Byla 2-492-724/2011
Dėl isiskolinimo priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkes teismo teisejas Giedrius Avinas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas”, buveine ( - ), Vilnius, im.k. ( - ), a.s. ( - ) AB banke SNORAS, banko kodas ( - ), atsakovui A. J. (A. J.), a.k. ( - ) gyv. ( - ) Visagino sav., del isiskolinimo priteisimo,-

3n u s t a t e :

42007-11-18 tarp UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. VJC711182DPA, pagal kuria UAB "SNORO lizingas" suteike atsakovui teise valdyti ir naudoti UAB "SNORO lizingas" priklausancia preke. Atsakovas isipareigojo už šia preke moketi UAB "SNORO lizingas" pagal sutartyje nurodyta mokejimo grafika. Savo duotu isipareigojimu lizingo kompanijai atsakovas nevykde, todel 2008-02-05, 2008-02-20, 2008-03-04 ieškovas išsiunte atsakovui pretenzijas del susidariusios skolos atlyginimo, taciau atsakovas ir toliau isipareigojimu nevykde.

5Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti 649,65 Lt moketinu imoku ir 530,00 Lt delspinigiu, 5 % metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas iš atsakovo bei priimti sprendima už akiu, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas i pareikšta ieškini.

6Atsakovui A. J. procesiniai dokumentai iteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu budu 2011-04-21.

7Atsakovas, gaves procesinius dokumentus, per teismo nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini, todel ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akiu (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

8Ieškinys tenkintinas dalinai.

9Ieškovo pateikti irodymai leidžia daryti išvada, kad pasitvirtinus ju turiniui, ieškinys butu pagristas dalinai.

10Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

11Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2007-11-18 sudare išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarti Nr. VJC711182DPA. Atsakovas gavo preke ir isipareigojo laiku ir tinkamai moketi imokas, taciau isipareigojimu nesilaike, imoku nemokejo, liko skolingas ieškovui 649,65 Lt moketinu imoku. Ieškovas savo iniciatyva perskaiciavo delspinigius už 182 dienas, registruotu laišku 2008-03-04 išsiunte atsakovui pretenzija. Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti moketinas imokas, delspinigius, bylinejimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti ivykdyti prievole draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas ivykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeide šiu straipsniu nuostatas, netinkamai vykde sutartyje numatytas salygas, praleido termina (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todel, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teises turi buti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant isiskolinimo suma teismine tvarka, todel iš atsakovo priteistina 649,65 Lt moketinu imoku.

13Ieškovas prašo priteisti 530,00 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarciu nevykdyma laiku, skaiciuojamus pagal 0,5 % dienos norma, delspinigiu dydi grindžia sutarties nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai dideles, teismas gali netesybas sumažinti, taciau jos negali buti mežesnes už nuostoliu, atsiradusiu del prievoles nevykdymo ar netinkamo vykdymo, suma.

15Lietuvos Aukšciausiasis Teismas civilineje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose del netesybu dydžio yra aiškiai pasisakes: „Teismas turi teise mažinti pagal sutarti atsiradusias netesybas tik nustates, kad netesybos aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta. Pažymetina, kad istatyme savokos „aiškiai per dideles netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai dideles netesybos“ nera sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Del to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per dideles, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinedami konkrecias bylas, bei Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieninga teismu praktika. Pagal formuojama praktika nurodytos aplinkybes vertintinos atsižvelgiant i konkrecios bylos aplinkybes (šaliu sutartiniu santykiu pobudi, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi ir kt.), remiantis CK 1.5 str. itvirtintais teisingumo, sažiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigiu dydis už kiekviena praleista moketi diena yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metiniu delspinigiu, todel delspinigiu dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekviena praleista moketi diena, tai sudaro 118,30 Lt arba 36,5 % metiniu delspinigiu, ir šis delspinigiu dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Todel pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metines procesines palukanos nuo bylos iškelimo teisme 2011-03-22 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

18Ieškini tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinejimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinejimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintu reikalavimu daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 65,1 % (767,95 Lt : 1179,65 Lt × 100 % = 65,1 %), todel ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos taikant koeficienta 0,651.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

21Ieškini tenkinti dalinai.

22Priteisti iš atsakovo A. J. 649,65 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt devynis Lt 65 ct) moketinu imoku, 118,30 Lt (viena šimta aštuoniolika Lt 30 ct) delspinigiu, 5,00 % metiniu palukanu už priteista 767,95 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme 2011-03-22 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 43,62 Lt (keturiasdešimt tris Lt 62 ct) žyminio mokescio, 142,18 Lt (viena šimta keturiasdešimt du Lt 18 ct) už procesiniu dokumentu iteikima atsakovui viešo paskelbimo budu UAB “SNORO lizingas” naudai.

23Priteisti valstybes naudai pašto išlaidu: iš atsakovo A. J. – 8,79 Lt (aštuonis Lt 79 ct), iš ieškovo UAB „SNORO lizingas“ – 4,71 Lt (keturis Lt 71 ct). Gavejas Valstybine mokesciu inspekcija prie Finansu ministerijos, im.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, imokos kodas 5660.

24Sprendimas už akiu atsakovo Jurijaus Antonovo apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, taciau atsakovas per 20 dienu nuo šio sprendimo priemimo turi teise paduoti teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

25Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienu ši sprendima gali skusti Vilniaus apygardos teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkes teismo teisejas Giedrius Avinas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB... 3. n u s t a t e :... 4. 2007-11-18 tarp UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo buvo pasirašyta... 5. Ieškovas kreipesi i teisma, prašydamas priteisti 649,65 Lt moketinu imoku ir... 6. Atsakovui A. J. procesiniai dokumentai iteikti tinkamai... 7. Atsakovas, gaves procesinius dokumentus, per teismo nustatyta termina nepateike... 8. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 9. Ieškovo pateikti irodymai leidžia daryti išvada, kad pasitvirtinus ju... 10. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 11. Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2007-11-18 sudare... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievoles... 13. Ieškovas prašo priteisti 530,00 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarciu... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas civilineje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigiu dydis už kiekviena... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo moketi... 18. Ieškini tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 21. Ieškini tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš atsakovo A. J. 649,65 Lt (šešis šimtus... 23. Priteisti valstybes naudai pašto išlaidu: iš atsakovo A.... 24. Sprendimas už akiu atsakovo Jurijaus Antonovo apeliacine ir kasacine tvarka... 25. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienu ši sprendima gali skusti...