Byla 2-1004-785/2012
Dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Germinai Nabažienei,

3dalyvaujant ieškovei R. J., jos atstovei advokatei Liudmilai Žiubikienei, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui D. D. dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, ir

Nustatė

5Ieškovė R. J. ieškinyje nurodė, kad su atsakovu susipažino 2008 m. sausio mėnesį, pradėjo draugauti, nuo 2008 m. vasario mėnesio pradėjo bendrauti intymiai. Sužinojusi, kad laukiasi apie tai pranešė atsakovui, kuris nėštumu buvo nepatenkintas ir ją būnant nėščia apie vieną mėnesį paliko. ( - ) ieškovė pagimdė sūnų Kajų, kuriam suteikė savo pavardę J. Nors atsakovas žino apie savo sūnų, su juo nebendrauja, vaiku visiškai nesidomi, neišlaiko, todėl ieškovė prašė nustatyti, kad D. D. yra K. J., gim. ( - ), tėvas ir priteisti iš jo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo vaiko gimimo iki jo pilnametystės.

6Teismo posėdyje ieškovė atsisakė reikalavimo dėl tėvystės nustatymo, kadangi atsakovas pripažino, jog K. J. yra jo sūnus ir duomenys apie tai yra įrašyti 2012 m. lapkričio 28 d. Mažeikių rajono civilinės metrikacijos skyriaus išduotame K. J. gimimo liudijime. Reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo palaikė, nurodė, jog atsakovas nuo vaiko gimimo nėra teikęs jam išlaikymo. Paaiškino, kad sūnų išlaiko viena, padedama savo draugo, su kuriuo augina dar vieną vaiką, taip pat materialiai padeda mama, sesuo, draugo močiutė. Nurodė, jog sūnaus maistui reikia 300 Lt, mokestis už darželį 180 Lt, rūbams avalynei 100-200 Lt, higienos priemonėms - 60 Lt, vaistams, vitaminams 50 Lt, laisvalaikiui, žaislams, kanceliarinėms prekėms – 100 Lt, gyvena nuomojamame bute, komunalinių ir kitų mokesčių dalies tenkančios vaikui ji neskaičiavo.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo, patikslino, jog prašo priteisti išlaikymą po 400 Lt už 3 metus iki ieškinio teismui padavimo dienos bei nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki vaiko pilnametystės. Nurodė, jog prašomas priteisti išlaikymas yra realus, atitinkantis vaiko amžių ir jo poreikius.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

9Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Vladas Narmontas prašė ieškinį tenkinti. Atsakovas turėjo galimybę gintis teisme, tačiau ja nepasinaudojo. Nurodė, jog ieškinio patenkinimas visiškai atitinka nepilnamečio vaiko interesus.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Dėl tėvystės nustatymo.

12Jeigu vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.146 str. 1 d.). Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai ir kitos įrodymų priemonės. Pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai (LR CK 3.148 str. 1 d.).

13Teismo posėdžio metu ieškovė atsisakė reikalavimo dėl tėvystės nustatymo, kadangi atsakovas pripažino, jog K. J. yra jo sūnus ir duomenys apie tai yra įrašyti 2012 m. lapkričio 28 d. Mažeikių rajono civilinės metrikacijos skyriaus išduotame K. J. gimimo liudijime ir teismas atsisakymą priėmė.

14Nesant ginčo tarp šalių šiuo klausimu ir abiem šalims pripažįstant aplinkybę, jog K. J. yra jų bendras vaikas, ši aplinkybė laikytina nustatyta (LR CPK 182 str. 5 p., 187 str.).

15Dėl išlaikymo priteisimo

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes nustatyta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalyje. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Ši teisės aktuose įtvirtinta abiejų tėvų (tiek gyvenančio kartu su vaiku, tiek atskirai nuo jo) pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra vienoda, jos vykdymo tvarka detalizuota LR CK trečiosios knygos antrame skirsnyje.

17Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (LR CK 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). LR CK 3.155 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga prižiūrėti vaikus iki pilnametystės apima visus šeimos santykius. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (LR CK 3.192 straipsnio 3 dalis). Materialinis išlaikymas išieškomas iš visų rūšių pajamų ir yra vaiko nuosavybė, kurią tvarko abu ar vienas iš tėvų uzufrukto teise (LR CK 3.185 straipsnis). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią (LR CK 3.180 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Tais atvejais, kai tėvai gyvena skyrium, vieno iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko, pareigų prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią (inter alia, materialiai išlaikyti vaikus) turinys nesikeičia, kinta jų vykdymo sąlygos.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo pareigos aiškinimo, jos svarbos, santykio su kitomis tėvų teisėmis ir pareigomis auklėjant ir prižiūrinti vaikus, yra suformuota ir nuosekliai plėtojama prioritetiškai ginant vaikų teises ir interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje A. S. v. R. S., bylos Nr. 3K-3-469/2006; 2010 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010). Tėvams gyvenant skyrium vaikų išlaikymo pareiga negali būti įgyvendinama taip, jog su vienu iš tėvų gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygos pablogėtų neproporcingai tėvų turtinei padėčiai (LR CK 3.193 straipsnio 1 dalis, 3.195 straipsnis), ar vienas iš tėvų sutiktų, kad kitas šios pareigos nevykdytų (LR CK 3.192 straipsnio 3 dalis, 3.159 straipsnio 1 dalis), ar vykdytų taip, jog vaiko išlaikymo lėšas su vaiku gyvenantis vienas iš tėvų naudotų savo, o ne vaiko poreikiams tenkinti (LR CK 3.203 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas turi būti skirtas kasdieniams vaiko poreikiams tenkinti, tinkamoms sąlygoms vaiko fizinei ir protinei būklei vystytis sudaryti, kad jis užaugtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui.

19Išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str. 2 d.).

20K. J. šiuo metu yra 3 metų amžiaus, ieškovės paskaičiavimu sūnaus išlaikymui kas mėnesį reikia skirti daugiau nei 800 Lt: 300 Lt maistui; 180 Lt už darželį; 100-200 Lt drabužiams ir avalynei; 60 Lt higienos priemonėms; nuo 50 Lt vitaminams, vaistams ir kt. Nurodė, kad pagal savo pajamas ji galinti patenkinti tik minimalius sūnaus poreikius, nes yra bedarbė. Ieškovės pajamas sudaro 315,00 Lt dydžio socialinė pašalpa bei 52,00 Lt išmoka vaikui. Išlaikyti nepilnametį vaiką jai padeda giminaičiai, draugas, su kuriuo augina dar vieną vaiką. Ieškovė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, gyvena nuomojamame bute.

21Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės gaunamos pajamos nepakankamos išlaikyti šalių nepilnametį vaiką, užtikrinti jo kasdieninių poreikių tenkinimą. Ieškovės prašomas priteisti išlaikymas nėra neprotingai didelis, pagrįstas, kad galima būtų patenkinti vaiko poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Atsakovas duomenų apie gaunamas pajamas nepateikė, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog D. D. yra darbingo amžiaus vyras, todėl žinodamas, jog privalo išlaikyti savo nepilnametį vaiką, turėtų į tai žiūrėti atsakingai bei stengtis užtikrinti vaikui geresnes jo poreikių tenkinimo sąlygas, taip pat galimybę deramai augti bei tobulėti. Pažymėtina, kad siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimu. Visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai.

22Vadovaujantis teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo po 400,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo 2012-03-13 (ieškinio teismui padavimo dienos) iki vaiko pilnametystės yra tenkintinas. (LR CK 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.194 str. 3 d.).

23LR CK 3.200 straipsnis numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas neteikė pajamų vaiko išlaikymui nuo pat vaiko gimimo ( - ). Ieškovė prašė priteisti išlaikymą po 400 Lt kas mėnesį už trejus metus iki ieškinio teismui padavimo dienos ir iki vaiko pilnametystės. Ieškovės ieškinys pateiktas 2012-03-13, taigi išlaikymo suma, nesumokėta nuo 2009-03-13 iki 2012-03-13 laikytina išlaikymo įsiskolinimu. Spręsdamas išlaikymo įsiskolinimo sumos priteisimo klausimą Teismas mano, kad ieškovė turėjo galimybę anksčiau kreiptis į Teismą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, tačiau dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nesikreipė. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jos prašomą priteisti išlaikymo dydį įsiskolinimo laikotarpiu. Nustatyta, kad Vaikų išlaikymo fondo išmokos vienam vaikui per mėnesį yra ne didesnės nei 1,5 MGL dydžio, t. y. 195 Lt. Teismas daro išvadą, kad atsižvelgus į nepilnamečio vaiko amžių, jo poreikius, tėvų turtinę padėtį, laikytina, kad nuo 2009-03-13 iki 2012-03-13 K. J. poreikiams tenkinti 390 Lt išlaikymo suma per mėnesį iš abiejų tėvų buvo pakankama ir būtina. Laikytina, kad nuo 2009-03-13 iki 2012-03-12 atsakovas turėjo sūnui teikti 195 Lt išlaikymą.

24Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovės ieškinys, dėl išlaikymo už trejus metus iki ieškinio teismui padavimo dienos priteisimo iš atsakovo, tenkintinas iš dalies priteisiant iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą laikotarpiu nuo 2009-03-13 iki 2012-03-13 periodinėmis išmokomis po 195 Lt.

25Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (LR CK 3.208 str.).

26Motina, su kuria gyvena vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja, nes tėvams gyvenant skyrium, išlaikymui skirtas lėšas tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas (LR CK 3.157 str., 3.190 str.). Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą. Teismo sprendimas dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdytinas skubiai, skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (LR CPK 282 str.1 d., 2 d. 1 p.)

27Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei (CPK 93 str.).

28Ieškovė, paduodant ieškinį dėl išlaikymo išieškojimo, įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), o dėl tėvystės nustatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo priėmus 2011-08-29 Šiaulių valstybės garantuojamos pagalbos tarnybos sprendimą Nr. SP-3064-(7.2257) ,,Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo”. Todėl ieškinį patenkinus iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 144 Lt žyminis mokestis už priteistiną išlaikymą periodinėmis išmokomis (12 mėn. x 400 Lt x 3 proc.), 400 Lt išlaidų už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą bei 13,28 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 264 str., 269-270 str., 282 str., 389, 392, 394-399 straipsniais, teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš D. D., a.k. ( - ) sūnaus K. J., a.k. ( - ) gimusio ( - ), išlaikymui kas mėnesį po 400 Lt (keturis šimtus litų) periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. kovo 13 d. iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

32Priteisti iš D. D., a.k. ( - ) sūnaus K. J., a.k. ( - ) gimusio ( - ), išlaikymui kas mėnesį po 195 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt penkis litus) periodinėmis išmokomis nuo 2009 m. kovo 13 d. iki 2012 m. kovo 13 d.

33Nepilnamečio K. J. lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę R. J., a.k. ( - )

34Priteisti iš D. D., a.k. ( - ) valstybės biudžetui: 144 Lt žyminio mokesčio ir 13,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (iš viso 157,28 Lt), sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 ir 400,00 Lt išlaidų už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą, įmokos kodas 5630.

35Sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo vykdyti skubiai. Apeliacinio skundo padavimas nesustabdo sprendimo vykdymo.

36Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas

37apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Germinai Nabažienei,... 3. dalyvaujant ieškovei R. J., jos atstovei advokatei Liudmilai Žiubikienei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J.... 5. Ieškovė R. J. ieškinyje nurodė, kad su atsakovu susipažino 2008 m. sausio... 6. Teismo posėdyje ieškovė atsisakė reikalavimo dėl tėvystės nustatymo,... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimą dėl... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 9. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Dėl tėvystės nustatymo.... 12. Jeigu vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta,... 13. Teismo posėdžio metu ieškovė atsisakė reikalavimo dėl tėvystės... 14. Nesant ginčo tarp šalių šiuo klausimu ir abiem šalims pripažįstant... 15. Dėl išlaikymo priteisimo... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų... 17. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (LR CK... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo... 19. Išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečių... 20. K. J. šiuo metu yra 3 metų amžiaus, ieškovės paskaičiavimu sūnaus... 21. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės... 22. Vadovaujantis teisingumo, protingumo bei proporcingumo principais, ieškovės... 23. LR CK 3.200 straipsnis numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovės ieškinys, dėl išlaikymo už trejus... 25. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 26. Motina, su kuria gyvena vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų... 27. Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidų... 28. Ieškovė, paduodant ieškinį dėl išlaikymo išieškojimo, įstatymo yra... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 264 str., 269-270 str., 282... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš D. D., a.k. ( - ) sūnaus K. J., a.k. ( - ) gimusio ( - ),... 32. Priteisti iš D. D., a.k. ( - ) sūnaus K. J., a.k. ( - ) gimusio ( - ),... 33. Nepilnamečio K. J. lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę R.... 34. Priteisti iš D. D., a.k. ( - ) valstybės biudžetui: 144 Lt žyminio... 35. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo vykdyti... 36. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 37. apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės...