Byla 2A-20-159/2012
Dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės 2010-05-06 nutarimo, kuriuo atsisakyta pagal pareiškėjų prašymą ginti viešąjį interesą, suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Alvydo Žerlausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. Š. (V. Š.) ir J. A. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-602-639/2011 pagal pareiškėjų V. Š. ir J. A. skundą dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės 2010-05-06 nutarimo, kuriuo atsisakyta pagal pareiškėjų prašymą ginti viešąjį interesą, suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėjai V. Š. ir J. A. 2010-05-21 pateikė teismui skundą. Juo teismą prašė: 1) panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės Editos Rutkauskaitės 2010-05-06 nutarimą Nr. 10.11–43 „Netenkinti prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2008-07-28 išvados nesikreipti į teismą panaikinimo ir viešojo intereso gynimo“; 2) įpareigoti prokurorę (prokuratūrą), ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. 1-61-342/2009. Nurodė, kad prokuratūros prašė ištirti, ar Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. AD1-1062 „Dėl žemės sklypo Plytinės g. 1/Panevėžio g. 26 detaliojo plano patvirtinimo“ neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 patvirtintam Klaipėdos miesto bendrajam planui, bei ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. 1-61-342/2009. Prokuratūra, gavusi institucijų išvadą dėl ginčo, nusprendė, kad nustatyti neesminiai pažeidimai, todėl netenkino pareiškėjų prašymo. V. Š. ir J. A. nesutinka su Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės Editos Rutkauskaitės 2010-05-06 nutarimu Nr. 10.11–43 „Netenkinti prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros

42008-07-28 išvados nesikreipti į teismą panaikinimo ir viešojo intereso gynimo“. Prokuratūrai yra pagrindas ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą dėl neteisėtų sprendinių panaikinimo, nes prokurorės nustatyti žemės sklypo detaliojo plano sprendiniai neatitinka bendrojo plano imperatyvių sprendinių ir jiems esmingai prieštarauja bei kad nustatyti pažeidimai yra esminiai (b. l. 2–3).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-02-22 sprendimu skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad prokuroro atsisakymo kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, teisėtumo patikrinimas negali tapti paties pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje (administracinėje) byloje įvertinimu. Teismas turi tik įvertinti, ar prokuroras viską padarė, jog būtų išsamiai išnagrinėtas pareiškėjų kreipimasis. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos prokurorė, siekdama nustatyti galimus teisės aktų pažeidimus pagal pareiškėjų nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją ir išsireikalavo 2008-06-02 įsakymu Nr. AD1-1062 patvirtinto žemės sklypo Plytinės g. l/Panevėžio g. 26 detaliojo plano bylą bei Klaipėdos miesto bendrojo plano tekstinės ir grafinės dalies ištrauką, liečiančią minėtą žemės sklypą. Kreiptasi su prašymu į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos pateikti išvadą. Minėtos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvadoje konstatuota, nors žemės sklypo Plytinės g. l/Panevėžio g. 26 detaliuoju planu ir padidintas sklypo užstatymo tankis iki 35 proc., sklypo užstatymo intensyvumas – iki 61 proc., tačiau tai neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams, numatantiems, jog šioje miesto dalyje galima daugiaaukščių ir mažaaukščių daugiabučių gyvenamųjų pastatų statyba. Teismo nuomone, prokurorė tinkamai tyrė pateiktą medžiagą, pasitelkė specialistus, išsireikalavo tyrimui reikalingą medžiagą, todėl konstatavo, kad naikinti prokurorės nutarimą nėra pagrindo, ir pareiškėjų skundą atmetė (b. l. 49–52).

6Pareiškėjai V. Š. ir J. A. 2011-03-24 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą. Patenkinti skundą – panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės Editos Rutkauskaitės 2010-05-06 nutarimą Nr. 10.11–43 „Netenkinti prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2008-07-28 išvados nesikreipti į teismą panaikinimo ir viešojo intereso gynimo“; 2) įpareigoti prokurorę (prokuratūrą), ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. 1-61-342/2009. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino pareiškėjų skunde nurodytų motyvų, neanalizavo ir neatsakė nė į vieną pareiškėjų skundo teiginį dėl skundžiamo prokurorės nutarimo. Teismas, iškėlęs uždavinį, ar prokurorė padarė viską, kad būtų išsamiai išnagrinėtas pareiškėjų kreipimasis, tokio tikslo nepasiekė. Teismas sprendime nurodė formalius teiginius, kad prokurorė išsireikalavo visus dokumentus pareiškėjų prašymo išnagrinėjimui, tačiau neatliko bylos medžiagos įvertinimo, bylą išsprendė neteisingai (b. l. 53–55).

7Klaipėdos apygardos prokuratūra 2011-04-21 pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo prašo atmesti pareiškėjų apeliacinį skundą. Nurodė, kad parengto žemės sklypo Plytinės g. 1/Panevėžio g. 26, Klaipėdoje, detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumento – Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto 2007-04-05 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2–110, sprendinių, detaliojo plano sprendinių viešojo svarstymo procedūra atlikta. Detaliojo plano sprendinių neatitikimas Sutarties 4.4 papunkčiui yra neesminis šalių įsipareigojimų pažeidimas, jis yra nepakankamas viešojo intereso pažeidimui ir galimybei jį ginti teismine tvarka (b. l. 58–60).

8Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2011-04-22 pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Juo nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 63–66).

9Apeliantai V. Š. ir J. A. 2011-11-30 apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl ekspertizės skyrimo. Nurodė, kad ginčo išsprendimui būtinos specialios žinios teritorijų planavimo klausimais. Prašo ekspertizę pavesti atlikti ekspertui Gintautui Tiškui ir teismui pateikė du klausimus, į kuriuos pageidauja gauti eksperto išvadą (b. l. 74–75).

10Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, byla nutrauktina.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjai V. Š. ir J. A. pateiktu skundu teismą prašė: 1) panaikinti Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės Editos Rutkauskaitės 2010-05-06 nutarimą Nr. 10.11–43 „Netenkinti prašymo dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2008-07-28 išvados nesikreipti į teismą panaikinimo ir viešojo intereso gynimo“; 2) įpareigoti prokurorę (prokuratūrą), ginant viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. 1-61-342/2009. Iš skunde V. Š. ir J. A. suformuluotų reikalavimų matyti, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės Editos Rutkauskaitės 2010-05-06 priimto nutarimo Nr. 10.11–43 teisėtumo patikrinimas (b. l. 5–8).

12Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad minėti skundai pagal anksčiau nurodytus skunde suformuluotus reikalavimus nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Tokią aplinkybę turėjo įvertinti pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą. LR generalinio prokuroro 2008-12-31 įsakymu Nr. I–215 patvirtintų Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų 104.3 p. numatyta, jog apygardos vyriausiasis prokuroras (jo pavaduotojas) nagrinėja asmenų skundus dėl apylinkės vyriausiojo prokuroro (jo pavaduotojo) sprendimo atsisakyti ginti viešąjį interesą. Minimų nuostatų 104.4 p. numatyta apygardos vyriausiojo prokuroro teisė nutarimu panaikinti nepagrįstą apylinkės vyriausiojo prokuroro sprendimą ginti viešąjį interesą ir duoti rašytinį nurodymą atlikti papildomus veiksmus (išskyrus, kokį sprendimą priimti).

13Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003-10-07 įsakymu Nr. I–108 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo“, įsigaliojusio nuo 2011-02-01) 107.1–107. 5 p. reglamentuota skundų nagrinėjimo tvarka dėl atsisakymo kreiptis į teismą ginti viešąjį interesą. Konstatuotina, kad kreiptis į teismą dėl aukštesniojo prokuroro priimto procesinio sprendimo galima tik įstatymų numatyta tvarka (Prokuratūros įstatymo 15 str. 6 d.).

14Nagrinėjamu atveju nei Prokuratūros įstatymas, nei minėti Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatai nenumato asmenų teisės skųsti bendrosios kompetencijos teismui prokuroro nutarimų, kuriais atsisakoma kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Sprendimo teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo išimtinai priklauso pačiam subjektui – prokuratūrai. Atsižvelgus į tai, kad prokuratūrai ir suteikta teisė ginti viešąjį interesą civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau dėl šios funkcijos įgyvendinimo sprendžia pati prokuratūra, bet ne teismas.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino anksčiau nurodytų aplinkybių. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2010-06-21 nutartyje nurodė, kad tokiu atveju, jeigu teismas spręstų, kad nurodytas reikalavimas teisme yra nagrinėtinas, turėtų atsakyti į klausimą dėl tokio reikalavimo nagrinėjimo apimties, inter alia turint omenyje, jog ir patys pareiškėjai yra subjektais, galinčiais kreiptis dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 154 str.) (b. l. 12–13). Vadovaujantis minėta Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2010-06-21 nutartimi teisėjų kolegijai yra pagrindas padaryti išvadą, kad bylą nagrinėjantis teismas nepakankamai įsigilino į minimos nutarties turinį ir pirmiausiai neišsprendė klausimo, ar toks ginčas dėl prokuroro atsisakymo kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo apskritai nagrinėtinas teisme. Pirmosios instancijos teismas tokios aplinkybės nenagrinėjo ir nevertino netgi ir po teismingumo kolegijos nutarties, dėl to išnagrinėjo bylą, kuri nenagrinėtina civilinio proceso tvarka.

16Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms yra teisinis pagrindas panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-22 sprendimą, bylą Nr. 2-602-639/2011 nutraukti (CPK 326 str. 1 d. 5 p.). Nutraukus bylą, V. Š. ir J. A. 2011-11-30 apeliacinės instancijos teismui pateiktas prašymas dėl ekspertizės skyrimo paliktinas nenagrinėtas.

17Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą Nr. 2-602-639/2011 pagal pareiškėjų V. Š. ir J. A. skundą dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus prokurorės 2010-05-06 nutarimo, kuriuo atsisakyta pagal pareiškėjų prašymą ginti viešąjį interesą, suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, nutraukti.

19Apeliantų V. Š. ir J. A. 2011-11-30 apeliacinės instancijos teismui pateiktą prašymą dėl ekspertizės skyrimo palikti nenagrinėtą.

Proceso dalyviai