Byla 2S-547-622/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Algirdo Gailiūno, Eugenijos Morkūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RPG“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „RPG“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Aleksandrui Selezniovui bei Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „RPG“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmai – 2008-01-29 turto arešto akto priėmimas – yra neteisėti, ir šį turto arešto aktą panaikinti. Nurodė, kad nėra supažindintas su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu Nr. 12.-19-830, todėl negalėjo šio sprendimo apskųsti, o antstolis, neišsiųsdamas raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, neturėjo teisės areštuoti bendrovės turto.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi skundą atmetė. Pareiškėjas UAB „RPG“ skunde dėl antstolio veiksmų nurodė, jog Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija yra areštavusi pareiškėjo pridėtinės vertės mokesčio bei pajamų mokesčio permokas ir nepagrįstai atsisako leisti daryti užskaitas, tačiau tai nėra išieškojimo objektas ir šio klausimo negali spręsti nei antstolis, nei teismas. Antstolis neprivalėjo siųsti raginimo įvykdyti sprendimą geruoju, nes mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokėtojui įteikimo dienos, jei įstatymas nenumato kito termino.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „RPG“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį. Teismas netyrė, kodėl antstolis areštavo 504 321,61 Lt, kaip ši suma buvo apskaičiuota ir kodėl pareiškėjas nežino apie Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą Nr. 12.-19-830. Antstolis neteisėtai areštavo turtą būsimoms nepagrįsto dydžio 19 347,97 Lt vykdymo išlaidoms padengti. Mokesčių inspekcijos veismai yra apskųsti, todėl iki sprendimų pripažinimo teisėtais išieškojimas iš pareiškėjo turto negali būti vykdomas. Anstolis turėjo siųsti raginimą įvykdyti sprendimą, nes mokesčių inspekcijos sprendimas pareiškėjui nebuvo įteiktas. Pareiškėjo ir mokesčių inspekcijos ginčai dėl užskaitos turi įtakos sprendimo vykdymo procesui, nes pareiškėjas turi didelių sumų grąžintinto PVM skirtumą ir pelno mokesčio permoką.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pareiškėjas neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą pagal 2008-01-22 Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą Nr. 12.-19-830, todėl turtinės teisės bei kito turto areštas yra pagrįstas. Antstolis turi teisę areštuoti skolininko turtą ne didesnei sumai, nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. 2008-01-22 Klaipėdos mokesčių inspekcijos sprendimas yra nepanaikintas, todėl antstolis neturėjo pagrindo atsisakyti jį vykdyti.

6Atskirasis skundas atmestinas.

72008-01-23 išieškotojas pateikė antstoliui Aleksandrui Selezniovui vykdyti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008-01-22 sprendimą Nr. 12.-19-830 išieškoti

8483 699,14 Lt mokestinę nepriemoką iš UAB „RPG“ į valstybės biudžetą. Gavęs vykdomąjį raštą, antstolis Aleksandras Selezniovas atliko vykdymo veiksmus ir surinko informaciją apie skolininko turtą bei nuosavybės teisės apribojimus. 2008-01-28 patvarkymu antstolis apskaičiavo vykdymo išlaidas, kurios gali būti 20 622,47 Lt. 2008-01-29 turto arešto aktu areštavo skolininko

9UAB „RPG“ turtinę teisę į administracinio pastato su parduotuve, esančio ( - ), nuomą pagal 2006-10-31 nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „RPG“ ir UAB „Holdeksas“. Turto arešto mastas – 504 321,61 Lt.

10Vykdymo procese antstolis yra asmuo, kuris vykdo valstybės jam pavestas vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas. CPK 586 straipsnis numato, kad antstolio vykdymo veiksmų pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Antstolis neturi teisės vertinti pateikto vykdyti dokumento teisėtumo ar pagrįstumo, nes viršytų jam suteiktus įgalinimus ir pažeistų CPK 585 straipsnio 3 dalies nuostatas. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008-01-22 sprendimas Nr. 12.-19-830 išieškoti iš UAB „RPG“ 483 699,14 Lt skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Byloje nėra duomenų, kad 2008-01-22 sprendimas būtų panaikintas, todėl jis yra galiojantis bei privalomas vykdyti.

11CPK 661 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti vykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnis reglamentuoja mokesčių administratoriaus teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimą – ši teisė įgyjama kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas, - tais atvejais, kai raginimas nesiunčiamas, - po 20 dienų po to, kai mokesčių mokėtojas nesumoka deklaruoto mokesčio arba muitinės deklaracijoje nurodyto mokesčio atitinkamo mokesčio įstatyme ar jo pagrindu priimtame lydimajame teisės akte nustatytu terminu, arba Mokesčių įstatymo 81 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytais terminais nesumoka iki mokesčių administratoriaus sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, nustatyto termino pabaigos. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pagal Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 4 dalį priėmė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką priverstine tvarka ir kreipėsi į antstolį dėl priverstinio išieškojimo pagal Civilinio proceso kodekso nustatytas taisykles, darytina išvada, kad prievolės sumokėti mokestinę nepriemoką įvydymo terminas buvo pasibaigęs. Dėl šios priežasties pareiškėjo UAB „RPG“ skundo argumentai, jog antstolis privalėjo siųsti skolininkui raginimą, atmestini.

12Išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis ar priklausančius skolininkui iš kitų asmenų – nustatęs, jog pas kitus asmenis yra skolininko turto, antstolis jį aprašo arba surašo to turto arešto aktą (CPK 688 straipsnio 1 ir 3 dalys). Ginčijamas antstolio 2008-01-29 turto arešto aktas, kuriuo areštuota skolininko UAB „RPG“ turtinė teisė į administracinio pastato su parduotuve, esančio ( - ), nuomą pagal

132006-10-31 nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „RPG“ ir UAB „Holdeksas“, sudarytas nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių nuostatų.

14Antstolis turi teisę areštuoti skolininko turtą išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, taip užtikrindamas vykdomojo dokumento įvykdymą ir vykdymo išlaidų išieškojimą, užbaigiant vykdomąją bylą. Išieškojęs išieškotojo prašomą sumą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą, antstolis turėtų išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. antstolis turėtų nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Nagrinėjamu atveju vykdomoji byla nėra užbaigta ir vykdymo išlaidų išieškojimo klausimas nebuvo sprendžiamas, todėl antstolis vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarkos nepažeidė.

15Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo

16UAB „RPG“ skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų pripažinimo neteisėtais, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai