Byla 2-716-374/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. O. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės D. O. 233,99 Lt skolą, 810,54 Lt delspinigius, 146,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2014-02-17 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų bvloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-02-22 UAB ,,TELE2” ir atsakovė D. O. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. V83A67105798128, pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientė įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei apmokėti už teikiamas paslaugas sutartyje numatyta tvarka. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2002-07-31 iki 2004-04-30, tačiau atsakovė jų neapmokėjo.

82009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovę. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog rašytiniu pranešimu informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą. Teikia pranešimo dėl reikalavimo perleidimo kopiją, tačiau neteikia duomenų ar šis pranešimas buvo įteiktas atsakovei. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, jog procesiniai dokumentai, tarp kurių buvo ir 2009-03-31 sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 kopija, atsakovei 2014-02-17 buvo įteikti tinkamai, o tai atsakovės teisių nevaržo labiau negu apie cesiją ji būtų informuota atskiru pranešimu ar jai įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai – Reikalavimo perleidimo sutarties išrašas Nr.09-20-21 (b.1.6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.l.7), Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.09-20-21 (b.1.12-15), pranešimas (b.l.43), Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. V83A67105798128 (b.l.16-17), PVM sąskaitos-faktūros (b.l.21-42).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovės sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovės priteistina 233,99 Lt skola.

11Vadovaujantis sutarties 6.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2004-06-01 iki 2013-11-25 sudaro 810,54 Lt (b.l. 8). CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006).

12Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovė yra vartotoja, fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, ji sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdama prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, todėl laikytina, kad ieškovo nurodyti ir paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovei būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 350 Lt. Tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, bei kreditoriaus ilgą delsimą kreiptis į teismą, yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 146,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b.l.7). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, administracija (buhalterija), darbuotojo darbo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 146,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra netenkintinas.

14LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. numatytas 5 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimu iš atsakovės priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2014-01-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovui priteistina išlaidos proporcingos teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 72 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis).

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės D. O. (a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Alyvų g. 17, Jungėnų k., Marijampolės r.) ieškovui UAB „GELVORA“ (į.k. 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 233,99 Lt (du šimtus trisdešimt tris litus 99 ct) skolą, 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidas.

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės D. O. 233,99 Lt... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2014-02-17 viešo paskelbimo būdu,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų bvloje pateiktų... 7. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-02-22 UAB ,,TELE2” ir atsakovė D. O.... 8. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d., klientas privalo... 11. Vadovaujantis sutarties 6.5 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės... 12. Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovė yra vartotoja, fizinis... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 146,54 Lt ikiteisminio... 14. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės D. O. (a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 19. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...