Byla 2-2003-823/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5415-794/2016, kuria buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimai bei nutrauktas pradėtas įmonės bankroto ne teismo tvarka procesas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Projektų vadybos institutas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-5415-794/2016, kuria buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimai bei nutrauktas pradėtas įmonės bankroto ne teismo tvarka procesas, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja UAB „Karolinos turas“ kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais visus BUAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus bei nutraukti BUAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto ne teismo tvarka procesą.
 2. Paaiškino, kad atsakovė 2016 m. sausio 28 d. informavo pareiškėją apie 2016 m. vasario 8 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą dėl UAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimo. 2016 m. vasario 8 d. įvyko pirmasis atsakovės kreditorių susirinkimas, kuris patvirtino kreditorių susirinkimo darbotvarkę; nutarė vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Katalonija“; pavedė bankroto administratoriui atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) numatytus veiksmus; nustatė terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti; patvirtino kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką; pavedė bankroto administratoriui antrąjį kreditorių susirinkimą šaukti 2016 m. kovo 29 d. administratoriaus buveinės adresu. Kreditorių susirinkimo protokole taip pat nurodyta, kad pagal 2016 m. vasario 8 d. bendrovės finansinės atskaitomybės duomenis kreditoriniai reikalavimai sudarė 1 282 761 EUR, o kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 1 192 636,11 EUR (92,97 proc.), t. y. buvo kvorumas.
 3. 2016 m. vasario 19 d. – kovo 1 d. pareiškėjos UAB „Alsakis“, UAB „Doriteksas“ ir UAB „Bitsens“ kreipėsi į teismą, prašydamos pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimus bei nutraukti BUAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto ne teismo tvarka procesą (civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016). Pareiškėja UAB „Karolinos turas“ 2016 m. gegužės 10 d. buvo įtraukta į šią bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų, tačiau 2016 m. birželio 21 d. civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 buvo nutraukta, pareiškėjoms atsisakius nuo skundo.
 4. 2016 m. liepos 7 d. įvyko antrasis BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimas (dalyvavo 91,26 proc. balsų turintys kreditoriai – 1 128 409 EUR iš 1 236 516 EUR), kuriame buvo patvirtinta susirinkimo darbotvarkė; pirmininkaujančiu išrinktas bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo; patvirtinti įmonės kreditorių reikalavimai 1 236 516,82 EUR sumai; patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. vasario 8 d. iki 2016 m. liepos 7 d.; kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas didžiausio kreditoriaus SIA „Party24.LV“ atstovas, kuris įgaliotas atlikti jam įstatyme numatytus veiksmus; patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka pagal pateiktą projektą; įmonė pripažinta bankrutavusia ir nutarta taikyti likvidavimo procedūrą; debitorinius įsiskolinimus ir turtą nuspręsta parduoti pagal bankroto administratoriaus pateiktus projektus; 6 mėnesiams pratęstas terminas sandorių tikrinimui; patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata pagal administratoriaus pateiktą projektą; patvirtinta pavedimo sutartis bei susirinkimo pirmininkui suteiktas įgaliojimas pasirašyti ją su bankroto administratoriumi.
 5. Pareiškėja pažymėjo, kad laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. vasario 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme atsakovės atžvilgiu buvo inicijuotos kelios teisminės bylos dėl turtinių reikalavimų, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalimi, nutarimas pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka yra neteisėtas, atitinkamai neteisėti ir kiti BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimai. Atsakovės vadovas, žinodamas apie Vilniaus miesto apylinkės teisme įmonei iškeltas turtinio pobūdžio bylas, ne tik neinformavo apie tai atsakovės kreditorių, bet tyčia, nuslėpdamas šią informaciją, pradėjo įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka. Ši aplinkybė leidžia abejoti priimtų nutarimų dėl administratoriaus paskyrimo bei vėliau jo teikiamų projektų skaidrumu.
 6. Pareiškėjos teigimu, skundžiami nutarimai yra neteisėti ir dėl to, kad juos priimant nebuvo kvorumo. Didžiausias atsakovės kreditorius yra Latvijos įmonė SIA „Party.24LV“, kurios reikalavimas sudaro 1 060 000 EUR t. y. 82,63 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos. Minėtą reikalavimą sudaro bauda už atsakovės neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus pagal 2015 m. birželio 8 d. Jungtinės veiklos sutartį, tačiau ši sutartis buvo sudaryta tik dėl akių ir niekuomet nebuvo vykdoma. Atsakovė sutarties 3.2.2.3. punktu įsipareigojo per vieną mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos pervesti SIA „Party24.LV“ 100 000 EUR sumą, tačiau šios sumos nepervedė, nes tokios sumos neturėjo nei sutarties sudarymo dieną, nei po to. Dėl šios priežasties SIA „Party24.LV“ neva nutraukė sutartį, o 2016 m. sausio 11 d. pasirašė fiktyvų susitarimą dėl skolos grąžinimo. Remiantis aptariamos sutarties 3.2.1. ir 3.2.1.2. punktais SIA „Party24.LV“ įsipareigojo įnešti 1 200 000 EUR sumą, tačiau apie šios sumos įnešimą nėra jokių duomenų. 2013 m. SIA „Party24.LV“ apyvarta sudarė 21 415 EUR, 2015 m. – 17 809 EUR. Sutarties 1.1-1.3. punktuose nurodomi atlikėjai ir jų koncertų Lietuvoje datos, tačiau nei reklamos, nei atšaukimo ar koncertų datos perkėlimo niekuomet nebuvo. Kitų dokumentų apie SIA „Party24.LV“ reikalavimo pagrįstumą nebuvo pateikta. Taigi, SIA „Party24.LV“ buvo nepagrįstai priskirta 82,63 proc. balsų, todėl, nesant kvorumo, kreditorių susirinkimai negalėjo būti rengiami.
 7. Pareiškėja taip pat nurodė, kad, sprendžiant dėl 12 – ojo kreditorių susirinkimo nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu su bankroto administratoriumi pasirašyti patvirtintą Pavedimo sutartį“, nurodyta: „Vienbalsiai nutarta – suteikti įgaliojimą kreditorių susirinkimo pirmininkui bankrutuojančios UAB „Projektų vadybos institutas“ vardu per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos pasirašyti su bankroto administratoriumi Pavedimo sutartį“, tačiau šis nutarimas nebuvo priimtas vienbalsiai, nes su tuo nesutiko pareiškėja. Išrinktas atsakovės bankroto administratorius, pareiškėjos vertinimu, yra šališkas, neskaidrus ir nesąžiningas. Tą patvirtina aplinkybė, kad administratorius neginčija BUAB „Projektų vadybos institutas“ akivaizdžiai nenaudingų sandorių bei susitarimų ir taip pažeidžia kitų kreditorių teises. Be to, administratoriaus veiklos vietos buvimas kitame mieste, nei administruojama įmonė, trukdo vykdyti bankroto procedūras: apribojama kreditorių teisė tiesiogiai dalyvauti kreditorių susirinkimuose bei nepagrįstai didinami administravimo kaštai. Dėl šios priežasties nutarimas dėl administratoriaus paskyrimo naikintinas.
 8. Atsakovė BUAB „Projektų vadybos institutas“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Katalonija“, atsiliepimu į skundą prašė taikyti ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą skundo pateikimo senaties terminą, o jo netaikius – skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 9. Paaiškino, kad pareiškėjos skundas turi tiek formalių (nėra nurodytas pareiškėjos juridinio asmens kodas), tiek ir turinio trūkumų, dėl kurių nėra aiškus pareiškėjos reikalavimo pagrindas ir dalykas. Pareiškėja yra pateikusi kreditorinį reikalavimą atsakovės bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka, dalyvavo civilinės bylos Nr. 2-4033-562/2016 nagrinėjime ir jos nutraukimo neskundė. Nepaisant to, pareiškėja teikia skundą „dėl 2016-02-08 UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais“, nors, kaip matyti iš skundo turinio, skundžia tiek 2016 m. vasario 8 d., tiek 2016 m. liepos 7 d. atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus.
 10. Pareiškėja praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą skundui pateikti. Pareiškėja apie pirmąjį įmonės kreditorių susirinkimą sužinojo 2016 m. vasario 8 d., tuo tarpu skundą pateikė tik 2016 m. liepos 19 d. Termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas skundui atmesti.
 11. Pareiškėja įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį nepagrįstai sieja su pirmuoju įmonės kreditorių susirinkimu. Atsakovės vadovas priėmė sprendimą inicijuoti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, todėl tokio proceso pradžia turėtų būti laikomas viešas paskelbimas visiems suinteresuotiems asmenims apie įmonės negalėjimą vykdyti įsipareigojimus, t. y. 2016 m. sausio 28 d. Priešingu atveju, kiekvienas kreditorius, gavęs viešą pranešimą apie įmonės nemokumą ir numatomą įmonės kreditorių susirinkimo datą, galėtų staiga inicijuoti pareiškimą (ieškinį) teismui prieš nemokią įmonę ir tai naudoti kaip tam tikrą priemonę paskatinti atsiskaitymą ir pažeisti kreditorių lygiateisiškumo principą, ką iki atsakovės kreditorių susirikimo ir bandė daryti pareiškėja. Ginčo tarp atsakovės ir pareiškėjos dėl pareiškėjos reikalavimo dydžio nėra, todėl nėra aišku, ko iš tikrųjų teismui pateiktu skundu siekia pareiškėja.
 12. Dėl 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo pareiškėja, be prielaidų apie didžiausio kreditoriaus reikalavimo dydį, jokių argumentų nepateikia. Pareiškėja pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, kadangi siekia ginčyti teisme išimtinai tik vieno iš atsakovės kreditorių finansinį reikalavimą, nepateikdama jokių argumentų dėl paties kreditorių susirinkimo neteisėtumo.
 13. Pareiškėja taip pat nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių atsakovės bankroto administratoriaus paskyrimo procedūros (ne)skaidrumą ar administratoriaus šališkumą bei nenurodė, kokius veiksmus administratorius atliko netinkamai. Vien ta aplinkybė, kad BUAB „Projektų vadybos institutas“ ir SIA „Party24.LV“ pasiūlytų bankroto paslaugas teikiančių asmenų registracijos adresas sutampa, nesudaro pagrindo pripažinti nutarimą dėl administratoriaus paskyrimo neteisėtu. Kiti kreditoriai, tarp jų pareiškėja, galėjo siūlyti kitas administratoriaus kandidatūras, tačiau šia teise nepasinaudojo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pripažino neteisėtais ir panaikino BUAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus bei nutraukė pradėtą įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka.
 2. Teismas pripažino, kad pareiškėja yra praleidusi terminą apskųsti 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus ir praleisto termino atnaujinti neprašo, tačiau, atsižvelgdamas į teismo pareigą ginti viešąjį interesą bankroto bylose, nusprendė iš esmės pasisakyti dėl skunde nurodytų 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimą sudarančių aplinkybių.
 3. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas įsakymą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės pareiškėjos naudai priėmė (iškėlė bylą) 2016 m. vasario 2 d., o įsakymą dėl skolos išieškojimo UAB „Doriteksas“ naudai – 2016 m. vasario 10 d., t. y. teismo įsakymas dėl skolos išieškojimo UAB „Doriteksas“ naudai buvo priimtas jau po atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti atsakovės bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau teismo įsakymas dėl skolos išieškojimo pareiškėjos naudai buvo priimtas prieš atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimą. Atsakovė prieštaravimus dėl šio teismo įsakymo pateikė 2016 m. vasario 26 d., prieštaravimai priimti ir teismo įsakymas panaikintas 2016 m. vasario 29 d.; teismo įsakymas nuo jo priėmimo 2016 m. vasario 2 d. iki 2016 m. vasario 29 d. nebuvo įsiteisėjęs. Taigi, atsakovės kreditorių susirinkimo, kuriame buvo priimtas nutarimas vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, metu teisme buvo iškelta byla, kurioje atsakovei buvo pareikšti turtiniai reikalavimai. Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas sprendė, kad atsakovės 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti įmonei bankroto procedūrą ne teismo tvarka yra neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatoms.
 4. Kadangi kiti atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti neteisėto nutarimo pagrindu, t. y. jų priėmimas ir galiojimas tiesiogiai priklauso nuo kreditorių nutarimo pradėti atsakovei bankroto procedūrą ne teismo tvarka teisėtumo, pripažinęs nutarimą pradėti įmonei bankroto procedūrą ne teismo tvarka neteisėtu ir jį panaikinęs, teismas panaikino ir visus kitus atsakovės kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus.
 5. Teismas papildomai atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovės bankroto proceso ne teismo tvarka neperspektyvumą pagrindžia tai, kad dalis atsakovės kreditorių nuo pat pradžių nesutinka/nesutiko su įmonės bankroto procedūros ne teismo tvarka pradėjimu. Konfliktų tarp atsakovės ir kitų kreditorių egzistavimas jau pradinėje proceso stadijoje, nepriklausomai nuo šių konfliktų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais – vykdyti bankroto procedūrą šalių sutarimu, be teismo įsikišimo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė BUAB „Projektų vadybos institutas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos UAB „Karolinos turas“ skundą dėl UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmesti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 2. Pareiškėjos teisė skųsti 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus buvo ginčijama ne tik dėl praleisto termino, tačiau dar ir dėl to, kad šis ginčas jau yra išspręstas civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016. UAB „Taurakalnis“ nebuvo civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 dalyvaujančiu asmeniu, o atskirąjį skundą teismui pateikė tik 2016 m. liepos 18 d., kas reiškia, jog apeliacinis procesas minėtoje byloje turėtų būti nutrauktas CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 ir (ar) 2 punktuose nurodytais pagrindais.
 3. Ši civilinė byla ir civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 yra dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, abejose bylose dalyvauja tie patys asmenys, todėl, skundžiamoje nutartyje remdamasis civiline byla Nr. 2-4033-562/2016 ir joje nustatytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas privalėjo arba šią bylą nutraukti, arba kreiptis į teismo pirmininką dėl šios bylos sujungimo su civiline byla Nr. 2-4033-562/2016, arba sustabdyti šią bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016.
 4. 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimus skundė trys BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorės – UAB „Doriteksas“, UAB „Alsakis“ ir UAB „Bitsens“. Pareiškėja šių nutarimų neskundė, tačiau civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 dalyvavo kaip trečiasis asmuo. Pareiškėja savarankiškų reikalavimų byloje Nr. 2-4033-562/2016 nepareiškė, nutarimų tuo pagrindu, kad 2016 m. vasario 8 d. apeliantės kreditorių susirinkimo metu buvo nagrinėjama pareiškėjos inicijuota civilinė byla, neginčijo. Pareiškėja taip pat nepateikė ir atskirojo skundo dėl nutarčių, kuriomis buvo nutrauktos civilinės bylos Nr. eL2-9600-871/2016 ir Nr. 2-4033-562/2016. 2016 m. vasario 19 d. pareiškėja pateikė apeliantės kreditorių susirinkimui tvirtinti jos kreditorinį reikalavimą. Pareiškėjos veiksmai (iki 2016 m. liepos 25 d.) leido daryti pagrįstą prielaidą, kad pareiškėja neturi pretenzijų dėl civilinės bylos Nr. eL2-9600-871/2016 nagrinėjimo, kaip kliūties pradėti neteisminio bankroto procedūrą.
 5. Pareiškėjos skundas pirmosios instancijos teismui turėjo būti pateiktas iki 2016 m. vasario 22 d., tačiau teisme jis buvo gautas tik 2016 m. liepos 25 d, ĮBĮ nustatytą terminą praleidus net 155 dienas (arba daugiau nei 5 mėnesius). Pačios pareiškėjos veiksmai leidžia manyti, kad ginčijamais apeliantės kreditorių susirinkimų nutarimais jos teisės nebuvo pažeistos, o pareiškėja iš tiesų gina kažkokį kitą, nei deklaruojamas, neatskleidžiamą interesą.
 6. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad, nesant visų kreditorių ir įmonės bendro sutarimo, apeliantės siekis vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka neturi perspektyvų, yra klaidinga, ji ne tik neatitinka faktinių (kitos civilinės) bylos aplinkybių, tačiau neatitinka ir teisės doktrinos bei teisės aktų.
 7. Byloje akivaizdžiai yra kilęs ginčas dėl to, kas yra laikytina bankroto procedūros ne teismo tvarka pradžios momentu. Lingvistiškai aiškinant ĮBĮ nuostatas, vadovaujantis teisės doktrina bei įstatymo leidėjo valia, įmonės bankroto procedūros ne teismo tvarka pradžios momentas yra kitas, nei nurodoma skundžiamoje nutartyje. Apeliantės nuomone, neteisminio bankroto pradžia turi būti siejama ne su pirmuoju įmonės kreditorių susirinkimu, o jo iniciavimu, dėl ko apeliantė išsamiai pasisakė savo atsiliepime, tačiau pirmosios instancijos teismas dėl to visiškai nepasisakė.
 8. Apeliantės kreditorių dauguma jaučiasi pajėgūs bankroto procedūras atlikti patys, tokią valią jie išreiškė, todėl tai turėtų būti pakankamas pagrindas konstatuoti nesant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies pažeidimų. Aplinkybė, kad 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo metu buvo nagrinėjama civilinė byla pagal 2016 m. vasario 2 d. pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, nepažeidžia ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatos.
 9. Vilniaus apygardos teismo nutarčiai 2016 m. birželio 21 d. įsiteisėjus, buvo atlikti veiksmai bankroto procese, kurių atgręžimas šiuo metu nėra galimas ir pirmosios instancijos teismas tai taip pat nepakankamai įvertino: 2016 m. liepos 21 d. apeliantės statusas VĮ Registrų centre buvo įregistruotas kaip „bankrutavusi“; privalės būti keliami apeliantės darbuotojų atleidimo veiksmų teisėtumo ir šių veiksmų pasekmių panaikinimo klausimai, apeliantės administratoriaus atliktų veiksmų ir atlyginimo už juos, apeliantės administratoriaus įgaliojimų perdavimo (grąžinimo) ir kiti klausimai.
 10. Pareiškėja UAB „Karolinos turas“ atsiliepimu į BUAB „Projektų vadybos institutas“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 11. Civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 pareiškėja dalyvavo kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, t. y. pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 47 straipsnio 2 dalį negalėjo nei keisti reikalavimo dalyko ir/ar jo dydžio, nei jo atsisakyti. Remiantis bendraisiais protingumo ir sąžiningumo kriterijais, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartis, kuria minėta civilinė byla buvo nutraukta pareiškėjoms (kitoms kreditorėms) atsisakius savo reikalavimų, nesukūrė pareiškėjai teisinių padarinių pagal CPK 294 straipsnio 2 dalį. Be to, teismo nutartis, kuria byla nutraukiama, kai atsisakoma reikalavimų, res judicata galios bylos šalims paprastai neįgyja ir teisinių padarinių sukelia tik ieškovui, kuris nebegali teisme pareikšti tapataus reikalavimo. Atsiliepime nurodyti teiginiai neva ginčas jau yra išspręstas, o pareiškėja negali pateikti tapataus reikalavimo, yra nepagrįsti.
 12. Atskirajame skunde nepateikiama jokių argumentų, pagrindžiančių apeliantės nurodomą aplinkybę, neva Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai pareiškėjai atnaujino terminą skųsti 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus. Pažymėtina, kad pareiškėja nebuvo praleidusi termino apskųsti atsakovės 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų. Šią aplinkybę taip pat nustatė ir pirmosios instancijos teismas.
 13. Bankroto procesas ne teismo tvarka gali būti pradedamas ir vykdomas tik tada, kai kreditoriai ir įmonė skolininkė sutaria dėl galimybės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Kai BUAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, teisme buvo iškelta byla, kurioje atsakovei buvo pareikšti turtiniai reikalavimai. Todėl, remdamasis ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus apygardos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti įmonės bankroto ne teismo tvarka procedūrą yra neteisėtas, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymų normoms.
 14. Patvirtinus didžiausią kreditorės – Latvijos bendrovės SIA „Party24.LV“, reikalavimą 1 060 000 EUR sumai, kitų kreditorių reikalavimai liks nepatenkinti. Bendrovės direktorius iš esmės pripažino 1 060 000 EUR baudą ir sutarties nevykdymą Latvijos bendrovės naudai, nors akivaizdu, kad minėta sutartis yra fiktyvi.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas, konstatavęs ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies pažeidimus, panaikino BUAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti įmonei bankroto procedūrą ne teismo tvarka bei visus vėlesnius BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus.
 3. Apeliantė, nesutikdama su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo argumentus, susijusius su šios bylos ir civilinės bylos Nr. 2-4033-562/2016 tarpusavio sąsajomis, termino ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus praleidimu, taip pat netinkamu ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies aiškinimu ir taikymu.

10Dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su civiline byla Nr. 2-4033-562/2016

 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorės kreipėsi į teismą, prašydamos panaikinti 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus bei nutraukti ne teismo tvarka pradėtą BUAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto procesą. Nagrinėjamos bylos pariškėja UAB „Karolinos turas“ šioje byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 14 d. nutartimi priėmė pareiškėjų UAB „Bitsens“ ir UAB „Heksimus“ skundų dėl 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų atsisakymus ir civilinę bylą Nr. 2-4033-562/2016 nutraukė. 2016 m. liepos 18 d. civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 buvo gautas UAB „Taurakalnis“ atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties dalį, kuria buvo priimti pareiškėjų UAB „Bitsens“ ir UAB „Heksimus“ skundų atsisakymai, o civilinė byla nutraukta ir atsisakymo nuo skundų priėmimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Apeliantės vertinimu, nagrinėjama civilinė byla ir civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 yra dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, bylose dalyvauja tie patys asmenys, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo šią bylą nutraukti arba kreiptis į teismo pirmininką dėl šios bylos sujungimo su civiline byla Nr. 2-4033-562/2016, arba sustabdyti šią bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apeliantės argumentu nesutinka.
 3. Ieškinio (pareiškimo) tapatumas nustatomas pagal ginčo šalis, ieškinio (pareiškimo) dalyką ir ieškinio (pareiškimo) pagrindą. Nesutampant šalims arba bent vienam iš ieškinio (pareiškimo) elementų (dalykui ar pagrindui), ieškinys (pareiškimas) nelaikomas tapačiu. Kaip pagrįstai pažymi pareiškėja, civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 ji dalyvauja trečiojo asmens, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, o ne šalies procesiniu statusu, taigi pagrindo atsisakyti nagrinėti pareiškėjos reikalavimą kaip tapatų civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 pareikštam reikalavimui, nėra teisinio pagrindo.
 4. Sutiktina su apeliantės argumentais, kad skundus dėl tų pačių kreditorių susirinkimo nutarimų pagal skirtingų kreditorių skundus atsižvelgiant į proceso operatyvumo ir ekonomijos principus gali būti tikslinga nagrinėti vienoje civilinėje byloje, tačiau šiuo atveju reikšminga tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis, kuria civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 buvo grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priimta jau po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, o skundžiamos nutarties priėmimo metu civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 buvo apeliacijos stadijoje. Proceso įstatymai nenumato galimybės sujungti civilines bylas, nagrinėjamas skirtingų instancijų (pirmosios ir apeliacinės) teismuose, taigi apeliantės argumentai dėl bylų sujungimo atmestini kaip nepagrįsti.
 5. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė taip pat neįrodė buvus bent vieną bylos sustabdymo procesinį pagrindą. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos (CPK 162³ straipsnis). Apeliantė nenurodo ir nepagrindžia, kodėl šią bylą nagrinėjantis teismas neturėjo galimybės tinkamai išnagrinėti šios civilinės bylos, nesulaukęs civilinės bylos Nr. 2-4033-562/2016 nagrinėjimo rezultato, ypač atsižvelgiant į tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016 skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu sprendimas dėl ginčo esmės nebuvo priimtas, pareiškėjoms atsisakius savo reikalavimų.

11Dėl ieškinio senaties

 1. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Ši įstatymo nuostata įtvirtina ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankišku pagrindu ieškinio (skundo) atmetimui, jei jis praleistas be svarbių priežasčių ir todėl neatnaujinamas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką bylose dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų aiškinimo ir taikymo, ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo (pareiškėjo) interesus, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2002). Nors bankroto bylos, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, yra susijusios su viešuoju interesu, ši išvada nereiškia, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino apskritai neturi būti paisoma ir kad šis terminas visais atvejais teismo turi būti atnaujinamas, nepriklausomai nuo šio termino praleidimo priežasčių svarbos.
 3. Byloje neginčijama, kad pareiškėja yra praleidusi terminą apskųsti 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Pareiškėja pirmosios instancijos teismui nenurodė jokių svarbių šio termino praleidimą pateisinančių priežasčių, atnaujinti praleistą terminą neprašė. Skunde, pateiktame pirmosios instancijos teismui, pareiškėja tik nurodė, kad ji nėra praleidusi termino skundui dėl 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriuos taip pat ginčijo, paduoti, tačiau ši aplinkybė nėra niekaip susijusi su termino skųsti 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus praleidimu. Tai, kad pareiškėja turi teisę ginčyti 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus, savaime nereiškia, kad ji turi teisę ginčyti ir 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimus.
 4. Pati pareiškėja pateiktame skunde nurodė, kad apie 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimą ji buvo informuota 2016 m. sausi 28 d. pranešimu, o 2016 m. vasario 19 d. pareiškėja jau kreipėsi į BUAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto administratorių dėl kreditorinio reikalavimo bankroto byloje. Taigi laikytina, kad terminas pareiškėjos skundui dėl 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų pateikti pasibaigė 2016 m. vasario 22 d. (praėjus keturiolikai dienų nuo skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo), tuo tarpu skundas teismui buvo pateiktas tik 2016 m. liepos 25 d. t. y. praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams nuo termino skundui pateikti pabaigos, įstatyme įtvirtintą terminą praleidus daugiau nei dešimt kartų.
 5. Byloje taip pat nustatyta, kad pareiškėja dalyvavo civilinėje byloje Nr. 2-4033-562/2016, nagrinėjant kitų pareiškėjų skundus dėl 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis į šią bylą pareiškėja buvo įtraukta gavus jos pačios prašymą. Nesutikdama su 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimais, pareiškėja galėjo įstoti į minėtą bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus (CPK 46 straipsnio 1 dalis), arba pati pateikti teismui skundą dėl 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų, tačiau to nepadarė. Pareiškėja taip pat galėjo teikti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties, kuria teismas civilinę bylą Nr. 2-4033-562/2016 nutraukė, tačiau tokių veiksmų taip pat nesiėmė.
 6. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėja nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas asmuo ir įstatymo nustatytais terminais savo galimai pažeistų teisių negynė be svarbių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atnaujinti pareiškėjai termino 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti ir privalėjo, esant atitinkamam atsakovės prašymui, taikyti ieškinio senatį ir skundo reikalavimus dėl 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti.
 7. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, terminą 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti atnaujino motyvuodamas išimtinai nagrinėjamos bylos kategorija, tačiau to, kaip jau minėta, nepakanka įstatyme numatyto praleisto termino atnaujinimui.
 8. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas panaikina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria panaikinti BUAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. nutarimai bei nutrauktas atsakovės bankroto ne teismo tvarka procesas ir šį klausimą išsprendžia iš esmės – pareiškėjos skundą dėl 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų atmeta.
 9. Konstatavus, kad pareiškėjos skundas dėl 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų atmestinas praleidus ieškinio senaties terminą, nepasisakytina dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį šalių dėstomų argumentų, susijusių su aptarto BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu.

12Dėl 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų

 1. 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus pareiškėja prašė panaikinti remdamasi iš esmės vienintele aplinkybe – ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies pažeidimu, t. y. kreditorių susirinkimo kvorumo nebuvimu. Pasak pareiškėjos, SIA „Party24.LV“ buvo nepagrįstai priskirta 82,63 proc. balsų. Taigi, pareiškėja iš esmės ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo BUAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto byloje buvo patvirtintas SIA „Party24.LV“ kreditorinio reikalavimo dydis (2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu).
 2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, dėl nurodytų pareiškėjos argumentų, susijusių su 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu, iš esmės nepasisakė, pažymėdamas, kad šio atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti neteisėto 2016 m. vasario 8 d. nutarimo pagrindu ir tai yra pakankama šiems nutarimams panaikinti. Apeliacinės instancijos teismui sprendus, kad pareiškėja šioje byloje neturi teisės ginčyti 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų, bylos nagrinėjimo metu 2016 m. vasario 8 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimams esant galiojantiems ir nepanaikintiems, teismas turi iš esmės pasisakyti dėl kitų pareiškėjos skunde nurodytų argumentų, susijusių su 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu.
 3. Klausimo dėl SIA „Party24.LV“ kreditorinio reikalavimo dydžio, o tuo pačiu ir kvorumo 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkime, negalima išspręsti pagal byloje esančius duomenis, taip pat į bylą trečiuoju asmeniu neįtraukus kreditoriaus SIA „Party24.LV“, kurio teisėms turėtų įtakos priimtas teismo procesinis sprendimas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas panaikina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria teismas panaikino 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir klausimą dėl 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktu,

Nutarė

14Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalį, kuria teismas pripažino neteisėtais ir panaikino BUAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimus bei nutraukė pradėtą įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjos skundą dėl UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimų.

15Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarties dalį, kuria teismas panaikino 2016 m. liepos 7 d. BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai