Byla 2-2531/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4594-160/2013, kuria patvirtintas patikslintas RUAB „Vėtrūna“ kreditoriaus BAB banko SNORAS finansinis reikalavimas UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo RUAB „Vėtrūna“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4594-160/2013, kuria patvirtintas patikslintas RUAB „Vėtrūna“ kreditoriaus BAB banko SNORAS finansinis reikalavimas UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla, UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki plano patvirtinimo teisme įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivum“. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi patvirtinas RUAB „Vėtrūna“ patikslintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas ir UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planas.

4RUAB „Vėtrūna“ kreditorius BAB bankas SNORAS 2013 m. balandžio 15 d. kreipėsi į RUAB „Vėtrūna“ administratorių su prašymu dėl kreditoriaus BAB banko SNORAS reikalavimo, prašydamas įtraukti BAB banką SNORAS į RUAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą su 15 843 038,22 Lt dydžio finansiniu reikalavimu.

5Vilniaus apygardos teisme 2013 m. birželio 6 d. gautas RUAB „Vėtrūna“ administratoriaus pareiškimas dėl RUAB „Vėtrūna“ kreditoriaus BAB banko SNORAS pateikto kreditorinio reikalavimo neatitikimo, kuriuo administratorius prašė patvirtinti RUAB „Vėtrūna“ kreditoriaus BAB banko SNORAS 10 363 343,64 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kadangi pareikštą reikalavimą 5 479 694,58 Lt dalyje ginčija. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 7 d. UAB „Vėtrūna“ su V. B. sudarė reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo sutartį, kuria V. B. perleido UAB „Vėtrūna“ 5 479 694,58 Lt dydžio reikalavimą AB bankui SNORAS. 2011 m. gruodžio 16 d. UAB „Vėtrūna“ kartu su 2011m. lapkričio 7 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi BAB bankui SNORAS pateikė 2011 m. gruodžio 14 d. įskaitymo aktą, kuriuo 5 479 694,58 Lt suma buvo padengtas priešpriešinis BAB banko SNORAS reikalavimas į UAB „Vėtrūna“. 2011 m. lapkričio 14 d. įskaitymo akto BAB bankas SNORAS iki šiol nėra nuginčijęs, todėl jis yra galiojantis ir vykdytinas.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė patvirtinti RUAB „Vėtrūna“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir hipoteka (įkeitimu) užtikrintą BAB banko SNORAS 10 363 343,64 Lt dydžio finansinį reikalavimą, išskirti į atskiras bylas RUAB „Vėtrūna“ administratoriaus ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir ginčijamą BAB banko SNORAS finansinį reikalavimą.

72013 m. liepos 9 d. Vilniaus apygardos teisme gautas kreditoriaus BAB banko SNORAS atsiliepimas į pareiškimą dėl RUAB „Vėtrūna“ kreditoriaus BAB banko SNORAS pateikto kreditorinio reikalavimo neatitikimo, kuriuo prašė netenkinti RUAB „Vėtrūna“ administratoriaus 2013 m. gegužės 31 d. pareiškimo dėl BAB banko SNORAS sumažinto 10 363 343,64 Lt reikalavimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje patvirtinimo, UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje patvirtinti įkeitimu užtikrintą BAB banko SNORAS 15 843 038,22 Lt finansinį reikalavimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nutarė patikslinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtinto kreditorių sąrašo hipoteka (įkeitimu) užtikrintų reikalavimų eilės kreditorių reikalavimų 2 punkte patvirtintą BAB banko SNORAS kreditorinį reikalavimą nurodant, kad skolos dydis yra 15 843 038,22 Lt, ir įpareigoti UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo administratorių UAB „Ius Positivum“, teikiant teismui restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašo tikslinimus, nurodyti patikslintą BAB banko SNORAS finansinį reikalavimą.

10Teismas pažymėjo, jog ginčo tarp šalių, kad pagal 2011 m. kovo 25 d. kredito sutartį Nr. 031-03570 RUAB „Vėtrūna“ skola BAB bankui SNORAS buvo 15 843 038,22 Lt, nėra. Ginčas kilo dėl 5 479 649,58 Lt sumos, dėl kurios, kaip nurodo restruktūrizavimo administratorius, UAB „Vėtrūna“ 2011 m. gruodžio 14 d. pranešimu atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Teismas nustatė, kad remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei Bankų įstatymo (toliau – BĮ) nuostatomis, UAB „Vėtrūna“ vienašalis įskaitymas, pareikštas 2011 m. gruodžio 16 d., kai BAB bankui SNORAS jau buvo iškelta bankroto byla ir nutarties vykdymas paskelbtas skubus, negalėjo būti įvykdytas.

11Teismas, pasisakydamas dėl RUAB „Vėtrūna“ atstovo paaiškinimų, jog BĮ skirtas reglamentuoti tik bankų veiklai, o UAB „Vėtrūna“ vienašalis pareiškimas dėl įskaitymo turėjo būti priimtas besąlygiškai, nurodė, kad tokie paaiškinimai yra nepagrįsti, ir pažymėjo, kad BĮ reglamentuoja ne tik banko steigimo, struktūros, veiklos santykius, tačiau ir banko bankroto situaciją (BĮ 83 str.), kuri reglamentuoja ne tik banko, tačiau ir kreditorių bei skolininkų teises ir pareigas.

12Teismas pažymėjo, kad remiantis BĮ 85 straipsnio 4 dalimi RUAB „Vėtrūna“ pareiškimas dėl įskaitymo buvo tenkintas įskaitant pradelstus mokėjimus pagal grafiką (palūkanas) 305 044,10 Lt sumai. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi UAB „Vėtrūna“ su 5 574 712,57 Lt dydžio finansiniu reikalavimu įtraukta į BAB banko SNORAS kreditorių sąrašą, nutartis įsiteisėjo. Teismas nustatė, kad ši suma yra patvirtinta pagrindu tos pačios 2011 m. lapkričio 7 d. reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo sutarties, kuria V. B. perleido UAB „Vėtrūna“ teisę reikalauti iš AB banko SNORAS 5 479 694,58 Lt. Teismas sprendė, kad esant įsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria išspręstas UAB „Vėtrūna“ reikalavimas įtraukti ją į BAB banko SNORAS kreditorių sąrašą, laikytina, kad ginčas dėl šios sumos jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl tos pačios sumos įskaitymas kaip priešpriešinis reikalavimas nebebūtų galimas ir tuomet, jei toks įskaitymas būtų galimas pagal įstatymą.

13Teismas konstatavo, kad UAB „Vėtrūna“ vienašalis pareiškimas dėl įskaitymo negalėjo būti įvykdytas, BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas 5 479 694,58 Lt sumai turi būti tvirtinamas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netvirtinti BAB banko SNORAS 5 479 694,58 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi AB bankui SNORAS iškėlus bankroto bylą ir nutarties vykdymą paskelbus skubiu, UAB „Vėtrūna“ vienašalis įskaitymas, pareikštas 2011 m. gruodžio 16 d., negalėjo būti įvykdytas yra nepagrįsta. Nutartis dėl AB banko SNORAS bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo tik 2011 m. gruodžio 20 d., o UAB „Vėtrūna“ pranešimas apie įskaitymą AB banke SNORAS gautas 2011 m. gruodžio 16 d., todėl negalėjo būti taikomos įskaitymo draudimą reglamentuojančios ĮBĮ nuostatos. Be to, pagal BĮ 1 straipsnio nuostatą, įskaitymas kaip toks nėra draudžiamas, o pranešimas apie įskaitymą yra vienašalis pareiškimas (CK 6.131 str.), todėl BAB bankas SNORAS neprivalėjo atlikti jokių veiksmų ir/ar sandorių, kurie jam buvo draudžiami pagal BĮ nuostatas.

172) Apelianto įsitikinimu, nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad esant įsiteisėjusiai nutarčiai, kuria yra patvirtintas RUAB „Vėtrūna“ reikalavimas BAB banko SNORAS bankroto byloje, laikytina, kad ginčas dėl 5 479 694,58 Lt sumos yra išspręstas, kadangi teismas nenagrinėjo klausimo dėl įskaitymo atlikimo teisėtumo, juolab, kad teismas, tvirtindamas RUAB „Vėtrūna“ finansinį reikalavimą BAB banko SNORAS bankroto byloje, neturėjo duomenų, kad yra atliktas įskaitymas.

183) Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodyti argumentai, kad įskaitymas buvo negalimas, nes nebuvo suėjęs prievolės įvykdymo terminas pagal kredito sutartį.

19Atsiliepime į atsakovo RUAB „Vėtrūnas“ atskirąjį skundą kreditorius BAB bankas SNORAS prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201) Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė ir argumentavo, kad pagal BĮ 85 straipsnio 3 dalies 2 punktą, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį, 7 dalies 3 punktą, CPK 282 straipsnio 1 dalį, įskaitymas tapo nebegalimas nuo 2011 m. gruodžio 7 d., t.y. AB bankui SNORAS iškėlus bankroto bylą.

212) Teismas, patvirtindamas BAB banko SNORAS reikalavimo dalį, pagrįstai nurodė, kad ginčas dėl šios sumos jau yra išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi, kuria buvo patvirtinti šioje byloje ginčijamo dydžio RUAB „Vėtrūna“ ir V. B. kreditoriniai reikalavimai BAB banko SNORAS bankroto byloje, atsižvelgiant į teisės aktų leidžiamus atlikti įskaitymus.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas kreditoriaus BAB banko SNORAS prašymas dėl finansinio reikalavimo patikslinimo iki 15 843 038,22 Lt RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia, vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais, bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

24Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą motyvuodamas tuo, jog UAB „Vėtrūna“ vienašalis įskaitymas, pareikštas 2011 m. gruodžio 16 d., galėjo būti įvykdytas pagal ĮBĮ, CK, BĮ nuostatas, kadangi nutartis dėl AB banko SNORAS bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo tik 2011 m. gruodžio 20 d. Be to, pranešimas apie įskaitymą yra vienašalis pareiškimas (CK 6.131 str.), todėl BAB bankas SNORAS neprivalėjo atlikti jokių veiksmų ir/ar sandorių, kurie jam buvo draudžiami pagal BĮ nuostatas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

25Pažymėtina, kad BĮ 83 straipsnyje įtvirtintas bankų bankroto procedūros teisinis reglamentavimas, pagal kurį bankų bankroto procedūras reglamentuoja šis įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir ĮBĮ, jeigu šis įstatymas bei Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, BĮ nereglamentuoja nutarčių dėl bankroto bylos iškėlimo bankui įsiteisėjimo ir pradėjimo vykdyti sąlygų. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Pagal bendrą taisyklę teismo sprendimai vykdomi, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai jie vykdomi skubiai arba kai skolininkas teismo sprendimą įvykdo pats (CPK 281 str.). Civilinio proceso įstatyme nustatyti ne tik atvejai, kai teismo neįsiteisėjęs sprendimas pagal įstatymą būtų nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d.), bet ir atvejai, kai teismui suteikiama teisė nukreipti skubiai vykdyti teismo sprendimą arba nutartį (ar jų dalį) (CPK 283 str.). CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas gali leisti skubiai vykdyti teismo sprendimą, jo dalį ar nutartį, kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti. Šios nuostatos taikomos ne tik teismui nukreipiant skubiai vykdyti sprendimo dalį, kuria išspręsti materialaus teisinio pobūdžio reikalavimai, bet ir sprendimo ar nutarties dalį, kuria išspręstas procesinio pobūdžio klausimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-538/2012).

26Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi iškėlė AB bankui SNORAS bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė N. C. (N. C.), nutarė nutartį vykdyti skubiai. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad bankroto byla keliama bankui, į BĮ 85 straipsnio 3 dalį, siekiant maksimaliai užtikrinti banko ir jo kreditorių teisėtus interesus, nutarties vykdymą paskelbė skubiu. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. sausio 19 d. nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą, prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-439/2012 sustabdymo ir kreipimosi į administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo atitikties bei prieštaravimo Įmonių bankroto įstatymui bei Viešojo administravimo įstatymui netenkinti. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino nutarties, kuria iškelta AB bankui SNORAS bankroto byla įsiteisėjimo bei jos vykdymo momentą, nelaikytini pagrįstais.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Kad įskaitymas įvyktų, pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo kitai prievolės šaliai (CK 6.131 str. 1, 2 d.). Tačiau ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto normoje (galiojusioje nuo 2006 m. gegužės 6 d. iki 2012 m. kovo 1 d., t.y. UAB “Vėtrūna” pareiškimo dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo momentu), reglamentuojančioje bankroto bylos iškėlimo teisinius padarinius, inter alia nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka; nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas; negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad šios imperatyviosios įstatymo nuostatos yra skirtos bankrutuojančios įmonės vykdytinoms prievolėms suspenduoti tam, kad būtų apsaugoti kreditorių interesai ir įmonės turtas būtų proporcingai paskirstomas kreditorių reikalavimų dydžiui, atsižvelgiant į kreditorių eiliškumą. Taip užtikrinama, kad bankrutuojančios įmonės turtas parduodamas ir gautos lėšos paskirstomos kreditoriams ĮBĮ nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis, civilinėje byloje Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. AB ,,Agrovegas“, bylos Nr. 3K-3-484/2004; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, civilinėje byloje UAB ,,Edisa“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-31/2008, kt.). Šis draudimas reiškia ir bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių tarpusavio reikalavimų įskaitymo negalimumą, nes reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2009; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2011; 2011 m. birželio mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2011).

28Bylos duomenimis nustatyta, kad BAB bankas SNORAS savo 15 843 038,22 Lt dydžio finansinį reikalavimą RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje grindžia 2011 m. kovo 25 d. kredito sutartimi Nr. 031-03570. Ginčo tarp šalių, kad pagal 2011 m. kovo 25 d. kredito sutartį Nr. 031-03570 RUAB „Vėtrūna“ skola BAB bankui SNORAS buvo 15 843 038,22 Lt, nėra. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė patvirtinti RUAB „Vėtrūna“ kreditorių ir jų finansinių sąrašą, tarp jų ir hipoteka (įkeitimu) užtikrintą BAB banko SNORAS 10 363 343,64 Lt dydžio finansinį reikalavimą, išskirti į atskiras bylas RUAB „Vėtrūna“ administratoriaus ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų ir ginčijamą BAB banko SNORAS finansinį reikalavimą. Ginčas kilo dėl 5 479 649,58 Lt sumos. Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad 2011 m. lapkričio 7 d. reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo sutartimi V. B. perleido UAB „Vėtrūna“ reikalavimo teisę, atsiradusią iš lėšų jo sąskaitoje AB banke SNORAS, į AB banką SNORAS 5 479 694,58 Lt sumai. UAB „Vėtrūna“ 2011 m. gruodžio 16 d. kartu su 2011 m. lapkričio 7 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi BAB bankui SNORAS pateikė 2011 m. gruodžio 14 d. įskaitymo aktą, kuriuo 5 479 694,58 Lt suma buvo įskaitytas priešpriešinis BAB banko SNORAS reikalavimas į RUAB „Vėtrūna“. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog remiantis ĮBĮ bei BĮ nuostatomis, UAB „Vėtrūna“ vienašalis įskaitymas, pareikštas 2011 m. gruodžio 16 d., kai bankui jau buvo iškelta bankroto byla ir nutartis pripažinta skubiai vykdytina, negalėjo būti įvykdytas.

29Apelianto įsitikinimu, nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad esant įsiteisėjusiai nutarčiai, kuria yra patvirtintas RUAB „Vėtrūna“ reikalavimas BAB banko SNORAS bankroto byloje, laikytina, kad ginčas dėl 5 479 694,58 Lt sumos yra išspręstas, kadangi teismas nenagrinėjo klausimo dėl įskaitymo atlikimo teisėtumo, juolab, kad teismas, tvirtindamas RUAB „Vėtrūna“ finansinį reikalavimą BAB banko SNORAS bankroto byloje, neturėjo duomenų, kad yra atliktas įskaitymas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto argumentu.

30Kaip matyti iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, RUAB „Vėtrūna“ yra BAB banko SNORAS kreditorius jo bankroto byloje.

31Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad BAB banko SNORAS kreditorius UAB „Vėtrūna“ kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti jo 5 479 694,58 Lt ketvirtos eilės reikalavimą BAB banko SNORAS bankroto byloje, atsiradusį iš 2011 m. lapkričio 7 d. reikalavimo perleidimo ir skolos grąžinimo sutarties. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi patvirtino UAB „Vėtrūna“ 10,86 Lt ir V. B. 5 574 712,59 Lt ketvirtos eilės reikalavimus. 2011 m. lapkričio 7 d. reikalavimo teisių perleidimo ir skolos grąžinimo sutartimi V. B. perleido UAB „Vėtrūna“ 5 479 694,58 Lt reikalavimo teisę į BAB banką SNORAS 5 479 694,58 Lt sumai. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs klausimą dėl kreditoriaus V. B. reikalavimo perleidimo UAB „Vėtrūna“ bei kreditorių pakeitimo BAB banko SNORAS bankroto byloje, 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarė BUAB „Vėtrūna“ prašymą tenkinti ir pakeisti BAB banko SNORAS ketvirtos eilės kreditorių V. B. su 5 574 712,57 Lt reikalavimu, vietoje jo patvirtinant papildomą RUAB „Vėtrūna“ 5 479 694,58 Lt ketvirtos eilės reikalavimą, V. B. ketvirtos eilės reikalavimą sumažinant iki 95 017,99 Lt. Dėl nurodyto teisėjų kolegija, vertindama byloje nustatytas ir nenuginčytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nustatė, kad ginčas dėl 5 479 694,58 Lt sumos jau yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi. Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto argumentas, kad Vilniaus apygardos teismas nenagrinėjo klausimo dėl įskaitymo atlikimo teisėtumo, juolab, kad teismas, tvirtindamas RUAB „Vėtrūna“ finansinį reikalavimą BAB banko SNORAS bankroto byloje, neturėjo duomenų, kad yra atliktas įskaitymas, skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui teisiškai nereikšmingas, kadangi BAB bankui SNORAS iškėlus bankroto bylą draudžiama vykdyti priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, išskyrus BĮ 85 straipsnio 3 dalies 2 punkte bei ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatuose numatytas išimtis. Teisėjų kolegija pažymi, kad pasibaigus Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutarties apskundimo terminui, minėta nutartis įsiteisėjo, todėl tapo privaloma RUAB “Vėtrūna” bei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims (CPK 18 str.). Dėl nurodyto RUAB “Vėtrūna” atskirojo skundo argumentas, kad teismui nusprendus, jog BAB banko SNORAS reikalavimas RUAB “Vėtrūna” restruktūrizavimo byloje patvirtinti jį kreditoriumi papildomai 5 479 694,58 Lt sumai yra nepagrįstas, tokia teismo nutartis galėtų būti pagrindas patikslinti RUAB “Vėtrūna” reikalavimą BAB banko SNORAS bankroto byloje, atmestinas kaip nepagrįstas.

32Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apelianto atskirojo skundo argumentas, jog teismas be pagrindo pripažino, jog įskaitymas buvo negalimas, nes nebuvo suėjęs prievolės įvykdymo terminas pagal kredito sutartį.

33Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui ir atmestini kaip nepagrįsti.

34Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindų panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi UAB „Vėtrūna“... 4. RUAB „Vėtrūna“ kreditorius BAB bankas SNORAS 2013 m. balandžio 15 d.... 5. Vilniaus apygardos teisme 2013 m. birželio 6 d. gautas RUAB „Vėtrūna“... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 10 d. nutartimi nutarė... 7. 2013 m. liepos 9 d. Vilniaus apygardos teisme gautas kreditoriaus BAB banko... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi nutarė patikslinti... 10. Teismas pažymėjo, jog ginčo tarp šalių, kad pagal 2011 m. kovo 25 d.... 11. Teismas, pasisakydamas dėl RUAB „Vėtrūna“ atstovo paaiškinimų, jog BĮ... 12. Teismas pažymėjo, kad remiantis BĮ 85 straipsnio 4 dalimi RUAB... 13. Teismas konstatavo, kad UAB „Vėtrūna“ vienašalis pareiškimas dėl... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Vilniaus... 16. 1) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 17. 2) Apelianto įsitikinimu, nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys,... 18. 3) Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodyti... 19. Atsiliepime į atsakovo RUAB „Vėtrūnas“ atskirąjį skundą kreditorius... 20. 1) Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė ir... 21. 2) Teismas, patvirtindamas BAB banko SNORAS reikalavimo dalį, pagrįstai... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 24. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą... 25. Pažymėtina, kad BĮ 83 straipsnyje įtvirtintas bankų bankroto procedūros... 26. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad BAB bankas SNORAS savo 15 843 038,22 Lt dydžio... 29. Apelianto įsitikinimu, nepagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys, kad... 30. Kaip matyti iš bylos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, RUAB... 31. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad BAB banko... 32. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir... 33. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios... 34. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindų... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį....