Byla II-448-208/2011
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su V. G. skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2V. G. 2011-10-24 paštu išsiuntė skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarimą skirti 50 Lt baudą pagal ATPK 161 str., nes 2011-05-30 10 Lt baudą jau sumokėjo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 292, 293 straipsniai numato, kad nutarimai per 20 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųsti apylinkės teismui. Skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną), skundo kopijų turi būti pateikta tiek, kad po vieną būtų galima įteikti visiems proceso dalyviams. Organas (pareigūnas) per 3 dienas, jei įstatyme nenumatytas kitoks terminas, skundą kartu su byla pasiunčia atitinkamam apylinkės teismui.

5ATPK 302, 226, 232, 2321, 239, 2393, 241, 2411, 2461, 2462, 2467, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt trečiojo skirsnio pakeitimo, kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt trečiuoju1 ir dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymo 25 str. numatyta, kad šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 25 str. 2 d. nustato, kad kai yra šio kodekso 262 straipsnyje nurodyti pagrindai, pradėtų ir nebaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų, taip pat administracinių teisės pažeidimų, kurių protokolai surašyti iki šio įstatymo įsigaliojimo, bylų teisena vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

6Iš skundo turinio matyti, kad V. G. skundžia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus 2011-09-19 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A11-10345-(1.1.56-SM3). Šiuo atveju administracinio teisės pažeidimo protokolas V. G. surašytas 2011-07-15, t.y. jau po naujojo įstatymo įsigaliojimo.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad V. G. skundas pateiktinas apylinkės teismui per Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrių.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti V. G. skundą.

10Išaiškinti teisę su skundu kreiptis į apylinkės teismą per Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrių.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti V. G.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai