Byla 2S-327-479/2008
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Algirdo Gailiūno, Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G.B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-01-18 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1560-546/2008 pagal pareiškėjos G.B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja G.B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1991-02-19 buvo nustatyta tvarka parengtas statinio-mansardos, esančios virš pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio buto, ( - ), rekonstrukcijos projektas, o 1991-04-25 Klaipėdos miesto mero potvarkiu Nr. 219 buvo teisėtai išduotas statybos leidimas šiems darbams atlikti. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas – gauti patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti komisijos išvadą bei įregistruoti nekilnojamąjį daiktą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-01-18 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Dėl minėtos nutarties pareiškėjos G.B. atstovas adv. V.Žylė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme. Apeliantės atstovas nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą, nes tai nėra ginčas, kylantis iš viešosios teisės reguliuojamų santykių. Patalpos buvo įrengtos tada, kai dar negaliojo statybos techninis reglamentas STR 1.11101:2007, kuriuo vadovaujasi Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, reikalaudamas pateikti patalpų rekonstrukcijos projektą bei leidimą šiems darbams atlikti. Kadangi pareiškėja tokių dokumentų pateikti negali, prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą ir toks pareiškimas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismui. Nurodo, jog kitokia nei teismo tvarka negali gauti dokumentų, kurie reikalingi siekiant įregistruoti rekonstruotas patalpas, todėl prašo bylą nagrinėti ypatingosios teisenos tvarka bendrosios kompetencijos teisme ir nustatyti prašomus juridinius faktus, kurie pareiškėjai sukels teisines pasekmes. Atsižvelgtina į tai, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). CPK 445 straipsnyje reglamentuota, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

9Atsižvelgtina į tai, kad pareiškėja pripažįsta, jog ji turi išduotą leidimą statybai bei statinio projektą. Akivaizdu tai, kad pareiškėjai 1991 04 25 potvarkiu Klaipėdos miesto meras leido įsirengti patalpas pastogėje pagal parengtą projektą. Pareiškėjai projektą paruošė LJL Statybinio projektavimo grupė. 2007 10 31 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažymoje nurodyta, kad pareiškėja privalo turimus dokumentus dėl namo statybos privalo pateikti patalpų pripažinimo tinkamomis naudotis komisijai bei suderinti patalpų priėmimo datą.

10Taigi nėra pateikta duomenų apie tai, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsisako priimti pareiškėjos pastatytas patalpas. Be to, patalpų pripažinimas tinkamomis naudoti vykdomas pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2007 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ nustatytą tvarką (patvirtinta LR aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242). Minėto reglamento 21 punkte nustatyta, jog sudarytos komisijos nariui prieštaraujant dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas svarsto, ar prieštaravimai pagrįsti. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo sprendžiami administracinėje teisenoje nustatyta tvarka. Dėl nurodytų priežasčių kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja, nesutikdama su viešojo administravimo subjekto veiksmais ar atsisakymu atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, turėtų kreiptis į teismą laikydamasi rūšinio teismingumo taisyklių, t.y. į administracinį teismą (CPK 25 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 15, 18 str.).

11Esant šioms aplinkybėms apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, ji paliktina galioti (CPK 337 str. 1 d.).

12Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-01-18 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai