Byla 2-1231/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutarties dalies, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „VAPB“, civilinėje byloje Nr. B2-3210-275/2012 pagal ieškovės S. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Antalinos vaistinė“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Entafarma“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „VAPB“, teisėtumo klausimas.

6Ieškovė S. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Antalinos vaistinė“, atsakovo bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „VAPB“. Nurodė, kad UAB „Antalinos vaistinė“ įsteigta 1996 m. vasario 26 d. Ieškovė buvo šios bendrovės steigėja, jai priklauso 100 procentų bendrovės akcijų. 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 152 775 Lt nuostolių, turtas sudarė 104 573 Lt, o įsipareigojimai – 247 348 Lt. Pažymėjo, kad 2011 metais nuostolių sumažinti nepavyko, o įsipareigojimai išaugo iki 222 045 Lt, iš kurių – 221 207,28 Lt pradelsti mokėjimo terminai. Nurodė, kad įmonė yra nemoki. Įtaką bendrovės veiklai turėjo bendra šalies ekonominė padėtis. Dėl šių priežasčių įmonė laiku nemokėjo už gautas prekes, patalpų nuomą, nesumokėjo 1 399,30 Lt Sodros įmokų.

7Į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, buvo įtrauktas UAB „Entafarma“. Tretysis asmuo prašė iškelti atsakovui UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“. Nurodė, kad turi reikalavimo teisę 39 627,71 Lt sumai, pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius jo finansinį reikalavimą UAB „Antalinos vaistinė“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovui UAB „Antalinos vaistinė“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „VAPB“.

10Teismas pažymėjo, kad atsakovas UAB „Antalinos vaistinė“ yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė dėl abiejų siūlomų bankroto administratorių kandidatūros. Nurodė, kad iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos viešai interneto tinklapyje skelbiamų duomenų matyti, jog UAB „VAPB“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 147 išduotas 2009 m. birželio 8 d., įmonė yra Vilniuje, vykdo 10 bankroto administravimo procedūrų, yra baigusi 1 bankroto administravimo procedūrą, įmonėje dirba 3 darbuotojai. UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 124 išduotas 2006 m. gegužės 23 d., įmonė yra Vilniuje, vykdo 17 bankroto administravimo procedūrų, yra baigusi 4 bankroto administravimo procedūras, įmonėje dirba 3 darbuotojai. Atsižvelgiant į siūlomų bankroto administratorių užimtumą (įmonių darbuotojų ir vykdomų bankroto procedūrų santykį) ir patirtį, įmonės, kuriai siekiama paskirti bankroto administratorių, dydį, teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise spręsti, kurį asmenį paskirti įmonės bankroto administratoriumi, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, taip pat prioritetiniu kreditorių interesų apsaugos principu, atsakovo UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „VAPB“.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Entafarma“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo panaikinti ir atsakovo UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. UAB „VAPB“ į bylą pateikė deklaraciją (b. l. 26), kurios forma neatitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 4-366 patvirtintų Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių priede nustatytos formos pavyzdžio (toliau – Taisyklės). Bankroto administratorius UAB „VAPB“, pateikdamas deklaraciją, nenurodė šių aplinkybių: ar ne mažiau kaip 1/3 ir ne mažiau kaip 2 UAB „VAPB“ darbuotojai, tarp jų įmonės vadovas, turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas; ar bankroto administratorius UAB „VAPB“ yra nurodęs savo įstatuose veiklos tikslą, susijusį su verslo ir valdymo konsultacijų veikla; ar UAB „VAPB“ vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris, įmonės apskaitos padalinio vadovas, organo narys, dalyvis šiuo metu yra arba per paskutinius 36 mėnesius buvo UAB „Antalinos vaistinė“ kreditorius, UAB „Antalinos vaistinė“ ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, UAB „Antalinos vaistinė“ apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis daugiau kaip 10 procentų UAB „Antalinos vaistinė“ arba UAB „Antalinos vaistinė“ patronuojančios įmonės ar dukterinės įmonės akcijų arba asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti juridinio asmens vadovu. Remiantis Lietuvos teismų praktika, tokiu atveju paskirtasis bankroto administratorius negali būti laikomas atitinkančiu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) reikalavimus ir turėtų būti keičiamas.

142. Teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „VAPB“ administratoriui Vytautui Bitinaičiui Įmonių bankroto valdymo departamento 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-94 yra paskirtas viešai skelbiamas įspėjimas. Remiantis ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tai yra pati griežčiausia nuobauda, kurią gali skirti Valstybės įgaliota institucija.

153. Iš byloje esančio atsakovo balanso matyti, kad jau 2009 m. gruodžio 31 d. atsakovo nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir įmonė veikė nuostolingai, tačiau ieškovė informavo UAB „Entafarma“, kad UAB „Antalinos vaistinė“ apyvarta didėja ir atsakovas turi visas galimybes mokėti skolas pagal grafiką, tačiau pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė nurodė priešingas aplinkybes. Atsakovo bankroto administratorius neišvengiamai turės kelti ieškovės civilinės atsakomybės klausimą atsakovo bankroto byloje, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ieškovė, pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius paprasčiausiai nebus suinteresuotas to daryti ir tai automatiškai lems konfliktinius santykius tarp įmonės kreditorių ir bankroto administratoriaus. Lietuvos teismų praktikoje ši aplinkybė yra vertinama neigiamai.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė S. K. prašo trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Bankroto administratorius UAB „VAPB“ nėra UAB „Antalinos vaistinė“ savininkas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų akcijų. UAB „VAPB“ vadovė D. K. ir kiti darbuotojai šiuo metu nėra ir per paskutinius 36 mėnesius nebuvo UAB „Antalinos vaistinė“ kreditoriai, savininkai, jos valdymo organų nariai, vadovai, pavaduotojai, vyriausieji buhalteriai, apskaitos struktūrinio padalinio vadovai, akcininkai, nuosavybės teise turintys daugiau kaip 10 procentų įmonės akcijų arba asmenys, kurie pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti juridinio asmens vadovais. Ne mažiau kaip 1/3 ir ne mažiau kaip 2 UAB „VAPB“ darbuotojai vykdo įmonės įstatuose nurodytą veiklą, tarp jų ir vadovė D. K., kuri turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. UAB „VAPB“ įstatuose yra nurodytas veiklos tikslas, susijęs su verslo ir valdymo konsultacijų veikla. Priešingu atveju Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nebūtų išdavęs leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas. Bankroto administratorius UAB „VAPB“ nėra teisiškai suinteresuotas bylos baigtimi.

182. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, iš UAB „VAPB“ darbuotojo Vytauto Bitinaičio neatimtas leidimas administruoti įmonių bankrotus, o pareikšta nuobauda. Bankroto administratorius gali dirbti kaip juridinio asmens įgaliotas asmuo, o taip pat atlikti bankroto procedūras kaip fizinis asmuo, apsidraudęs privalomu civilinės atsakomybės draudimu. Vytautui Bitinaičiui nuobauda buvo paskirta kaip fiziniam asmeniui, atliekant UAB „Abrisas“ bankroto procedūras. Be to, UAB „VAPB“ Vilniaus apygardos teismui pateiktoje deklaracijoje nurodė įgaliotą asmenį – D. K., kuri nuobaudų ar kitų nusižengimų neturi.

193. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje nurodė, kad ĮBĮ įtvirtinta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisė kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl jo veiklos tinkamumo, atitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų vykdant bankroto procedūras, todėl tolesnėje bankroto procedūrų metu kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirto administratoriaus veiklos, gali būti inicijuojamas klausimas dėl jo pakeitimo.

204. Tretysis asmuo klaidina teismą, nurodydamas, kad ieškovė neteisingai informavo jį apie UAB „Antalinos vaistinė“ esamą finansinę padėtį. Iš tiesų 2010 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme buvo patvirtinta taikos sutartis ir skolos mokėjimo grafikas, pagal kurį nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. spalio 30 d. buvo padengta skola, kuri sudarė 84 156,15 Lt. Liko tik skola už 2011 metais gautas prekes. UAB „Entafarma“ reikalavo, kad UAB „Antalinos vaistinė“ direktorė S. K. pasirašytų asmeninius vekselius, įsipareigodama skolą grąžinti iš savo asmeninių lėšų. Ieškovei nesutikus to daryti, tretysis asmuo kreipėsi į teismą ir jam buvo priteista 39 627,71 Lt dydžio skola. Teisme nagrinėjant bylą, 2012 m. vasario 21 d. raštu tretysis asmuo buvo informuotas apie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą bankroto bylą. Kadangi UAB „Antalinos vaistinė“ turi daugiau kreditorių, visi jų reikalavimai, tame tarpe ir UAB „Entafarma“, bus tenkinami ĮBĮ nustatyta tvarka.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Byloje pagal trečiojo asmens atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė ne šio asmens, o ieškovės, kuri yra atsakovo steigėja ir vadovė, siūlomą administratorių.

23Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis bei padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

24Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovo kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011). Kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad atsakovo vadovas (savininkas), kaip ir atsakovas, turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir jo argumentai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus teisiškai gali būti reikšmingi tik tiek, kiek keliamos abejonės dėl bankroto administratoriaus nešališkumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011). Juo labiau, jeigu byloje įrodinėjama ir į ją pateikti duomenys, kad ieškinį padavusi įmonės vadovė (savininkė) į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi praėjus daugiau kaip metams po to, kai įmonė jau galimai buvo nemoki. Esant dar ir procedūriniams tokios ieškovės pasiūlyto administratoriaus paskyrimo pažeidimams, pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta ir administratoriumi, nesant ĮBĮ įtvirtintų kliūčių, paskirtas kitas asmuo.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo padavusios atsakovo steigėjos ir direktorės S. K. pasiūlytą administratorių UAB „VAPB“. Trečiasis asmuo UAB „Entafarma“, siūlęs įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis apie tai, kad įmonės veikla buvo nuostolinga ir įmonė buvo galimai nemoki. Tuo tarpu ieškovė teikė trečiajam asmeniui duomenis apie tai, kad įmonė veikia pelningai. Kolegija dar kartą pažymi, kad esant galimybei pasirinkti, ar skirti įmonės vadovo (savininko), ar kito dalyvaujančio byloje asmens, neturinčio su įmonės valdymu nei tiesioginio, nei netiesioginio ryšio, siūlomą administratoriaus kandidatūrą, teismas administratoriumi turėtų paskirti ne vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tad net ir nevertinant trečiojo asmens pateiktų duomenų pagrįstumo (jie gali būti reikšmingi sprendžiant dėl žalos atlyginimo įmonei, jos kreditoriams ar dėl įmonės tyčinio bankroto), galima suabejoti, ar ieškovės, kuri turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytas administratorius iš tiesų užtikrins skaidrų bankroto procedūrų vykdymą, išsiaiškins tikrąsias nemokumą lėmusias priežastis ir, esant pagrindui, reikš reikalavimus ieškovei.

26Kolegija taip pat sutinka su apeliantu, kad ieškovės pasiūlyto administratoriaus UAB „VAPB“ sutikimas-deklaracija neatitinka Ūkio ministro 2009 m. lipos 20 d. įsakymu Nr. 4-366 patvirtintų Teismo skiriamo administratoriaus derinimo taisyklių 2 priede nustatytos pavyzdinės formos (toliau - Forma) reikalavimų. Administratorius, pretenduojantis administruoti įmonę, turi deklaruoti, kad nėra teisės aktuose numatytų kliūčių jį paskirti teikti konkrečios įmonės bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 2 d., Įmonių bankroto valdymo departamento nuostatų 7.1, 7.2 punktai). Administratorius UAB „VAPB“ 2011 m. gruodžio 22 d. sutikime-deklaracijoje tik nurodė, kad jo įgaliotas asmuo D. K. nėra atsakovo kreditorius, nėra su atsakovu turėjęs komercinių teisinių santykių (b.l. 16-17). Tačiau šioje deklaracijoje nenurodyta, kaip to reikalaujama Formoje, ar ne mažiau kaip 1/3 ir ne mažiau kaip 2 UAB „VAPB“ darbuotojai, tarp jų įmonės vadovas, turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas; ar bankroto administratorius UAB „VAPB“ yra nurodęs savo įstatuose veiklos tikslą, susijusį su verslo ir valdymo konsultacijų veikla; ar UAB „VAPB“ vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris, įmonės apskaitos padalinio vadovas, organo narys, dalyvis šiuo metu yra arba per paskutinius 36 mėnesius buvo UAB „Antalinos vaistinė“ kreditorius, UAB „Antalinos vaistinė“ ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, UAB „Antalinos vaistinė“ apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis daugiau kaip 10 procentų UAB „Antalinos vaistinė“ arba UAB „Antalinos vaistinė“ patronuojančios įmonės ar dukterinės įmonės akcijų arba asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti juridinio asmens vadovu. Teismų praktikoje nurodyta, kad nesant šių duomenų, administratorius negali būti laikomas atitinkančiu ĮBĮ reikalavimus ir turi būti pakeistas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-256/2011).

27Apelianto argumentas, kad UAB „VAPB“ dirbantis administratorius Vytautas Bitinaitis netinkamai atlieka savo, kaip administratoriaus, pareigas, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui. Šiuo metu UAB „“VAPB „ dirba du administratoriai, tarp kurių nėra apelianto nurodyto asmens. Tačiau tai nesudaro pagrindo palikti galioti neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

28Trečiasis asmuo „Entafarma“ prašyme dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu nurodė, kad atsakovas pagal 2010 m. vasario 1 d. prekių pardavimo kreditan sutartį liko skolingas 39 627,71 Lt. Duomenų apie tai, kad šį įmonė būtų susijusi su atsakovo valdymu byloje nėra. Taip pat nėra duomenų, kad įmonės pasiūlytas administratorius UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ būtų suinteresuotas bylos baigtimi. Į bylą pateiktas UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ sutikimas administruoti atsakovą, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, duomenys apie tai, kad bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė yra apdrausta, Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus pritarimas UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ kandidatūrai administruoti atsakovą (b. l. 132-135, 141-142).

29Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus paskyrimą. Nutartis keistina. Naikintina nutarties dalis, kuria teismas atsakovo UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „VAPB“ ir atsakovo UAB „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 124) (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį pakeisti.

32Panaikinti nutarties dalį, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „VAPB“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Antalinos vaistinė“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Macrofinance Insolvency Solutions“ .

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo UAB... 6. Ieškovė S. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos... 7. Į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, buvo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi atsakovui UAB... 10. Teismas pažymėjo, kad atsakovas UAB „Antalinos vaistinė“ yra nemokus,... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Entafarma“ prašo Vilniaus apygardos... 13. 1. UAB „VAPB“ į bylą pateikė deklaraciją (b. l. 26), kurios forma... 14. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „VAPB“ administratoriui Vytautui... 15. 3. Iš byloje esančio atsakovo balanso matyti, kad jau 2009 m. gruodžio 31 d.... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė S. K. prašo trečiojo asmens... 17. 1. Bankroto administratorius UAB „VAPB“ nėra UAB „Antalinos vaistinė“... 18. 2. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, iš UAB... 19. 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 2 d. nutartyje nurodė, kad... 20. 4. Tretysis asmuo klaidina teismą, nurodydamas, kad ieškovė neteisingai... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Byloje pagal trečiojo asmens atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios... 23. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 24. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Antalinos... 26. Kolegija taip pat sutinka su apeliantu, kad ieškovės pasiūlyto... 27. Apelianto argumentas, kad UAB „VAPB“ dirbantis administratorius Vytautas... 28. Trečiasis asmuo „Entafarma“ prašyme dėl jo įtraukimo į bylą... 29. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas,... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį pakeisti.... 32. Panaikinti nutarties dalį, kuria teismas atsakovo uždarosios akcinės...