Byla 2-1263/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-678-280/2010 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lutonė“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas A. B. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu ir prašė atsakovui UAB „Lutonė“ iškelti bankroto bylą, bendrovės administratoriumi siūlė paskirti UAB „Administratoriai LT“.

4Nurodė, kad UAB „Lutonė“, nutraukusi su juo darbo sutartį 2009 m. vasario 27 d., nesumoka jam 3 498,55 Lt darbo užmokesčio.

5Kreditorius UAB „Tebūnie švara“ UAB „Lutonė“ bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Bankroto administravimas“.

6Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB „Lutonė“ pripažino nemokia ir nutarė jam iškelti bankroto bylą, bendrovės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“.

7Teismas padarė išvadą, kad įmonės skolos viršija pusę jos balanse apskaitomo turto, tokia jos padėtis tęsiasi nuo 2009 metų, jai buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau ji vėliau buvo nutraukta, ji yra nemoki, dėl nemokumo negali ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1, 2 p.). Teismas nenustatė pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (ĮBĮ 10 str. 3 d.). Teismas taip pat nurodė, kad administratoriumi siūlomos paskirti UAB „Administratoriai LT“ ir UAB „Bankroto administravimas“ atitinka įstatymo reikalavimus, joms pritaria ir Įmonių bankroto departamentas prie LR ūkio ministerijos. UAB „Administratoriai LT“ administruoja 22 įmones, o UAB „Bankroto administravimas“ - 23. UAB „Administratoriai LT“ įgaliotas asmuo G. Trepšys administruoja 20 įmonių (jis administratoriumi dirba ir UAB „Restrus)“, o UAB „Bankroto administravimas“ dirbantys administratoriai administruoja po maždaug 10 įmonių. Kadangi UAB „Tebūnie švara“ siūlomo administratoriaus užimtumas mažesnis, todėl ši bendrovė ir skirtina UAB „Lutonė“ administratoriumi. Panevėžio apygardos teisme UAB „Bankroto administravimas“ administruoja dvi įmones ir nenustatyta, kad jis tai darytų netinkamai.

8Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties dalį, kuria paskirtas administratorius, pakeisti ir bendrovės administratoriumi paskirti UAB „Administratoriai LT“.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nenustatė, kad UAB „Bankroto administravimas“ administratorius dirba ne Panevėžio, o Vilniaus apygardos teismo aptarnaujamoje teritorijoje, todėl šiam administratoriui būtų sunku atlikti savo pareigą. Be to, kreditoriai turėtų papildomų transporto išlaidų.

112. Teismas administratorius nepagrįstai vertino tik pagal administruojamų įmonių ir darbuotojų skaičių. Blogiau dirbantis administratorius gali turėti daugiau darbuotojų, kad atliktų tą patį darbą ir gali vienu metu administruoti daugiau įmonių ir nesugebėti bankroto procedūros pabaigti greitai. Pasak apelianto, turi būti vertinamos ir kitos aplinkybės: bankroto administratoriaus licencijos galiojimo laikas, įmonės darbo laikas teismo teritorijoje ir kt.

123. Pagrindinis įmonės bankroto administratoriaus vertinimo kriterijus, parenkant administratorių, turi būti administratorių siūlančio kreditoriaus kreditorinio reikalavimo dydis ir kreditorių eiliškumas. Apeliantas yra pirmos eilės kreditorius, jo reikalavimas yra susijęs su darbo santykiais. UAB „Tebūnie švara“, turintis tik 1 787 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, savo teisę į skolą galėjo realizuoti anksčiau per civilinio ieškinio institutą. Įmonės pasiūlytas administratorius gali būti susijęs su įmonės vadovybe ar akcininkais ir turėti tikslų, galinčių bankroto proceso eigą vilkinti ar trukdyti pirmos eilės kreditoriams atgauti atlyginimą už darbą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Tebūnie švara“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teisės aktai nedraudžia teikti bankroto administratoriui paslaugų kitoje teritorijoje, nei registruota buveinė. Teismas nustatė, kad UAB „Bankroto administravimas“ buveinė registruota Vilniuje. UAB „Administratoriai LT“ nėra įregistravę filialo bei jokiu kitu teisėtu pagrindu nevaldo patalpų, esančių adresu M. Valančiaus g. 10, Panevėžyje. Nei vienas administratorius neturi buveinės (filialo) Panevėžio mieste, tad teismas teisėtai ir pagrįstai paskyrė UAB „Bankroto administravimas“ administruoti UAB „Lutonė“ kaip tinkamiausią kandidatą. Teismų praktikoje pripažįstama, jog vien argumentai dėl siūlomo administratoriaus didesnio užbaigtų bankroto procedūrų skaičiaus, registracijos vietos ar ilgesnio veiklos termino, nesudaro pagrindo spręsti, kad teismo paskirto administratoriaus patirtis nėra pakankama vykdyti įmonės bankroto administravimo procedūras, jei tokios aplinkybės nėra esminės (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1328/2009). Bankroto administratoriumi turėtų būti skiriamas tas, kurio darbo krūvis yra mažesnis. UAB „Bankroto administravimas“ užimtumas yra mažesnis, todėl ši bendrovė pagrįstai paskirta atsakovo administratoriumi. Teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad didesnis reikalavimo dydis bankrutuojančiam asmeniui ar jo eilė pagal ĮBĮ 35 straipsnį turi reikšmę teismui skiriant bankroto administratorių. Administratorius, tinkamai atstovaudamas trečios eilės kreditoriaus interesus, turės tinkamai atstovauti ir visų prieš tai esančių kreditorių interesus. UAB „Tebūnie švara“ turi tikslą patenkinti savo kreditorinius reikalavimus, o tai gali užtikrinti tik nešališkas bankroto administratorius.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo įgaliojimų mastas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

17Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Nors teismo nesuvaržo teikiami pasiūlymai skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, jis privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

18Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad pagrindinis įmonės bankroto administratoriaus vertinimo kriterijus, parenkant administratorių, turi būti administratorių siūlančio kreditoriaus kreditorinio reikalavimo dydis ir kreditorių eiliškumas, kad įmonės pasiūlytas administratorius gali būti susijęs su įmonės vadovybe ar akcininkais ir turėti tikslų, galinčių bankroto proceso eigą vilkinti ar trukdyti pirmos eilės kreditoriams atgauti atlyginimą už darbą.

19Bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Tad vien tai, jog teismas paskyrė ne ieškovo A. B. siūlomą administratorių, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

20Be to, kaip matyti iš UAB „Bankroto administravimas“ deklaracijos (b.l. 81), šis administratorius nurodė, kad jis nėra teisiškai suinteresuotas bylos baigtimi. Kadangi ieškovo argumentai dėl teismo paskirto administratoriaus nėra pagrįsti konkrečiais faktais ir/ar įrodymais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad aplinkybė, jog teismo paskirtas administratorius UAB „Bankroto administravimas“ turėtų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, bylos duomenimis nenustatyta.

21Ieškovas A. B. atskirajame skunde teigia, kad UAB „Bankroto administravimas“ administratorius dirba ne Panevėžio, o Vilniaus apygardos teismo aptarnaujamoje teritorijoje, todėl jam būtų sunku atlikti savo pareigą, o kreditoriai turės papildomų išlaidų. Tačiau vien tai, kad paskirto administratoriaus buveinė yra ne tame pačiame mieste kaip ir atsakovo, nepaneigia paskirto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

22Pasak apelianto, teismas nepagrįstai nevertino kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą skirti konkretų bankroto administratorių, t.y. bankroto administratoriaus licencijos galiojimo laikas, įmonės darbo laikas teismo teritorijoje ir kt. Tačiau apeliantui nenurodžius aplinkybių ir nepateikus įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti teismo paskirto administratoriaus kompetencija, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei ginti visų kreditorių ir įmonės interesus, šios jos nurodytos aplinkybės, kaip administratoriaus atrankos kriterijai, neturi lemiamos įtakos parenkant bankroto administratorių. Taigi, apeliantas neįrodė, kad teismo paskirtas administratorius dėl kokių nors objektyvių ar subjektyvių priežasčių negali tinkamai vykdyti jam pavestų funkcijų.

23Kitų motyvų, kurie sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įgyvendino pareigą skirti administratorių ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus ir uždavinius, apeliantas atskirajame skunde nenurodo.

24Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27Skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Lutonė“ administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimas“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas A. B. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu ir... 4. Nurodė, kad UAB „Lutonė“, nutraukusi su juo darbo sutartį 2009 m.... 5. Kreditorius UAB „Tebūnie švara“ UAB „Lutonė“ bankroto... 6. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB... 7. Teismas padarė išvadą, kad įmonės skolos viršija pusę jos balanse... 8. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2010 m.... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Teismas nenustatė, kad UAB „Bankroto administravimas“ administratorius... 11. 2. Teismas administratorius nepagrįstai vertino tik pagal administruojamų... 12. 3. Pagrindinis įmonės bankroto administratoriaus vertinimo kriterijus,... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Tebūnie švara“ prašo Panevėžio... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą... 17. Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą,... 18. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad pagrindinis įmonės bankroto... 19. Bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai... 20. Be to, kaip matyti iš UAB „Bankroto administravimas“ deklaracijos (b.l.... 21. Ieškovas A. B. atskirajame skunde teigia, kad UAB „Bankroto... 22. Pasak apelianto, teismas nepagrįstai nevertino kitų aplinkybių, sudarančių... 23. Kitų motyvų, kurie sudarytų pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios... 24. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutarties...