Byla e2-1376-443/2016
Dėl skolos, delspinigių, baudos, kitų išlaidų priteisimo atsakovui K. S

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, atsakovui K. S. už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį dėl skolos, delspinigių, baudos, kitų išlaidų priteisimo atsakovui K. S..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K. S. 230,53 Eur skolos, 1562,08 Eur delspinigių, 23,05 Eur baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodo, kad atsakovas K. S. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ 2006 m. gruodžio 15 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612551231, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – mobilųjį telefoną Nokia 6280 ir įsipareigojo per sutartyje numatytą 24 mėnesių terminą mokėti lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas sutarties sąlygas. Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl yra skolingas 1815,67 Eur sumą, kurią sudaro: 230,53 Eur skola, 1562,08 Eur delspinigiai ir 23,05 Eur bauda. 2009 m. kovo 4 d. pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ bei ieškovė UAB „Kapitalo valda“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kuria buvo perleistos reikalavimo teisės pagal 2006 m. gruodžio 15 d. išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovas dėl reikalavimo perleidimo informuotas jam išsiųstu rašytiniu pranešimu.

6Atsakovui adresuotas ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2016-10-11 viešo paskelbimo būdu, todėl laikytina, kad nuo nurodyto laiko atsakovas buvo tinkamai informuotas apie jam inicijuotą civilinę bylą, procesines teises ir pareigas bei jų neįvykdymo pasekmes, tai yra galimybę priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalis). Per nustatytą 14 dienų atsiliepimo pateikimo terminą, teismo nuomone, atsakovas turėjo pakankamai laiko jam pareikšti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (CPK 77 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, atsakovo atsiliepimo į ieškinį teismas negavo, todėl priimtinas sprendimas už akių.

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad UAB ,,Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas 2006 m. gruodžio 15 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas įsigijo mobilųjį telefoną Nokia 6280, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį kredito sugrąžinimo terminą iki 2008 m. gruodžio 15 d. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, visų įmokų laiku nemokėjo, todėl liko skolingas UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 230,53 Eur. Pradinis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 2009 m. kovo 4 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovei UAB „Kapitalo valda“ (2009 m. kovo 4 d. perdavimo – priėmimo aktas Nr. 398). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Pagal išperkamosios nuomos sutartį, pradinis kreditorius UAB ,,Ūkio banko lizingas“ perdavė atsakovui valdyti ir naudotis mobilųjį telefoną Nokia 6280. Ieškovės teigimu, atsakovas už šią prekę atsiskaitė nevisiškai, duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti byloje nėra, šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 178-179 straipsniai), todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovui neįvykdžius prievolės atsikaityti už įsigytą prekę iš atsakovo ieškovei priteistina 230,53 Eur skola.

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70-6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Išperkamosios nuomos sutarties 11.1 punkte numatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškovė paskaičiavo 1562,08 Eur delspinigių už 3388 dienas, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo.

12Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Taigi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi buvo sudaręs prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1562,08 Eur) yra beveik septynis kartus didesni už pačią skolą (230,53 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3388 dienas (nors CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad delspinigiams yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas) bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, taip pat įvertinus, kad nei pradinis kreditorius, nei ieškovė ilgai nesikreipė į teismą, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo daug kartų didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, pati prievolė iš dalies yra įvykdyta, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, iš esmės net pasipelnymo iš vartotojo, o ne kompensuojamais, todėl vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 0,1 proc. dydžio ir skaičiuotini už 180 dienų laikotarpį (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis). Teismo vertinimu, 41,50 Eur (230,53 Eur x 0,1 proc. x 180 d.) delspinigių suma laikytina pakankama atlyginti ieškovės nuostolius, o likusi reikalavimo dėl delspinigių priteisimo dalis atmestina kaip nepagrįsta (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis). Be to, prašomų priteisti delspinigių sumažinimas iki 0,1 proc. bei delspinigių skaičiavimo termino sutrumpinimas iki 180 dienų teismui įgyvendinant pareigą apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo teises ir teisėtus interesus, atitinka aukštesnės instancijos teismo suformuotą praktiką iš esmės analogiškoje byloje (Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-899-273/2013). Nagrinėjamu atveju ieškovė, reikalaudama 0,2 % dydžio delspinigių už 3388 dienas, remiasi šalių sudarytos sutarties nuostatomis bei sutarties laisvės principu. Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Neretai sutartinių teisinių santykių dalyvių padėtis dėl objektyvių priežasčių: skirtingo profesinio statuso, patirties, informacijos, specialių žinių stokos, materialinės padėties, būtinybės patenkinti būtinuosius poreikius ar kitų aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertė. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Vartojimo sutartys dažniausiai (kaip buvo ir nagrinėjamu atveju) sudaromos prisijungimo būdu, taikant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtina atsižvelgti ir į teisės normas, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Kas savo ruožtu sąlygoja teismo ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, kad priteisimos netesybos nebūtų neprotingai didelės. Vadovaujantis išdėstytu reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

13Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo įmonei pareikalavus, per 5 dienas nuomininkas (atsakovas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad nuomininkas (atsakovas) turi informuoti per 5 dienas Lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Išperkamosios nuomos sutartyje atsakovo gyvenamoji vieta nurodyta Šakiuose, Vytauto g. 7-1. Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovas gyvenamosios vietos nėra deklaravęs. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs sutarties 5.5. punkte nustatytą pareigą ir informavęs apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, todėl išperkamosios nuomos sutarties 11.2. punkto pagrindu atsakovui kyla pareiga mokėti 10 proc. dydžio baudą nuo neišpirktos turto vertės. Įvertinus išdėstytas aplinkybes iš atsakovo priteistina 23,05 Eur (230,53 Eur x 10 proc.) bauda (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

14CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

15Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį. Kitų bylinėjimosi išlaidų byloje nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. patenkinta apytiksliai 16 procentų ieškovės reikalavimų (295,08 Eur x 100 / 1815,67 Eur) iš atsakovo ieškovei priteistina 6,56 Eur sumokėto žyminio mokesčio (41 Eur x 16 proc.) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 230,53 Eur (du šimtus trisdešimt eurų 53 centus) skolos, 41,50 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 50 centų) delspinigių, 23,05 Eur (dvidešimt tris eurus 05 centus) baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (295,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. rugsėjo 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6,56 Eur (šešis eurus 56 centus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Kapitalo valda“, juridinio asmens kodas 126308223, buveinės adresas: Kaune, Savanorių pr. 192, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank, AB“.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą priėmusiam teismui.

22Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovas nepateiks pareiškimo dėl sprendimo peržiūrėjimo.

23Sprendimas už akių atsakovo atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

24Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusį Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, atsakovui K. S. už akių,... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Kapitalo valda“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K.... 5. Ieškovas nurodo, kad atsakovas K. S. su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio... 6. Atsakovui adresuotas ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 11. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 12. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 13. Išperkamosios nuomos sutarties 5.2. punktu šalys susitarė, kad lizingo... 14. CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs... 15. Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį.... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės už Lietuvos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 230,53 Eur... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi... 22. Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 23. Sprendimas už akių atsakovo atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei... 24. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...