Byla e2-5050-934/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui ŽŪB „Tikri dalykai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 77,96 Eur dydžio įsiskolinimą, 6,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur dydžio sumą pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 20,00 Eur dydžio sumokėto žyminio mokesčio ir 0,87 Eur dydžio suma už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieną registro išrašo peržiūrėjimą ekrane (b. l. 3-5).

3Atsakovui ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos CPK 123 straipsnio nustatyta tvarka 201-05-13 (b. l. 19). Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 13). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių (b. l. 5), yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio J. Tumo-Vaižganto g. 6, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovui nuosavybės teise nuo 2014-11-19 priklauso butas, esantis J. Tumo-Vaižganto g. 6-2, Vilniuje (b. l. 6). Atsakovui taip pat dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalėjo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje nėra individualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė turto administravimo, rangos ir atlygintinų paslaugų teikimo sutartiniai teisiniai santykiai (CK 4.236, 6.644, 6.716 straipsniai).

8Pagal ieškovo pateiktus įrodymus matyti, kad atsakovas, būdamas nekilnojamojo turto savininku, nevykdė prievolės mokėti mokesčius už suteiktas paslaugas. Atsakovo skola ieškovui laikotarpiu nuo 2015-06 iki 2016-11 už priskaičiuotus bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo mokesčius ir suteiktas komunalines paslaugas sudaro 77,96 Eur dydžio sumą (b. l. 8). Iš byloje esančių duomenų, matyti, jog prašoma priteisti skola apskaičiuota už namo, esančio J. Tumo-Vaižganto g. 6, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų naudojamam plotui suteiktas paslaugas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą būtų padengęs (CPK 178 straipsnis). Ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja įvykdyti prievolę (CK 6.1., 6.2, 6.38, 6.63, 6.258 straipsniai), todėl atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 77,96 Eur dydžio įsiskolinimą. Įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, atsakovas nepateikė.

9Dėl procesinių palūkanų.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą 77,96 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-12-27 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 40 Eur dydžio sumą pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal minėtą įstatymą sandoris turi atitikti tokius kriterijus: 1) sutarties subjektinės sudėties – toks sandoris turi būti sudarytas tarp dviejų ir daugiau ūkio subjektų inter se (tarpusavyje) arba tarp vieno ar daugiau ūkio subjektų vienoje pusėje bei vienos ar daugiau valstybės institucijų kitoje pusėje; 2) komercinio sandorio kriterijaus; 3) sandorio dalyko – pagal sandorį turi būti arba perduodamos prekės, arba teikiamos paslaugos, arba atliekami darbai, arba atliekami keli iš šių veiksmų; 4) sandorio atlygintinumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartis, priimtoje civ. byloje Nr. 3K-3-413-378/2016). Pažymėtina, kad ieškovas, teikdamas daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administravimo, eksploatacines, priežiūros ir kt. paslaugas veikia kaip turto administratorius (CK 4.84 straipsnis, 4.240 straipsnis), o ne kaip komercinių paslaugų teikėjas. Ieškovas daugiabutį namą administruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu. Todėl laikytina, kad namo administratoriaus, kurio veiklos tikslas – užtikrinti atsakovui priklausančių daugiabučio namo bendrojo objektų funkcionavimą, priežiūrą, administravimą ir atsakovo – daugiabučio namo bendrojo objektų savininko santykiai, jų atsiradimo pagrindas neatitinka kriterijų, taikomų sandoriams pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Dėl nurodytų motyvų ieškovo reikalavimas dėl 40,00 Eur sumos atmestinas kaip nepagrįstas.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

13Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 20,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad už ieškovo elektroninėmis priemonėmis pateiktą ieškinį (CPK 80 straipsnio 7 dalis) yra užskaitytas 15 Eur dydžio žyminis mokestis. Ieškovas taip pat sumokėjo 0,87 Eur dydžio sumą už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieną registro išrašo peržiūrėjimą ekrane. Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 66,09 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 10,49 Eur (15,87 Eur * 66,09 proc. / 100 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

14Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Tikri dalykai“, juridinio asmens kodas 30369308, 77,96 Eur dydžio įsiskolinimą, 6,00 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu už akių priteistą 77,96 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 10,49 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas už akių per trisdešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

21Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo už akių dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 3. Atsakovui ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos CPK 123... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.76 straipsnį... 8. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus matyti, kad atsakovas, būdamas... 9. Dėl procesinių palūkanų.... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 40 Eur dydžio sumą pagal... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 13. Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 20,00 Eur dydžio... 14. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Tikri dalykai“, juridinio asmens kodas... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Sprendimas už akių per trisdešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 20. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 21. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo už akių dienos turi...