Byla I-5949-815/2015
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, dalyvaujant pareiškėjui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) su 2014 m. gruodžio 12 d. skundu kreipėsi į teismą (teisme skundas gautas 2014 m. gruodžio 29 d., teismui išsiųstas 2014 m. gruodžio 23 d.), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 103 500 Lt (30 000 eurų) neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–11).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jo laisvė periodiškai buvo apribota Lukiškių TI-K nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2009 m. sausio 23 d. ir nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2014 m. gegužės 2 d., visą šį laiką pareiškėjas buvo kankinamas dėl nežmoniškų, žmogaus orumą žeminančių ir kankinimams prilygstančių sąlygų Lukiškių TI-K, be to, Lukiškių TI-K jis laikytas antisanitarinėmis sąlygomis, taigi, Lukiškių TI-K buvo pažeistos pareiškėjo asmeninės neturtinės teisės: teisė nepatirti nežmoniško ar žmogaus orumą žeminančio elgesio ir kankinimų. Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas tokiais argumentais.

62.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, jo 7 straipsniu, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – ir Konvencija), jos 3 straipsniu, Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Europos socialine chartija, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006)2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“, jos 18.1 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 ir 29 straipsniais, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu (toliau – ir BVK), jo 125 straipsniu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.134 straipsnio 1 punktu, CK nuostatomis dėl neturtinės žalos (6.246–6.250, 6.271 straipsniais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ (toliau – ir HN 76:1999), jos 6.15 punktu, ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (toliau – ir įsakymas Nr. V-124) dėl vienam asmeniui, laikomam kameroje, tenkančio ploto, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika (byla Savenkovas prieš Lietuvą, Canali prieš Prancūziją), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika (2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (civiline byla Nr. 3K-3533/2010), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracinėmis bylomis Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-734/2009, Nr. A556-1317/2013, Nr. A442-534/2014).

7Pareiškėjas taip pat nurodo Tarybos direktyvą 2001/88/EB dėl gyvūnų laikymo sąlygų, nurodo, kad pagal ją nustatytas minimalus 1 m2 gardo plotas vienai suaugusiai kiaulei, o Lukiškių TI-K kalinami asmenys neturi net ir tokių sąlygų.

82.2. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K jis nuolat laikytas perpildytose kamerose, pažeidžiant HN 76:1999 6.15 punkto ir įsakymo Nr. V-124 reikalavimus. Kameroje, kurios plotas – 7 m2, yra privalomas visas inventorius (gultai, stalai, spintelės), įrengtas nejudamai, tai dar labiau sumažina laisvą kameros plotą, taigi, realiai asmeniui tenkantis laisvas kameros plotas sudarė apie 0,5 m2, o tai yra kalinimas nežmoniškomis sąlygomis, akivaizdus ir nepateisinamas teisės aktų pažeidimas. Lukiškių TI-K yra 404 gyvenamosios patalpos (kameros), iš jų 23 skirtos karantinui, 98 – kalėjimui (iš jų 71 kamera nuteistiesiems iki gyvos galvos), 6 – karceriui, 15 – areštinei, 21 – moterims, 236 – tardymo izoliatoriui, 5 sekcijos skirtos ūkio aptarnavimo skyriaus nuteistiesiems. Iš karantinui ir tardymo izoliatoriui skirtų kamerų tik 19-oje galima laikyti daugiau kaip po vieną asmenį, kitų 240 kamerų bendras plotas yra nuo 5,33 m2 (kamera Nr. 224) iki 8,22 m2 (kamera Nr. 307). Pagal HN 76:1999 šiose 240 kamerose negalėjo būti laikoma daugiau kaip po 1 asmenį, taigi, negalėjo būti įrengta daugiau kaip po 1 gultą miegojimui, tačiau šiose itin mažose kamerose buvo įrengta po 6 miegamąsias vietas. Kitose 19-oje kamerų įrengta 2 kartus daugiau miegamųjų vietų, negu leidžiama pagal HN 76:1999. Perteklinės miegamosios vietos Lukiškių TI-K kamerose įrengtos sąmoningai, akivaizdu, kad Lukiškių TI-K administracija net neketina vykdyti teisės aktų reikalavimų, nežmoniškas ir kankinimams prilygstančias kalinimo sąlygas kuria veikdama sąmoninga tyčia. Tokiu nežmonišku elgesiu administracija dirbtinai sukuria psichologinę įtampą tarp kalinamųjų, provokuoja jų tarpusavio konfliktus.

92.3. Lukiškių TI-K kalinami asmenys pasivaikščioti išvedami tik 1 val. per parą, tai neatitinka Konvencijos reikalavimų.

102.4. Lukiškių TI-K kalinimo sąlygos – antisanitarinės, pareiškėjui būnant Lukiškių TI-K galiojo HN 76:1999 ir HN 76:2010, kurių reikalavimai buvo šiurkščiai pažeidžiami: dėl skalbyklų (HN 76:1999 6.17 punktas, HN 76:2010 64 punktas), dėl sanitarinio mazgo (HN 76:2010 21 punktas), dėl patalpų vėdinimo (HN 76:2010 22 punktas), dėl gyvenamųjų patalpų oro temperatūros ir drėgmės (HN 76:2010 26 punktas), HN 76:2010 28 punktas, dėl sanitarinių švaryklų (HN 76:1999 6.15 punktas, HN 76:2010 40–45 punktai), taip pat pažeidžiami HN 76:2010 54–60, 62, 63–67 punktai.

112.5. Pasak pareiškėjo, skalbiant rūbus rankomis ir juos džiovinant gyvenamosiose kamerose, kildavo papildomi higienos normų reikalavimų pažeidimai (dėl drėgmės, pelėsio). Sanitariniame mazge nebuvo veidrodžio, tualeto reikmenų spintelės (lentynėlės), nebuvo atskiros nuo gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemos, sanitarinis mazgas nebuvo atitvertas nuo likusios gyvenamosios patalpos dalies, dėl to visi patalpoje apgyvendinti asmenys buvo priversti uostyti tualeto smarvę. Be to, tualetinis mazgas kamerose įrengtas tiesiai prieš įėjimo duris, yra nuolat stebimas pro kameros stebėjimo langelį. Pareiškėjas ne kartą papuolė į nemalonią situaciją, kai naudojosi tualetu, o tuo metu pareigūnai (ir priešingos lyties) staiga atidarydavo kameros duris ir sėdint ant klozeto jausmas būdavo kaip sėdint viešai koridoriuje.

122.6. Visose Lukiškių TI-K kamerose priešais langus maždaug 1 m atstumu įrengtos grotos, kurių paskirtis – neleisti kalinamiesiems pasiekti langą, t. y. atimti iš kalinamų asmenų galimybę vėdinti patalpas per langus. Lukiškių TI-K nėra mechaninės patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistemos, todėl veisiasi tarakonai, kamerų sienos ir lubos paveiktos pelėsio. Prieš langus įrengtos papildomos grotos ne tik tam , kad kalinamieji negalėtų vėdinti kamerų šiltuoju metų laiku, bet kad negalėtų langų užsandarinti šaltuoju metų laiku. Tai lemia padidėjusią drėgmę patalpose, privalomo temperatūros režimo pažeidimus, pelėsio buvimą.

132.7. Lukiškių TI-K kamerose žiemą yra nepakeliamai šalta, žiemos metu oro drėgmė kamerose dažnai siekia 100 proc., nes sienos būna drėgnos nuo kondensato. Lukiškių TI-K apie kamerų grindų, sienų, lubų vidaus apdailą apskritai negali būti nė kalbos, grindys buvo iš ištrupėjusio betono, jų neįmanoma valyti ir dezinfekuoti, tas pats pasakytina apie sienas ir lubas, kurių tinkas ištrupėjęs. Lukiškių TI-K 7 m2 kamerose langai mažesni negu 1 m2 ploto, taigi, nebuvo pagal teisės aktus privalomo natūralaus apšvietimo, dirbtinis apšvietimas buvo nepakankamas.

142.8. Lukiškių TI-K sanitarinių švaryklų nėra, o dušas jų neatstoja, o ir eidami į dušą suimtieji neaprūpinami pagal materialinio aprūpinimo normas privalomu išduoti muilu (30 g). Apie naujai atvykusių asmenų medicininį patikrinimą nėra net kalbos, kai neįrengta sanitarinė švarykla. Taigi, buvo sąmoningai sudaryta grėsmė pareiškėjo sveikatai.

152.9. Lukiškių TI-K patalpos apleistos, nėra kalbos apie patalpų valymą, dezinfekavimo priemones, jų išdavimą, taip pat apie patalpų pagrindinį valymą. Faktus, kad valymo ir dezinfekavimo priemonės neišduodamos ne kartą patvirtinta Seimo kontrolieriaus pažymose.

162.10. Lukiškių TI-K čiužiniai ir antklodės eksploatuojami be užvalkalų, todėl jau po pirmo naudojimo įsigeria prakaitas, dulkės, tokie purvini ir dvokiantys (neišvalyti) jie perduodami naudotis kitiems suimtiesiems. Dažnai pagalvės būna be užvalkalų, nebūna paklodžių. Vatos pagrindu pagamintas minkštasis lovos inventorius (čiužinys, antklodė, pagalvė) negali būti skalbiamas, o sauso (cheminio) valymo galimybių įkalinimo įstaigos neturi, taigi, minėtas inventorius geriausiu atveju tik dezinfekuojamas, tačiau dezinfekavimas nepašalina į minkštąjį lovos inventorių įsigėrusio prakaito ir purvo, todėl išduodamas lovos inventorius yra pasibaisėtinos būklės. Vertimas naudotis tokiu lovos inventoriumi yra nežmoniškas, žemina žmogaus orumą.

172.11. Pažymėtina, kad Lukiškių TI-K pasireiškė ir diskriminacija: galimybę naudotis skalbykla ir privilegiją turėti švarius rūbus bei patalynę turėjo tik asmenys, turėję pinigų asmeninėse sąskaitose; asmeninių rūbų skalbimo paslaugos buvo apmokestintos, taigi, buvo diskriminuojami socialiai pažeidžiami asmenys. Lukiškių TI-K pareigos aprūpinti darbu nevykdo, pašalpų ir kitų socialinio pobūdžio išmokų nesuteikia, taigi, gauti lėšų oriam egzistavimui nėra galimybių.

182.12. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir Vilniaus VSC) 2008 m.–2014 m. ne kartą atliko patikrinimus Lukiškių TI-K ir nustatė minėtų higienos normų pažeidimus.

192.13. Pasak pareiškėjo, neturtinė žala jam padaryta neteisėtais Lukiškių TI-K veiksmais: laikymas neleistinomis sąlygomis, pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus; laikymas netinkamomis sąlygomis, neužtikrinant pagarbos žmogaus orumui. Dėl tokių Lukiškių TI-K pareiškėjas patyrė dvasinį sukrėtimą, pasireiškusį įvairiais psichologiniais išgyvenimais – neviltimi, bejėgiškumo, pažeminimo, beteisiškumo, skriaudos jausmais, liūdesiu, ilgai trukę neigiami išgyvenimai padarė pareiškėjui psichologinę traumą, jis patyrė psichologinį šoką, depresiją, dėl patirtų neigiamų išgyvenimų, dvasinių sukrėtimų pareiškėjas ne kartą kreipėsi į Lukiškių TI-K psichologą ir psichiatrą, buvo išrašyti raminamieji vaistai. Taigi, sąmoningai buvo sugriautas pareiškėjo pasitikėjimas valstybe ir jos teise, o tai yra ilgalaikiai, praktiškai nepataisomo pobūdžio negatyvūs išgyvenimai.

202.14. Tarp atsakovės veiksmų (neveikimo) ir pareiškėjui padarytos neturtinės žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys. Neturtinė žala padaryta tyčine forma. Taigi, yra visos valstybės deliktinės atsakomybės sąlygos. Pasak pareiškėjo, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, negali būti savarankišku pažeistų asmens teisių gynimo būdu, nes pažeidimo konstatavimas gali būti pakankama satisfakcija tik tuo atveju, kai teisės pažeidimą konstatuoja autoritetinga tarptautinė institucija (pavyzdžiui, EŽTT), ir toks konstatavimas pats savaime sukelia ženklias pasekmes ne tik asmeniui, kurio teisės buvo pažeistos, bet ir valstybės teisinei sistemai. Piktybiškas piliečių teisių pažeidinėjimas Lukiškių TI-K negali būti toleruojamas ir netgi skatinamas, priteisiant tik simbolinio dydžio neturtinės žalos atlyginimą. Taigi, pareiškėjui padaryta neturtinė žala turi būti atlyginta priteisiant pakankamo (pareiškėjo prašomo) dydžio piniginę kompensaciją. Būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas (Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimai).

21Pasak pareiškėjo, kadangi šioje byloje keliami reikalavimai dėl asmeninių neturtinių teisių pažeidimų, remiantis CK 1.134 straipsnio 1 punktu, ieškinio senatis netaikoma.

22II

23Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimai yra nepagrįsti, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 17–24).

241. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų už laikotarpį, kurį praleido Lukiškių TI-K, t. y. nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2014 m. gegužės 2 d. Pagal CK 1.125 straipsnio 8 dalį reikalavimams dėl neturtinės žalos atlyginimo įstatymas nustato sutrumpintą 3 m. ieškinio senaties terminą. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužino / turi sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal bendrąją ieškinio termino eigos pradžios taisyklę, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo / turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal šią teisės nuostatą ieškinio senaties termino eigos pradžia siejama su subjektyviąja aplinkybe t. y. su asmens žinojimu ar turėjimu žinoti apie jo teisės pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas teismui skundą dėl žalos atlyginimo parašė 2014 m. gruodžio 19 d., vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas 3 m. ieškinio senaties terminas (LVAT 2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1027/2011).

252. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo nauja HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

263. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 25 d. ryte, 2008 m. lapkričio 27 d. ryte, 2008 m. gruodžio 24 d. vakare, 2008 m. gruodžio 25 d. – 2009 m. sausio 15 d., 2009 m. sausio 16 d. ryte, 2012 m. gruodžio 7 d. vakare, 2012 m. gruodžio 8 d. vakare – 2012 m. gruodžio 9 d. vakare, 2013 m. balandžio 23 d. vakare, 2013 m. balandžio 24 d., 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 28 d., 2013 m. lapkričio 4 d., 2013 m. lapkričio 13 d. – 2013 m. lapkričio 15 d., 2013 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. sausio 2 d., 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d., 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. kovo 9 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 22 d., 2014 m. balandžio 25 d. – 2014 m. balandžio 28 d., 2014 m. balandžio 30 d. laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus.

27Be to, 2008 m. lapkričio 12 d. – 2008 m. lapkričio 24 d., 2008 m. gruodžio 17 d. – 2008 m. gruodžio 24 d., 2009 m. sausio 23 d. – 2012 m. gruodžio 7 d., 2012 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. balandžio 23 d., 2013 m. balandžio 25 d. – 2013 m. spalio 25 d., 2013 m. lapkričio 5 d. – 2013 m. lapkričio 13 d., 2013 m. lapkričio 19 d. – 2013 m. gruodžio 31 d., 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. sausio 22 d. pareiškėjas buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K.

284. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

295. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti ir tardymo izoliatoriaus, ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29; pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą didžiausias leidžiamų laikyti nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos (jų yra 87), bei nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po du). Nuo 2014 m. gegužės mėn. Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius įstaigoje neviršijamas.

306. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

31Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų, todėl kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos nevisiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

327. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų palaikyti tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji bei suimtieji, jiems išduodamos reikalingos priemonės (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui). Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna ir dezinfekuoja su jam išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį, kuri kiekvienais metais buvo pratęsiama; minėta įmonė nuolat naikino vabzdžius ir graužikus, atliko patalpų priežiūrą ir profilaktinius patikrinimus. Nuo 2013 m. gruodžio 30 d. Lukiškių TI-K sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Dezinfa“, kuri taip pat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

338. Dėl kamerų remonto

34Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, pagal turimus materialinius, finansinius ir darbo išteklius, taip pat gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų, ir pan., todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai tenka daryti pakartotinį remontą.

359. Dėl veidrodžio, tualeto reikmenų spintelės (lentynėlės), sanitarinio mazgo

36Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas; sanitariniame mazge turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema, taip pat unitazas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), sanitarinis mazgas turi turėti atskirą nuo gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemą. Pažymėtina, kad HN 76:2010 taikoma projektuojamiems, naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems laisvės atėmimo vietų pastatams ir teritorijoms. Veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie HN 76:2010 reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Taip pat HN 76:2010 privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, kapitaliai remontuojantiems, rekonstruojantiems, įrengiantiems, eksploatuojantiems laisvės atėmimo vietas bei vykdantiems valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

37Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 „Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo“ patvirtintose Laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kietuoju inventoriumi normose, jų dalyje „Tardymo izoliatorių, kalėjimų ir areštinių kameros bei pataisos namų kamerų tipo patalpos“ yra nurodyta, kokie baldai ir inventorius turi būti; minėtose normose nenurodyta, kad kamerose turi būti veidrodis ar tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė).

38Tualetas nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m aukščio. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

3910. Dėl ventiliacijos

40Pagal HN76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai pritaikyti vėdinimui, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

4111. Dėl kamerose esančių grotų

42Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių (toliau – ir TI įrengimo ir eksploatavimo taisyklės) 14.1 punktu, langų angoje įstatytos metalinės grotos, o langų stiklai aptraukti metaliniu tinklu. Nuteistieji (suimtieji) dažnai specialiai sugadina metalinį tinklą, padaro jame skylių ir tokiu būdu bando permesti daiktus, raštelius ar pan. iš savo gyvenamosios kameros kitiems asmenims. Tam, kad metalinis tinklas būtų nepasiekiamas ir jo nebūtų galima sugadinti, įdėtos vidinės metalinės grotos, jos apsaugo nuteistuosius (suimtuosius) nuo neteisėtų veiksmų atlikimo. Tokių vidinių grotų įrengimas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir nepažeidžia kamerose laikomų asmenų teisių.

4312. Dėl skalbimo, naudojimosi dušu

44Pagal HN 76:2010 laisvės atėmimo vietose sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius. Vieną kartą per savaitę patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai.

45Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakyme Nr. 1R-172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir TI taisyklės) 107 punktą ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, kirpėjo paslaugomis, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius.

46Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo paslaugą, vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. patvirtintu įsakymu Nr. 1-103 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 1-103). Lukiškių TI-K yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų, kuri ir suteikia skalbinių skalbimo paslaugas už pinigus. Naudojimasis tokia paslauga yra suimtųjų bei nuteistųjų asmenų teisė, bet ne pareiga, už negrynus pinigus, esančius jų asmeninėse sąskaitose, naudotis asmeninių viršutinių drabužių skalbimo paslaugomis.

47Pagal įsakymą Nr. 1-103 suimtieji ir nuteistieji teikiama paslauga turi galimybę pasinaudoti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Suimtasis ar nuteistasis, norintis pasinaudoti teikiama paslauga užpildo prašymą. Planuodamas paslaugą, jis turi atsižvelgti į jo asmeninėje sąskaitoje esančią pinigų sumą bei planuojamus maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimus. įsakyme Nr. 1-103 patvirtinto tvarkos aprašo 11 punktą, jeigu suimtasis ar nuteistasis neturi asmeninėje sąskaitoje pinigų, jis gali raštu kreiptis į SRS būrio viršininką dėl galimybės išskalbti viršutinius drabužius nemokamai.

4813. Dėl judėjimo laisvės, pasivaikščiojimų

49Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip vieną val. pasivaikščioti gryname ore. Pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji. Vedami pasivaikščioti suimtieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio reikalavimų. Pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia TI taisyklėse nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

5014. Pareiškėjo skundžiamu buvimo laikotarpiu Lukiškių TI-K dalis nurodyto kalinimo laikotarpio atitiko teisės aktų reikalavimus, tam tikrais laikotarpiais pareiškėjo nebuvo įstaigoje. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškiami nusiskundimai yra bendro pobūdžio, nėra konkretumo. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai tiesiogiai turėjo įtakos pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Pažymėtina, kad tam tikras suimtųjų / nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigimai išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kas lėmė patekimą į laisvės atėmimo vietą.

51Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

5215. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė taikytina tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala – vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

53III

54Teismo posėdyje pareiškėjas A. K., remdamasis skundu, prašė skundą tenkinti.

55Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

56I

57Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

581. Pareiškėjas A. K. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 17–24); asmens įskaitos kortelę (b. l. 25–28)):

59– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2008 m. spalio 20 d. buvo uždarytas į kamerą Nr. 111 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 2 asmenys;

60– 2008 m. spalio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 168 (plotas – 7,31 m2); ryte kameroje buvo 3, vakare – 4 asmenys;

61– 2008 m. spalio 22 d. – 2008 m. spalio 23 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

62– 2008 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 168 ryte kameroje buvo 4, vakare – 3 asmenys;

63– 2008 m. spalio 25 d. – 2008 m. spalio 26 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

64– 2008 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

65– 2008 m. spalio 28 d. – 2008 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

66– 2008 m. spalio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 158 (plotas – 7,31 m2); ryte kameroje buvo 3, vakare – 4 asmenys;

67– 2008 m. spalio 31 d. – 2008 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 158 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

68– 2008 m. lapkričio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 152 (plotas – 7,31 m2); ryte kameroje buvo 4, vakare – 4 asmenys;

69– 2008 m. lapkričio 5 d. – 2008 m. lapkričio 11 d. kameroje Nr. 152 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

70– 2008 m. lapkričio 12 d. išvyko į Utenos areštinę;

71– 2008 m. lapkričio 24 d. atvyko iš Utenos areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 109, (plotas – 7,31 m2), vakare kameroje buvo 4 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 279 (plotas – 7,31 m2), vakare kameroje buvo 1 asmuo;

72– 2008 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 279 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

73– 2008 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 279 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

74– 2008 m. lapkričio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 278 (plotas – 7,31 m2); ryte kameroje buvo 1 asmuo, vakare – 4 asmenys;

75– 2008 m. lapkričio 28 d. – 2008 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 278 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

76– 2008 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 278 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

77– 2008 m. gruodžio 4 d. – 2008 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 278 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

78– 2008 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 278 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

79– 2008 m. gruodžio 17 d. išvyko į Utenos areštinę;

80– 2008 m. gruodžio 24 d. atvyko iš Utenos areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 257, (plotas – 34,57 m2), vakare kameroje buvo 5 asmenys;

81– 2008 m. gruodžio 25 d. – 2009 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 5, vakare – 5 asmenys;

82– 2009 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;

83– 2009 m. sausio 10 d. – 2009 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 6, vakare – 6 asmenys;

84– 2009 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;

85– 2009 m. sausio 17 d. – 2009 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 7, vakare – 7 asmenys;

86– 2009 m. sausio 23 d. išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, 1-ąjį sektorių;

87– 2012 m. gruodžio 7 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 120 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 1 asmuo;

88– 2012 m. gruodžio 8 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 120 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

89– 2012 m. gruodžio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 319 (plotas – 7,31 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

90– 2012 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 319 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

91– 2012 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 319 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

92– 2012 m. gruodžio 13 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;

93– 2013 m. balandžio 23 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 209 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 1 asmuo;

94– 2013 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 209 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

95– 2013 m. balandžio 25 d. išvyko į Panevėžio areštinę;

96– 2013 m. spalio 25 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,31 m2); vakare kameroje buvo 1 asmuo;

97– 2013 m. spalio 26 d. – 2013 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 121 buvo 1 asmuo;

98– 2013 m. spalio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 271 (plotas – 7,31 m2); kameroje buvo 2 asmenys;

99– 2013 m. spalio 29 d. – 2013 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 271 buvo 3 asmenys;

100– 2013 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 271 buvo 2 asmenys;

101– 2013 m. lapkričio 5 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;

102– 2013 m. lapkričio 13 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 215 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 125, (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

103– 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 125 buvo 1 asmuo;

104– 2013 m. lapkričio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 263 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

105– 2013 m. lapkričio 16 d. – 2013 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 263 buvo 3 asmenys;

106– 2013 m. lapkričio 19 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;

107– 2013 m. gruodžio 31 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 122 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

108– 2014 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 122 buvo 1 asmuo;

109– 2014 m. sausio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 320 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

110– 2014 m. sausio 3 d. kameroje Nr. 320 buvo 3 asmenys;

111– 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 320 buvo 2 asmenys;

112– 2014 m. sausio 6 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;

113– 2014 m. sausio 22 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 119 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

114– 2014 m. sausio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 222 (plotas – 6,93 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

115– 2014 m. sausio 24 d. – 2014 m. vasario 5 d. kameroje Nr. 222 buvo 1 asmuo;

116– 2014 m. vasario 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 88 (plotas – 7,44 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

117– 2014 m. vasario 7 d. – 2014 m. kovo 9 d. kameroje Nr. 88 buvo 2 asmenys;

118– 2014 m. kovo 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 310 (plotas – 7,77m2), kameroje buvo 3 asmenys;

119– 2014 m. kovo 11 d. – 2014 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;

120– 2014 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

121– 2014 m. kovo 14 d. – 2014 m. kovo 16 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;

122– 2014 m. kovo 17 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

123– 2014 m. kovo 18 d. – 2014 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;

124– 2014 m. kovo 29 d. – 2014 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

125– 2014 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 310 buvo 2 asmenys;

126– 2014 m. balandžio 2 d. – 2014 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

127– 2014 m. balandžio 4 d. – 2014 m. balandžio 10 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;

128– 2014 m. balandžio 11 d. – 2014 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

129– 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 310 buvo 2 asmenys;

130– 2014 m. balandžio 23 d. – 2014 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

131– 2014 m. balandžio 25 d. – 2014 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 310 buvo 2 asmenys;

132– 2014 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

133– 2014 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 310 buvo 2 asmenys;

134– 2014 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;

135– 2014 m. gegužės 2 d. išvyko į ( - ) (( - )).

1362. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 25 d. ryte, 2008 m. lapkričio 27 d. ryte, 2008 m. gruodžio 24 d. vakare, 2008 m. gruodžio 25 d. – 2009 m. sausio 15 d., 2009 m. sausio 16 d. ryte, 2012 m. gruodžio 7 d. vakare, 2012 m. gruodžio 8 d. vakare – 2012 m. gruodžio 9 d. vakare, 2013 m. balandžio 23 d. vakare, 2013 m. balandžio 24 d., 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 28 d., 2013 m. lapkričio 4 d., 2013 m. lapkričio 13 d. – 2013 m. lapkričio 15 d., 2013 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. sausio 2 d., 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d., 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. kovo 9 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 22 d., 2014 m. balandžio 25 d. – 2014 m. balandžio 28 d., 2014 m. balandžio 30 d. laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; 2008 m. lapkričio 12 d. – 2008 m. lapkričio 24 d., 2008 m. gruodžio 17 d. – 2008 m. gruodžio 24 d., 2009 m. sausio 23 d. – 2012 m. gruodžio 7 d., 2012 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. balandžio 23 d., 2013 m. balandžio 25 d. – 2013 m. spalio 25 d., 2013 m. lapkričio 5 d. – 2013 m. lapkričio 13 d., 2013 m. lapkričio 19 d. – 2013 m. gruodžio 31 d., 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. sausio 22 d. pareiškėjas buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K (atsiliepimas į pareiškėjo skundą (b. l. 17–24); asmens įskaitos kortelė (b. l. 25–28)).

1373. Vilniaus visuomenės sveikatos centro atlikti patikrinimai Lukiškių TI-K

1383.1. Remiantis Vilniaus VSC 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-1021 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1021), Vilniaus VSC 2012 m. rugsėjo 5 d. nuo 9.00 val. iki 11.30 val. bei 2012 m. rugsėjo 6 d. nuo 14.30 val. iki 15.30 val. vietoje atliko operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę Lukiškių TI-K pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nurodymą (rašto Nr. I-3631-580/2012 (Proc. Nr. 3-61-3-01709-2012-5), be kita ko, dėl Lukiškių TI-K kameros Nr. 120 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2012 m. gruodžio 7 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. (žr. atsiliepimą į skundą)) atitikties HN 76:2010 reikalavimams (patikrinime dalyvavo Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – ir NVSPL) fizikinių tyrimų specialistas, kuris atliko natūralaus ir dirbtinio apšvietimo, santykinės oro drėgmės ir temperatūros matavimus) ir Nustatė kamera Nr. 120 buvo tuščia, vėdinama natūraliu būdu pro atidaroma langą, langas buvo su stiklais; pagal atliktų apšvietos matavimų duomenis natūralios apšvietos koeficientas (toliau – ir NAK) kameroje Nr. 120 sudarė 0,4 proc. ir neatitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimo, tačiau NAK užtikrinimas susijęs su pastato rekonstrukcijos darbais, todėl šis reikalavimas netaikomas (HN 76:2010 2 punktas); kameroje buvo 2 metaliniai trijų aukštų gultai, įrengtas sanitarinis mazgas (su tiekiamu šaltu vandeniu), kurį sudaro klozetas ir praustuvė, kameros grindys išklotos plytelėmis, kurios vietomis suskilusios, ant lubų ir sienų vietomis matomos dėmės ir atšokusių tinko ir dažų plotai; išmatuota santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 120 sudarė 62 proc., išmatuota oro temperatūra – 20,2 °C, tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; kameros Nr. 120 dieninio dirbtinio apšvietimo įrengimą sudaro dvi liuminescencinės lempos be apsauginio gaubto; išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 120 buvo 281 lx, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; išmatuota naktinė dirbtinė apšvieta kameroje sudarė 7 lx, ir neatitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimų; naktinio apšvietimo įrengimo ir apsauginės grotos buvo įplyšusios; patikrinimo metu pateikta Lukiškių TI-K 2012 m. vasario 10 d. sudaryta sutartis Nr. 14/03-21 su skalbimo įmone (Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų); miegui skirtas inventorius dezinfekuojamas Lukiškių TI-K teritorijoje esančioje dezinfekcijos kameroje; atlikti miegui skirto minkštojo inventoriaus (čiužinių, pagalvių, antklodžių) darbai registruojami dezinfekcijos kameros darbo žurnale, kuriame yra registruojama: dezinfekcijos data, dezinfekuojamo inventoriaus pavadinimas, kiekis, dezinfekcijos trukmė, pridavusio ir priėmusio minkštąjį inventorių dezinfekcijai parašas ir atsakingo vykdytojo parašas (b. l. 32–40). PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1021, be kita ko, pateikta išvada, jog pagal HN 76:2010 62 punktą laisvės atėmimo vietų gyvenamųjų patalpų paprastasis remontas atliekamas pagal poreikį, tačiau remonto atlikimo poreikį ir dažnį nustato Lukiškių TI-K administracija pagal finansines galimybes, taip pat nurodymai, be kita ko, dėl kameros Nr. 120: užtikrinti dirbtinį naktinį apšvietimą, atitinkantį HN 76:2010 23 punkto reikalavimą, esant finansinėms galimybėms, atlikti paprastąjį remontą, trūkumus pašalinti iki 2012 m. spalio 6 d. (b. l. 32–40).

1393.2. Remiantis Vilniaus VSC 2012 m. lapkričio 21 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-1371 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1371), Vilniaus VSC 2012 m. lapkričio 14 d. vietoje atliko Lukiškių TI-K gyvenamosios kameros Nr. 120 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2012 m. gruodžio 7 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. (žr. atsiliepimą į skundą)) operatyviąją kontrolę, įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir Nustatė kameros sienos ir lubos nudažytos, tačiau sienų dažai vietomis nubyrėję, patalpos vėdinamos natūraliu būdu per langus; pagal NVSPL matavimus kameroje Nr. 120 išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta buvo 281 lx ir atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; kameroje buvo atidarytas langas, oro temperatūra buvo 15 °C, santykinė oro drėgmė – 66 proc., tai neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimų; patikrinimo metu kameroje Nr. 120 asmens patalynė buvo vizualiai nesuplyšusi, buvo balta paklodė, užvalkalai pagalvėms; suimtųjų patalynė skalbimui surenkama karta per savaitę, surenkant pildomas priėmimo skalbti blankas. Aprūpinant suimtuosius asmeniniais daiktais, pildoma Armatūrinė kortelė asmeniniam naudojimui išduotiems daiktams, kurioje nurodoma, kiek, kokių daiktų gavo suimtasis (čiužinys, paklodė, pagalvė, užvalkalai, antklodė, rankšluostis ir kt.), minkštasis inventorius (čiužiniai, antklodės, pagalvės) dezinfekuojamas dezinfekcijos kameroje, dezinfekcijos duomenys registruojami žurnale (b. l. 29–31). PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1371 dėl kameros Nr. 120 nurodyta, esant finansinėms galimybėms, atlikti joje remontą (b. l. 29–31).

1403.3. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. sausio 31 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-55 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-55), Vilniaus VSC 2013 m. sausio 18 d. nuo 14.00 val. iki 15.00 val. ir 2013 m. sausio 31 d. nuo 14.00 val. iki 14.30 val. vietoje atliko Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 125 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas dalį 2013 m. lapkričio 13 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. (žr. atsiliepimą į skundą)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad kameroje yra vėdinimui pritaikytas langas (patikrinimo metu buvo uždarytas), atitinkantis HN 76:2010 reikalavimus, oro temperatūra buvo 11,2 °C ir neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimų, išmatuota santykinė oro drėgmė siekė 42 proc., t. y. atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus, išmatuotas dirbtinis naktinis apšvietimas siekė 17 lx ir atitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimus, taip pat nurodė užtikrinti, kad oro temperatūra kameroje Nr. 125 atitiktų HN 76:2010 reikalavimus, nustatytą neatitikimą HN 76:2010 reikalavimams pašalinti iki 2013 m. vasario 28 d. (b. l. 50–51).

1413.4. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. kovo 20 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-214 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-214), Vilniaus VSC 2013 m. kovo 18 d. pradėjo ir 2013 m. kovo 20 d. baigė vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 125 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas dalį 2013 m. lapkričio 13 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. (žr. atsiliepimą į skundą)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad: kamera Nr. 125 vėdinama per langą, kaip nurodyta HN 76:2010 24 punkte; išmatuota oro temperatūra siekė 18,0 °C, išmatuota santykinė oro drėgmė – 40,1 proc., tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; išmatuotas dirbtinis apšvietimas siekė 210 lx ir atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; naktinė dirbtinė apšvieta kameroje Nr. 125 siekė 11 lx ir atitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimus; kameroje Nr. 125 įrengtas sanitarinis mazgas (su tiekiamu šaltu vandeniu), kuriame yra tualetas ir praustuvė, tualetas nuo gyvenamosios patalpos dalies atitvertas betonine sienele, t. y. Vilniaus VSC kameroje Nr. 125 nenustatė HN 76:2010 pažeidimų (b. l. 52–55).

1423.5. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. birželio 10 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-657 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-657), Vilniaus VSC 2013 m. birželio 5 d., birželio 7 d. ir birželio 10 d. atliko vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 271 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2013 m. spalio 28 d. – 2013 m. lapkričio 4 d. (žr. atsiliepimą į skundą)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad: 2013 m. birželio 5 d. nustatyta, kad kameroje Nr. 271 dirbtinė dieninė apšvieta sudarė 290 lx, dirbtinė naktinė apšvieta – 20 lx, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus, kad vėdinimas užtikrinamas per langą, nepažeidžiant HN 76:2010 24 punkto reikalavimų, kad kameroje ant sienų ir lubų pelėsis vizualiai nenustatytas, taip pat nurodyta, kad paprastasis remontas laisvės atėmimo vietų patalpose pagal HN 76:2010 62 punktą būti atliekamas pagal poreikį (HN 76:2010 remonto darbų dažnio nereglamentuoja), pateikta išvada, kad kameroje Nr. 271 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 48– 49).

1433.6. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. gruodžio 18 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-1677 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1677), Vilniaus VSC 2013 m. gruodžio 11 d. nuo 14.00 val. iki 15.30 val. atliko vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 121 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 27 d. (žr. atsiliepimą į skundą)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad kameroje Nr. 121 yra langas, patalpa vėdinama natūraliai per langą, pelėsio vizualiai nenustatyta, oro judėjimo grietis buvo 0,05 m/s ir atitiko HN 76:2010 reglamentuojamas vertes, ir pateikė išvadą, kad patikrinimo metu kameroje Nr. 121 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 41–43).

1443.7. Remiantis Vilniaus VSC 2014 m. vasario 10 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-PA-96 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-PA-96), Vilniaus VSC 2014 m. sausio 14 d., sausio 21 d., sausio 28 d. atliko vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 119 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2014 m. sausio 22 d. (žr. atsiliepimą į skundą)) ir dušo patalpų, įvertino jų (jų sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad: 2014 m. sausio 14 d. patikrinimo metu dirbtinės naktinės apšvietos, oro temperatūros ir santykinės oro drėgmės matavimus atliko NVSPL, pagal matavimų duomenis dirbtinė naktinė apšvieta kameroje Nr. 119 buvo 19 lx, tai atitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimą; oro temperatūra kameroje Nr. 119 buvo 18.5 °C, santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 119 buvo 51 proc., tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; pagal Lukiškių TI-K vidaus tvarkos taisykles patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai; pagal Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lukiškių TI-K direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakyme Nr. 1-21, suimtiesiems ir nuteistiesiems sudaryta galimybė naudotis viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslauga; nenustatyta HN 76:2010 64 punkto, pagal kurį laisvės atėmimo vietų veikiančiose skalbyklose turi būti sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, pažeidimo; 2014 m. sausio 28 d. patikrinimo metu kameroje Nr. 119 pelėsio vizualiai nenustatyta; 2014 m. sausio 14 d. patikrinimo metu nustatyta, kad Lukiškių TI-K antro korpuso dušuose kranai nesulūžę, yra mechaniniai ventiliatoriai, pakabos drabužiams pakabinti, grindų kilimėliai, suolai; patalpose buvo vizualiai švaru; patalpų valymas, sanitarinių įrenginių dezinfekcija organizuojami pagal Lukiškių TI-K nustatytą tvarką, HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta; HN 76:2010 nėra aiškiai nurodyta, kokia santykinė oro drėgmė turi būti dušuose ir / ar prausyklose, kur maudantis drėgmė susidaro natūraliai; pagal patikrinimo metu NVSPL atliktų tyrimų duomenis santykinė oro drėgmė pirmo aukšto duše buvo 53 proc., antro aukšto duše – 56 proc., rūsiuose esančiuose dušuose – 98 proc. (21 posto duše) ir 96 proc. (22 posto duše); santykinė oro drėgmė antro korpuso rūsyje esančiuose dušuose (21 posto ir 22 posto dušuose) neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimo, todėl kad šiais dušais patikrinimo dieną buvo naudojamasi nuolat su labai trumpomis pertraukomis (b. l. 56–58). PA Nr. 13 (13-3)-PA-96 pateiktas nurodymas kuo dažniau vėdinti antro korpuso rūsyje esančius dušus, esant galimybėms – įrengti efektyvesnę vėdinimo sistemą (b. l. 56–58).

1454. Ginčo laikotarpiui aktualios Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo sudarytos sutartys su paslaugų teikėjais

1464.1. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (dabar – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba (b. l. 74)) (vykdytoja) 2008 m. sausio 16 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102, pagal kurią, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų buvimą ir juos naikinti, vykdytoja įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas), užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti (4.1.2 punktas); užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas) (b. l. 62–65).

1474.2. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytojas) (dabar – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba (b. l. 74)) 2012 m. sausio 3 d. sudarė sutartį Nr. 102 iki 2012 m. gruodžio 31 d., pagal kurią: vykdytojas įsipareigojo, be kita ko, savo lėšomis ir darbo jėga atlikti užsakovo šioje sutartyje nurodytų patalpų priežiūrą, siekdamas išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą, juos naikinti (1.1 punktas), atlikti tyrimus, nustatydamas kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones (4.1.1 punktas), užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga užtikrinti jų naikinimą (4.1.2 punktas), užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai naikinti kenkėjus jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas); užsakovas įsipareigojo, be kita ko, apmokėti vykdytojui už atliktus darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas (1.1 punktas) (b. l. 71–73, 75). 2012 m. sausio 3 d. sutartis Nr. 102 buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 76).

1484.3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytojas) 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytojas įsipareigojo, be kita ko: sutartyje nurodytose Lukiškių TI-K patalpose (taip pat ir miegamosiose ir pirties patalpose) teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (1.1 punktas); lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir deratizaciją 2 kartus per kalendorinį mėnesį (2.1.1 punktas); lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir dezinsekciją 2 kartus per kalendorinį mėnesį (2.1.2 punktas); apsilankymo objekte metu stebėti, ar objekte atsirado 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nenurodytų kenkėjų, o jiems atsiradus, informuoti užsakovą ir organizuoti kenkėjų naikinimą (2.1.3 punktas); užsakovas įsipareigojo, be kita ko, mokėti už suteiktas kenkėjų kontrolės paslaugas pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką (1.1 punktas) (b. l. 77–79).

149II

1501. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą sprendžiama, ar Lukiškių TI-K jis buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2009 m. sausio 23 d. bei nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2014 m. gegužės 2 d. buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus.

151Teismas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ neteko galios nuo 2010 m. balandžio 11 d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti. Pabrėžtina, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, o taip pat Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ tvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ nustatytas 5 m2 ploto reikalavimas, nes A. K. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2009 m. sausio 23 d. bei nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2014 m. gegužės 2 d.

1522. Minėta, kad pareiškėjas prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą 30 000 eurų (103 500 Lt). Teismas vertina, kad tai yra neturtinė žala, nes realaus sveikatos sutrikimo pareiškėjas visiškai nepagrindė, o iš esmės teigė, kad pablogėjo savijauta, sutriko visavertis jo gyvenimas ir socialiniai įgūdžiai, sumažėjo pasitikėjimas savimi, negali ramiai miegoti, yra dirglus, jaučia padidėjusią baimę aplinkai, dėl to sumažėjo bendravimo galimybės.

1532.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

154Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

155„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

156Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

157Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1582.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, A. K. nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2009 m. sausio 23 d. būnant Lukiškių TI-K, buvo pažeidžiami Lietuvos higienos normoje HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ nustatyti reikalavimai. Teismas įvertina ir tą aplinkybę, jog 2008 m. lapkričio 25 d. ryte, 2008 m. lapkričio 27 d. ryte, 2008 m. gruodžio 24 d. vakare, 2009 m. sausio 16 d. ryte vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus, tačiau pabrėžia, kad vis tiek tomis dienomis tam tikrą laikotarpį buvo nesilaikoma Lietuvos higienos normoje HN 76:1999 nustatytų reikalavimų. Teismas ypač pabrėžia, kad nuo 2008 m. gruodžio 25 d. iki 2009 m. sausio 15 d. pareiškėjas buvo laikomas tinkamai, be to, 2008 m. lapkričio 12 d. – 2008 m. lapkričio 24 d., 2008 m. gruodžio 17 d. – 2008 m. gruodžio 24 d. pareiškėjas buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K.

159Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo, nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė laikotarpiui nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2009 m. sausio 23 d. prašo taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalį, pagal kurią reikalavimams dėl neturtinės žalos atlyginimo įstatymas nustato sutrumpintą 3 m. ieškinio senaties terminą. Teismas tenkina šį atsakovės prašymą, nes ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas A. K. reikalavimui dėl laikymo nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2009 m. sausio 23 d. sąlygų Lukiškių TI-K praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui, todėl gynė savo teises labai neapdairiai, šios jo skundo dalies tenkinti nėra teisinio pagrindo.

1602.3. Teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, A. K. nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2014 m. gegužės 2 d. būnant Lukiškių TI-K, buvo pažeidžiami įsakyme Nr. V-124 nustatyti reikalavimai. Teismas įvertina ir tą aplinkybę, jog 2012 m. gruodžio 7 d. – 2012 m. gruodžio 9 d., 2013 m. balandžio 23 d., 2013 m. balandžio 24 d., 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 28 d., 2013 m. lapkričio 4 d., 2013 m. lapkričio 13 d. – 2013 m. lapkričio 15 d., 2013 m. gruodžio 31 d. – 2014 m. sausio 2 d., 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d., 2014 m. sausio 22 d. – 2014 m. kovo 9 d., 2014 m. balandžio 1 d., 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 22 d., 2014 m. balandžio 25 d. – 2014 m. balandžio 28 d., 2014 m. balandžio 30 d. pareiškėjas laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus. Be to, 2012 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. balandžio 23 d., 2013 m. balandžio 25 d. – 2013 m. spalio 25 d., 2013 m. lapkričio 5 d. – 2013 m. lapkričio 13 d., 2013 m. lapkričio 19 d. – 2013 m. gruodžio 31 d., 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. sausio 22 d. pareiškėjas buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K. Taigi, pareiškėjas iš viso 53 paras buvo laikomas netinkamai, pažeidžiant įsakyme Nr. V-124 nustatytus kamerų ploto reikalavimus, taikomus vienam asmeniui. Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1612.4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma, todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

162Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas, gindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

163Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą, dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

164Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu pabrėžtina, kad teismas neturi teisinio pagrindo konstatuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio pažeidimo, nes Lukiškių TI-K siekia užtikrinti laikomiems asmenims tvarką ir kaip įmanoma geresnes sąlygas (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)), pagal Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytojas) (dabar – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba (b. l. 74)) 2012 m. sausio 3 d. sutartį Nr. 102 (b. l. 71–73, 75, 76), taip pat 2013 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. VLN-P-2013/255 (b. l. 77–79) Lukiškių TI-K atliekamos kenkėjų kontrolės paslaugos. Pabrėžtina, kad pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo aktą Nr. 13 (13-3)-13.16-1021 Vilniaus VSC 2012 m. rugsėjo 5 d. nuo 9.00 val. iki 11.30 val. bei 2012 m. rugsėjo 6 d. nuo 14.30 val. iki 15.30 val. vietoje atliko operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę Lukiškių TI-K, be kita ko, dėl Lukiškių TI-K kameros Nr. 120 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2012 m. gruodžio 7 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)) atitikties HN 76:2010 reikalavimams (patikrinime dalyvavo Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – ir NVSPL) fizikinių tyrimų specialistas, kuris atliko natūralaus ir dirbtinio apšvietimo, santykinės oro drėgmės ir temperatūros matavimus) ir Nustatė kamera Nr. 120 buvo tuščia, vėdinama natūraliu būdu pro atidaroma langą, langas buvo su stiklais; pagal atliktų apšvietos matavimų duomenis natūralios apšvietos koeficientas (toliau – ir NAK) kameroje Nr. 120 sudarė 0,4 proc. ir neatitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimo, tačiau NAK užtikrinimas susijęs su pastato rekonstrukcijos darbais, todėl šis reikalavimas netaikomas (HN 76:2010 2 punktas); kameroje buvo 2 metaliniai trijų aukštų gultai, įrengtas sanitarinis mazgas (su tiekiamu šaltu vandeniu), kurį sudaro klozetas ir praustuvė, kameros grindys išklotos plytelėmis, kurios vietomis suskilusios, ant lubų ir sienų vietomis matomos dėmės ir atšokusių tinko ir dažų plotai; išmatuota santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 120 sudarė 62 proc., išmatuota oro temperatūra – 20,2 °C, tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; kameros Nr. 120 dieninio dirbtinio apšvietimo įrengimą sudaro dvi liuminescencinės lempos be apsauginio gaubto; išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta kameroje Nr. 120 buvo 281 lx, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; išmatuota naktinė dirbtinė apšvieta kameroje sudarė 7 lx, ir neatitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimų; naktinio apšvietimo įrengimo ir apsauginės grotos buvo įplyšusios; patikrinimo metu pateikta Lukiškių TI-K 2012 m. vasario 10 d. sudaryta sutartis Nr. 14/03-21 su skalbimo įmone (Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų); miegui skirtas inventorius dezinfekuojamas Lukiškių TI-K teritorijoje esančioje dezinfekcijos kameroje; atlikti miegui skirto minkštojo inventoriaus (čiužinių, pagalvių, antklodžių) darbai registruojami dezinfekcijos kameros darbo žurnale, kuriame yra registruojama: dezinfekcijos data, dezinfekuojamo inventoriaus pavadinimas, kiekis, dezinfekcijos trukmė, pridavusio ir priėmusio minkštąjį inventorių dezinfekcijai parašas ir atsakingo vykdytojo parašas (b. l. 32–40). PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1021, be kita ko, pateikta išvada, jog pagal HN 76:2010 62 punktą laisvės atėmimo vietų gyvenamųjų patalpų paprastasis remontas atliekamas pagal poreikį, tačiau remonto atlikimo poreikį ir dažnį nustato Lukiškių TI-K administracija pagal finansines galimybes, taip pat nurodymai, be kita ko, dėl kameros Nr. 120: užtikrinti dirbtinį naktinį apšvietimą, atitinkantį HN 76:2010 23 punkto reikalavimą, esant finansinėms galimybėms, atlikti paprastąjį remontą, trūkumus pašalinti iki 2012 m. spalio 6 d. (b. l. 32–40). Remiantis Vilniaus VSC 2012 m. lapkričio 21 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-1371 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1371), Vilniaus VSC 2012 m. lapkričio 14 d. vietoje atliko Lukiškių TI-K gyvenamosios kameros Nr. 120 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2012 m. gruodžio 7 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)) operatyviąją kontrolę, įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir Nustatė kameros sienos ir lubos nudažytos, tačiau sienų dažai vietomis nubyrėję, patalpos vėdinamos natūraliu būdu per langus; pagal NVSPL matavimus kameroje Nr. 120 išmatuota dirbtinė dieninė apšvieta buvo 281 lx ir atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; kameroje buvo atidarytas langas, oro temperatūra buvo 15 °C, santykinė oro drėgmė – 66 proc., tai neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimų; patikrinimo metu kameroje Nr. 120 asmens patalynė buvo vizualiai nesuplyšusi, buvo balta paklodė, užvalkalai pagalvėms; suimtųjų patalynė skalbimui surenkama karta per savaitę, surenkant pildomas priėmimo skalbti blankas. Aprūpinant suimtuosius asmeniniais daiktais, pildoma Armatūrinė kortelė asmeniniam naudojimui išduotiems daiktams, kurioje nurodoma, kiek, kokių daiktų gavo suimtasis (čiužinys, paklodė, pagalvė, užvalkalai, antklodė, rankšluostis ir kt.), minkštasis inventorius (čiužiniai, antklodės, pagalvės) dezinfekuojamas dezinfekcijos kameroje, dezinfekcijos duomenys registruojami žurnale (b. l. 29–31). PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1371 dėl kameros Nr. 120 nurodyta, esant finansinėms galimybėms, atlikti joje remontą (b. l. 29–31). Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. sausio 31 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-55 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-55), Vilniaus VSC 2013 m. sausio 18 d. nuo 14.00 val. iki 15.00 val. ir 2013 m. sausio 31 d. nuo 14.00 val. iki 14.30 val. vietoje atliko Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 125 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas dalį 2013 m. lapkričio 13 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad kameroje yra vėdinimui pritaikytas langas (patikrinimo metu buvo uždarytas), atitinkantis HN 76:2010 reikalavimus, oro temperatūra buvo 11,2 °C ir neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimų, išmatuota santykinė oro drėgmė siekė 42 proc., t. y. atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus, išmatuotas dirbtinis naktinis apšvietimas siekė 17 lx ir atitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimus, taip pat nurodė užtikrinti, kad oro temperatūra kameroje Nr. 125 atitiktų HN 76:2010 reikalavimus, nustatytą neatitikimą HN 76:2010 reikalavimams pašalinti iki 2013 m. vasario 28 d. (b. l. 50–51). Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. kovo 20 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-214 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-214), Vilniaus VSC 2013 m. kovo 18 d. pradėjo ir 2013 m. kovo 20 d. baigė vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 125 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas dalį 2013 m. lapkričio 13 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad: kamera Nr. 125 vėdinama per langą, kaip nurodyta HN 76:2010 24 punkte; išmatuota oro temperatūra siekė 18,0 °C, išmatuota santykinė oro drėgmė – 40,1 proc., tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; išmatuotas dirbtinis apšvietimas siekė 210 lx ir atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus; naktinė dirbtinė apšvieta kameroje Nr. 125 siekė 11 lx ir atitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimus; kameroje Nr. 125 įrengtas sanitarinis mazgas (su tiekiamu šaltu vandeniu), kuriame yra tualetas ir praustuvė, tualetas nuo gyvenamosios patalpos dalies atitvertas betonine sienele, t. y. Vilniaus VSC kameroje Nr. 125 nenustatė HN 76:2010 pažeidimų (b. l. 52–55). Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. birželio 10 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-657 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-657), Vilniaus VSC 2013 m. birželio 5 d., birželio 7 d. ir birželio 10 d. atliko vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 271 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2013 m. spalio 28 d. – 2013 m. lapkričio 4 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad: 2013 m. birželio 5 d. nustatyta, kad kameroje Nr. 271 dirbtinė dieninė apšvieta sudarė 290 lx, dirbtinė naktinė apšvieta – 20 lx, tai atitiko HN 76:2010 22 punkto reikalavimus, kad vėdinimas užtikrinamas per langą, nepažeidžiant HN 76:2010 24 punkto reikalavimų, kad kameroje ant sienų ir lubų pelėsis vizualiai nenustatytas, taip pat nurodyta, kad paprastasis remontas laisvės atėmimo vietų patalpose pagal HN 76:2010 62 punktą būti atliekamas pagal poreikį (HN 76:2010 remonto darbų dažnio nereglamentuoja), pateikta išvada, kad kameroje Nr. 271 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 48– 49). Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. gruodžio 18 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-13.16-1677 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-13.16-1677), Vilniaus VSC 2013 m. gruodžio 11 d. nuo 14.00 val. iki 15.30 val. atliko vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 121 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2013 m. spalio 25 d. – 2013 m. spalio 27 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)), įvertino jos (jos sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad kameroje Nr. 121 yra langas, patalpa vėdinama natūraliai per langą, pelėsio vizualiai nenustatyta, oro judėjimo grietis buvo 0,05 m/s ir atitiko HN 76:2010 reglamentuojamas vertes, ir pateikė išvadą, kad patikrinimo metu kameroje Nr. 121 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 41–43). Remiantis Vilniaus VSC 2014 m. vasario 10 d. patikrinimo aktu Nr. 13 (13-3)-PA-96 (toliau – ir PA Nr. 13 (13-3)-PA-96), Vilniaus VSC 2014 m. sausio 14 d., sausio 21 d., sausio 28 d. atliko vietoje Lukiškių TI-K operatyviąją kontrolę, be kita ko, gyvenamosios kameros Nr. 119 (joje pareiškėjas buvo apgyvendintas 2014 m. sausio 22 d. (žr. atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)) ir dušo patalpų, įvertino jų (jų sąlygų) atitiktį HN 76:2010 reikalavimams ir nustatė, kad: 2014 m. sausio 14 d. patikrinimo metu dirbtinės naktinės apšvietos, oro temperatūros ir santykinės oro drėgmės matavimus atliko NVSPL, pagal matavimų duomenis dirbtinė naktinė apšvieta kameroje Nr. 119 buvo 19 lx, tai atitiko HN 76:2010 23 punkto reikalavimą; oro temperatūra kameroje Nr. 119 buvo 18.5 °C, santykinė oro drėgmė kameroje Nr. 119 buvo 51 proc., tai atitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimus; pagal Lukiškių TI-K vidaus tvarkos taisykles patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai; pagal Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lukiškių TI-K direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakyme Nr. 1-21, suimtiesiems ir nuteistiesiems sudaryta galimybė naudotis viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslauga; nenustatyta HN 76:2010 64 punkto, pagal kurį laisvės atėmimo vietų veikiančiose skalbyklose turi būti sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, pažeidimo; 2014 m. sausio 28 d. patikrinimo metu kameroje Nr. 119 pelėsio vizualiai nenustatyta; 2014 m. sausio 14 d. patikrinimo metu nustatyta, kad Lukiškių TI-K antro korpuso dušuose kranai nesulūžę, yra mechaniniai ventiliatoriai, pakabos drabužiams pakabinti, grindų kilimėliai, suolai; patalpose buvo vizualiai švaru; patalpų valymas, sanitarinių įrenginių dezinfekcija organizuojami pagal Lukiškių TI-K nustatytą tvarką, HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta; HN 76:2010 nėra aiškiai nurodyta, kokia santykinė oro drėgmė turi būti dušuose ir / ar prausyklose, kur maudantis drėgmė susidaro natūraliai; pagal patikrinimo metu NVSPL atliktų tyrimų duomenis santykinė oro drėgmė pirmo aukšto duše buvo 53 proc., antro aukšto duše – 56 proc., rūsiuose esančiuose dušuose – 98 proc. (21 posto duše) ir 96 proc. (22 posto duše); santykinė oro drėgmė antro korpuso rūsyje esančiuose dušuose (21 posto ir 22 posto dušuose) neatitiko HN 76:2010 26 punkto reikalavimo, todėl kad šiais dušais patikrinimo dieną buvo naudojamasi nuolat su labai trumpomis pertraukomis (b. l. 56–58). PA Nr. 13 (13-3)-PA-96 pateiktas nurodymas kuo dažniau vėdinti antro korpuso rūsyje esančius dušus, esant galimybėms – įrengti efektyvesnę vėdinimo sistemą (b. l. 56–58). Taip pat pabrėžtina, kad patiems nuteistiesiems, suimtiesiems asmenims išduodama kalcinuota soda kamerų, kriauklių ir unitazų valymui (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į skundą (b. l. 17–24)); taigi, patys nuteistieji, suimtieji turi valyti kameras, kriaukles ir unitazus.

165Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (53 paras pareiškėjas A. K. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad pareiškėjui reali žala sveikatai nepadaryta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras nustatė tam tikrus pažeidimus, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d. buvo 800 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2012 m. rugpjūčio 1 d. –2012 m. gruodžio 31 d. buvo 850 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1 000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 400 eurų, kuris priteistinas iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1 100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 400 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

166Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

167Pareiškėjo A. K. skundą tenkinti iš dalies.

168Priteisti pareiškėjui A. K., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 400 eurų (keturis šimtus eurų) neturtinės žalos atlyginimo už 53 paras, praleistas dėl netinkamų laikymo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2014 m. gegužės 2 d.

169Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

170Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) su 2014 m. gruodžio 12 d.... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jo laisvė periodiškai buvo apribota... 6. 2.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Tarptautiniu... 7. Pareiškėjas taip pat nurodo Tarybos direktyvą 2001/88/EB dėl gyvūnų... 8. 2.2. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K jis nuolat laikytas perpildytose... 9. 2.3. Lukiškių TI-K kalinami asmenys pasivaikščioti išvedami tik 1 val. per... 10. 2.4. Lukiškių TI-K kalinimo sąlygos – antisanitarinės, pareiškėjui... 11. 2.5. Pasak pareiškėjo, skalbiant rūbus rankomis ir juos džiovinant... 12. 2.6. Visose Lukiškių TI-K kamerose priešais langus maždaug 1 m atstumu... 13. 2.7. Lukiškių TI-K kamerose žiemą yra nepakeliamai šalta, žiemos metu oro... 14. 2.8. Lukiškių TI-K sanitarinių švaryklų nėra, o dušas jų neatstoja, o... 15. 2.9. Lukiškių TI-K patalpos apleistos, nėra kalbos apie patalpų valymą,... 16. 2.10. Lukiškių TI-K čiužiniai ir antklodės eksploatuojami be užvalkalų,... 17. 2.11. Pažymėtina, kad Lukiškių TI-K pasireiškė ir diskriminacija:... 18. 2.12. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – ir Vilniaus VSC) 2008... 19. 2.13. Pasak pareiškėjo, neturtinė žala jam padaryta neteisėtais Lukiškių... 20. 2.14. Tarp atsakovės veiksmų (neveikimo) ir pareiškėjui padarytos... 21. Pasak pareiškėjo, kadangi šioje byloje keliami reikalavimai dėl asmeninių... 22. II... 23. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 24. 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl tariamai jam padarytų pažeidimų... 25. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo nauja HN 76:2010, kurioje minimali... 26. 3. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 25 d. ryte, 2008 m. lapkričio 27 d. ryte,... 27. Be to, 2008 m. lapkričio 12 d. – 2008 m. lapkričio 24 d., 2008 m. gruodžio... 28. 4. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 29. 5. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti ir tardymo... 30. 6. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 31. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 32. 7. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 33. 8. Dėl kamerų remonto... 34. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą,... 35. 9. Dėl veidrodžio, tualeto reikmenų spintelės (lentynėlės), sanitarinio... 36. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 37. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu... 38. Tualetas nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė... 39. 10. Dėl ventiliacijos... 40. Pagal HN76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 41. 11. Dėl kamerose esančių grotų... 42. Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 43. 12. Dėl skalbimo, naudojimosi dušu... 44. Pagal HN 76:2010 laisvės atėmimo vietose sudarytos sąlygos skalbti ir... 45. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakyme... 46. Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo... 47. Pagal įsakymą Nr. 1-103 suimtieji ir nuteistieji teikiama paslauga turi... 48. 13. Dėl judėjimo laisvės, pasivaikščiojimų... 49. Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne... 50. 14. Pareiškėjo skundžiamu buvimo laikotarpiu Lukiškių TI-K dalis nurodyto... 51. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip... 52. 15. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 53. III... 54. Teismo posėdyje pareiškėjas A. K., remdamasis skundu, prašė skundą... 55. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 56. I... 57. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 58. 1. Pareiškėjas A. K. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 59. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2008 m. spalio 20 d. buvo uždarytas į... 60. – 2008 m. spalio 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 168 (plotas – 7,31 m2);... 61. – 2008 m. spalio 22 d. – 2008 m. spalio 23 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 4,... 62. – 2008 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 168 ryte kameroje buvo 4, vakare – 3... 63. – 2008 m. spalio 25 d. – 2008 m. spalio 26 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 3,... 64. – 2008 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 65. – 2008 m. spalio 28 d. – 2008 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 168 ryte buvo 3,... 66. – 2008 m. spalio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 158 (plotas – 7,31 m2);... 67. – 2008 m. spalio 31 d. – 2008 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 158 ryte buvo... 68. – 2008 m. lapkričio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 152 (plotas – 7,31 m2);... 69. – 2008 m. lapkričio 5 d. – 2008 m. lapkričio 11 d. kameroje Nr. 152 ryte... 70. – 2008 m. lapkričio 12 d. išvyko į Utenos areštinę;... 71. – 2008 m. lapkričio 24 d. atvyko iš Utenos areštinės ir buvo uždarytas... 72. – 2008 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 279 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3... 73. – 2008 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 279 ryte buvo 3, vakare – 4... 74. – 2008 m. lapkričio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 278 (plotas – 7,31 m2);... 75. – 2008 m. lapkričio 28 d. – 2008 m. gruodžio 2 d. kameroje Nr. 278 ryte... 76. – 2008 m. gruodžio 3 d. kameroje Nr. 278 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 77. – 2008 m. gruodžio 4 d. – 2008 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 278 ryte... 78. – 2008 m. gruodžio 16 d. kameroje Nr. 278 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 79. – 2008 m. gruodžio 17 d. išvyko į Utenos areštinę;... 80. – 2008 m. gruodžio 24 d. atvyko iš Utenos areštinės ir buvo uždarytas į... 81. – 2008 m. gruodžio 25 d. – 2009 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo... 82. – 2009 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 5, vakare – 6 asmenys;... 83. – 2009 m. sausio 10 d. – 2009 m. sausio 15 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 6,... 84. – 2009 m. sausio 16 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 6, vakare – 7 asmenys;... 85. – 2009 m. sausio 17 d. – 2009 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 257 ryte buvo 7,... 86. – 2009 m. sausio 23 d. išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją... 87. – 2012 m. gruodžio 7 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo... 88. – 2012 m. gruodžio 8 d. – 2012 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 120 ryte... 89. – 2012 m. gruodžio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 319 (plotas – 7,31 m2);... 90. – 2012 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 319 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 91. – 2012 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 319 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 92. – 2012 m. gruodžio 13 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;... 93. – 2013 m. balandžio 23 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo... 94. – 2013 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 209 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;... 95. – 2013 m. balandžio 25 d. išvyko į Panevėžio areštinę;... 96. – 2013 m. spalio 25 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo... 97. – 2013 m. spalio 26 d. – 2013 m. spalio 27 d. kameroje Nr. 121 buvo 1... 98. – 2013 m. spalio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 271 (plotas – 7,31 m2);... 99. – 2013 m. spalio 29 d. – 2013 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 271 buvo 3... 100. – 2013 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 271 buvo 2 asmenys;... 101. – 2013 m. lapkričio 5 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;... 102. – 2013 m. lapkričio 13 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo... 103. – 2013 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 125 buvo 1 asmuo;... 104. – 2013 m. lapkričio 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 263 (plotas – 7,31 m2),... 105. – 2013 m. lapkričio 16 d. – 2013 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 263 buvo... 106. – 2013 m. lapkričio 19 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;... 107. – 2013 m. gruodžio 31 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo... 108. – 2014 m. sausio 1 d. kameroje Nr. 122 buvo 1 asmuo;... 109. – 2014 m. sausio 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 320 (plotas – 7,31 m2),... 110. – 2014 m. sausio 3 d. kameroje Nr. 320 buvo 3 asmenys;... 111. – 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 320 buvo 2... 112. – 2014 m. sausio 6 d. išvyko į Šiaulių tardymo izoliatorių;... 113. – 2014 m. sausio 22 d. atvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir buvo... 114. – 2014 m. sausio 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 222 (plotas – 6,93 m2),... 115. – 2014 m. sausio 24 d. – 2014 m. vasario 5 d. kameroje Nr. 222 buvo 1... 116. – 2014 m. vasario 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 88 (plotas – 7,44 m2),... 117. – 2014 m. vasario 7 d. – 2014 m. kovo 9 d. kameroje Nr. 88 buvo 2 asmenys;... 118. – 2014 m. kovo 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 310 (plotas – 7,77m2),... 119. – 2014 m. kovo 11 d. – 2014 m. kovo 12 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;... 120. – 2014 m. kovo 13 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;... 121. – 2014 m. kovo 14 d. – 2014 m. kovo 16 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;... 122. – 2014 m. kovo 17 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;... 123. – 2014 m. kovo 18 d. – 2014 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 310 buvo 4 asmenys;... 124. – 2014 m. kovo 29 d. – 2014 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;... 125. – 2014 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 310 buvo 2 asmenys;... 126. – 2014 m. balandžio 2 d. – 2014 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 310 buvo 3... 127. – 2014 m. balandžio 4 d. – 2014 m. balandžio 10 d. kameroje Nr. 310 buvo... 128. – 2014 m. balandžio 11 d. – 2014 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 310 buvo... 129. – 2014 m. balandžio 16 d. – 2014 m. balandžio 22 d. kameroje Nr. 310 buvo... 130. – 2014 m. balandžio 23 d. – 2014 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 310 buvo... 131. – 2014 m. balandžio 25 d. – 2014 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 310 buvo... 132. – 2014 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;... 133. – 2014 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 310 buvo 2 asmenys;... 134. – 2014 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 310 buvo 3 asmenys;... 135. – 2014 m. gegužės 2 d. išvyko į ( - ) (( - )).... 136. 2. Pareiškėjas 2008 m. lapkričio 25 d. ryte, 2008 m. lapkričio 27 d. ryte,... 137. 3. Vilniaus visuomenės sveikatos centro atlikti patikrinimai Lukiškių TI-K... 138. 3.1. Remiantis Vilniaus VSC 2012 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 139. 3.2. Remiantis Vilniaus VSC 2012 m. lapkričio 21 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 140. 3.3. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. sausio 31 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 141. 3.4. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. kovo 20 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 142. 3.5. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. birželio 10 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 143. 3.6. Remiantis Vilniaus VSC 2013 m. gruodžio 18 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 144. 3.7. Remiantis Vilniaus VSC 2014 m. vasario 10 d. patikrinimo aktu Nr. 13... 145. 4. Ginčo laikotarpiui aktualios Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo... 146. 4.1. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės... 147. 4.2. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės... 148. 4.3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytojas) 2013 m.... 149. II... 150. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą... 151. Teismas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999... 152. 2. Minėta, kad pareiškėjas prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės,... 153. 2.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 154. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 155. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 156. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 157. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 158. 2.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, A.... 159. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo... 160. 2.3. Teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, A. K. nuo 2012 m.... 161. 2.4. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 162. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 163. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 164. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 165. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 166. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 167. Pareiškėjo A. K. skundą tenkinti iš dalies.... 168. Priteisti pareiškėjui A. K., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 169. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 170. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...