Byla 2A-644-267/2010

2Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų Birutės Simonaitienės, Vytauto Kursevičiaus, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovei I. M., ieškovės atstovei advokatei Stanislavai Šulcaitei, atsakovui S. M., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo S. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimo pakeitimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovui S. M., institucijai, teikiančiai išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė I. M. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu prašydama: 1) priteisti iš atsakovo S. M. išlaikymą nepilnametei dukrai E. M. kas mėnesį po 400 Lt iki jos pilnametystės ir išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus tvirta pinigų sumą 14400 Lt; 2) įpareigoti ieškovę I. M. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiam vaikui priteistą išlaikymą; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybei. Ieškovė nurodė, kad su atsakovu susipažino ir kartu pradėjo gyventi nuo 1994 m. Kartu gyvenant ir tvarkant bendrą ūkį ( - ) gimė duktė E. M., kurios gimimo liudijime atsakovas yra įrašytas vaiko tėvu. Ieškovės teigimu, nuo 2007 m. atsakovas jokios materialinės paramos vaiko išlaikymui neteikė. Todėl ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 14400 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus. Kadangi atsakovas privalo išlaikyti savo nepilnametę dukterį, ieškovė prašė priteisti iš jo išlaikymą nepilnametei dukteriai iki jos pilnametystės po 400 Lt kas mėnesį nuo 2010-04-01. Ieškovės žiniomis, atsakovas šiuo metu niekur nedirba, tačiau jis yra sveikas, darbingas asmuo, gali susirasti gerai apmokamą darbą, gauti atlyginimą ir mokėti nepilnametės dukters išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės. Nurodė, jog ji dirba ( - ) ir jos mėnesinis atlyginimas sudaro apie 800 Lt, daugiau jokių pajamų ir turto ji neturi. Ieškovės manymu, 400 Lt išlaikymo suma patenkins tik minimalius nepilnametės dukters poreikius ir sudarys sąlygas jos fiziniam nei dvasiniam vystymuisi.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) priteisė iš atsakovo S. M. išlaikymą nepilnametei dukrai E. M. po 300 Lt periodinėmis išmokomis mokamomis kas mėnesį nuo 2010-04-01 iki vaiko pilnametystės; 2) priteisė nepilnametei dukrai E. M. iš atsakovo S. M. 4050 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2007-04-01 iki 2010-04-01; 3) įpareigojo nepilnamečio vaiko įstatyminę atstovę I. M. tvarkyti uzufrukto teise dukters E. M. išlaikymui tėvo S. M. mokamas periodines mėnesines išmokas. Likusioje dalyje ieškinį teismas atmetė. Tuo pačiu teismas priteisė į valstybės biudžetą iš S. M. 394,25 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pažymėjo, kad ieškovė be paaiškinimų ir pačios paruoštos pažymos apie lėšas reikalingas dukros išlaikymui, jokių kitų įrodymų, jog dukros išlaikymui kiekvieną mėnesį reikia apie 800 Lt, nepateikė. Teismo vertinimu, atsakovo sutikimas mokėti po 200 Lt periodinėmis išmokomis leidžia ieškovei užsitikrinti tik minimalius šalių vaiko poreikius, atsižvelgiant į dukters poreikius bei šalių turtinę padėtį. Pažymėjo, kad šalių dukra šiuo metu yra paauglė, lanko mokyklą. Nurodė, jog orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikytina CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašomas priteisti iš atsakovo 400 Lt mėnesinėmis išmokomis išlaikymas nors ir nėra per didelis ar ypač pabloginantis atsakovo padėtį, tačiau atsižvelgiant į atsakovo dabartinę padėtį jis laikytinas gana dideliu. Todėl pripažino, jog atsakovo turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti iš jo išlaikymą po 300 Lt periodinėmis išmokomis. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovas šiuo metu nors ir nedirba, tačiau neturi kitų išlaikytinių, yra darbingas ir jauno amžiaus, turi profesinių įgūdžių, todėl gali teikti dukrai nurodyto dydžio išlaikymą. Spręsdamas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, teismas nustatė, kad iš ieškovės nurodyto trejų metų laikotarpio atsakovas neteikė dukrai reikalingo išlaikymo tik už laikotarpį nuo 2007-06-01 iki 2007-08-15 ir už laikotarpį nuo 2009-05-01 iki 2010-04-01, tokiu būdu liko įsiskolinęs 4050 Lt.

5Apeliaciniu skundu atsakovas S. M. prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo ir priteisti iš S. M. nepilnametei dukrai E. M. išlaikymo įsiskolinimą 1400 Lt ir nuo 2010-04-01 kas mėnesį mokant periodinėmis išmokomis po 200 Lt iki jos pilnametystės. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovo dabartinės pajamos tėra tik 315 Lt dydžio pašalpa iš socialinės rūpybos. Todėl atsakovas teigia, kad jis išgalėtų dukrai išlaikymą teikti periodinėmis išmokomis po 200 Lt. Taip pat atsakovas nurodo, kad teismas nepagrįstai išlaikymo įsiskolinimą priteisė už 13,5 mėnesio, nes šalys kartu nebegyveno tik 7 mėnesius.

6Ieškovė I. M. atsiliepimu į atsakovo S. M. apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, jog šalių dukra yra ( - ) metų ir visi jos poreikiai yra kaip suaugusio žmogaus, kuriems tenkinti per mėnesį reikia 800 Lt. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo sunkią materialinę padėtį, priteistiną išlaikymą ir taip sumažino iki 300 Lt. Be to, pažymima, kad atsakovui nuosavybės teisėmis priklauso ½ gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių adresu ( - ). Ieškovės teigimu, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo siūloma parama nepilnamečiui vaikui dėl išlaikymo dydžio pripažintina kaip maža ir neatitinkanti net minimalių (fiziologinių) vaiko poreikių, o tuo tarpu ieškovės teikiama parama nepilnamečiui vaikui yra aiškiai didesnė. Nurodoma, kad teismas teisingai priteisė įsiskolinimą nepilnametei dukteriai tik už 13,5 mėnesių, t.y. tik tą laikotarpį, kada atsakovas nedirbo.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde, nustatytų ribų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Įstatymas, apibrėždamas tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus apimtį, esminiu teiktino išlaikymo dydžio nustatymo kriterijumi įtvirtina proporcingumo tarp nepilnamečių vaikų poreikių bei jų tėvų turtinės padėties principą. CK 3.192 str. numato, jog materialinį išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2, 3 d.).

10Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, sprendžiant pirmosios instancijos teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydžio pagrįstumo klausimą būtina įvertinti bylos aplinkybes, susijusias su nepilnamečio vaiko poreikiais ir atsakovo objektyviomis galimybėmis teikti tam tikro dydžio materialinį išlaikymą.

11Dukters E. M. išlaikymo išlaidų dydį ieškovė grindžia pateiktomis skaičiuotėmis, kad vieno mėnesio dukters E. išlaidos sudarytų apie 800 Lt (b. l. 11). Tačiau šios ieškovės nurodytos išlaidos nėra pagrįstos jas patvirtinančiais įrodymais. Atsakovas detalizuoto nepilnametei dukrai reikalingų vieno mėnesio išlaidų paskaičiavimo taip pat nėra pateikęs. Šių aplinkybių pagrindu konstatuotina, jog byloje nė viena iš šalių neįrodė nepilnametei dukrai reikalingo išlaikymo realaus dydžio, todėl nesant pagrįstų duomenų apie būtinas nepilnamečio vaiko poreikių patenkinimo išlaidas, šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pagrįstu išlaikymo dydžio nustatymo orientaciniu kriterijumi pripažintina teismų praktikoje taikoma CK 6.461 str. 2 d., kuri nustato, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą, kuri yra 800 Lt. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šis orientacinis kriterijus nėra absoliutus ir kiekvienu atveju teismas turi įvertinti nepilnamečio vaiko poreikius bei tėvo turtinę padėtį ir gaunamas pajamas. Byloje nėra duomenų, kad šalių nepilnametė dukra turėtų specialių poreikių. Kilus ginčui dėl tėvo turtinės padėties, įstatyminė pareiga tėvui išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti įrodymus apie realią jo turtinę padėtį.

12Paskirstant nepilnamečio vaiko išlaikymo naštą tarp tėvų, būtina įvertinti kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, objektyviai lemiančią jų galimybes teikti tam tikro dydžio išlaikymą (CK 3.192 str. 3 d.). Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso ½ dalis gyvenamojo namo, adresu ( - ) (b. l. 19 – 20), atsakovas yra registruotas Šiaulių darbo biržoje, nedarbo draudimo išmokos negauna, o visas jo pajamas sudaro 315 Lt dydžio socialinė pašalpa (b. l. 18, 42, 52). Ieškovės pajamos, kurių dydis apie 800 Lt, nustatytos byloje surinktais įrodymais (b. l. 4 – 5, 67, 69).

13Įvertinusi bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, jog šalių galimybės teikti materialinį išlaikymą dukrai nėra visiškai vienodos ir šiai dienai atsakovas dėl savo turtinės padėties būtų nepajėgus teikti pirmosios instancijos teismo priteistą išlaikymą po 300 Lt kasmėnesinėmis išmokomis. Savo ruožtu, bylos duomenimis nenustačius atsakovo darbingumo sumažėjimo bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra jaunas, darbingas, darytina išvada, jog atsakovas turi galimybes dirbti ir gauti pakankamas pajamas teikti nepilnamečiui vaikui išlaikymą, iš esmės atitinkantį jo poreikių patenkinimą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo dalis bendrai abiejų šalių teiktiname išlaikyme dukrai E. turėtų sudaryti 200 Lt, likusią išlaikymo dalį teikiant ieškovei. Toks teiktino išlaikymo dydis, lyginant su skundžiamu teismo sprendimu nustatytu išlaikymu, vertintinas labiau atitinkančiu proporcingumo tarp nepilnamečio vaiko poreikių bei atsakovo turtinės padėties ir jo galimybių teikti tam tikro dydžio materialinį išlaikymą principą. Nurodytų argumentų pagrindu pirmosios instancijos teismo priteistas iš atsakovo 300 Lt dydžio išlaikymas sumažintinas iki 200 Lt.

14Atkreiptinas ieškovės dėmesys į tai, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms ir pasikeitus atsakovo turtinei padėčiai (CK 3.201 str. 1 – 2 d.).

15Sprendžiant klausimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, būtina pažymėti, kad ieškovė nenuneigė atsakovo teiginių, jog šalys kartu negyvena nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio. Be to, byloje esantis Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto PK Viešosios policijos skyriaus Pietinės policijos nuovados 2010-06-03 raštas Nr. ( - ) patvirtina, kad šalys 2009 m. rugsėjį gyveno kartu (b. l. 79). Pripažinus, kad išlaikymo vaikui teikimas nutrūko šalims nustojus gyventi kartu, iš atsakovo priteistinas 1400 Lt (šis dydis apskaičiuotas vieno mėnesio išlaikymui taikant 200 Lt periodinę išmoką) išlaikymo įsiskolinimas nepilnametei dukrai E. M. už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2010-04-01. Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo dalyje.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

18Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti jį taip:

19„1. Ieškovės I. M. ieškinį atsakovui S. M. tenkinti iš dalies.

202. Priteisti iš atsakovo S. M. (a/k ( - )) išlaikymą nepilnametei dukrai E. M. (a/k ( - )) po 200 Lt (du šimtus litų) periodinėmis išmokomis mokamomis kas mėnesį nuo 2010-04-01 iki vaiko pilnametystės.

213. Priteisti nepilnametei dukrai E. M. (a/k ( - )) iš atsakovo S. M. (a/k ( - )) 1400 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus litų) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2010-04-01.

224. Įpareigoti nepilnamečio vaiko įstatyminę atstovę I. M. (a/k ( - )) tvarkyti uzufrukto teise dukters E. M. (a/k ( - )) išlaikymui tėvo S. M. (a/k ( - )) mokamas periodines mėnesines išmokas.

235. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo E. M. priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

246. Likusioje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovė I. M. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas S. M. prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės... 6. Ieškovė I. M. atsiliepimu į atsakovo S. M. apeliacinį skundą prašo... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 8. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio... 9. Įstatymas, apibrėždamas tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus... 10. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, sprendžiant pirmosios instancijos... 11. Dukters E. M. išlaikymo išlaidų dydį ieškovė grindžia pateiktomis... 12. Paskirstant nepilnamečio vaiko išlaikymo naštą tarp tėvų, būtina... 13. Įvertinusi bylos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, jog šalių... 14. Atkreiptinas ieškovės dėmesys į tai, kad priteisto išlaikymo dydis gali... 15. Sprendžiant klausimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, būtina... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą pakeisti ir... 19. „1. Ieškovės I. M. ieškinį atsakovui S. M. tenkinti iš dalies.... 20. 2. Priteisti iš atsakovo S. M. (a/k ( - )) išlaikymą nepilnametei dukrai E.... 21. 3. Priteisti nepilnametei dukrai E. M. (a/k ( - )) iš atsakovo S. M. (a/k ( -... 22. 4. Įpareigoti nepilnamečio vaiko įstatyminę atstovę I. M. (a/k ( - ))... 23. 5. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo E. M. priteisimo nukreipti vykdyti... 24. 6. Likusioje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.“...