Byla 2S-906-392/2014
Dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolio G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Antstolis G. B. kreipėsi į teismą su prašymu skirti skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktoriui J. A. 500 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo BUAB „Versenta“ naudai. Nurodė, kad vykdo Vilniaus apygardos teismo 2013-09-03 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1-450/2012 dėl įpareigojimo vykdymo skolininkui UAB „Vilniaus pramogų arena“, pakartotinai patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo įpareigojimas skolininkui UAB „Vilniaus pramogų arena“ gražinti išieškotojui BUAB „Versenta“ (perduoti) negyvenamąją patalpą - Ledo rūmus su dengta ledo aikštele ir bendro naudojimo patalpa, esančiomis ( - ), neįvykdytas.

4Skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. prašė skundo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimu, taip pat teismo posėdyje paaiškino, jog pagal 2013-07-19 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A1305/2013 taikyta restitucija ir iš atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ ieškovui BUAB „Versenta“ priteista Ledo rūmai su dengta ledo aikštele ir bendro naudojimo patalpa, grąžinant nurodytą negyvenamąją patalpą BUAB „Versenta“. Po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo priėmimo apeliantas UAB „Gabringa“ kreipėsi į VĮ Registrų centras dėl Ledo rūmų nuosavybės teisės perregistravimo BUAB „Versenta“ vardu ir nuosavybės teisė į nurodytas patalpas 2013-07-31 buvo perregistruota BUAB „Versenta“ vardu. Siekiant išsiaiškinti, kokius dar veiksmus reikia atlikti, kad būtų tinkamai įvykdytas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas, 2013-12-12 kreipėsi į antstolį G. B. su prašymu paaiškinti, kokius veiksmus reikia dar atlikti tinkamam Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo įvykdymui, kadangi nuosavybės teisė į patalpas buvo įregistruota BUAB „Versenta“ vardu 2013-07-31. Antstolio padėjėjas nurodė, kad negyvenamos patalpos perduotinos, sudarant ir pasirašant turto priėmimo – perdavimo aktą su BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi UAB „Admivita“, tačiau ši bendrovė Vilniaus apygardos teismo 2013-10-18 nutartimi civilinėje Nr.B2-524-450/2013 buvo atstatydinta iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų ir nevykdė jokių funkcijų, todėl negalėjo pasirašyti Negyvenamųjų patalpų perdavimo – priėmimo akto. Dėl to UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. pats sudarė ir pasirašė Ledo rūmų su dengta ledo aikštele perdavimo – priėmimo aktą ir jį pateikė antstoliui G. B.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2014 m. sausio 13 d. nutartimi prašymo netenkino. Nurodė, kad antstolis G. B. 2013-10-07 vykdomojoje byloje Nr. 0040/13/03716 priėmė patvarkymą dėl įpareigojimo vykdymo, kuriuo patvarkė (nurodė) skolininkui UAB „Vilniaus pramogų arena“ nedelsiant grąžinti išieškotojui BUAB „Versenta“ Ledo rūmus su dengta ledo aikštele ir bendro naudojimo patalpa, esančiomis ( - ). 2013-11-27 Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu siūlo teismui skirti skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ vadovui J. A. 500 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo BUAB „Versenta“ naudai. 2013-07-19 sprendimu Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2A1305/2013 nusprendė taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ ieškovui BUAB „Versenta“ negyvenamąją patalpą – Ledo rūmus su dengta ledo aikštele su bendro naudojimo patalpa, esančiomis ( - ), grąžinant nurodytą negyvenamąją patalpą BUAB „Versenta“. Po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo priėmimo apeliantas UAB „Gabringa“ kreipėsi į VĮ Registrų centras dėl Ledo rūmų nuosavybės teisės perregistravimo BUAB „Versenta“ vardu ir nuosavybės teisė į nurodytas patalpas buvo perregistruota BUAB „Versenta“ vardu 2013-07-31 nurodyto 2013-07-19 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A1305/2013 pagrindu. UAB „Admivita“ Vilniaus apygardos teismo 2013-10-18 nutartimi civilinėje Nr.B2-524-450/2013 yra atstatydinta iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų, todėl negali pasirašyti Negyvenamųjų patalpų perdavimo – priėmimo akto. Atsižvelgiant į tai, UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. pats sudarė ir pasirašė Ledo rūmų su dengta ledo aikštele perdavimo – priėmimo aktą ir jį pateikė antstoliui G. B. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis teismas padarė išvadą, kad UAB „Vilniaus pramogų arena“ vadovas J. A. formaliai atliko visus nuo jo priklausančius veiksmus, vykdant antstolio patvarkymą dėl patalpų perdavimo, todėl siūlymo skirti jam baudą netenkino. Taip pat priteisė J. A. iš antstolio G. B. 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Antstolis G. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 01 13 nutartį Nr. 2-1042-110/2014 ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo nutartyje nepagrįstai teigiama, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 10 18 nutartimi UAB „Admivita“ yra atstatydinta iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų, todėl negalėjo pasirašyti patalpų priėmimo – perdavimo akto bei faktiškai perimti patalpų. Antstolio atliekamų vykdymo veiksmų metu (Akto dėl teismo sprendimo nevykdymo surašymo metu) nutartis dėl UAB „Admivita“ atstatydinimo buvo apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, todėl bankroto administratoriumi buvo UAB „Admivita“, kurios įgaliotam asmeniui buvo galima perduoti patalpas bei įvykdyti teismo sprendimą. Lietuvos apeliacinis teismas tik 2014 01 03 nutartimi Nr. 2-48/2014 naujuoju BUAB „Versenta“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“. UAB „Vilniaus pramogų arena“ ir jos vadovas aktyvių veiksmų vykdyti įpareigojimą perduoti patalpas ėmėsi tik tuomet, kai antstolis surašė ir Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė sprendimo neįvykdymo aktą su siūlymu skirti baudą vadovui. Tai įrodo antstoliui 2013 12 13 pateiktas 2013 12 12 skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymas paaiškinti, kaip tiksliai turi būti vykdoma aukščiau minimų patalpų perdavimo procedūra ir antstolio pranešimas dėl minėto prašymo, kuris skolininkui UAB „Vilniaus pramogų arena“ įteiktas 2013 12 18. Iki akto dėl teismo sprendimo nevykdymo surašymo į antstolio patvarkymą UAB „Vilniaus pramogų arena“ visiškai nereagavo. Teismas teisingai konstatavo, kad UAB „Vilniaus pramogų arena“ vadovas J. A. tik formaliai atliko visus nuo jo priklausančius veiksmus. Akivaizdu, kad patalpų priėmimo – perdavimo akto surašymas ir vienašališkas pasirašymas negali būti traktuojamas, kaip faktinis bei tinkamas patalpų perdavimas ir teismo sprendimo įvykdymas. Faktinis patalpų perdavimas galėtų įvykti tik dalyvaujant abiem proceso šalims, kuomet perduodamos patalpos būtų apžiūrėtos, užfiksuota jų būklė, perduoti patalpų apsaugos kodai, raktai ir pan. Būtent tokio patalpų perdavimo reikalavo UAB „Admivita“ bei apie tai buvo pranešta UAB „Vilniaus pramogų arena“, tačiau tinkamas patalpų perdavimas nebuvo atliktas. Patalpų faktinis ir tinkamas perdavimas neatliktas ir iki šiol, todėl darytina išvada, kad UAB „Vilniaus pramogų arena“ turi interesą vilkinti patalpų faktinį perdavimą ir toliau patalpas neteisėtai eksploatuoti.

7UAB „Admivita“ su antstolio skundu sutiko ir teismo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodė, kad vykdydama BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus funkcijas, 2013 m. rugpjūčio 23 d. kreipėsi į UAB „Vilniaus pramogų arena“ su prašymu sudaryti sąlygas BUAB „Versenta“ bankroto administratoriui apžiūrėti Negyvenamąsias patalpas ir suderinti Negyvenamųjų patalpų priėmimo-perdavimo tvarką iki 2013 m. rugpjūčio 28 d., tame pačiame rašte nurodydamas, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendimą ir pripažino negaliojančia UAB „Versenta“ ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto – negyvenamosios patalpos – ledo rūmų su dengta ledo aikštele su bendro naudojimo patalpa, esančios ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį, taikė restituciją ir priteisė iš atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ BUAB „Versenta“ naudai Negyvenamąsias patalpas, grąžinant jas BUAB „Versenta“. Tačiau UAB „Vilniaus pramogų arena“ iki administratoriaus nurodytos dienos nesiėmė jokių priemonių įvykdyti aukščiau paminėtą nutartį, kurios pagrindu BUAB „Versenta“ nuosavybės teise buvo grąžintos negyvenamosios patalpos, kas lėmė bankroto administratoriaus sprendimą kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą dėl Negyvenamųjų patalpų grąžinimo BUAB „Versenta“.

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-524-450/2013 patenkino UAB „Admivita“ prašymą ir atstatydino jį iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų. Nutartis, kuria UAB „Admivita“ atsistatydino iš BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigų, įsiteisėjo tik po Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 3 d. nutarties priėmimo momento, taigi UAB „Admivita“ iki 2014 m. sausio 3 d. buvo teisėtas BUAB „Versenta“ bankroto procedūros vykdytojas, turėjęs įgaliojimus atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu nustatytas pareigas, be abejo, įskaitant ir teisę perimti Negyvenamąsias patalpas iš UAB „Vilniaus pramogų arena“. UAB „Vilniaus pramogų arena“ antstoliui pateiktas nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktas nebuvo ir negalėjo būti laikomas Negyvenamųjų patalpų tinkamu perdavimu nuosavybės teisės turėtojui BUAB „Versenta“, o juridinis nuosavybės perdavimas (teisinė nekilnojamojo turto registracija) taip pat negali būti laikoma tinkamu Negyvenamųjų patalpų grąžinimu BUAB „Versenta“, kadangi faktiškai valdymo ir disponavimo teisės BUAB „Versenta“ nebuvo perduotos. Taigi, kaip matyti iš faktinių aplinkybių, UAB „Vilniaus pramogų arena“ savo veiksmai akivaizdžiai vengia faktiškai perduoti Negyvenamąsias patalpas nuosavybės teisės turėtojui, kas pažeidžia BUAB „Versenta“ ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus ir vilkina BUAB „Versenta“ bankroto procedūrą, todėl antstolio G. B. siūlymas skirti UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktoriui J. A. 500 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą išieškotojo BUAB „Versenta“ naudai yra pagrįstas ir teisėtas.

9UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. su skundu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Admivita“ Vilniaus apygardos teismo 2013-10-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-524-450/2013 yra atstatydintas iš BUAB “Versenta” bankroto administratoriaus pareigų jo paties prašymu ir ta pačia nutartimi paskirtas naujas administratorius. Nors apskundus nutartį iki Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo dienos (2014-01-03) UAB „Admivita“ ir toliau ėjo BUAB „Versenta“ bankroto administratoriaus pareigas, po minėtos nutarties (dėl atstatydinimo) priėmimo UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo M. Š. visiškai neatliko savo pareigų. Kadangi UAB „Admivita“ atstovas, nebeturėdamas suinteresuotumo atstovauti BUAB „Versenta“, nepasirašė Negyvenamųjų patalpų perdavimo-priėmimo akto, UAB „Vilniaus pramogų arena“ pati sudarė ir vienašališkai pasirašė patalpų perdavimo-priėmimo aktą ir jį pateikė antstoliui. Taigi, akivaizdu, kad atskirojo skundo argumentas, jog UAB „Admivita“ įgaliotam asmeniui buvo galima perduoti patalpas, yra nepagrįstas ir prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

102013 m. liepos 19 d. Lietuvos apeliacinis teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013 nusprendė taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ atsakovui BUAB „Versenta“ negyvenamąją patalpą – ledo rūmus su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, esančią ( - ), grąžinant nurodytą negyvenamąją patalpą atsakovui BUAB „Versenta“. Nuosavybės teisė į patalpas buvo perregistruota BUAB „Versenta“ vardu 2013-07-31 2013-07-19 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje pagrindu. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-07-19 sprendimu neįpareigojo UAB „Vilniaus pramogų arena“ faktiškai perduoti (valdymą) ginčo Negyvenamąsias patalpas išieškotojui BUAB „Versenta“, o pasisakė dėl nuosavybės teisės grąžinimo, taikant restituciją natūra ir atkuriant iki teisės pažeidimo buvusią padėtį. Tačiau nuo 2013 m. liepos 31 d. daiktinės teisės į Negyvenamąsias patalpas yra registruotos išieškotojo BUAB „Versenta“ vardu. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1305/2013 yra tinkamai įvykdytas, todėl antstolio G. B. siūlymas skirti baudą UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktoriui J. A. už kiekvieną uždelstą įvykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-19 sprendimą dieną yra nepagrįstas.

11Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-19 sprendime, kurio pagrindu yra išduotas vykdomasis dokumentas šioje byloje, nebuvo nurodytos sprendimo nevykdymo pasekmės, numatytos LR CPK 273 str., todėl antstolis, manydamas, kad teismo sprendimas nėra įvykdytas, turėjo kreiptis į sprendimą priėmusį Lietuvos apeliacinį teismą, kuris, jeigu tam būtų pagrindas, turėtų spręsti klausimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo LR CPK 284 str. nustatyta tvarka (LR CPK 771 str. 3 d.). Ir tik tuo atveju, jeigu per teismo nustatytą terminą nebūtų įvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis galėtų perduoti antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui spręsti sprendimo nevykdymo klausimą LR CPK 771 str. 5 d. tvarka.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 19 d. sprendimu nusprendė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 4 d. sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą. Ieškovo UAB „Gabringa“ ieškinį tenkinti visiškai.

14Pripažinti negaliojančia UAB „Versenta“ (įmonės kodas ( - )) ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ (įmonės kodas ( - )) 2010 m. lapkričio 25 d. nekilnojamojo turto - negyvenamosios patalpos - ledo rūmų su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 11 (1/2 iš 65,90 kv.m.), esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ (įmonės kodas ( - )) atsakovui BUAB „Versenta“ (įmonės kodas ( - )) negyvenamąją patalpą - ledo rūmus su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 11 (1/2 iš 65,90 kv.m.), esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), grąžinant nurodytą negyvenamąją patalpą atsakovui BUAB „Versenta“ (įmonės kodas ( - )).

15Nuosavybės teisė į patalpas BUAB „Versenta“ vardu perregistruota 2013-07-31.

16Šio sprendimo pagrindu 2013-09-03 išduotas vykdomasis raštas, kuriame nurodyta: Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-19 d. sprendimu Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ (įmonės kodas ( - )) atsakovui BUAB „Versenta“ (įmonės kodas ( - )) negyvenamąją patalpą - ledo rūmus su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 11 (1/2 iš 65,90 kv.m.), esančią ( - ), unikalus Nr. ( - ), grąžinant nurodytą negyvenamąją patalpą atsakovui BUAB „Versenta“ (įmonės kodas ( - )).

17Iš teismo išduoto vykdomojo rašto turinio matyti, kad nurodytos patalpos turi būti grąžinamos bankrutuojančiai UAB „Versenta“. Kad savo pareigą de facto , o ne de jure grąžinti turtą pripažįsta/supranta ir skolininkas, matyti iš jo atliktų veiksmų, paklausimų antstoliui dėl patalpų grąžinimo tvarkos, taip pat iš fakto, kad UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. 2012-11-14 pats vienasmeniškai sudarė ir pasirašė Ledo rūmų su dengta ledo aikštele perdavimo – priėmimo aktą ir 2013-12-19 pateikė jį antstoliui G. B. (b.l. 29). Sprendimo įvykdymo faktą privalo įrodyti skolininkas, tačiau UAB „Vilniaus pramogų arena“ ir iki šios dienos nėra įvykdžiusi teismo sprendimo ir patalpų nėra faktiškai perdavusi naujajam BUAB „Versenta“ bankroto administratoriui, nes atitinkami įrodymai nėra pateikti. Vien teisinės turto registracijos atlikimas UAB „Versenta“ vardu ir kiti formalūs veiksmai imituojant teismo sprendimo vykdymą negali būti traktuojami, kaip tinkami vykdant teismo sprendimą, ypač atsižvelgiant į tai, kad perduodamos patalpos yra veikiantys Ledo rūmai. Neatlikus faktinio turto perdavimo ir patalpas, nesurašius akto, perėmus teisėtam valdytojui, neabejotinai būtų inicijuojama masė naujų teisminių ginčų.

18LR CPK 771 str. 5 d. sakoma, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. To paties straipsnio 7 d. sakoma, kad tuo atveju, kai sprendimo neįvykdo juridinis asmuo, priemones, numatytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse, teismas gali pritaikyti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Kaip matyti iš vykdomosios bylos II tomo turtas aktu nėra perduotas ne tik atstatydintajam administratoriui UAB „Admivita“ (v.b.l. 10), tačiau ir naujajam 2014-01-03 nutartimi paskirtam administratoriui UAB „Toplit“ (UAB „Toplit“ 2014-03-04 rašas (v.b.l. 14)), todėl skolininko argumentai dėl administratorių pasikeitimo ir atstatydintojo administratoriaus neveikimo yra nebereikšmingi. Išdėstytos faktinės aplinkybės yra pagrindu teigti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudos už sprendimo nevykdymą reglamentuojančias procesines teisės normas, todėl nutartis, kuria antstolio prašymas atmestas naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktoriui J. A. skiriant 500 litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo BUAB „Versenta“ naudai. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į perduodamo turto mastą ir viešą interesą susijusį su tinkamu bankroto procedūrų atlikimu.

19Kiti neaptarti skundo ir atsiliepimų į jį argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant ginčą, todėl teismas dėl jų nepasisako.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti.

22Klausimą išspręsti iš esmės.

23Skirti skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktoriui J. A. (asmens kodas: ( - ) 500 Lt dydžio baudą už kiekvieną Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 19 d. sprendimo neįvykdymo dieną išieškotojo BUAB „Versenta“ (juridinio asmens kodas: ( - )) naudai, pradedant sekančia diena nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Antstolis G. B. kreipėsi į teismą su prašymu skirti skolininko UAB... 4. Skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. prašė skundo... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2014 m. sausio 13 d. nutartimi... 6. Antstolis G. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo: panaikinti... 7. UAB „Admivita“ su antstolio skundu sutiko ir teismo prašė panaikinti... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje... 9. UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktorius J. A. su skundu nesutiko.... 10. 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos apeliacinis teismas sprendimu civilinėje byloje... 11. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-07-19 sprendime, kurio pagrindu yra išduotas... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos... 14. Pripažinti negaliojančia UAB „Versenta“ (įmonės kodas ( - )) ir UAB... 15. Nuosavybės teisė į patalpas BUAB „Versenta“ vardu perregistruota... 16. Šio sprendimo pagrindu 2013-09-03 išduotas vykdomasis raštas, kuriame... 17. Iš teismo išduoto vykdomojo rašto turinio matyti, kad nurodytos patalpos... 18. LR CPK 771 str. 5 d. sakoma, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo... 19. Kiti neaptarti skundo ir atsiliepimų į jį argumentai nėra teisiškai... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti.... 22. Klausimą išspręsti iš esmės.... 23. Skirti skolininko UAB „Vilniaus pramogų arena“ direktoriui J. A. (asmens...