Byla 2-433-964/2014
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „GELVORA“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo J. K. priteisti 554,46 Lt skolą, 1 882,95 Lt delspinigių, 78,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2002-11-29 UAB „Tele2“ su J. K. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R221673460711695, pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo pagal sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. Atsakovas už suteiktas paslaugas nesumokėjo, ir ieškovo teigimu liko skolingas 2 515,86 Lt, dėl kurios priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą.

42009-03-31 UAB „GELVORA“ ir UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui UAB „GELVORA“ visus reikalavimus pagal sąskaitas atsakovo atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas, tačiau atsakovas reikalavimo nėra įvykdęs. Ieškovas prašė, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

5Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes jis įspėtas (b. l. 45-46).

8Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: Išrašas iš Priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b. l. 5), delspinigių paskaičiavimo aktas (b. l. 6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b. l. 7), 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (b. l. 12-15), Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis (b. l. 16-17), sąskaitos už paslaugas (b. l. 20-43), pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 44).

92002-11-29 UAB „Tele2“ ir J. K. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R221673460711695, pagal kurią UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovui teikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) tinklo paslaugas, atsakovas įsipareigojo tomis paslaugomis naudotis ir atsiskaityti už jas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

102009-03-31 UAB „GELVORA“ ir UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui UAB „GELVORA“ visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Atsakovui buvo suteiktos ryšio paslaugos už kurias jis pagal pateiktas sąskaitas neatsiskaitė ir liko skolingas 554,46 Lt. Byloje duomenų apie tai, kad skola sumokėta, nėra. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Pagal LR CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė (neteisėtas neveikimas), todėl pagal LR CK 6.246 str. 1 d. jam kyla civilinė atsakomybė. Atsakovui skolos nepadengus, ji priteistina.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1882,95 Lt delspinigių už 3396 dienas už laikotarpį nuo 2004-11-29 iki 2014-03-18 (b. l. 6). Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. R221673460711695 6.6. punkte numatyta 0,1 proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 16-17), kadangi atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1-2 d., 6.71 str., 6.258 str.). LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., numatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t.y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012).

13Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma tris kartus viršija priteistiną skolos sumą, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, į tai, kad ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę į atsakovo skolą 2009-03-31, dėl skolos išieškojimo į teismą kreipėsi tik 2014-05-19. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, laiko, kad nagrinėjamu atveju prašomi priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigiai, sudarantys 1882,95 Lt, mažintini iki 300 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

14Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 78,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Iš pateikto šių išlaidų detalizavimo matyti, kad jas sudaro paprasti pranešimai (18 Lt), registruotas pranešimas (3,50 Lt), darbo priemonės (11,34 Lt Lt), užklausos Nekilnojamojo turto registro, gyventojų registro tarnyboms (32 Lt). Vertindamas šias išlaidas, teismas sprendžia, kad ne visos išlaidos gali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis (CPK 178 str.). Ieškovas pateikė įrodymą, kad siuntė atsakovui pranešimą, tačiau neaišku, registruotu ar paprastu paštu. Atsižvelgiant į tai, jam priteistinos tik išlaidos už paprasto pranešimo siuntimą – 1,50 Lt. Kitų pranešimų išlaidos, užklausos Gyventojų registro tarnybai, Nekilnojamojo turto registrui galėtų būti pripažintinos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str. 1 d. 9 p.), tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovo UAB „Gelvora“ naudai 1,50 Lt už paprastojo pranešimo išsiuntimą (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

15Atsakovas privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatytas 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už termino įvykdyti prievolę praleidimą, kurios laikytinos kompensacija už minimalius ieškovo nuostolius (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Kadangi byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2014-05-27 (b. l. 2), palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

16Iš dalies patenkinus ieškinį, atitinkamai pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d. iš atsakovo priteistinos ieškovui pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 26,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 8).

17Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2 Lt) yra mažesnės, nei LR Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr.1R-261/1K-355 nustatyta minimali 10 Lt sumą, jos nepriteistinos.

18Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui UAB „GELVORA“, į.k. 125164834, iš atsakovo J. K., a. k. ( - ), 554,46 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt keturis litus 46 ct) skolos, 300 Lt (tris šimtus litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-05-27 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 26 Lt (dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio ir 1,50 (vieną litą 50 cnt) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atsakovas J. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB „GELVORA“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „GELVORA“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo J.... 4. 2009-03-31 UAB „GELVORA“ ir UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo... 5. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įstatymo nustatyta tvarka bei teismo... 8. Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: Išrašas iš Priedo Nr. 1... 9. 2002-11-29 UAB „Tele2“ ir J. K. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio... 10. 2009-03-31 UAB „GELVORA“ ir UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1882,95 Lt delspinigių už... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje... 13. Teismas nagrinėjamu atveju atsižvelgia į tai, kad prašoma priteisti... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 78,45 Lt ikiteisminio skolos... 15. Atsakovas privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatytas 5 % dydžio metines... 16. Iš dalies patenkinus ieškinį, atitinkamai pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93... 17. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2 Lt) yra... 18. Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui UAB „GELVORA“, į.k. 125164834, iš atsakovo J. K., a.... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atsakovas J. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas UAB „GELVORA“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...