Byla 2-1328/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Alramsta“ iškelta bankroto byla Nr. B2-2520-264/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Montuotojas“ MF Alytus ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ikoda“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Alramsta“ iškelta bankroto byla Nr. B2-2520-264/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai pateikė teismui pareiškimus, kuriais prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Alramsta“.

4Ieškovas AB „Montuotojas“ MF Alytuje nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė pagal 2008 m. gegužės 21 d. tarp šalių sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 08-05-21 ir yra skolingas ieškovui 222 290,76 Lt, atsakovo administratoriumi siūlė paskirti UAB „Šilkuva“.

5Ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atstovas nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už prekes (degalus) pagal kortelių Klientų sutartį Nr. 29070204619 bei jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir liko skolingas ieškovui 26 997,74 Lt, atsakovo administratoriumi siūlė paskirti UAB „Forum regis“.

6Ieškovo UAB „Lautra Motors“ atstovė nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už suteiktas serviso paslaugas bei prekes pagal 2008 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija KD Nr. 00856, atsakovo skola ieškovui sudaro 1 196,81 Lt. Administratoriumi siūlė paskirti L. A. .

7Ieškovas UAB „Gedimex“ nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už atliktus darbus pagal 2008 m. birželio 10 d. tarp šalių sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 084, todėl ieškovas dėl skolos išieškojimo kreipėsi į teismą. 2009 m. vasario 13 d. Kauno miesto apylinkės teismas patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, tačiau atsakovas nesumoka ieškovui skolos taikos sutartyje numatytais terminais, atsakovo skola sudaro 21 584,19 Lt. Ieškovas atsakovo administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo konsultantai“.

8Atsakovo UAB „Alramsta“ generalinis direktorius R. K. pateikė teismui atsiliepimą į ieškovų pareiškimus, kuriame nurodo, kad įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais bei toliau vykdyti veiklą, prašė pareiškimus dėl bankroto iškėlimo UAB „Alramsta“ patenkinti.

9Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Alramsta“ bankroto bylą bei administratoriumi paskyrė UAB „Forum regis“. Nurodė, kad iš uždarosios akcinės bendrovės „Alramsta” balanso, sudaryto 2009 m. liepos 31 dienai, matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė sudaro 4 506 751 Lt, tame tarpe ilgalaikio turto – 512 218 Lt, trumpalaikio turto – 3 994 533 Lt. Didžiąją dalį trumpalaikio turto (2 858 508 Lt) vertės sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2009 m. liepos 31 dienai sudaro 5 585 011 Lt, iš kurių pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams minėtai dienai – 5 250 246 Lt. Įmonė per šiuos metus patyrė 877 350 Lt nuostolių. Remdamasis minėtais duomenimis teismas sprendė, jog UAB „Alramsta“ yra nemoki, kadangi pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl iškėlė bankroto bylą. Be to, teismas, suderinęs visų ieškovų pasiūlytų administratorių UAB “Šilkuva“, UAB „Forum regis“, L. A. ir UAB „Verslo konsultantai“ kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nurodė, kad visos jos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Įvertinęs UAB „Alramsta“ didelį kreditorių sąrašą, sprendė, kad yra svarbi administratoriaus patirtis, kvalifikacija, kompetencija ir optimalūs darbo krūviai. Atsižvelgdamas į ilgą patirti teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas, administruojamų įmonių skaičių, teismas priėjo prie išvados, kad tinkamiausias bankroto administratorius yra UAB „Forum regis“.

10Atskiruoju skundu AB „Montuotojas“ MF Alytus prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir administratoriumi paskirti UAB „Šilkuva“. Nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl skirtino administratoriaus, nevertino ir nepasisakė dėl kitų ieškovų siūlytų administratorių kandidatūros. Apelianto nuomone, jo siūlomas administratorius yra tinkamesnis, nes UAB „Šilkuva“ nuo 2002 metų verčiasi bankroto administravimo veikla, turi didelę patirtį, nėra susijusi su bankrutuojančia įmone bei atitinka ĮBĮ reikalavimus. UAB „Šilkuva“ ilgiau verčiasi įmonių bankroto administravimo veikla, ji yra užbaigusi 9 bankroto procedūras, tuo tarpu UAB „Forum regis“ tik 6. Be to, bankroto procesas vyksta Kauno apygardos teisme, bankrutuojanti įmonė registruota Alytuje, o administratoriumi paskirta bendrovė UAB „Forum regis“ yra įregistruota Vilniuje, todėl tai gali padidinti administravimo kaštus. Apeliantas taip pat atkreipė dėmesį, kad jis inicijavo bankroto procedūrą, jis yra didžiausias kreditorius, turintis 222 290,76 Lt kreditorinį reikalavimą.

11Atskiruoju skundu UAB „Ikoda“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, iškelti bankroto bylą UAB „Alramsta“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodo, kad iki bankroto bylos iškėlimo, tai yra 2009 m. rugpjūčio 25 d. kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu bei iškelti UAB „Alramsta“ bankroto bylą. UAB „Alramsta“ skola UAB „Ikoda“ sudaro 348 208,77 Lt. 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartis UAB „Ikoda“ įteikta nebuvo, kreditorius neturėjo galimybės pasinaudoti įstatyme numatyta teise pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą.

12Atsiliepimu į ieškovo AB „Montuotojas“ MF Alytus atskirąjį skundą UAB „Ikoda“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą įtraukti UAB „Ikoda“ trečiuoju asmeniu, iškelti bylą UAB „Alramsta“ bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Valeksa“. Nurodo, kad sutinka su AB „Montuojtojas „atskirojo skundo dalimi dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau nesutinka su apelianto prašoma paskirti administratoriaus kandidatūra. Kreditorius nurodė, kad UAB „Ikoda“ kreditorinis reikalavimas yra didesnis negu AB „Montuotojas“ MF Alytus.

13Atsiliepimu į atskiruosius skundus UAB „Statoil Lietuva“ prašo atskiruosius skundus atmesti, Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. UAB „Statoil Lietuva“ nesutiko su AB „Montuotojas“ argumentais, kad teismas nesvarstė kitų administratorių kandidatūrų, nes teismas yra nurodęs, kad visos ieškovų pasiūlytos kandidatūros yra suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu ir atitinka įstatymo reikalavimus. Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką bankroto administratoriaus registracijos ir įmonės, kuriai keliama bankroto byla registracijos vieta tame pačiame mieste negali būti lemiamu kriterijumi skiriant bankroto administratorių. Tai, kad UAB „Šilkuva“ yra baigusi 3 bankroto procedūromis daugiau negu UAB „Forum regis“ bei įsteigta dvejais metais anksčiau, nereiškia, kad ši bendrovė yra labiau patyrusi. UAB „Forum regis“ dirbantys administratoriai yra administravę tiek dideles, tiek mažas įmones, turi pakankamą patirti administruojant statybos bendroves. Vien ta aplinkybė, kad AB „Montuotojas“ MF Alytus kreditorinio reikalavimo suma yra didesne negu UAB „Statoil Lietuva“, neįpareigoja teismą administratoriumi skirti šios įmonės siūlomą administratorių, nes AB „Montuotojas“ MF Alytus reikalavimo suma sudaro apie 4 procentus visų kreditorių reikalavimų. Dėl UAB „Ikoda“ atskirojo skundo UAB „Statoil Lietuva“ nurodė, kad šis kreditorius nepateikė įrodymų, kad prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu pateikė iki bankroto bylos iškėlimo ir šis prašymas buvo gautas teisme. Kadangi šis kreditorius nėra byloje dalyvaujantis asmuo, jo atskirasis skundas neturi būti priimtas ir nagrinėjamas. Be to, nurodė, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką teismas yra laisvas spręsti dėl bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo ir paskirti teismo nuomone tinkamiausią bankroto administratorių. Tuo atveju, jeigu kreditorius nebus patenkintas administratoriaus darbu, jis galės kreiptis dėl jo atstatydinimo ir naujo paskyrimo.

14Atsiliepimu į atskiruosius skundus UAB „Alramsta“ prašo atskiruosius skundus atmesti, Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad UAB „Alramsta“ nėra jokio skirtumo, kuri bendrovė administruos bankroto bylą. Taip pat pažymėjo, kad UAB „Ikoda“ nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl jo skundas neturėjo būti priimtas ir negali būti nagrinėjamas. UAB „Ikoda“ nepateikė teismui įrodymų, kad jo prašymas dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu į bylą buvo pateiktas ir teisme gautas 2009 m. rugpjūčio 25 d. Nepagrįsti AB „Montuotojas“ MF Alytus argumentai, kad teismas nesvarstė visų siūlomų administratorių kandidatūrų, nes visos kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu, teismas nurodė, kad visos atitinka ĮBĮ reikalavimus. Dėl apeliantų argumentų, susijusių su administratoriaus registracijos vieta, patirtimi, ieškovų, siūlančių administratoriaus kandidatūrą, reikalavimų dydžiu, atsakovas nurodė iš esmės tuos pačius argumentus, kurie buvo išdėstyti UAB „Statoil Lietuva“atskirajame skunde.

15Apeliacinis procesas pagal UAB „Ikoda“ atskirąjį skundą nutrauktinas.

16UAB „Montuotojas“ MF Alytus atskirasis skundas netenkintinas.

17Dėl UAB „Ikoda“ atskirojo skundo

18UAB „Ikoda“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria UAB „Alramsta“ iškelta bankroto byla, prašo įtraukti UAB „Ikoda“ į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, iškelti UAB „Alramsta“ bankroto bylą bei administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Kauno apygardos teisme 2009 m. rugsėjo 7 d., tai yra jau po bankroto bylos UAB „Alramsta“ iškėlimo, teisme buvo gautas kreditoriaus prašymas įtraukti jį trečiuoju asmeniu, iškelti įmonei bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Prašymas dėl UAB „Ikoda“ įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu nebuvo išspręstas, teisėjas rezoliucija nutarė jį nagrinėti bylai grįžus iš apeliacinės instancijos teismo, o UAB „Ikoda“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties buvo priimtas.

19Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pateikto prašymo ir atskirojo skundo pagrįstumo, pastebi, kad bankroto procesas vyksta tam tikrais etapais. Pirmajame etape, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, paprastai dalyvauja tik asmuo, inicijavęs bankroto procedūrą (ieškovas), bei įmonė, kuriai pareikštas reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo (atsakovas). Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismas iki bankroto bylos iškėlimo, gavęs kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais iškelti įmonei bankroto bylą, turi teisę, jeigu yra įvykdyti visi ĮBĮ nuostatų reikalavimai, leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio ir tokiu būdu šis kreditorius įgyja visas jo procesinę padėtį atitinkančias teises ir pareigas (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 42, 46, 334, 338, 305 str.).

20Kreditoriai, iki bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimo neišreiškę savarankiško prašymo iškelti skolininkui bankroto bylą, į bankroto procesą gali būti įtraukti iškėlus bankroto bylą skolininkui, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad po bankroto bylos iškėlimo į bylą įstoję kreditoriai, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, pripažintini trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų (CPK47 str.), nes jie į bylą įstoja turėdami tikslą ne inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, o patenkinti savo finansinius reikalavimus skolininkui (atsakovui) iškeltoje bankroto byloje. Trečiųjų asmenų teises pastarieji kreditoriai įgyja tik nuo teismo nutarties, kuria išspręstas jų finansinių reikalavimų įtraukimo į kreditorių sąrašą klausimas, priėmimo dienos. Taigi, kreditoriaus procesinių teisių apimtis priklauso nuo to, ar jis pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, ar į pradėtą pasirengimo iškelti bankroto bylą procesą savarankiškai įstojo turėdamas bendrą su kitu ieškovu (pareiškėju) tikslą iškelti bankroto bylą atsakovui, ar tik siekia patenkinti savo finansinius reikalavimus jau iškeltoje bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-567/2009, 2008 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-883/2008, 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-991/2009).

21Pažymėtina, kad pareiškėjas UAB „Ikoda“ prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, išsiuntė 2009 m. rugpjūčio 25 d., tačiau teisme šis prašymas buvo gautas 2009 m. rugsėjo 7 d., tai yra jau po to, kai atsakovui UAB „Alramsta“ buvo iškelta bankroto byla, todėl teismas, gavęs šį prašymą, turėjo jį išspręsti ir išaiškinti kreditoriui, kad jis į procesą gali įstoti tik teismui patvirtinus jo kreditorinį reikalavimą. Be to, kolegija pastebi, kad UAB „Ikoda“ nesant byloje dalyvaujančiu asmeniu, negalėjo būti priimtas šio kreditoriaus atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties (CPK 37 str., 42 str. 1 d., 305 str.).

22Kolegija pastebi, kad teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, kad net ir neprisidėjęs prie ieškinio asmuo, kuris įvardija save kreditoriumi, t. y. pirmajame bankroto proceso etape (iki bankroto bylos iškėlimo) nebūdamas dalyvaujantis byloje asmuo, turi teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tačiau šio asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūros nepasirinkimas arba atmetimas, bankroto administratoriumi paskiriant kitą asmenį, nesuteikia teisės jam skųsti teismo nutarties, kuria įmonei iškelta bankroto byla ir jos bankroto administratoriumi paskirtas kitas asmuo (CPK 305, 338 str.), nes, kaip minėta, toks įmonės kreditorius nėra dalyvaujantis byloje asmuo ir neturi apeliacijos teisės (CPK 37 str., 42 str. 1 d., 305 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009).

23Kadangi pareiškėjas į UAB „Alramsta“ bankroto bylą neįstojo iki nutarties iškelti šiai įmonei bankroto bylą priėmimo, o prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu teismas gavo iškėlus bankroto bylą, jis iki finansinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje nėra laikomas byloje dalyvaujančiu asmeniu ir negali paduoti atskirojo skundo dėl nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla ir paskirtas administratorius. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Ikoda“ atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties priimtas nepagrįstai, nes šį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti ir šis trūkumas paaiškėjo apeliacinės instancijos teisme, todėl apeliacinis procesas pagal UAB „Ikoda“ atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 2 p. ir 5 d., 338 str.).

24Dėl AB „Montuotojas“ MF Alytus atskirojo skundo

25AB „Montuotojas“ MF Alytus atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį, tačiau iš skundo turinio matyti, kad apeliantas nesutinka tik su ta nutarties dalimi, kuria administratoriumi buvo paskirta UAB „Forum regis“ ir prašo paskirti jo siūlomą administratorių UAB „Šilkuva“, todėl kolegija pasisako tik dėl šios nutarties dalies teisėtumo.

26Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Atsižvelgiant į įmonės administratoriaus funkcijas, jo teises ir pareigas, reglamentuotas ĮBĮ 11 straipsnyje, pripažintina, jog administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas.

27ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), taip pat, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, siekiant, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

28Iš byloje esančios medžiagos ir pirmosios instancijos teismo motyvų matyti, kad visų ieškovų pasiūlytų administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų reikalavimus, jos yra suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, todėl pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje išvardintais kriterijais, turėjo teisę administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“. Kolegijos nuomone, apelianto nurodyti argumentai dėl jo siūlomo administratoriaus didesnio užbaigtų bankroto procedūrų skaičiaus, registracijos vietos ar ilgesnio veiklos termino, nesudaro pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus patirtis nėra pakankama vykdyti UAB „Alramsta“ bankroto administravimo procedūras.

29Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties dalis, kuria UAB „Alramsta“ administratoriumi paskirta UAB „Forum regis“ yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo UAB „Ikoda“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, nutraukti.

32Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai pateikė teismui pareiškimus, kuriais prašė iškelti bankroto... 4. Ieškovas AB „Montuotojas“ MF Alytuje nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė... 5. Ieškovo UAB „Lietuva Statoil“ atstovas nurodė, kad atsakovas... 6. Ieškovo UAB „Lautra Motors“ atstovė nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė... 7. Ieškovas UAB „Gedimex“ nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už atliktus... 8. Atsakovo UAB „Alramsta“ generalinis direktorius R. K. pateikė teismui... 9. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. Atskiruoju skundu AB „Montuotojas“ MF Alytus prašo Kauno apygardos teismo... 11. Atskiruoju skundu UAB „Ikoda“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009... 12. Atsiliepimu į ieškovo AB „Montuotojas“ MF Alytus atskirąjį skundą UAB... 13. Atsiliepimu į atskiruosius skundus UAB „Statoil Lietuva“ prašo... 14. Atsiliepimu į atskiruosius skundus UAB „Alramsta“ prašo atskiruosius... 15. Apeliacinis procesas pagal UAB „Ikoda“ atskirąjį skundą nutrauktinas.... 16. UAB „Montuotojas“ MF Alytus atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Dėl UAB „Ikoda“ atskirojo skundo ... 18. UAB „Ikoda“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009... 19. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pateikto prašymo ir atskirojo skundo... 20. Kreditoriai, iki bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimo neišreiškę... 21. Pažymėtina, kad pareiškėjas UAB „Ikoda“ prašymą dėl įtraukimo į... 22. Kolegija pastebi, kad teismų praktikoje yra laikomasi nuomonės, kad net ir... 23. Kadangi pareiškėjas į UAB „Alramsta“ bankroto bylą neįstojo iki... 24. Dėl AB „Montuotojas“ MF Alytus atskirojo skundo... 25. AB „Montuotojas“ MF Alytus atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 26. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 27. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti... 28. Iš byloje esančios medžiagos ir pirmosios instancijos teismo motyvų matyti,... 29. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo UAB „Ikoda“ atskirąjį... 32. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....