Byla e2-1646-464/2016
Dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo ieškovei A. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų I. K. ir T. F. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutarties, kuria atsisakyta sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-1365-467/2016 pagal ieškovės A. K. ieškinį dėl dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atsakovams Todd F. K. ir I. K. bei atsakovo Todd F. K. priešieškinį dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo ieškovei A. K.,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1365-467/2016 pagal ieškovės A. K. ieškinį dėl dovanojimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo atsakovams T. F. K. ir I. K. bei atsakovo Todd F. K. priešieškinį dėl be pagrindo įgyto turto priteisimo ieškovei A. K..
 2. Atsakovas T. F. K. 2016 m. birželio 13 d. pateikė teismui prašymą sustabdyti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1365-467/2016 iki bus išnagrinėta Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Floridos valstijos 2-osios apylinkės Apeliaciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjama civilinė byla dėl pirmosios instancijos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. sprendimo byloje Nr. 2010-DR-008976-NC, kurio pagrindu ieškovei iš atsakovo priteista 34 611 702 JAV dolerių ir 9,5 proc. palūkanų.
 3. Atsakovai T. F. K. ir I. K. 2016 m. birželio 15 d. pateikė teismui prašymą sustabdyti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1365-467/2016 iki kol JAV Floridos valstijos Aukštesnės instancijos Apygardos teismo Tampa padalinys priims sprendimą dėl bylos perkėlimo pagal laiduojančios atsakovės I. K. prašymą perkelti bylą.
 4. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartimi atsakovų T. F. K. ir I. K. prašymus dėl civilinės bylos Nr. e2-1365-467/2016 sustabdymo atmetė.
 5. Atsakovai T. F. K. ir I. K. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutarties dalies, kuria buvo atmesti atsakovų prašymai dėl bylos sustabdymo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 11 d. nutartimi atsakovų T. F. K. ir I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutarties dalies, kuria buvo atmesti atsakovų prašymai dėl bylos sustabdymo, atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiems asmenims.
 2. Nurodė, kad nutarties, kuria atsisakyta sustabdyti civilinę bylą, apskundimo atskiruoju skundu CPK nuostatos nenumato, ši nutartis galimybės tolimesnei bylos eigai taip pat neužkerta. Todėl ši nutartis atskirai nuo teismo sprendimo negali būti skundžiama, o motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovai I. K. ir T. F. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti atsakovų T. F. K. ir I. K. prašymus dėl civilinės bylos Nr. e21365-467/2016 sustabdymo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutarties. Nesutinka su teismo nuomone, jog tokios nutartys yra neskundžiamos, kadangi CPK imperatyviai to nenustato.
  2. Ieškovė savo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą T. F. K. ir teisę reikšti ieškinį CK 6.66 straipsnio pagrindu kildina iš pirmosios instancijos JAV teismo sprendimo. JAV teismo sprendimas, kuriuo ieškovė grindžia savo reikalavimo teisę į atsakovą T. F. K., šiuo metu dar yra apskųstas JAV Floridos valstijos 2-osios apygardos Apeliaciniam teismui. Byla apeliacinė tvarka nėra išnagrinėta. Atsakovų nuomone, nagrinėjama byla ir apeliacine tvarka JAV nagrinėjama byla turi neabejotiną ir nepaneigiamą ryšį, todėl tik išnagrinėjus bylą bei nustačius, ar ieškovė apskritai turi galiojančią ir neabejotiną reikalavimo teisę į atsakovą T. F. K., galima nagrinėti šią bylą. Pažymi, kad šiuo metu dėl galimai JAV Floridos valstijos teismų jurisdikcijos neturėjimo yra sustabdytos visos bylos, kurių šalys yra ir nagrinėjamos bylos šalys (A. K., T. F. K. ir I. K.). Taip pat iki bus išspręstas teismo jurisdikcijos klausimas, sprendžiant ginčus tarp minėtų šalių, yra sustabdyta ir byla, kuri nagrinėjama apeliacine tvarka pagal atsakovo T. F. K. apeliacinį skundą dėl nepagrįstai priteistos kompensacijos.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė A. K. prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo tokius argumentus:

410.1. Atsakovų teiginiai, kad nutartys, kuriomis atsisakoma tenkinti prašymą dėl bylos sustabdymo, yra skundžiamos prieštarauja tiek CPK 334 straipsnio nuostatoms, tiek teismų praktikai.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Įstatymų leidėjo valia, dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą, gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 165 straipsnis). Dėl kitokio pobūdžio nutarčių, priimtų taikant bylos sustabdymo institutą, apskundimo, pavyzdžiui, dėl bylos atnaujinimo, dėl teismo atsisakymo bylą sustabdyti, CPK tiesiogiai nepasisakyta. Tokiu atveju taikytinos bendrosios CPK 334 straipsnio nuostatos.
 2. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik dviem atvejais: pirma, CPK ir kituose įstatymuose tiesiogiai nurodytais atvejais; antra, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).
 3. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad 2016 m. birželio 30 d. nutarties dalis, kuria buvo atmesti apeliantų prašymai dėl bylos sustabdymo, patenka į CPK 334 straipsnio 3 dalyje nurodytos išimties taikymo sritį ir atskirojo skundo dėl šios nutarties nepriėmė. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisinių prielaidų nesutikti su tokia teismo pozicija, o atskirojo skundo deklaratyvūs teiginiai ir teise nepagrįstos interpretacijos dėl CPK nenustatyto imperatyvaus draudimo skųsti ir tokius teismo atliktus procesinius veiksmus, teismo išvadų nepaneigia.
 4. Bylą nagrinėjantis teismas turi diskrecijos teisę įvertinti teisinio ryšio tarp jo nagrinėjamos bylos ir kitų teisminių ginčų, dėl kurių prašoma sustabdyti nagrinėjamą bylą, buvimą, ir bylą sustabdyti arba atsisakyti tai padaryti (išskyrus privalomuosius bylos sustabdymo pagrindus, nustatytus CPK 163 straipsnyje). Bet kuriuo atveju teismui susiformavusi nuomonė, kad kito teisminio proceso buvimas nekliudo priimti sprendimo jo nagrinėjamoje byloje, gali būti kvestionuojama tik skundžiant galutinį toje byloje priimtą teismo sprendimą.
 5. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutarties dalimi pirmosios instancijos teismas išsprendė konkretų procesinį klausimą ir, bylos nesustabdęs, neužkirto kelio proceso eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010).
 6. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė apeliantų atskirojo skundo dėl teismo 2016 m. birželio 30 d. nutarties priėmimo klausimą ir pagrįstai atsisakė šį skundą priimti.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai