Byla 2-2331/2013
Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir prekių ženklo savininko teisių gynimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „CEMEX FARMA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5062-467/2013 pagal ieškovo aktsionerno droujestvo „SOPHARMA“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „CEMEX FARMA“ dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir prekių ženklo savininko teisių gynimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir prekių ženklo savininko teisių gynimo sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

5Ieškovas aktsionerno droujestvo „SOPHARMA“ ieškiniu prašė pripažinti atsakovo UAB „CEMEX FARMA“ prekių ženklo HEPARSIL registraciją (paraiškos Nr. 2012 1995) negaliojančia Lietuvos Respublikoje; uždrausti atsakovui jo komercinėje ūkinėje veikloje naudoti žymenį HEPARSIL 5 klasės prekių pagal Nicos klasifikaciją atžvilgiu Lietuvos Respublikos teritorijoje; įpareigoti atsakovą savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visas atsakovo turimas HEPARSIL žymeniu pažymėtas maisto papildų pakuotes.

6Ieškinio užtikinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „CEMEX FARMA“ nuosavybės teise priklausančių maisto papildų ir/ar jų pakuočių, pažymėtų žymeniu HEPARSIL, esančių pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, areštą bei draudimą atsakovui laikinai nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gavimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos gaminti, parduoti ar kitaip platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/arba reklamuoti bet kokiomis priemonėmis ir būdais maisto papildus ir/ar jų pakuotes, pažymėtus žymeniu HEPARSIL. Prašymą grindė tuo, jog atsakovui toliau gaminant ir/ar prekiaujant ir/arba reklamuojant maisto papildus, pažymėtus žymeniu HEPARSIL, yra pažeidžiamos ieškovo kaip prekių ženklo savininko teisės, numatytos Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje, parduodant HEPARSIL žymeniu pažymėtus maisto papildus vartotojai yra klaidinami dėl prekių kilmės, prekių savybių bei prekių rūšies, t. y. ar tai yra vaistinis preparatas ar maisto papildas, nesąžiningai naudojamasi ieškovo prekių ženklo reputacija, daroma materialinė žala ieškovui, tuo pačiu iškreipiama sąžininga konkurencija.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino, areštavo atsakovui UAB „CEMEX FARMA“ nuosavybės teise priklausančias maisto papildus ir/ar jų pakuotes, pažymėtas žymeniu HEPARSIL, esančias pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, bei uždraudė atsakovui laikinai nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos gaminti, parduoti ar kitaip platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/arba reklamuoti bet kokiomis priemonėmis ir būdais maisto papildus ir/ar jų pakuotes, pažymėtus žymeniu HEPARSIL.

9Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Prekių ženklų įstatyme (503 str. 2 d., 5 d. 3 p.) tiesiogiai įtvirtinta, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis gali būti užtikrintas ne tik teismo sprendimo įvykdymas, bet ir užkirsta galimybė atsirasti ar padidėti žalai, kuri daroma dėl galimai neteisėto naudojimosi įregistruotu prekės ženklu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2532/2011), padarė išvadą, kad atsakovas savo veikloje naudodamas labai panašų į ieškovo, galimai klaidinantį vartotojus prekių ženklą HEPARSIL ir platindamas šiuo ženklu pažymėtas prekes – maisto papildus, galimai pažeidžia Prekių ženklų įstatymo ginamas ieškovo išimtines teises į registruoto prekės ženklo apsaugą, todėl tai yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „CEMEX FARMA“ prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat prašo teismui nutarus palikti teismo nutartį nepakeistą – taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovas per 5 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 460 204 Lt sumą.

12Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškinys yra nepagrįstas, juo siekiama ne apginti pažeistas teises, bet sužlugdyti atsakovą, pašalinti iš maisto papildų rinkos vieną konkurentą. Be to, nurodo, kad ieškovas nereikalauja atlyginti nuostolius dėl galimai neteisėto prekės ženklo panaudojimo, tik siekia bent laikinai apriboti galimybę atsakovui prekiauti tam tikromis prekėmis. Šiuo atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra varžoma atsakovo veikla, galimybė disponuoti jam priklausančiu prekės ženklu, jos neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

13Be to, nėra pagrindo teigti, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas. Ieškiniu siekiama pripažinti prekės ženklo HEPARSIL registraciją negaliojančia, todėl nepriklausomai nuo to, ar bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, tai nesutrukdys išregistruoti prekės ženklo. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad negalima uždrausti atsakovui iki teismo sprendimo naudotis visomis prekių ženklo savininko teisėmis, numatytomis Prekių ženklų įstatymo 38 straipsnyje, nes tokiu būdu dar nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo būtų patenkinami ieškinio reikalavimai.

14Apeliantas, prašydamas taikyti galimų nuostolių užtikrinimą, nurodo, kad atsakovas gali patirti itin didelių nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, kurių atlyginimas gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas. Kadangi šiuo metu areštuota 9 048 vnt. produkto, jo savikaina vienai pakuotei yra 4 Lt, pas trečiuosius asmenis esančių 662 vnt. pakuočių, kurių savikaina – 4 Lt, ir 776 vnt. pakuočių, kurių vieneto savikaina 2 Lt, prekyba sustabdyta, atsakovas patyrė 40 392 Lt nuostolių. Taip pat jis negali prekiauti prekėmis ir negauna pajamų, tai taip pat laikoma nuostoliais. Jis patyrė 100 204 Lt nuostolių, atsižvelgiant į tai, kad pakuočių pardavimo kaina yra 10 Lt arba 4 Lt. Kadangi atsakovas vidutiniškai kiekvieną mėnesį parduoda po 3 000 pakuočių maisto papildų, jis papildomai patirs apie 30 000 Lt nuostolių.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis priimta pagrįstai nustačius, kad pareikštas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pagrįstai pritaikius prevencinio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis siekiama užkirsti galimybę atsirasti ar padidėti žalai, daromai dėl galimai neteisėto prekių ženklo naudojimo, taip pat atsižvelgus į tai, kad atsakovas platina tapačias prekes, pažymėtas klaidinamai panašiu į ieškovo prekės ženklą CARSIL žymeniu HEPARSIL, tokiu būdu silpnindamas ieškovo prekių ženklo skiriamąjį požymį.

16Ieškovas nesutinka su apelianto pateiktu prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kadangi jis nepagrįstai pateiktas tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, be to, jis nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokį prašymą.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

20Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, teismas turi nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas ir tuo atveju, jei preliminariai (prima facie) įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas (CPK 144 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje byloje reikšminga yra tai, kad reikšdamas reikalavimą dėl prekės ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, ieškovas į bylą neįtraukė Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro, byloje nėra duomenų apie šios įstaigos nuomonę dėl minėto prekės ženklo atitikimo teisės aktų reikalavimams, jo registracijos atlikimo pagal teisės aktų reikalavimus, todėl šiame etape kyla pagrįstų abejonių, jog ieškovui galėtų būti priimtas palankus teismo sprendimas pagal ieškinyje dėstomas faktines aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus.

21Taip pat pažymėtina, kad vienas iš byloje pareikštų reikalavimų yra pripažinti atsakovo prekių ženklų registraciją negaliojančia Lietuvos Respublikoje, kiti - uždrausti atsakovui jo komercinėje ūkinėje veikloje naudoti žymenį HEPARSIL 5 klasės prekių pagal Nicos klasifikaciją atžvilgiu Lietuvos Respublikos teritorijoje; įpareigoti atsakovą savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sunaikinti visas atsakovo turimas HEPARSIL žymeniu pažymėtas maisto papildų pakuotes. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia reiškia ženklo registracijos negaliojimą ab initio, t. y. kad apskritai toks ženklas negalėjo būti įregistruotas pagal atitinkamus reikalavimus ženklo registracijai įtvirtinančius tuo metu galiojusius teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 3 d. nutartis Alec M. Gallup v. Suomen Gallup OY, bylos Nr. 3K-3-1340/2002 m.). Jei būtų patenkintas ieškovo reikalavimas pripažinti atsakovo prekių ženklų registraciją negaliojančia, tai reikštų, kad nepriklausomai nuo to, ar atsakovas bylos nagrinėjimo metu gamins, parduos ar kitaip platins ir / arba reklamuos bet kokiomis priemonėmis ir būdais maisto papildus ir / ar jų pakuotes, pažymėtus ginčijamu žymeniu HEPARSIL, ieškovui palankus teismo sprendimas bus pakankamas jo teisėms apginti, nes atsakovas bei kiti asmenys negalės naudoti prekės ženklo, kurio registracija bus pripažinta negaliojančia. Tokiu būdu skundžiama nutartimi taikytos ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantys maisto papildai ir / ar jų pakuotės, pažymėti žymeniu HEPARSIL, uždrausta juos gaminti, parduoti ar kitaip platinti ir / ar reklamuoti bet kokiomis priemonėmis ir būdais, pripažintinos neatitinkančiomis ekonomiškumo bei proporcingumo principų, pažeidžiančiomis šalių interesų pusiausvyrą, suteikiančiomis ieškovui nepagrįstą pranašumą iki bylos išnagrinėjimo pabaigos, nors prekės ženklo registracija nėra panaikinta ar negaliojanti. Kadangi ieškovas nepagrindė ir neįrodinėjo, kad dėl to, jog atsakovas savo ūkinėje komercinėje veikloje gamins jam nuosavybės teise priklausantį prekės ženklą ar jį galimai perleis tretiesiems asmenims, ieškovas gali patirti žalos, kurią vėliau gali būti sunku atlyginti, todėl ir dėl šios priežasties nėra pagrindo konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo.

22Įvertinus ieškinio dalyką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas dar ir dėl to, kad nėra pagrindo teigti, jog jų nepritaikius, būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, patenkinus tokio turinio ieškinio reikalavimus. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti laikomas pagrįstu, kadangi ieškovo materialinis reikalavimas yra pareikštas ne dėl žalos atlyginimo, o dėl prekės ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia bei iš to kildinamų išvestinių reikalavimų įpareigoti atsakovą nutraukti prekės žymens naudojimą, sunaikinti ginčijamu prekės ženklu pažymėtus produktus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose ir tik siekiant užtikrinti vykdymą teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus. Pažymėtina, kad ieškinio patenkinimo atveju neužkertamas kelias ieškovui reikalauti iš atsakovo atlyginti žalą, padarytą neteisėtu žymens naudojimu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kai nėra reikalavimo atlyginti žalą, ir išnagrinėjus bylą bei atmetus ieškinį, gali iškilti reali žalos atsakovui padarymo grėsmė, kas neatitiktų pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.).

23Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, nėra pagrindo spręsti atsakovo pateikto prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Taip pat pažymėtina, kad toks prašymas reiškiamas pirmosios instancijos teismui, pritaikiusiam laikinąsias apsaugos priemones (CPK 146 str.), bet ne apeliacinės instancijos teismui, peržiūrinčiam apeliacine tvarka teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą ir pagrįstumą.

24Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamai taikytų teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 d. 2 p., 338 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

25Dėl apelianto turėtų bylinėjimosi išlaidų paduodant atskirąjį skundą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus pasisakyta pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus joje galutinį procesinį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 80 str. 2 d., 93 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti.

28Atmesti ieškovo aktsionerno droujestvo „SOPHARMA“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „CEMEX FARMA“.

29Nutarties patvirtintą kopiją siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir... 5. Ieškovas aktsionerno droujestvo „SOPHARMA“ ieškiniu prašė pripažinti... 6. Ieškinio užtikinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 26 d. nutartimi prašymą dėl... 9. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Prekių ženklų įstatyme (503 str. 2 d.,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „CEMEX FARMA“ prašo skundžiamą pirmosios... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškinys yra nepagrįstas, juo... 13. Be to, nėra pagrindo teigti, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo... 14. Apeliantas, prašydamas taikyti galimų nuostolių užtikrinimą, nurodo, kad... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti... 16. Ieškovas nesutinka su apelianto pateiktu prašymu dėl nuostolių, galinčių... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 20. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, teismas... 21. Taip pat pažymėtina, kad vienas iš byloje pareikštų reikalavimų yra... 22. Įvertinus ieškinio dalyką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 23. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 25. Dėl apelianto turėtų bylinėjimosi išlaidų paduodant atskirąjį skundą... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 27. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti.... 28. Atmesti ieškovo aktsionerno droujestvo „SOPHARMA“ prašymą dėl... 29. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui...