Byla 2-2648-232/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė,

2sekretoriaujant Editai Kirdeikienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Sakret LT“ atstovui adv. Irmantui Balsiui,

4atsakovo UAB „Ikoda“ atstovams: V. M., adv. Giedriui Baziuliui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sakret LT“ ieškinį atsakovui UAB „Ikoda“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas UAB „Sakret LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ikoda“, prašydamas jį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 240 322,83 Lt skolos, 24 466,95 Lt Lt palūkanų, 6 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 148 Lt žyminio mokesčio ir 1 815 Lt atstovavimo išlaidų.

7Nurodė, kad ieškovas, kaip pardavėjas, tiekė atsakovui, kaip pirkėjui, prekių viso už 244 359,24 Lt sumą. Atsakovas už įsigytas prekes privalėjo atsiskaityti per 60 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Tačiau atsakovas atsiskaitė tik iš dalies, sumokėdamas 4 036,41 Lt ir liko skolingas 240 322,83 Lt. Kadangi atsakovas yra praleidęs terminą atsiskaityti, todėl jis privalo mokėti 24 466,95 Lt palūkanų pagal 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo įstatymo 3 str. 1 d., 4 d. (atsakovui taikoma palūkanų norma už delsimą sumokėti už prekes pirmąjį pusmetį yra 17,68 proc., o už antrąjį – 17,32 proc.).

8Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintino jį pilnai, 2009-11-19 priėmė preliminarų sprendimą, priteisė iš atsakovo UAB „Ikoda“ ieškovo UAB „Sakret LT“ naudai 240 322,83 Lt skolą, 24 466,95 Lt palūkanų, viso 264 789,78 Lt, 6 procentų metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme 2009-11-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 148 Lt žyminio mokesčio bei 1 815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

9Atsakovas, gavęs preliminaraus sprendimo nuorašą pateikė prieštaravimus, kuriuose neginčijo pagrindinės skolos, nurodė, jog dalį įsiskolinimo padengė, 2009-11-10 bei 2009-11-20 mokėjimo pavedimais sumokėjo ieškovui 10 000 Lt, todėl ieškovo prašoma priteisti skola mažintina. Teigia, jog ieškovo reikalavimas priteisti 24 466,95 Lt dydžio palūkanas nepagrįstas. Išieškotinų palūkanų suma 2009-11-05 negali sudaryti daugiau kaip 20 993,49 Lt, nes 2008-12-31 2009 m. pirmam pusmečiui paskebtas ir nustaytas 8,21 proc. dydžio VILIBOR, o 2009-06-30 antrajam pusmečiui paskelbtas ir oficialiai nustatyas 5,70 proc. dydžio VILIBOR. Atsakovo nuomone teismo ginčo sprendimui bei palūkanų išieškojimui turėtų būti taikomos CK 6.210 str. normos, tai neprieštarautų CPK 3 str. 7 d. bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams. Be to nurodė, jog dokumentinis procesas apriboja atsakovo teises apsiginti nuo pareikšto ieškinio, todėl preliminarus sprendimas turėtų būti panaikintas ir byla nagrinėtina pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

10Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nurodė, jog atsakovui yra suteiktos visos procesinės galimybės apsiginti nuo ieškovo ieškinio, todėl nėra jokio pagrindo bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Atsakovas neneigia savo skolos ieškovui, todėl ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas.

11Teismo posėdyje ieškovas palaikė procesiniuose dokumentuose išsakytą poziciją. Nurodė, jog atsakovas po ieškinio padavimo sumokėjo ieškovui 10 000 Lt, todėl skola sumažėjo ir sudaro 230 322,83 Lt. Prašo pakeisti preliminarų sprendimą, priteisiant mažesnę skolą 230 322,83 Lt skolos, 20 993,49 Lt palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 3 148 Lt žyminį mokestį, 2 329 Lt atstovavimo išlaidų.

12Atsakovas teismo posėdyje prašė pakeisti preliminarų sprendimą, mažinant priteisiamą pagrindinę skolą, atsakovo paskaičiavimais palūkanos sudaro 20 993,49 Lt.

13Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir priimamo galutinio sprendimo motyvai.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų t.y. PVM sąskaitų-faktūrų: 2008 m lapkričio 27 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002236, 2008 m. lapkričio 28 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002242, 2008 m. lapkričio 28 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002244, 2008 m. lapkričio 28 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002246, 2008 m. gruodžio l dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002247, 2008 m. gruodžio 2 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002258, 2008 m. gruodžio 4 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002288, 2008 m. gruodžio 8 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002296, 2008 m. gruodžio 8 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002298, 2008 m. gruodžio 8 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002299, 2008 m. gruodžio 9 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002300, 2008 m. gruodžio 11 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002322, 2008 m. gruodžio 11 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002324, 2008 m. gruodžio 12 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002330, 2009 m. kovo 12 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002819, 2009 m. kovo 16 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002830, 2009 m. kovo 16 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002831, 2009 m. kovo 18 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002854, 2009 m. kovo 19 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002869, 2009 m. kovo 19 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002870, 2009 m. kovo 23 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002884, 2009 m. kovo 30 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002944, 2009 m. kovo 31 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 002960, 2009 m. balandžio 3 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003004, 2009 m. balandžio 7 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003045, 2009 m. balandžio 8 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003050, 2009 m. balandžio 9 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003076, 2009 m. balandžio 20 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003164, 2009 m. balandžio 21 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003193, 2009 m. gegužės 13 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003466, 2009 m. birželio 9 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 003841, 2009 m. liepos 30 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 004496, 2009 m. rugsėjo 4 dienos PVM sąskaita-faktūra Nr. 004956, matyti, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (b.l. 9-41). Ieškovas pagal minėtas sąskaitas faktūras pateikė atsakovui prekių viso už 244 359,24 Lt. Atsakovas už gautas prekes turėjo atsiskaityti PVM sąskaitose-faktūrose nurodytais terminais. Atsakovas tik iš dalies atsiskaitė pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras likdamas skolingas 240 322,83 Lt, po ieškovo ieškinio padavimo teismui atsakovas sumokėjo ieškovui 10 000 Lt, todėl bendra įsiskolinimo suma sudaro 230 322,83 Lt. Atsakovas UAB „Ikoda“ pasirašė PVM sąskaitas-faktūras, atsiliepime į prieštaravimus susidariusį įsiskolinimą pripažino.

15Pagal 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamas prievolės vykdymas reiškia, kad ji privalo būti įvykdyta laiku, laikantis įstatymo, sutarties, civilinės teisės principų reikalavimų.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrįstas teismui pateiktais rašytiniais įrodymais, darytina išvada, jog atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip pirkėjo sutartines prievoles, o būtent neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, numatytų LR CK 6.38, 6.63 str., 6.344 str. 1 d., kadangi neatsiskaitė su ieškovu už jam parduotas prekes, neapmokėjo ieškovui visų pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras mokėtinų pinigų sumų, todėl įsiskolinimo ieškovui suma, sudaranti 230 322,83 Lt priteistina ieškovui iš atsakovo.

17Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 20 993,49 Lt palūkanų už vėlavimą sumokėti už perduotas prekes. CK 6.37 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Kadangi ieškovas ir atsakovas yra juridiniai asmenys (ūkio subjektai), atsakovas vėluoja sumokėti už jam perduotas prekes, todėl, ieškovui prašant, taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 1 mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidintą 7 procentiniais punktais. Šiuo atveju atsakovui pareiga mokėti palūkanas atsirado pirmąjį 2009 metų pusmetį, 2008-12-31 vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma buvo 8,21 proc, antrąjį 2009 metų pusmetį, 2009-06-30 vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma buvo 5,70 proc. (b.l. 67,68). Todėl už pradelstus atsiskaitymus vadovaujantis 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo įstatymo 3 str. 1 d., 4 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 20 993,49 Lt palūkanos, o iš viso įsiskolinimo su palūkanomis priteistina 251 315,49 Lt. Atsakovas su minėta palūkanų suma sutiko.

18Ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas, nes LR CK 6.210 str. 2 d. numato, kad už termino įvykdyti prievolę, kurios šalimis yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

19LR CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos priteisiamos iš antros šalies. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 3 148 Lt žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 425 str. 3 d).

20Atsakovas prašo priteisti viso 2 329,25 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, kurias sudaro 1 815 Lt išlaidos (ieškinio dėl skolos ir metinių palūkanų iš UAB „Ikoda“ priteisimo parengimas) ir 514,25 Lt (pasirengimas teismo posėdžiui ir atstovavimas teismo posėdyje). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, jos apimtį, įvykusių teismo posėdžių, kuriuose dalyvavo ieškovo atstovas, skaičių ir trukmę (2 teismo posėdžiai, bendra jų trukmė 40 min.), 2004 m. balandžio 2 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl maksimalaus užmokesčio dydžio už advokato teikiamas teisines paslaugas bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijumi, kuris numatytas Rekomendacijų 11 punkte, sprendžia, kad 2 015 Lt suma, yra pakankamai pagrįsta. Vadovaudamasis LR CPK 145,259, 430 str., teismas

Nutarė

21Preliminarų sprendimą pakeisti.

22Priteisti iš atsakovo UAB „Ikoda“ (į.k. 123496898, adresas: Savanorių pr. 124, Vilniaus m., a.s. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000) ieškovo UAB „Sakret LT“ (į.k. 300598522, adresas: Smilgos g. 1A, Kėdainių m., a.s. ( - ), AB „DNB Nord bankas“) naudai 230 322 Lt (du šimtus trisdešimt tūkstančių tris šimtus dvidešimt du litus) skolos, 20 993,49 Lt (dvidešimt tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt tris litus ir 49 centus) palūkanų, viso 251 315,49 Lt (du šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus penkiolika litų ir 49 centus), 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2009-11-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3 148 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litų) sumokėto žyminio mokesčio bei 2 015 Lt (du tūkstančius penkiolika litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė,... 2. sekretoriaujant Editai Kirdeikienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Sakret LT“ atstovui adv. Irmantui Balsiui,... 4. atsakovo UAB „Ikoda“ atstovams: V. M., adv. Giedriui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. ieškovas UAB „Sakret LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 7. Nurodė, kad ieškovas, kaip pardavėjas, tiekė atsakovui, kaip pirkėjui,... 8. Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas leistinais... 9. Atsakovas, gavęs preliminaraus sprendimo nuorašą pateikė prieštaravimus,... 10. Atsiliepime į prieštaravimus ieškovas nurodė, jog atsakovui yra suteiktos... 11. Teismo posėdyje ieškovas palaikė procesiniuose dokumentuose išsakytą... 12. Atsakovas teismo posėdyje prašė pakeisti preliminarų sprendimą, mažinant... 13. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės ir priimamo galutinio sprendimo... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų t.y. PVM sąskaitų-faktūrų: 2008... 15. Pagal 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 16. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrįstas teismui... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 20 993,49 Lt palūkanų už... 18. Ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos... 19. LR CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 20. Atsakovas prašo priteisti viso 2 329,25 Lt išlaidų teisinei pagalbai... 21. Preliminarų sprendimą pakeisti.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Ikoda“ (į.k. 123496898, adresas: Savanorių... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...