip pelnas, negalima įskaityti.

48Ieškovė nesutinka ir su atsakovės nurodyta nuostolių suma, numatyta išmokėti darbuotojams kaip darbo užmokestis, tačiau faktiškai išmokėta mažesne suma. Kaip atsakovė yra nurodžiusi triplike, ji buvo numačiusi savo darbuotojams išmokėti 4425 Eur darbo užmokestį, taikant ne įprastus, o padidintus darbo užmokesčio tarifus (18 Eur už darbo valandą darbo dienomis ir 25 Eur už darbo valandą poilsio dienomis), tačiau atsakovės nuostoliai pagal remonto - montažo darbų ataskaitą Nr. R492 sudaro 1651,27 Eur, kadangi tik tokią sumą atsakovė galėjo darbuotojams sumokėti dėl to, kad ieškovė nuostolius dėl sugadinto krovinio delsė atlyginti. Šie atsakovės realiai patirti nuostoliai jos darbuotojų darbo užmokesčiui laikytini pagrįstais, juolab, kad krovinio gavėjas buvo nurodęs, jog jo darbuotojams vien tik už sugadintų darbų ištyrimą būtų tekę sumokėti 2250 GBP. Taigi, pripažintina, kad dalis darbo užmokesčiui numatytų atlyginti nuostolių 2773,73 Eur (4425-1651,27) yra nepagrįsti, nes nebuvo atsakovės realiai patirti.

49Vertinant nuostolių dydį, teismas atsižvelgia į atsakovės argumentus, kad padarytą žalą reikėjo šalinti skubiai, todėl taupyti kelionės, darbuotojų apgyvendinimo išlaidoms, apsiribojant tik galimai pačiomis minimaliausiomis, būtų buvę neprotinga.

50Atsakovei bylos nagrinėjimo metu su kai kuriomis išlaidomis nesutikus, ieškovė pateikė šių išlaidų 2016-08-28 alternatyvų paskaičiavimą (VII t. 179 b. l.). Atsakovė 2016-10-05 pateikė rašytinius paaiškinimus ir naują žalos vertinimo sąmatą, kurioje nurodomas bendras nuostolių dydis 12188,50 Eur (IX t. 126-132 b. l.). Atsakovė šioje sąmatoje pašalino 144,18 Eur pelną bei sumažino remonto darbų kainą.

51Ieškovės teigimu, 1.1 punkte nurodyta 192,30 Eur suma nuvykimas ir parvykimas pasiimti išsinuomoto autobusiuko yra per didelė, reikėjo vykti vienam darbuotojui autobusu Kaunas- Vilnius, autobuso bilietas 5,32 Eur plius dvi darbuotojo darbo valandos po 3,64 Eur už val., iš viso 12,60 Eur. Su tokiu ieškovės paskaičiavimu sutikti negalima, kadangi šie veiksmai buvo atliekami pirmame nuostolių šalinimo etape, kai laiko faktorius buvo ypatingai svarbus, nes užsakovas buvo nurodęs trumpą trūkumų pašalinimo terminą, todėl vykti viršuoju transporto būtų sugaišta žymiai daugiau laiko. Be to, atsižvelgtina ir į objekto, iš kurio reikėjo pasiimti autobusiuką adresą ne Vilniuje, o Žaizdrių kaime Trakų rajone. Jokių alternatyvių duomenų, kaip ten galima nuvykti autobusu ar traukiniu ieškovė nepateikė, todėl teismo vertinimu atsakovės pasirinktas kelionės būdas buvo tinkamas. Įvertinus tai, kad vidutinis atsakovės darbuotojo darbo užmokestis su įmonės mokamais mokesčiais sudaro apie 4,55 Eur/val., sugaišta visų darbuotojų 8 val., darbo užmokesčio nuostoliai šiai kelionei teismo vertinimu galėjo būti 8*4,55=36,4 Eur, kuro išlaidos 48,30 Eur, iš viso 84,7 Eur. Analogiškai 1.14 pozicija- žmonių parsivežimas (II t. 75 b.l.): darbuotojo sugaištos 2 val. *4,55 eur/val ir 16,10 Eur degalams, iš viso teismo vertinimu yra pagrįsta 25,2 Eur vietoje nurodytų 52,10 Eur.

52Ieškovės nuomone, atsakovės vadovo L. A. vykimo į Angliją ir apgyvendinimo išlaidos priskaičiuotos nepagrįstai. Atsakovas su tokia pozicija nesutinka ir nurodo, kad L. A. vyko pas užsakovą tam, kad organizuotų nuostolių pašalinimo darbus. Teismas sprendžia, kad įmonės vadovo dalyvavimas šalinant nuostolius yra pagrįstas, todėl ieškovės argumentus atmeta ir sprendžia, kad visos 1.11, 2.2 punktuose nurodytos 1000,35 Eur ir 543,1 Eur išlaidos yra pagrįstos.

53Sąskaitos pagal 1.12 ir 1.13 p. yra apmokėtos 2016-02-19 (II t. 93, 94 b. l.), todėl ieškovės argumentai, kad sumos pagal jas negali būti pripažintos nuostoliais, kadangi yra neapmokėti, atmestini, kaip nepagrįsti.

54Ieškovės paskaičiuotos išlaidos už remonto darbus pagal ataskaitas Nr. R492 ir R493 yra pagrįsti tik iš dalies, kadangi prie nuostolių priskirtini ir įmonės už darbuotoją sumokėti mokesčiai – gyventojų pajamų, socialinio draudimo, įmonės garantinio fondo įmokos ir pan., kurių ieškovė neįvertino, todėl teismas vadovaujasi atsakovės 2016-10-05 sąmatoje 3.1 ir 3.2 pateiktomis sumomis.

55Ieškovei pateikus įrodymus, patikslinančius HMY pretenzijos išlaidas (619 Eur), ginčo dėl kitų išlaidų tarp šalių nėra.

56Apibendrinant nuostolių dydį, teismas sprendžia, kad atsakovė pagrindė jos patirtus dėl krovinio sugadinimo 12054 Eur nuostolius ir šią sumą pagrįstai įskaitė į ieškovei mokėtiną pagal ekspedijavimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašoma priteisti skola 14952,46 Eur mažintina įskaitytų nuostolių dydžiu, ieškovei iš atsakovės priteistina 2898,46 Eur skola pagal ekspedijavimo sutartis (CPK 178 str.).

57Dėl delspinigių

58Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė po 2015-04-22 pretenzijos pateikimo įstatymu nustatytu terminu ieškovei neatlygino nuostolių, jų dydžio iki 2016-02-19 neginčijo, nereikalavo atsakovės apmokėti skolos pagal vežimo sutartis, teismas sprendžia esant labiau tikėtina buvus tarp šalių susitarimą, kad iki nuostolių atlyginimo atsakovė gali sulaikyti sąskaitų ieškovei apmokėjimą. Įvertinus tai, būtų neteisinga ir nesąžininga reikalauti priteisti iš atsakovės delspinigius nuo sumos, lygios jos patirtiems nuostoliams bei priteisti delspinigius pagal sutartį, kurią vykdant buvo sugadintas krovinys. Įvertinus šias aplinkybes bei tai, kad šalys dėl delspinigių dydžio susitarė sutartyje, todėl laikytina, kad netesybų dydį nustatė, įvertinusios galimus nuostolius dėl laiku neapmokėtų sąskaitų, ieškovė savo iniciatyva sutartinę delspinigių normą sumažino iki 0,2 procentų už dieną, teismas sprendžia, kad delspinigių sumažinti daugiau nėra pagrindo, todėl jie priteistini kaip nurodyta ieškinyje pateiktoje delspinigių paskaičiavimo lentelėje, pradedant nuo sąskaitos EGLK 01095 likučio 1047,16 Eur (iš bendros sąskaitų sumos pagal jų išrašymo eilę atėmus 12054 Eur nuostolių sumą visai likusiai 2898,46 Eur skolai): pagal 2015-06-17 sąskaitą Nr. EGLK 01684 nuo 1047,16 Eur likučio nuo 2015-09-06 iki 2016-03-04 (180 dienų, 376,98 Eur), pagal likusias sąskaitas kaip nurodyta lentelėje (I t. 4 b. l.), iš viso 949,11 Eur.

59Dėl palūkanų

60Vežimas pagal ekspedijavimo sutartis Nr. U01850, U01974, U02914, U03049 buvo vykdomas Lietuvos teritorijoje (I t. 27-31 b.l.), todėl nuo skolos pagal šias sąskaitas sumos 387,2 Eur ieškovei priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

61Vežimas pagal ekspedijavimo sutartis Nr. U01231, U01316, U01286, U0134 buvo vykdomas tarptautiniais maršrutais (I t. 23-30 b. l.), todėl taikytina CMR konvencija. CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai; palūkanos – 5 procentai metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo, – nuo ieškinio pateikimo dienos. Atvejais, kai vežimo sutarčiai yra taikytina CMR konvencija, ji turi būti taikoma ne tik ieškiniams, kurie yra reiškiami vežėjams, bet ir vežėjo ieškiniams, tarp jų ir jo reikalavimams dėl atlyginimo už pervežimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-536/2007; 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2012; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.). Taigi, remiantis CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi, reglamentuojančia mokėtinas palūkanas tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties atveju, yra pagrindas ieškovei nuo sumos pagal tarptautiniais maršrutais 2511,26 Eur sumai atliktus vežimus priteisti iš atsakovės 5 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų

63CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Buvo patenkinta 19 proc. ieškovės ieškinio reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai tarp šalių paskirstomos ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Dėl atmestų reikalavimų mažintinos iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos.

64Pateikdama ieškinį, ieškovė sumokėjo 455 Eur žyminio mokesčio (I t. 91 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 19 proc. ieškovės reikalavimų, jai priteistina 86,45 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

65Byloje nustatyta, kad ieškovė teisme turėjo 1300 Eur išlaidų, sumokėtų už advokato pagalbą ieškinio ir dubliko parengimui (I t. 89-90 b. l., II t. 132-133 b. l.). Ieškovė prašo šias išlaidas priteisti iš atsakovės. Prašomos priteisti išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų, todėl proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistina 247 Eur bylinėjimosi išlaidų.

66Iš viso ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma 333,45 Eur.

67Atsakovė teisme turėjo 2300 Eur išlaidų, sumokėtų už advokato padėjėjos Jūratės Daunoravičiūtės pagalbą atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimui bei teisinėms konsultacijoms (II t. 102-103 b. l., III t. 158-159 b. l.) bei 400 Eur advokato Sauliaus Brazausko atstovavimo 2016-09-05, 2016-10-06, 2016-10-07 teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė 5 valandos (maksimali suma, priteistina už atstovavimą teisme 383,56 Eur) ir už suteiktas konsultacijas išlaidų (IX t. 121-122 b. l.). Prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, atsižvelgiant į parengtų dokumentų turinį, išsamią juose išdėstytą teisės taikymo ir teismų praktikos analizę, laikytinos pagrįstomis, todėl proporcingai 81 procento atmestų reikalavimų daliai priteistina 1863 Eur.

68Atsakovė teisme turėjo195,96 Eur išlaidų už įrodymų vertimą į valstybinę kalbą (III t. 154-157 b. l.), todėl šios 158,73 Eur būtinos ir pagrįstos išlaidos proporcingai atmestų reikalavimų daliai priteistinos iš ieškovės (195,96*81 proc.) (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

69Iš viso ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma 2021,73 Eur.

70Įskaičius priešpriešines šalims priteistas bylinėjimosi išlaidų sumas, atsakovei iš ieškovės priteistina 1688,28 Eur bylinėjimosi išlaidų.

71Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

72Ieškinį tenkinti iš dalies.

73Pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu UAB „Ardi LT“ 2015-02-22 atlikto vienašalio14952,46 Eur nuostolių įskaitymo pagal 2015 m. kovo 18 d. vienkartinę ekspedijavimo sutartį U00570 dalį - dėl 2871,56 Eur nuostolių sumos.

74Priteisti iš UAB „Ardi LT“, juridinio asmens kodas 132567981, UAB „Egliana ir Ko“, juridinio asmens kodas 135542734, naudai 2898,46 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų 46 ct) skolą, 949,11 Eur (devynių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 11 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos 387,20 Eur sumos bylos iškėlimo teisme 2016-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 2511,26 Eur sumos bylos iškėlimo teisme 2016-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

75Likusią ieškinio dalį atmesti.

76Priteisti iš UAB „Egliana ir Ko“, juridinio asmens kodas 135542734, UAB „Ardi LT“, juridinio asmens kodas 132567981, naudai 1688,28 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 28 ct) bylinėjimosi išlaidų.

77Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, dalyvaujant ieškovės UAB... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Egliana ir KO“ 2016 m. kovo 4 d. ieškiniu kreipėsi į... 5. Atsakovė 2016 m. balandžio 5 d. atsiliepimu į ieškinį ir 2016-05-19... 6. Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atsiliepime į ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 8. Byloje nustatytos aplinkybės... 9. Ieškovė UAB „Egliana ir Ko“ ir atsakovė UAB „Ardi LT“ (pavadinimas... 10. 2016 m. vasario 17 d. ir 2016 m. vasario 25 d. UAB „Egliana ir Ko“ pateikė... 11. Pagal 2015 m. kovo 18 d. vienkartinę ekspedijavimo sutartį Nr. U00570,... 12. 2015 m. kovo 18 d. UAB „Egliana ir Ko“ ir UAB „Flaitas“ sudarė... 13. 2015 m. kovo 27 d. atsakovė pakrovė krovinį skirtą baldų pirkėjui HMY... 14. Jungtinės karalystės sienos apsaugos tarnyba 2015-03-31 rašte nurodė, kad... 15. 2015 m. balandžio 2 d. krovinys buvo atvežtas iškrauti. Tą pačią dieną... 16. 2015 m. balandžio 3 d. atsakovė iš pirkėjo HMY Radford Group gavo... 17. 2015 m. balandžio 3 d. atsakovė išsiuntė ieškovei pirminę pretenziją ir... 18. 2015 m. balandžio 8 d. atsakovė persiuntė ieškovei iš pirkėjo HMY Radford... 19. 2015 m. balandžio 8 d. atsakovė persiuntė ieškovei iš pirkėjo HMY Radford... 20. 2015 m. balandžio 10 d. atsakovė informavo ieškovę, kad siekdama įvykdyti... 21. 2016 m. balandžio 16 d. atsakovė pateikė ieškovei Krovinio vertinimo... 22. 2015 m. balandžio 22 d. atsakovas iš pirkėjo HMY Radford Group gavo... 23. 2015 m. balandžio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, kad galutinė išlaidų... 24. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2015-05-11 sprendimu dėl 2015-03-31... 25. 2015 m. birželio 4 d. R. K. (ieškovės UAB „Egliana ir Ko“ vadovas)... 26. 2016 m. vasario 17 d. ieškovė pateikė atsakovei priminimą dėl... 27. 2016 m. vasario 22 d. atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad 15448,52 Eur... 28. 2016 m. vasario 25 d. elektroniniu laišku UAB „Egliana ir Ko“ atstovas... 29. Krovinį sudarė 24 paletės baldų (II t.21-22 b. l.), jų kaina 38246,78 Eur... 30. Iš ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pateiktos žalos bylos kopijos (IX t.... 31. Dėl reikalavimo palikimo nenagrinėtu... 32. Atsakovė nurodo, kad reikalavimas pripažinti atsakovės UAB „Ardi LT“... 33. Dėl CMR konvencijos nuostatų taikymo... 34. Pagal CMR konvenciją vežimo sutartis yra susitarimas, kurio viena šalis... 35. Pagal CMR konvenciją atlyginami faktiniai nuostoliai, atsiradę dėl vežėjo... 36. Dėl įskaitymo sąlygų... 37. Kasacinio teismo išaiškinta, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam... 38. 2015 m. balandžio 22 d. atsakovė informavo ieškovę, kad galutinė išlaidų... 39. Ieškovė atsakovės 2016 m. vasario 22 d. atliktą įskaitymą ginčija dviem... 40. Ieškovės teigimu, atsakovės įskaityta 2015-04-03 pretenzijos suma negali... 41. Tarp ieškovės ir atsakovės sudarytų vežimo sutarčių pagrindu susiklostė... 42. Vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus ir... 43. Iš šalių sudarytos 2015-03-18 Vienkartinės ekspedijavimo sutarties Nr.... 44. Antrasis aspektas, kurį nurodė ieškovas dėl įskaitymo nepagrįstumo, kad... 45. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė krovinį pristatė... 46. Ataskaita apie sugadintus daiktus (III t. 32-35 b. l.), HMY Radford 2015-04-08... 47. Kaip teisingai nurodo ieškovė, šalių santykiams taikytina CMR konvencija,... 48. Ieškovė nesutinka ir su atsakovės nurodyta nuostolių suma, numatyta... 49. Vertinant nuostolių dydį, teismas atsižvelgia į atsakovės argumentus, kad... 50. Atsakovei bylos nagrinėjimo metu su kai kuriomis išlaidomis nesutikus,... 51. Ieškovės teigimu, 1.1 punkte nurodyta 192,30 Eur suma nuvykimas ir parvykimas... 52. Ieškovės nuomone, atsakovės vadovo L. A. vykimo į Angliją ir apgyvendinimo... 53. Sąskaitos pagal 1.12 ir 1.13 p. yra apmokėtos 2016-02-19 (II t. 93, 94 b.... 54. Ieškovės paskaičiuotos išlaidos už remonto darbus pagal ataskaitas Nr.... 55. Ieškovei pateikus įrodymus, patikslinančius HMY pretenzijos išlaidas (619... 56. Apibendrinant nuostolių dydį, teismas sprendžia, kad atsakovė pagrindė jos... 57. Dėl delspinigių... 58. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė po 2015-04-22 pretenzijos pateikimo... 59. Dėl palūkanų... 60. Vežimas pagal ekspedijavimo sutartis Nr. U01850, U01974, U02914, U03049 buvo... 61. Vežimas pagal ekspedijavimo sutartis Nr. U01231, U01316, U01286, U0134 buvo... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 63. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš... 64. Pateikdama ieškinį, ieškovė sumokėjo 455 Eur žyminio mokesčio (I t. 91... 65. Byloje nustatyta, kad ieškovė teisme turėjo 1300 Eur išlaidų, sumokėtų... 66. Iš viso ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma 333,45 Eur.... 67. Atsakovė teisme turėjo 2300 Eur išlaidų, sumokėtų už advokato... 68. Atsakovė teisme turėjo195,96 Eur išlaidų už įrodymų vertimą į... 69. Iš viso ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma 2021,73 Eur.... 70. Įskaičius priešpriešines šalims priteistas bylinėjimosi išlaidų sumas,... 71. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 269,... 72. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 73. Pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu UAB „Ardi LT“ 2015-02-22 atlikto... 74. Priteisti iš UAB „Ardi LT“, juridinio asmens kodas 132567981, UAB... 75. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 76. Priteisti iš UAB „Egliana ir Ko“, juridinio asmens kodas 135542734, UAB... 77. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...