Byla I-3755-815/2012
Dėl neturtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, dalyvaujant pareiškėjui – M. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo – M. L. skundą atsakovei – Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl neturtinės žalos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas – M. L. (toliau – ir pareiškėjas) su 2012 m. liepos 5 d. skundu (b. l. 1–4) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės – Lietuvos valstybės neturtinę žalą – 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų).

52. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, jo laisvė nuo 2011 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. gegužės 18 d. Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime (toliau – ir Lukiškių TI-K) buvo apribota, pažeidžiant galiojančius teisės aktus; Lukiškių TI-K kamerose (kameros plotas – 7 m2) pareiškėjas periodiškai kalintas su 3–5 asmenimis, tačiau tikslių kalinimo datų minėtomis sąlygomis negali pateikti, todėl, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 4 dalimi, prašo išreikalauti iš Lukiškų TI-K visus reikiamus dokumentus.

72.2. 2010 m. balandžio 11 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010) minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. V-124) nustatyta, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

82.3. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K jis kalintas nežmoniškomis, antisanitarinėmis, žiauriomis sąlygomis (pelės, žiurkės, tarakonai, pelėsiai, drėgmė), pažeidžiant teisės aktus, nesudarant normalių kalinimo sąlygų, dėl ko jis patyrė didelę neturtinę žalą. Įrodinėdamas patirtą neturtinę žalą pareiškėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jo 6.250, 6.271 straipsniais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 42 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika (administracinės bylos Nr. A143-1966/2008, A-438-121/2009), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (2003 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2003) bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (2008 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje S. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02).

9Pareiškėjas nurodo, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo arba neveikimo) jis patyrė didžiulį psichologinį ir dvasinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, emocinę depresiją, stipriai pablogėjo jo sveikata, dėl to kreipėsi ne vieną kartą į medikus (skausmai skrandžio srityje, labai stipriai pablogėjo regėjimas, reikia atlikti vienos akies operaciją), pablogėjo savijauta, sutriko visavertis gyvenimas, sumažėjo pasitikėjimas savimi, jis negali ramiai miegoti, yra dirglus, jaučia padidėjusią fobiją aplinkai, dėl to sumažėjo bendravimo galimybės. Visi sveikatos sutrikimai nurodyti pareiškėjo sveikatos kortelėje.

10Taigi, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo / neveikimo) patirtą neturinę žalą pareiškėjas vertina 50 000 Lt ir prašo šią sumą priteisti iš atsakovės.

11II

12Atsakovė – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 11–16) nurodo, kad pareiškėjo reikalavimai yra nepagrįsti, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

131. Nuo 2010 balandžio 11d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; Įsakyme Nr. V-124 nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

14Laikotarpiais 2011 m. birželio 21 d.–2011 m. liepos 5 d., 2011 m. rugpjūčio 16 d.–2011 m. rugpjūčio 23 d., 2011 m. spalio 18 d.–2011 m. spalio 25 d., 2012 m. sausio 24 d.–2012 m. sausio 31 d., 2012 m. kovo 26 d.–2012 m. kovo 27 d. pareiškėjo nebuvo Lukiškių TI-K, kadangi jis buvo išvykęs. Pareiškėjas 2011 m. liepos 17 d. vakare, 2011 m. spalio 26 d. ryte, 2012 m. kovo 28 d. ryte, 2012 m. balandžio 16 d., 2012 m. balandžio 17 d. ryte, 2012 m. balandžio 20 d. vakare, 2012 m. balandžio 21 d. ryte, 2012 m. balandžio 23 d. ryte, 2012 m. gegužės 2 d. ryte, 2012 m. gegužės 8 d. ryte kalėjo tokiomis sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas kameroje pilnai atitiko nustatytą reikalavimą – vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

152. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems yra paskirta kardomoji priemonė – suėmimas pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Taip pat pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys yra perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Pagal Konstitucijos 109 straipsnį teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą yra nepriklausomi, todėl Lukiškių TI-K administracija negali daryti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo, nes, priešingu atveju, nebus vykdomos teismų nutartys bei sprendimai. Skirstant atvykusius asmenis į kameras laikomasi Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje numatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų, todėl kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytąjį. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Be to, kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

163. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų palaikyti tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji bei suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras), taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui, išduodama į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą yra skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo, plauna bei dezinfekuoja iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis su jam išduotais valikliais. Be to, siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“, kuri kasmet pratęsiama; sutarties vykdytojai nuolat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą, profilaktinius patikrinimus.

17Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, atsižvelgiant į turimus materialinius, finansinius ir darbo resursus, taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadindami elektros instaliaciją, daužydami apšvietimo lemputes, laužydami langus, daužydami stiklus, klozetus, griaudami atitvarines sieneles, kurios skiria klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan., o todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai tenka daryti remontą pakartotinai.

184. Pasak pareiškėjo, dėl kalinimo Lukiškių TI-K jam pablogėjo sveikata. Pažymėtina, kad pareiškėjui Lukiškių TI-K, esant būtinumui, visada buvo suteikiama reikiama pagalba ir reikiamas gydymas, skiriami ir duodami gydymui skirti vaistai.

192012 m. kovo 20 d. pareiškėjas kreipėsi dėl okulisto konsultacijos. 2012 m. kovo 21 d. pareiškėją apžiūrėjo gydytoja, kuri nurodė, kad M. L. skundžiasi dėl regėjimo, anksčiau nešiojo akinius, apie metus niekur nesitikrino. Dėl šios priežasties pareiškėjas konsultacijai buvo nusiųstas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę (toliau – ir LAVL). Remiantis LAVL epikrize, pareiškėjas buvo apžiūrėtas ir jam išrašyti akiniai. Išrašius pareiškėją iš LAVL, jo būklė buvo gera. Pareiškėjo asmens medicinos kortelėje nėra jokių įrašų, kad pareiškėjas kreipėsi dėl skausmų skrandyje.

205. Žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų siejamas su žalos atsiradimu dėl neteisėtų šių subjektų veiksmų ar neveikimo viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, kad žala atlygintina tais atvejais, kai viešojo administravimo subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis.).

21Civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Šio straipsnio 4 dalyje yra pasakyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.

22Deliktinė atsakomybė yra viena iš civilinės atsakomybės rūšių, todėl jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą Civilinio kodekso 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal Civilinio kodekso 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu, todėl sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė arba neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai sąlygojo pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu yra nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto.

23Taigi, nagrinėjamu atveju nėra būtinos Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

24III

25Teismo posėdyje pareiškėjas – M. L., remdamasis skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti ir priteisti 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

26Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

271. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta

281.1. Pareiškėjas – M. L. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. gegužės 31 d. (kalinamojo (nuteistojo) asmens įskaitos kortelė (b. l. 39–40)).

291.2. Pareiškėjas laikotarpiais nuo 2011 m. birželio 21 d. iki 2011 m. liepos 5 d., nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. iki 2011 m. rugpjūčio 23 d., nuo 2011 m. spalio 18 d. iki 2011 m. spalio 25 d., nuo 2012 m. sausio 24 d. iki 2012 m. sausio 31 d., nuo 2012 m. kovo 26 d. iki 2012 m. kovo 27 d. nebuvo Lukiškių TI-K, kadangi jis buvo išvykęs; 2012 m. gegužės 18 d. pareiškėjas išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, jos 3-iąją valdybą (kalinamojo (nuteistojo) asmens įskaitos kortelė (b. l. 39–40)).

301.3. Pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo laikomas šiose kamerose (Lukiškių TI-K atsiliepimas (b. l. 11–16)):

31– 2011 m. gegužės 31 d. – kameroje Nr. 105, kurios plotas – 7,38 m2 (vakare – 4 asmenys kameroje);

32– 2011 m. birželio 1 d. – kameroje Nr. 159, kurios plotas – 7,94 m2 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

33– 2011 m. birželio 2 d. – kameroje Nr. 110, kurios plotas – 7,48 m2 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

34– 2011 m. birželio 3 d. – kameroje Nr. 173, kurios plotas – 7,94 m2 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

35– 2011 m. birželio 4 d.–2011 m. birželio 5 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

36– 2011 m. birželio 6 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

37– 2011 m. birželio 7 d.–2011 m. birželio 12 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

38– 2011 m. birželio 13 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

39– 2011 m. birželio 14 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

40– 2011 m. birželio 15 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

41– 2011 m. birželio 16 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

42– 2011 m. birželio 17 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

43– 2011 m. birželio 18 d.–2011 m. birželio 20 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

44– 2011 m. liepos 5 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos areštinę išvyko 2011 m. birželio 21 d.), laikytas kameroje Nr. 121, kurios plotas – 7,38 m2 (vakare – 4 asmenys kameroje), vėliau perkeltas į kamerą Nr. 140, kurios plotas – 7,94 m2 (vakare – 4 asmenys kameroje);

45– 2011 m. liepos 6 d.–2011 m. liepos 10 d. – kameroje Nr. 140 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

46– 2011 m. liepos 11 d.–2011 m. liepos 12 d. – kameroje Nr. 140 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

47– 2011 m. liepos 13 d. – kameroje Nr. 159, kurios plotas – 7,94 m2 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

48– 2011 m. liepos 14 d.–2011 m. liepos 16 d. – kameroje Nr. 159 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

49– 2011 m. liepos 17 d. – kameroje Nr. 159 (ryte – 3 asmenys kameroje); vakare perkeltas į kamerą Nr. 106, kurios plotas – 7,38 m2 (vakare – 1 asmuo kameroje);

50– 2011 m. liepos 18 d. – kameroje Nr. 334, kurios plotas – 7,53 m2 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

51– 2011 m. liepos 19 d.–2011 m. rugpjūčio 15 d. – kameroje Nr. 334 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

52– 2011 m. rugpjūčio 23 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos areštinę išvyko 2011 m. rugpjūčio 16 d.), laikytas kameroje Nr. 108, kurios plotas – 7,38 m2 (vakare – 3 asmenys kameroje);

53– 2011 m. rugpjūčio 24 d. – kameroje Nr. 163, kurios plotas – 7,56 m2 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

54– 2011 m. rugpjūčio 25 d.–2011 m. rugpjūčio 31 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

55– 2011 m. rugsėjo 1 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

56– 2011 m. rugsėjo 2 d.–2011 m. rugsėjo 20 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

57– 2011 m. rugsėjo 21 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

58– 2011 m. rugsėjo 22 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

59– 2011 m. rugsėjo 23 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

60– 2011 m. rugsėjo 24 d.–2011 m. spalio 11 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

61– 2011 m. spalio 12 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

62– 2011 m. spalio 13 d. – 2011 m. spalio 17 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

63– 2011 m. spalio 25 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos areštinę išvyko 2011 m. spalio 18 d.), laikytas kameroje Nr. 119, kurios plotas – 7,31 m2 (vakare – 4 asmenys kameroje);

64– 2011 m. spalio 26 d. – kameroje Nr. 292, kurios plotas – 7,80 m2 (ryte – 1, vakare – 4 asmenys kameroje);

65– 2011 m. spalio 27 d.–2011 m. lapkričio 2 d. – kameroje Nr. 292 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

66– 2011 m. lapkričio 3 d. – kameroje Nr. 292 (ryte – 4 asmenys kameroje); vakare perkeltas į kamerą Nr. 277, kurios plotas – 7,33 m2 (4 asmenys kameroje);

67– 2011 m. lapkričio 4 d.–2011 m. lapkričio 22 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

68– 2011 m. lapkričio 23 d.–2011 m. lapkričio 25 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

69– 2011 m. lapkričio 26 d.–2011 m. lapkričio 27 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

70– 2011 m. lapkričio 28 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

71– 2011 m. lapkričio 29 d.–2011 m. gruodžio 5 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

72– 2011 m. gruodžio 6 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

73– 2011 m. gruodžio 7 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

74– 2011 m. gruodžio 8 d.–2011 m. gruodžio 11 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

75– 2011 m. gruodžio 12 d. – kameroje Nr. 326, kurios plotas – 7,66 m2 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

76– 2011 m. gruodžio 13 d.–2011 m. gruodžio 18 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

77– 2011 m. gruodžio 19 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

78– 2011 m. gruodžio 20 d.–2011 m. gruodžio 21 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

79– 2011 m. gruodžio 22 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

80– 2011 m. gruodžio 23 d.–2012 m. sausio 18 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

81– 2012 m. sausio 19 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

82– 2012 m. sausio 20 d.–2012 m. sausio 23 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

83– 2012 m. sausio 31 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos areštinę išvyko 2012 m. sausio 24 d.), laikytas kameroje Nr. 115, kurios plotas – 7,45 m2 (vakare – 5 asmenys kameroje);

84– 2012 m. vasario 1 d. – kameroje Nr. 163, kurios plotas – 7,56 m2 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

85– 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 23 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

86– 2012 m. vasario 24 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

87– 2012 m. vasario 25 d.–2012m. kovo 22 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

88– 2012 m. kovo 23 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

89– 2012 m. kovo 24 d.–2012 m. kovo 25 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

90– 2012 m. kovo 27 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos areštinę išvyko 2012 m. kovo 26 d.), laikytas kameroje Nr. 123, kurios plotas – 7,42 m2 (vakare – 3 asmenys kameroje);

91– 2012 m. kovo 28 d. – kameroje Nr. 325, kurios plotas – 7,64 m2 (ryte – 2, vakare – 4 asmenys kameroje);

92– 2012 m. kovo 29 d. – kameroje Nr. 325 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

93– 2012 m. kovo 30 d.–2012 m. balandžio 2 d. – kameroje Nr. 325 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

94– 2012 m. balandžio 3 d. – kameroje Nr. 325 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

95– 2012 m. balandžio 4 d. – kameroje Nr. 266, kurios plotas – 7,74 m2 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

96– 2012 m. balandžio 5 d. – kameroje Nr. 266 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

97– 2012 m. balandžio 6 d. – 2012 m. balandžio 15 d.– kameroje Nr. 266 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

98– 2012 m. balandžio 16 d. – kameroje Nr. 104, kurios plotas – 7,38 m2 (ryte – 2, vakare – 4 asmenys kameroje);

99– 2012 m. balandžio 17 d. – kameroje Nr. 311, kurios plotas – 7,75 m2 (ryte – 2, vakare – 4 asmenys kameroje);

100– 2012 m. balandžio 18 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

101– 2012 m. balandžio 19 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

102– 2012 m. balandžio 20 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 2 asmenys kameroje);

103– 2012 m. balandžio 21 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 2, vakare – 3 asmenys kameroje);

104– 2012 m. balandžio 22 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

105– 2012 m. balandžio 23 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 2, vakare – 3 asmenys kameroje);

106– 2012 m. balandžio 24 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

107– 2012 m. balandžio 25 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

108– 2012 m. balandžio 26 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

109– 2012 m. balandžio 27 d.–2012 m. balandžio 29 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

110– 2012 m. balandžio 30 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

111– 2012 m. gegužės 1 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 3 asmenys kameroje);

112– 2012 m. gegužės 2 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

113– 2012 m. gegužės 3 d.–2012 m. gegužės 7 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

114– 2012 m. gegužės 8 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 2, vakare – 4 asmenys kameroje);

115– 2012 m. gegužės 9 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

116– 2012 m. gegužės 10 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

117– 2012 m. gegužės 11 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 3 asmenys kameroje);

118– 2012 m. gegužės 12 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

119– 2012 m. gegužės 13 d.–2012 m. gegužės 14 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4 asmenys kameroje);

120– 2012 m. gegužės 15 d.–2012 m. gegužės 17 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys kameroje);

121– 2012 m. gegužės 18 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4 asmenys kameroje); vakare išvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, jos 3-iąją valdybą.

1221.3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytojas) 2009 m. gruodžio 24 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (toliau – ir 2009 m. gruodžio 24 d. sutartis) (b. l. 17–20), pagal kurią, siekiant buitinių kenkėjų (vabzdžių, ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimo darbus, vykdytojas įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis (1 punktas). 2009 m. gruodžio 24 d. sutartyje vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga užtikrinti jų naikinimą (4.1.2 punktas); užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo darbus kenkėjų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas); atlikti einamuosius profilaktinius patikrinimus ir priežiūrą ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį (4.1.7 punktas). 2009 m. gruodžio 24 d. sutartis, galiojusi iki 2010 m. gruodžio 31 d., 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pratęsta dar vieneriems kalendoriniams metams (raštas Nr. 565-01-10 (b. l. 21)).

1231.4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (vykdytojas) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (toliau – ir 2012 m. sausio 3 d. sutartis) (b. l. 22–25), pagal kurią, siekiant buitinių kenkėjų (vabzdžių, ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimo darbus, vykdytojas įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis (1 punktas). 2012 m. sausio 3 d. sutartyje vykdytojas, be kita ko, įsipareigojo: užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga atlikti jų naikinimą (4.1.2 punktas); užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvaus naikinimo darbus kenkėjų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (4.1.5 punktas).

1241.5. Pareiškėjas 2012 m. kovo 20 d. pateikė prašymą dėl okulisto konsultacijos, kuriame, be kita ko, nurodė, jog yra nešiojęs akinius, dabar jaučia ženklų regėjimo pablogėjimą (pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 28–38), žr. b. l. 36).

1251.6. Pareiškėjas 2012 m. birželio 28 d. kreipėsi į gydytoją dėl blogo miego; gydytojas terapeutas skyrė vaistus Truxali, 25 mg, vakare – 21.00 val. (pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 28–38), žr. b. l. 35).

126Pareiškėjas 2012 m. liepos mėn. 3 kartus (2 d.–24 d.) kreipėsi į gydytoją dėl blogo miego; gydytojas terapeutas skyrė vaistus Truxali, 50 mg, vakare – 21.00 val. (pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 28–38), žr. b. l. 37).

1272. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas – M. L. kalėjo tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė nuo 2011 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. gegužės 18 d. Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime buvo apribota, pažeidžiant galiojančius teisės aktus.

128Pabrėžtina, jog nuo 2010 m. balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti. Tačiau akcentuotina, kad Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes M. L. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. gegužės 18 d.

1293. Minėta, kad pareiškėjas – M. L. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kalėjimų departamento, neturtinę žalą – 50 000 Lt. Teismas akcentuoja, kad Lietuvos valstybę šioje byloje atstovauja Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas. Teismas vertina, kad pareiškėjo prašoma priteisti žala yra neturtinė žala, nes realaus sveikatos sutrikimo pareiškėjas visiškai nepagrindė, o iš esmės teigė, kad patyrė didžiulį psichologinį sukrėtimą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, sutriko visavertis jo gyvenimas ir socialiniai įgūdžiai, sumažėjo pasitikėjimas savimi, negali ramiai miegoti, yra dirglus, jaučia padidėjusią fobiją aplinkai, dėl to sumažėjo bendravimo galimybės. Akcentuotina, kad pareiškėjas 2012 m. kovo 20 d. pateikė prašymą dėl okulisto konsultacijos, kuriame, be kita ko, nurodė, jog yra nešiojęs akinius, dabar jaučia ženklų regėjimo pablogėjimą (pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 28–38), žr. b. l. 36). Tačiau teismas pabrėžia, kad regos pablogėjimo pareiškėjas neįrodė, be to, visiškai neįrodė, kad jo regos pablogėjimas tikrai atsirado dėl kalinimo sąlygų; juolab, kad pareiškėjas nešiojo akinius ir iki patekimo į laisvės atėmimo įstaigą.

130Nors pareiškėjas 2012 m. birželio 28 d. kreipėsi į gydytoją dėl blogo miego, gydytojas terapeutas skyrė vaistus Truxali, 25 mg, vakare – 21.00 val. (pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 28–38), žr. b. l. 35), o 2012 m. liepos mėn. 3 kartus (2 d.–24 d.) kreipėsi į gydytoją dėl blogo miego, gydytojas terapeutas skyrė vaistus Truxali, 50 mg, vakare – 21.00 val. (pareiškėjo asmens sveikatos istorija (b. l. 28–38), žr. b. l. 37), tačiau tai neįrodo, kad pareiškėjo sveikata pablogėjo taip, kad jis patyrė kokią nors turtinę žalą.

1313.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

132Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

133„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

134Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

135Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1363.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, M. L. nuo 2011 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. gegužės 18 d. būnant Lukiškių TI-K, buvo pažeidžiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatyti reikalavimai, išskyrus, kai M. L. laikotarpiais nuo 2011 m. birželio 21 d. iki 2011 m. liepos 4 d., nuo 2011 m. rugpjūčio 16 d. iki 2011 m. rugpjūčio 22 d., nuo 2011 m. spalio 18 d. iki 2011 m. spalio 24 d., nuo 2012 m. sausio 24 d. iki 2012 m. sausio 30 d., 2012 m. kovo 26 d. nebuvo Lukiškių TI-K, kadangi jis buvo išvykęs. Taip pat akcentuotina, kad teismas įvertina, jog kai kuriomis dienomis M. L. teisės į tinkamą kalinimo plotą buvo pažeidžiamos ne visą dieną (2011 m. liepos 5 d., 2011 m. rugpjūčio 23 d., 2011 m. spalio 25 d., 2012 m. sausio 31 d., 2012 m. kovo 27 d., taip pat 2011 m. liepos 17 d., 2011 m. spalio 26 d., 2012 m. kovo 28 d., 2012 m. balandžio 16 d., 2012 m. balandžio 17 d., 2012 m. balandžio 20 d., 2012 m. balandžio 21 d., 2012 m. balandžio 23 d., 2012 m. gegužės 2 d., 2012 m. gegužės 8 d.). Taigi, pareiškėjas Lukiškių TI-K nuo 2011 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. gegužės 18 d. buvo laikomas 309 (tris šimtus devynias) pilnas dienas netinkamai. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo, nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1373.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas. Įrodymai, kad dėl kalinimo sąlygų, kurios neatitiko teisės aktų reikalavimų, buvo pakenkta pareiškėjo sveikatai, tame tarpe – ir psichinė, nepateikti.

138Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

139Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), ypač atsižvelgiant į tai, kad M. L. nedelsdamas kreipėsi į teismą su prašymu priteisti jam neturtinę žalą. Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

140Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, tačiau, atsižvelgiant į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (309 dienas pareiškėjas – M. L. buvo laikomas netinkamai), nesant objektyvių duomenų apie pareiškėjo sveikatos būklės pablogėjimą dėl atsakovės veiksmų, apie tai, kad dvasiniai išgyvenimai būtų trukę ilgai, į Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga yra 850 Lt) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 2 900 Lt, kuri priteistina iš atsakovės. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011, kurioje už 40 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 350 Lt (teismas įvertina, kad MMA nuo to laiko padidėjo). Teismo vertinimu, didesnės negu 2 900 Lt neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

141Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

142Pareiškėjo – M. L. skundą tenkinti iš dalies.

143Priteisti pareiškėjui – M. L., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 2 900 Lt (du tūkstančius devynis šimtus litų) neturtinės žalos atlyginimo.

144Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

145Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas – M. L. (toliau – ir pareiškėjas) su 2012 m. liepos 5 d.... 5. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, jo laisvė nuo 2011 m. gegužės 25 d. iki 2012 m.... 7. 2.2. 2010 m. balandžio 11 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos sveikatos... 8. 2.3. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K jis kalintas nežmoniškomis,... 9. Pareiškėjas nurodo, kad dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo arba... 10. Taigi, dėl atsakovės neteisėtų veiksmų (veikimo / neveikimo) patirtą... 11. II... 12. Atsakovė – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių tardymo... 13. 1. Nuo 2010 balandžio 11d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo... 14. Laikotarpiais 2011 m. birželio 21 d.–2011 m. liepos 5 d., 2011 m.... 15. 2. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 16. 3. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 17. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą,... 18. 4. Pasak pareiškėjo, dėl kalinimo Lukiškių TI-K jam pablogėjo sveikata.... 19. 2012 m. kovo 20 d. pareiškėjas kreipėsi dėl okulisto konsultacijos. 2012 m.... 20. 5. Žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų... 21. Civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį,... 22. Deliktinė atsakomybė yra viena iš civilinės atsakomybės rūšių, todėl... 23. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra būtinos Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje... 24. III... 25. Teismo posėdyje pareiškėjas – M. L., remdamasis skunde pateiktais... 26. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 27. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta... 28. 1.1. Pareiškėjas – M. L. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. gegužės 31 d.... 29. 1.2. Pareiškėjas laikotarpiais nuo 2011 m. birželio 21 d. iki 2011 m. liepos... 30. 1.3. Pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo laikomas šiose kamerose (Lukiškių... 31. – 2011 m. gegužės 31 d. – kameroje Nr. 105, kurios plotas – 7,38 m2... 32. – 2011 m. birželio 1 d. – kameroje Nr. 159, kurios plotas – 7,94 m2... 33. – 2011 m. birželio 2 d. – kameroje Nr. 110, kurios plotas – 7,48 m2... 34. – 2011 m. birželio 3 d. – kameroje Nr. 173, kurios plotas – 7,94 m2... 35. – 2011 m. birželio 4 d.–2011 m. birželio 5 d. – kameroje Nr. 173 (ryte... 36. – 2011 m. birželio 6 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 4... 37. – 2011 m. birželio 7 d.–2011 m. birželio 12 d. – kameroje Nr. 173 (ryte... 38. – 2011 m. birželio 13 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 4, vakare – 3... 39. – 2011 m. birželio 14 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 4... 40. – 2011 m. birželio 15 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 4, vakare – 4... 41. – 2011 m. birželio 16 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 3... 42. – 2011 m. birželio 17 d. – kameroje Nr. 173 (ryte – 3, vakare – 4... 43. – 2011 m. birželio 18 d.–2011 m. birželio 20 d. – kameroje Nr. 173... 44. – 2011 m. liepos 5 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos... 45. – 2011 m. liepos 6 d.–2011 m. liepos 10 d. – kameroje Nr. 140 (ryte –... 46. – 2011 m. liepos 11 d.–2011 m. liepos 12 d. – kameroje Nr. 140 (ryte –... 47. – 2011 m. liepos 13 d. – kameroje Nr. 159, kurios plotas – 7,94 m2 (ryte... 48. – 2011 m. liepos 14 d.–2011 m. liepos 16 d. – kameroje Nr. 159 (ryte –... 49. – 2011 m. liepos 17 d. – kameroje Nr. 159 (ryte – 3 asmenys kameroje);... 50. – 2011 m. liepos 18 d. – kameroje Nr. 334, kurios plotas – 7,53 m2 (ryte... 51. – 2011 m. liepos 19 d.–2011 m. rugpjūčio 15 d. – kameroje Nr. 334 (ryte... 52. – 2011 m. rugpjūčio 23 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos... 53. – 2011 m. rugpjūčio 24 d. – kameroje Nr. 163, kurios plotas – 7,56 m2... 54. – 2011 m. rugpjūčio 25 d.–2011 m. rugpjūčio 31 d. – kameroje Nr. 163... 55. – 2011 m. rugsėjo 1 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4... 56. – 2011 m. rugsėjo 2 d.–2011 m. rugsėjo 20 d. – kameroje Nr. 163 (ryte... 57. – 2011 m. rugsėjo 21 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4, vakare – 3... 58. – 2011 m. rugsėjo 22 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 3... 59. – 2011 m. rugsėjo 23 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4... 60. – 2011 m. rugsėjo 24 d.–2011 m. spalio 11 d. – kameroje Nr. 163 (ryte... 61. – 2011 m. spalio 12 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys... 62. – 2011 m. spalio 13 d. – 2011 m. spalio 17 d. – kameroje Nr. 163 (ryte... 63. – 2011 m. spalio 25 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos... 64. – 2011 m. spalio 26 d. – kameroje Nr. 292, kurios plotas – 7,80 m2 (ryte... 65. – 2011 m. spalio 27 d.–2011 m. lapkričio 2 d. – kameroje Nr. 292 (ryte... 66. – 2011 m. lapkričio 3 d. – kameroje Nr. 292 (ryte – 4 asmenys kameroje);... 67. – 2011 m. lapkričio 4 d.–2011 m. lapkričio 22 d. – kameroje Nr. 277... 68. – 2011 m. lapkričio 23 d.–2011 m. lapkričio 25 d. – kameroje Nr. 277... 69. – 2011 m. lapkričio 26 d.–2011 m. lapkričio 27 d. – kameroje Nr. 277... 70. – 2011 m. lapkričio 28 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 4... 71. – 2011 m. lapkričio 29 d.–2011 m. gruodžio 5 d. – kameroje Nr. 277... 72. – 2011 m. gruodžio 6 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 3... 73. – 2011 m. gruodžio 7 d. – kameroje Nr. 277 (ryte – 3, vakare – 4... 74. – 2011 m. gruodžio 8 d.–2011 m. gruodžio 11 d. – kameroje Nr. 277 (ryte... 75. – 2011 m. gruodžio 12 d. – kameroje Nr. 326, kurios plotas – 7,66 m2... 76. – 2011 m. gruodžio 13 d.–2011 m. gruodžio 18 d. – kameroje Nr. 326... 77. – 2011 m. gruodžio 19 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 4, vakare – 3... 78. – 2011 m. gruodžio 20 d.–2011 m. gruodžio 21 d. – kameroje Nr. 326... 79. – 2011 m. gruodžio 22 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 3, vakare – 4... 80. – 2011 m. gruodžio 23 d.–2012 m. sausio 18 d. – kameroje Nr. 326 (ryte... 81. – 2012 m. sausio 19 d. – kameroje Nr. 326 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys... 82. – 2012 m. sausio 20 d.–2012 m. sausio 23 d. – kameroje Nr. 326 (ryte –... 83. – 2012 m. sausio 31 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos... 84. – 2012 m. vasario 1 d. – kameroje Nr. 163, kurios plotas – 7,56 m2 (ryte... 85. – 2012 m. vasario 2 d. – 2012 m. vasario 23 d. – kameroje Nr. 163 (ryte... 86. – 2012 m. vasario 24 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4... 87. – 2012 m. vasario 25 d.–2012m. kovo 22 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4,... 88. – 2012 m. kovo 23 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys... 89. – 2012 m. kovo 24 d.–2012 m. kovo 25 d. – kameroje Nr. 163 (ryte – 4,... 90. – 2012 m. kovo 27 d., atvykęs iš Varėnos areštinės (į Varėnos... 91. – 2012 m. kovo 28 d. – kameroje Nr. 325, kurios plotas – 7,64 m2 (ryte... 92. – 2012 m. kovo 29 d. – kameroje Nr. 325 (ryte – 3, vakare – 4 asmenys... 93. – 2012 m. kovo 30 d.–2012 m. balandžio 2 d. – kameroje Nr. 325 (ryte –... 94. – 2012 m. balandžio 3 d. – kameroje Nr. 325 (ryte – 3, vakare – 4... 95. – 2012 m. balandžio 4 d. – kameroje Nr. 266, kurios plotas – 7,74 m2... 96. – 2012 m. balandžio 5 d. – kameroje Nr. 266 (ryte – 3, vakare – 3... 97. – 2012 m. balandžio 6 d. – 2012 m. balandžio 15 d.– kameroje Nr. 266... 98. – 2012 m. balandžio 16 d. – kameroje Nr. 104, kurios plotas – 7,38 m2... 99. – 2012 m. balandžio 17 d. – kameroje Nr. 311, kurios plotas – 7,75 m2... 100. – 2012 m. balandžio 18 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 3... 101. – 2012 m. balandžio 19 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4... 102. – 2012 m. balandžio 20 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 2... 103. – 2012 m. balandžio 21 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 2, vakare – 3... 104. – 2012 m. balandžio 22 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 3... 105. – 2012 m. balandžio 23 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 2, vakare – 3... 106. – 2012 m. balandžio 24 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4... 107. – 2012 m. balandžio 25 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4... 108. – 2012 m. balandžio 26 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4... 109. – 2012 m. balandžio 27 d.–2012 m. balandžio 29 d. – kameroje Nr. 311... 110. – 2012 m. balandžio 30 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 3... 111. – 2012 m. gegužės 1 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 3... 112. – 2012 m. gegužės 2 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4... 113. – 2012 m. gegužės 3 d.–2012 m. gegužės 7 d. – kameroje Nr. 311 (ryte... 114. – 2012 m. gegužės 8 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 2, vakare – 4... 115. – 2012 m. gegužės 9 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 4... 116. – 2012 m. gegužės 10 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4... 117. – 2012 m. gegužės 11 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4, vakare – 3... 118. – 2012 m. gegužės 12 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 3, vakare – 4... 119. – 2012 m. gegužės 13 d.–2012 m. gegužės 14 d. – kameroje Nr. 311... 120. – 2012 m. gegužės 15 d.–2012 m. gegužės 17 d. – kameroje Nr. 311... 121. – 2012 m. gegužės 18 d. – kameroje Nr. 311 (ryte – 4 asmenys kameroje);... 122. 1.3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės... 123. 1.4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės... 124. 1.5. Pareiškėjas 2012 m. kovo 20 d. pateikė prašymą dėl okulisto... 125. 1.6. Pareiškėjas 2012 m. birželio 28 d. kreipėsi į gydytoją dėl blogo... 126. Pareiškėjas 2012 m. liepos mėn. 3 kartus (2 d.–24 d.) kreipėsi į... 127. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas –... 128. Pabrėžtina, jog nuo 2010 m. balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos... 129. 3. Minėta, kad pareiškėjas – M. L. prašo teismą priteisti iš Lietuvos... 130. Nors pareiškėjas 2012 m. birželio 28 d. kreipėsi į gydytoją dėl blogo... 131. 3.1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 132. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 133. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 134. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 135. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 136. 3.2. Šiame sprendime teismas konstatuoja neteisėtų veiksmų faktą, nes, M.... 137. 3.3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 138. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 139. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 140. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 141. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 142. Pareiškėjo – M. L. skundą tenkinti iš dalies.... 143. Priteisti pareiškėjui – M. L., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 144. Likusioje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 145. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...