Byla 2-4594-160/2013
Dėl bankrutavusio AB banko „Snoras“ finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius positivum“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant bankrutavusio AB banko „Snoras“ atstovui E. Č., restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ atstovui adv. pad. V. V., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ginčą dėl bankrutavusio AB banko „Snoras“ finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius positivum“) ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla, nustatytas 45 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas UAB „Vėtrūna“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2013-02-26.

3Bankrutavęs AB bankas „Snoras“ 2013-04-15 pateikė restruktūrizavimo administratoriui prašymą įtraukti banką į restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą su 15843038,22 Lt finansiniu reikalavimu (b. l. 9).

4Restruktūrizavimo administratorius 2013-06-06 pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašė patvirtinti AB banko „Snoras“ 10363343,64 Lt finansinį reikalavimą. Kitoje dalyje pareikštą reikalavimą ginčija. Paaiškino, kad 2011-11-07 UAB „Vėtrūna“ su V. B. sudarė reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo sutartį, kuria V. B. perleido UAB „Vėtrūna“ 5479694,58 Lt dydžio reikalavimą. 2011-12-16 UAB „Vėtrūna“, kartu su 2011-11-07 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi kreditoriui pateikė 2011-12-14 įskaitymo aktą, kuriuo 5479694,58 Lt suma buvo padengtas priešpriešinis kreditoriaus reikalavimas į UAB „Vėtrūna“. 2011-11-14 įskaitymo akto AB bankas „Snoras“ iki šiol nėra nuginčijęs, todėl jis yra galiojantis ir vykdytinas (b. l. 1).

5Vilniaus apygardos teismas 2013-06-10 nutartimi patvirtino AB banko „Snoras“ finansinį reikalavimą 10363343,64 Lt sumai.

6Bankrutavęs AB bankas „Snoras“ atsiliepimu prašo patvirtinti įkeitimu užtikrintą 15843038,22 Lt banko finansinį reikalavimą – patvirtinti likusią 5479694,58 Lt nepatvirtintą sumą iš bendro reikalavimo. Paaiškino, kad UAB „Vėtrūna“ yra pasinaudojusi teisės aktuose numatyta galimybe atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, UAB „Vėtrūna“ reikalavimo bankui patvirtinimo bei reikalavimų įskaitymo faktai buvo išnagrinėti ir aptarti įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013-04-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2267-611/2013, todėl restruktūrizavimo administratorius nepagrįstai ginčija dalį banko pareikšto finansinio reikalavimo. Pats atsakovas restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, jog skola bankui yra 15,7 mln. Lt (b. l. 25-28).

7Teismo posėdžio metu kreditoriaus atstovas prašymą palaikė. Paaiškino, kad UAB „Vėtrūna“ įskaitymą atliko tuomet, kai buvo apribota banko veikla uždraudžiant jam teikti visas finansines paslaugas ir vykdyti bet kokią veiklą, todėl įskaitymas negalėjo būti atliktas. Be to, Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankui 2011-10-07 buvo iškelta bankroto byla, nutartis įvardinta skubaus vykdymo, todėl bet kokius įskaitymus buvo draudžiama atlikti. Tai suprato ir skolininkas, nes dėl šios sumos restruktūrizuojama UAB „Vėtrūna“ yra įtraukta į bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorių sąrašą. Kredito sutarties terminas pareiškimo apie įskaitymą pateikimo metu nebuvo suėjęs, todėl įskaitymas nebuvo galimas atlikti ir dėl tos priežasties, kad nebuvo suėjęs prievolės įvykdymo laikas, o dėl išankstinio kredito grąžinimo skolininkas pareiškimo bankui nepadavė. Konstitucinio Teismo 2013-07-05 nutarimu išaiškinta, kad Banko įstatymo bei Įmonių bankroto įstatymo normos, reglamentuojančios priešpriešių vienarūšių reikalavimų įskaitymą bei jų tenkinimo eiliškumą, Konstitucijai neprieštarauja.

8Skolininko atstovas paaiškino, kad restruktūrizuojama UAB „Vėtrūna“ atliko vienašalį įskaitymą, kurio atlikimui neprieštarauja Bankų įstatymas, kadangi šio įstatymo normos reglamentuoja banko, o ne įmonės veiklą. Aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi restruktūrizuojama UAB „Vėtrūna“ yra įtraukta į bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorių sąrašą, nesudaro kliūčių ši ginčą išspręsti pagal turimus įrodymus restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ naudai, nes šio sprendimo pagrindu bus galima prašyti pataisyti bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorių sąrašą ir šiai sumai restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ reikalavimą išbraukti.

9Ginčo tarp šalių, kad pagal 2011-03-25 kredito sutartį Nr. 031-03570 (b. l. 83-94) restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ skola bankrutavusiam AB bankui „Snoras“ buvo 15843.038,22 Lt, nėra. Ši skola apimtyje dėl 10363343,64 Lt yra įtraukta į restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą. Ginčas kilęs dėl 5479649,58 Lt sumos, dėl kurios, kaip nurodo restruktūrizavimo administratorius, UAB „Vėtrūna“ 2011-12-14 pranešimu atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Pranešimas apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą (b. l. 8) tvirtina, kad 2011-12-16 AB bankas „Snoras“ gavo UAB „Vėtrūna“ pranešimą, kuriame nurodoma, kad UAB „Vėtrūna“ įskaito savo teisę reikalauti iš AB banko „Snoras“ 5479694,58 Lt, laikomų V. B. sąskaitoje Nr. LT170075800103810539 ir AB banko „Snoras“ teisę reikalauti iš UAB „Vėtrūna“ 5479694,58 Lt, kuriuos UAB „Vėtrūna“ yra skolinga bankui pagal 2011-03-25 kredito sutartį Nr. 031-03570. Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutartimi AB bankui „Snoras“ iškelta bankroto byla, nutartyje nurodoma, kad nutartis vykdoma skubiai. Pagal Bankų įstatymo 83 str. banko bankroto procedūras reglamentuoja šis įstatymas, Finansinių įstaigų įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas, jeigu šis įstatymas bei Finansinių įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Šis įstatymas nereglamentuoja nutarčių dėl bankroto bylos iškėlimo bankui įsiteisėjimo ir pradėjimo vykdyti sąlygų. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d. bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Šis įstatymas nėra nustatęs išimčių dėl skubaus vykdymo nutartims iškelti bankroto bylą, todėl skubaus vykdymo nutartys vykdomos remiantis CPK normomis. Pagal CPK 282 str. 1 d. skubaus vykdymo atveju, teismo sprendimas ar nutartis (ar jų dalys) pradedami vykdyti dar jiems neįsiteisėjus. Skubiai vykdytinų sprendimų ar nutarčių apskundimas jų vykdymo nesustabdo. Taigi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“ privalėjo būti pradėta vykdyti nuo 2011-12-07. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. skubaus nutarties vykdymo atveju nuo nutarties priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Bankų įstatymo 85 str. 3 d. 2 p. taip pat draudžia vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, tarp jų – mokėti palūkanas, netesybas, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas, taip pat iš bankrutuojančio banko išieškoti skolas teismo ar ne ginčo tvarka. Taigi remiantis Įmonių bankroto įstatymo bei Bankų įstatymo nuostatomis, UAB „Vėtrūna“ vienašalis įskaitymas, pareikštas 2011-12-16, kai bankui jau buvo iškelta bankroto byla ir nutarties vykdymas paskelbtas skubus, negalėjo būti įvykdytas. Restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ atstovo paaiškinimas, jog Bankų įstatymas skirtas reglamentuoti tik bankų veiklai, o UAB „Vėtrūna“ vienašalis pareiškimas dėl įskaitymo turėjo būti priimtas besąlygiškai, nėra pagrįstas. Bankų įstatymas reglamentuoja ne tik banko steigimo, struktūros, veiklos santykius, tačiau ir banko bankroto situaciją (Banko įstatymo 83 str.), kuri reglamentuoja ne tik banko, tačiau ir kreditorių bei skolininkų teises ir pareigas.

10Remiantis Bankų įstatymo 85 str. 4 d. restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ paraiška dėl įskaitymo buvo tenkinta įskaitant pradelstus mokėjimus pagal grafiką (palūkanas) 305044,10 Lt sumai (b. l. 49-50). 5574712,57 Lt sumai Vilniaus apygardos teismo 2013-04-17 nutartimi UAB „Vėtrūna“ įtraukta į bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorių sąrašą (b. l. 51-52). Nutartis įsiteisėjusi, ši suma yra patvirtinta iš to paties 2011-11-07 reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo, kuria V. B. perleido UAB „Vėtrūna“ teisę reikalauti iš AB banko „Snoras“ 5479694,58 Lt. Taigi esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria išspręstas UAB „Vėtrūna“ reikalavimas įtraukti ją į bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorių sąrašą, laikytina, kad ginčas dėl šios sumos jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl tos pačios sumos įskaitymas kaip priešpriešinis reikalavimas nebebūtų galimas ir tuomet, jei toks įskaitymas būtų galimas pagal įstatymą.

11Priėjus išvados, jog UAB „Vėtrūna“ vienašalis pareiškimas dėl įskaitymo negalėjo būti įvykdytas, bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorinis reikalavimas 5479694,58 Lt sumai tvirtinamas.

12Vadovaudamasi CPK 290-292 str.,

Nutarė

13Patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2013-06-10 nutartimi patvirtinto kreditorių sąrašo hipoteka (įkeitimu) užtikrintų reikalavimų eilės kreditorių reikalavimų 2 p. patvirtintą bankrutavusio AB banko „Snoras“ kreditorinį reikalavimą nurodant, kad skolos dydis yra 15843038,22 Lt.

14Įpareigoti UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo administratorių UAB „Ius positivum“ teikiant teismui restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašo tikslinimus, nurodyti patikslintą bankrutavusio AB banko „Snoras“ finansinį reikalavimą.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai