Byla 2S-371-826/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo M. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-26 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. V. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, C. L. E., P. I., A. B., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, E. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstolis A. S., antstolė V. D., antstolė L. N., antstolis A. Z., antstolis G. J., antstolė B. T., antstolė V. V., antstolis G. K., UAB „Klaipėdos administratorių biuras“,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-26 nutartimi pareiškėjui M. V. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Tamtamas“, patvirtinta 605 Lt bendra lėšų suma, kurią administratorius turi teisę naudoti pareiškėjos bankroto procedūroms atlikti nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Teismas, skirdamas administratorių, nurodė, kad teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras, ir ieškoti geriausio kompromiso. Fizinio asmens bankroto procese prioritetas yra skiriamas skolininko interesų užtikrinimui. Šiam tikslui pasiekti bankroto administratoriui yra numatytos plačios funkcijos, kurių įgyvendinimas glaudžiai susijęs su fizinio asmens bendradarbiavimu. Pareiškėjas prašė skirti bankroto administratore UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, nes mano, kad kreditorės AB DNB banko siūloma kandidatūra nėra tinkama dėl to, kad šis bankroto administratorius gina banko interesus ir yra šališkas. Byloje pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų dėl kreditorių priešiškumo ar asmeniškumų dėl jo, nes vien tai, kad šį bankroto administratorių pasiūlė pareiškėjo kreditorė AB DNB bankas, nereiškia, kad bankroto administratorė UAB „Tamtamas“ yra priešiškai nusistačiusi prieš pareiškėją ar yra šališka. Teismo nuomone, atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus bei pareiškėjo paaiškinimus, UAB „Tamtamas“ geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, nes šis administratorius turi virš 10 metų patirtį vykdant bankroto procedūras. Be to, UAB „Tamtamas“ pateiktoji sąmata dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo yra žymiai mažesnė (605 Lt) nei pareiškėjo siūlomo administratoriaus (1200 Lt). Įvertinęs teismui pateiktą bankroto administratoriaus lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, teismas konstatavo, kad nurodyta 605 Lt su PVM suma yra pagrįsta.

3Pareiškėjas M. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-26 nutarties dalį, kuria buvo paskirtas administratorius, ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo bankroto administratore paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog administravimo išlaidų sąmatos dydis yra itin svarbus ir pagrindinis faktorius, lemiantis administratoriaus parinkimą. Pareiškėjo siūlyto administratoriaus sąmata nėra galutinė ir gali keistis, be to, išlaidos bus mokamos tik už faktiškai atliktus darbus. Fizinio asmens bankroto bylose prioritetas yra skiriamas skolininko interesų užtikrinimui. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, bankroto administratoriui yra numatytos plačios funkcijos, kurių įgyvendinimui būtina bendradarbiauti su pareiškėju, taip pat pareiškėjas turi pasitikėti administratoriumi. Tik tokiu būdu efektyviausiai vykdomos bankroto procedūros. Nurodo, kad teismo paskirto administratoriaus nėra girdėjęs, o savo siūlytą administratorių pažįsta, pasitiki jo kvalifikacija. Be to, paskirtas administratorius neturi fizinio asmens bankroto administravimo patirties, o jo siūlytas vykdo 14 fizinio asmens bankroto procedūrų.

4Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas nenustatė jokio paskirtojo administratoriaus suinteresuotumo bylos baigtimi. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių paskirtas administratorius netinkamai ir nesklandžiai vykdytų pareiškėjo bankroto procedūrą.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Teismas pagrįstai nurodė, kad banko pasiūlyta administratoriaus kandidatūra atitinka įstatymo reikalavimus. Teismas neprivalo skirti būtent pareiškėjo pasiūlyto administratoriaus, nes privalu įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras. Skolininko interesai negali būti prioritetiniai, nes turi būti siekiama skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros. Pažymėjo, kad objektyviausiai ir nešališkai savo pareigas gali vykdyti ne tiesiogiai bankroto iškėlimu suinteresuoto asmens siūlymu paskirtas administratorius, o toks, kuris nėra susijęs su pareiškėju. Bankas yra didžiausias kreditorius, dėl to tarp jo ir teismo paskirto administratoriaus neturėtų kilti konfliktų, nes priešingu atveju bankroto procesas nevyktų sklandžiai. Teismas pagrįstai įvertino ir tai, kad kreditoriaus siūlomo administratoriaus išlaidų suma 2 kartus mažesnė už pareiškėjo siūlomo administratoriaus. Be to, didžiausia administravimo išlaidų suma bus mokama realizuojant įkeistą turtą, kuris yra įkeistas būtent bankui.

6Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Byloje kilo ginčas dėl teismo paskirto fizinio asmens bankroto administratoriaus. Apeliantas teigia, kad turėjo būti paskirta būtent jo pasiūlyta administratorė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, nes juo pareiškėjas pasitiki. Teismo pasiūlyto administratoriaus jis nepažįsta, abejoja jo gebėjimais vykdyti bankroto procedūras.

10Remiantis LR fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 11 straipsnio 1 dalimi bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek ir kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 str. 2 d.), tačiau diskrecijos teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros suteikta teismui. Bankroto procese būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, todėl teismas, skirdamas administratorių, ne tik privalo patikrinti, ar nėra įstatyme numatytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankroto administratoriumi (FABĮ 11 str. 3 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei fizinio asmens interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai argumentavo, kodėl administratore skiria UAB „Tamtamas“, o ne UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Teismas įvertino administratoriaus patirtį, atsižvelgė į tai, kad jo prašoma patvirtinti bendra išlaidų suma yra dukart mažesnė nei UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Tokiu atveju būtų optimaliau išlaikyta skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyra, nes didesnė lėšų suma būtų skiriama kreditorių reikalavimų tenkinimui. Administratoriaus kandidatūra buvo parinkta laikantis visų FABĮ 11 str. nuostatų. FABĮ yra nurodyta, kad fizinių asmenų bankroto administratoriams keliamiems reikalavimams taip pat yra taikomos ir Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos. Tokiu atveju (įskaitant ir bankroto administratoriaus skyrimo kriterijus) reikia vadovautis ir teismų praktika, suformuota taikant ir aiškinant ĮBĮ nuostatas. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad esant galimybei pasirinkti, ar skirti įmonės vadovo (savininko) ar kito dalyvaujančio byloje asmens, neturinčio su įmonės valdymu nei tiesioginio, nei netiesioginio ryšio, siūlomą administratoriaus kandidatūrą, teismas administratoriumi turėtų paskirti ne vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Pareiškėjui teigiant, jog jis pažįsta jo siūlomą administratorių, o kreditoriaus siūlomo nepažįsta, galima suabejoti, ar pareiškėjo, kuris turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytas administratorius iš tiesų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias nemokumą lėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus pareiškėjui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis c. b. Nr. 2-1231/2012 ir kt.).

12Apeliantas teigia, kad administratorę UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ jis pažįsta, ja pasitiki, o kreditoriaus siūlomo administratoriaus nepažįsta. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks pareiškėjo teiginys reiškia, jog šis administratorius gali būti suinteresuotas bylos baigtimi, nors administratorius privalo būti nešališkas. Dėl šios priežasties ir remdamasis išdėstyta Lietuvos apeliacinio teismo praktika, apeliacinės instancijos teismas mano, kad nėra jokio pagrindo pareiškėjo bankroto administratoriumi skirti jo pasiūlyto asmens – UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

13Apeliantas nurodo, kad UAB „Tamtamas“ neturi jokios patirties administruojant fizinių asmenų bankroto procedūras. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad administratorė UAB „Tamtamas“ veiklą vykdo nuo 2002-10-28, yra baigusi 100 bankroto procedūrų, taigi akivaizdu yra tai, jog ši administratorė yra sukaupusi didelę bankroto procedūrų vykdymo patirtį. Todėl vien administravimo patirties fizinio asmens bankroto bylose neturėjimas nedaro UAB „Tamtamas“ kandidatūros netinkamos. Įstatyme įtvirtinta galimybė kontroliuoti administratoriaus veiklą, o kartu pažymėtina, kad įstatyme reglamentuota administratoriaus atstatydinimo procedūra, tai leidžia pasikeitus aplinkybėms spręsti dėl administratoriaus tinkamumo tolimesnėms bankroto procedūroms vykdyti, tad UAB „Tamtamas“ netinkamai ar nekvalifikuotai vykdant administratoriaus pareigas, pareiškėjas galės pasinaudoti šia procedūra.

14Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-26 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai