Byla 2-7418-828/2014
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui D. S

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui D. S., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3413,27 Lt skolą, 4548,18 Lt delspinigius, 341,33 Lt baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas 2006-12-27 pasirašė Išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – nešiojamą kompiuterį HP PAVILION DV2106EA CD T2050 14,1 „WXGA/1024/120. UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas 2009-03-04 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido, o ieškovas įgijo reikalavimą į atsakovą. Ieškovas atsakovui 2009-03-23 išsiuntė pranešimą apie reikalavimo perleidimą ir įspėjo, kad negrąžinus skolos iki 2009-04-10, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Atsakovas pagal minėtą sutartį neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nesumokėjo išperkamosios nuomos įmokų. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2014-10-15 (b.l. 24, 25). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 4). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2006-12-27 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 612559667, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – nešiojamą kompiuterį HP PAVILION DV2106EA CD T2050 14,1 „WXGA/1024/120 (b.l. 7). 2006-12-27 turto perdavimo priėmimo aktu prekė buvo perduota atsakovui (b.l. 8). Atsakovas pagal Išperkamosios nuomos sutartį įsipareigojo iki 2008-12-27 sumokėti prekės kainą, kas mėnesį mokamomis nustatyto dydžio įmokomis, bei, įmokų mokėjimo vėlavimo atveju, sutarties 11.1 p įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną. Atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, nė vieno karto nesumokėjo kreditoriui mėnesinių išperkamosios nuomos įmokų, tuo pažeidė minėtą sutartį. Išperkamosios nuomos sutarties 5.5 p. atsakovas įsipareigojo per 5 dienas informuoti lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta. Sutarties 11.2 p. nustatyta, kad pažeidus šį reikalavimą nuomininkas sumoka lizingo įmonei 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą. Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų lizingo įmonei ir liko skolingas 3413,27 Lt. 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 (b. l. 10). Šios sutarties pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovą (b. l. 11-12). Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas Išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, registruotu laišku, bet laiškas grįžo atsakovui neįteiktas, nes atsakovas nurodytu adresu nerastas (b. l. 12). Atsakovas pakeitęs gyvenamąją vietą, neinformavo apie tai lizingo įmonės, todėl ieškovas sutarties 5.5. ir 11.2. p. pagrindu įgijo teisę reikalauti atsakovą sumokėti 10 procentų dydžio, nuo neišpirktos turto vertės, baudą – 341,33 Lt.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis, atsakovas skolos, palūkanų nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

8Remiantis sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui laiku negražinus kredito, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sumažino delspinigių dydį iki 0,05 % ir už laikotarpį nuo 2007-04-27 iki 2014-09-22, t.y. 2665 dienų, paskaičiavo 4548,18 Lt delspinigius.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (4548,18 Lt) yra didesni už pačią skolą (3413,27 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 2665 dienų, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini trimis ketvirtadaliais iki 1137,05 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 1137,05 Lt delspinigių.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Ieškinys dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210 str.). Iš atsakovo priteistina 3413,27 Lt skola, 1137,05 Lt delspinigiai, 341,33 Lt bauda, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo D. S., a.k. ( - ) 3413,27 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus trylika litų 27 ct) (988,55 Eur) skolą, 1137,05 (vieną tūkstantį šimtą trisdešimt septynis litus 5 ct) (329,31 Eur) delspinigius, 341,33 Lt (tris šimtus keturiasdešimt vieną litą 33 ct) (98,86 Eur) baudą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-09-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 146,71 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 71 ct) (42,50 Eur) žyminį mokestį – ieškovo UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai