Byla 3K-3-319/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui R. L., tretieji asmenys akcinė bendrovė „Swedbank“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, akcinė bendrovė bankas „Snoras“, uždaroji akcinė bendrovė „Agrekas“, A. J. L., uždaroji akcinė bendrovė „Snoro lizingas“, Klaipėdos apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas, S. P., Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, išvadą teikianti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2009 m. vasario 10 d. gautas ieškovės pareiškimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikus ieškinio; 2009 m. vasario 27 d. – ieškinys dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kt. Ieškovė 2010 m. rugpjūčio 11 d. pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo.

5Trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašė priteisti solidariai iš šalių visas trečiojo asmens turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš viso 22 015 Lt. Anot trečiojo asmens, honoraras advokatui sumokėtas į priekį, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, reikalavimo dydį, taip pat įvertinus tai, kad advokatas klientui teikė ypač daug konsultacijų, turėjo susipažinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika tokio pobūdžio bylose, vyko ne vienas teismo posėdis, kuriuose dalyvavo advokatas ar advokato padėjėja, teko rengti ne vieną procesinį dokumentą, daryta bei tvirtinta daug dokumentų kopijų, teisme susipažinta su bylos medžiaga.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi priėmė ieškovės prašymą dėl ieškinio atsiėmimo ir ieškinį paliko nenagrinėtą; priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ 6258 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitą trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmetė. Teismas sprendė, kad ieškinio atsiėmimo priežastys siejamos tik su ieškove. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ sudarė atstovavimo sutartį su advokatu H. Mackevičiumi ir turėjo 22 015 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgdamas į advokato suteiktas paslaugas civilinėje byloje ir į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytus maksimalius dydžius, teismas, nesant pagrindo mažinti bylinėjimosi išlaidas dėl ieškovės turtinės padėties, priteisė iš ieškovės šias trečiojo asmens turėtas išlaidas: 2400 Lt už atsiliepimą į ieškovės ieškinį, po 800 Lt už atsiliepimus į AB „Swedbank“ ieškinius ir trečiojo asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos savarankišką reikalavimą, 480 Lt už pateiktus prašymus, 480 Lt už advokato dalyvavimą posėdžiuose ir 240 Lt už advokato padėjėjos dalyvavimą posėdyje, t. y. 5200 Lt ir PVM bei 70 Lt už kitas faktines išlaidas; iš viso 6258 Lt. Konstatavęs, kad šioje byloje nėra išimtinio atvejo, leidžiančio nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 11 punktas), teismas atmetė kitą trečiojo asmens prašymo dalį.

8Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės atskirąjį skundą, 2011 m. sausio 20 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties dalį dėl 6258 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ panaikino ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė. Nurodžiusi, kad teismui turi būti pateikti rašytiniai įrodymai, kurie patvirtintų, kokio dydžio užmokestį šalis sumokėjo advokatui (advokato padėjėjui) už suteiktas paslaugas konkrečioje byloje, kolegija konstatavo, kad pateiktame 2009 m. vasario 20 d. susitarime, sudarytame advokato H. Mackevičiaus, advokato padėjėjos M. Šmitaitės ir kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“, nenurodyta jokia konkreti byla, kurioje bus teikiamos teisinės paslaugos, bet susitarta dėl įvairių teisinių paslaugų teikimo daugelyje esamų ar būsimų bylų. 2009 m. vasario 20 d. susitarime nenurodyta, už kokioje konkrečioje byloje atstovaujamus interesus klientas apmoka honorarą (18 500 Lt ir 3515 Lt PVM). Be to, iš advokato H. Mackevičiaus, padėjėjos V. Vilemienės ir kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2010 m. balandžio 23 d. susitarimo matyti, kad advokato padėjėja teikia nemokamas teisines paslaugas civilinėje byloje pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui R. L. dėl santuokos nutraukimo, nes praktikos vadovui advokatui H. Mackevičiui buvo apmokėtas honoraras pagal atskirą susitarimą (nors byloje nepateikta jokio atskiro susitarimo, kuris leistų nustatyti, kiek šioje civilinėje byloje klientas sumokėjo advokatui). Kolegija darė išvadą, kad advokato H. Mackevičiaus kontora turi teisinių paslaugų sutartį su kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ ir jai atstovauja keliose bylose. Kolegijos vertinimu, byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pateiktas mokėjimo pavedimas padarytas konkrečiai už šią bylą. Pateiktuose kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 2009 m. vasario 23 d., kovo 19 d., balandžio 9 d. ir gegužės 14 d. mokėjimo pavedimuose nėra konkrečiai nurodyta, už kokius veiksmus ir už kokioje civilinėje byloje suteiktas paslaugas advokatui H. Mackevičiui yra apmokama.

9III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje likviduojama 595-oji GNSB v. P. A., bylos Nr. 3K-3-360/2010, išaiškino trečiųjų asmenų teisę reikalauti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atkreipęs dėmesį į CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, kasatorius teigia, kad įstatymų leidėjas nedetalizuoja ir nekonkretizuoja, kokie ir kokio turinio įrodymai turi būti pateikiami, kuriuos būtų galima laikyti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančiais įrodymais. To neapibrėžia ir kasacinio teismo praktika. Atsižvelgus į 2005 m. gegužės 2 d. konsultaciją Nr. A3-127, kasacinio teismo išaiškinimus kitose bylose, darytina išvada, kad siekiant prisiteisti byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas svarbiausia yra pateikti rašytinius įrodymus, t. y. mokėjimo dokumentus, o koks turi būti mokėjimo dokumentų turinys, neakcentuojama.

122. Kasatoriaus teigimu, jis pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas laikydamasis CPK nustatytų reikalavimų. Prašyme paaiškinta, kad susitarimas dėl teisinių paslaugų teikimo buvo sudarytas 2009 m. vasario 20 d. dar iki ieškovei pateikiant ieškinį, nes ieškovė ir jos sutuoktinis susitarimo sudarymo dieną jau buvo skolingi kasatoriui ir jau tuo metu buvo planuojama kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo. Be to, prašyme detaliai nurodyta, dėl kokių advokato veiksmų atlikimo šioje byloje kasatorius atliko atitinkamus pavedimus. Kadangi teismui buvo pateikti visi mokėjimo dokumentai, patvirtinantys patirtų bylinėjimosi išlaidų būtent šioje byloje dydį, tai šie mokėjimo dokumentai negalėjo būti pateikti jokioje kitoje byloje. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą kasatorius pažymėjo, kad nagrinėjant šią civilinę bylą, kitų bylų, kuriose advokatas H. Mackevičius atstovautų kasatoriui, nebuvo, jų ir iki šiol nėra. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pateiktus įrodymus ir kasatoriaus paaiškinimus, nesilaikė CPK nustatytų ir kasacinio teismo suformuluotų įrodymų vertinimo taisyklių, taip pat pažeidė CPK nuostatas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą.

13Atsiliepimų į kasacinį skundą negauta.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

16Dėl įrodymų, patvirtinančių išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti

17Advokatūros įstatyme nustatyta, kad klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį (48 straipsnio 1 dalis). Atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį baudžiamajame procese arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo (49 straipsnio 1 dalis). Advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį (50 straipsnio 1 dalis); nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį, turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes (50 straipsnio 3 dalis); advokato veiklos išlaidos apmokamos iš advokato užmokesčio už pagal sutartį suteiktas teisines paslaugas ir iš atlyginimo už suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (50 straipsnio 4 dalis). Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą reglamentuojančio CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Pagal to paties straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

18Atsižvelgdama į nurodytą įstatyminį reglamentavimą, teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymai nedraudžia advokatui ir klientui susitarti dėl išankstinio apmokėjimo už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, t. y. iki pradedant teikti šią pagalbą (CK 6.720 straipsnio 1, 3 dalys). Taip pat įstatymuose neįtvirtinta specialiųjų reikalavimų ar apribojimų, įpareigojančių advokatą ar advokato padėjėją susitarti su klientu dėl konkretaus, individualaus apmokėjimo kiekvienoje konkrečioje civilinėje byloje. Atstovavimo santykių sutartinis pobūdis lemia, kad šių santykių šalys – atstovaujamasis ir atstovas – yra laisvi susitarti dėl atstovavimo masto ir apmokėjimo tvarkos. Taigi susitariant dėl advokato ar advokato padėjėjo pagalbos, galima susitarti dėl pagalbos teikimo konkrečioje byloje, keliose ar apskritai visose kliento bylose, taip pat neteisminėse institucijose, kitose organizacijose, taip pat dėl apmokėjimo už šias paslaugas tvarkos (iš anksto ar vėliau, iš karto ar dalimis). Dėl to, viena vertus, nėra pagrindo reikalauti, kad byloje dalyvaujantis asmuo, prašydamas atlyginti jo patirtas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, teismui pateiktų dokumentus, expressis verbis patvirtinančius susitarimą dėl pagalbos teikimo vien tik toje konkrečioje civilinėje byloje. Taip pat nėra pagrindo atmesti prašymą dėl šių išlaidų priteisimo vien tik tuo pagrindu, kad teismui nepateikta dokumentų, kuriuose expressis verbis detaliai nurodoma apie patirtas išlaidas pagalbai apmokėti konkrečioje civilinėje byloje. Kita vertus, tai nepaneigia ir nepašalina teismo pareigos tirti ir vertinti pateikiamus įrodymus jų tinkamumo, patikimumo, pakankamumo ir kitais aspektais (CPK 176-180, 183, 185 straipsniai), taip pat spręsti dėl išlaidų dydžio, atsižvelgiant į teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas dėl užmokesčio maksimalaus dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis), taip pat nepaneigia atitinkamos byloje dalyvaujančio asmens procesinės pareigos įrodyti savo prašymo pagrįstumą (CPK 178 straipsnis) (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartį priimtą civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. v. UAB „Arginta“, bylos Nr. 3K-3-422/2006). Taigi išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai patvirtinantys įrodymai bei jų turinys turi būti teismo tiriami ir vertinami bendra tvarka kaip ir bet kurie kiti byloje pateikti įrodymai. Tai konstatavusi, teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, jog įstatymų leidėjas nedetalizuoja ir nekonkretizuoja, kokie ir kokio turinio įrodymai turi būti pateikiami, kad juos būtų galima laikyti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančiais įrodymais.

19Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad kasatorius susitarimą su advokatu ir advokato padėjėja sudarė 2009 m. vasario 20 d., t. y. iki nagrinėjamoje byloje ieškovei 2009 m. vasario 27 d. pateikiant teismui ieškinio pareiškimą (nors 2009 m. vasario 10 d. teisme jau buvo gautas ieškovės pareiškimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepateikus ieškinio). Šiuo susitarimu susitarta dėl kliento teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ikiteismine tvarka valstybės valdžios institucijose, valstybinėse ir privačiose ar mišriose įmonėse, įstaigose, organizacijose; visuose ikiteisminiuose tyrimuose; visose civilinėse ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose. Taigi šis susitarimas apėmė atstovavimą klientui ir šioje civilinėje byloje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ (jos advokatui) apie šią civilinę bylą, jos procesinę eigą, buvo pranešta 2009 m. balandžio 17 d. teismo raštu advokatui, atsakant į jo 2009 m. balandžio 15 d. prašymą, iš kurio matyti, jog advokatas teisinę pagalbą kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ teikė dėl vykdomo išieškojimo pagal atsakovo R. L. kredito unijai išrašytą vekselį. Pirmiau nurodytu 2009 m. vasario 20 d. susitarimu klientas įsipareigojo apmokėti už teikiamas teisines paslaugas pagal atskirą susitarimą. Advokato ir kredito unijos sudarytame 2009 m. vasario 20 d. susitarime dėl apmokėjimo (priede prie susitarimo dėl atstovavimo) nurodyta honoraro advokatui mokėjimo tvarka ir terminai, šių terminų nesiejant su procesiniais įvykiais ar veiksmais civilinėje byloje; vėliausias iš susitarime nurodytų mokėjimų turėjo būti atliktas iki 2009 m. gegužės 20 d. Byloje taip pat pateikti 2009 m. vasario 23 d., kovo 19 d., balandžio 9 d. ir gegužės 14 d. mokėjimo nurodymai (dokumentų originalai), patvirtinantys, kad kredito unija pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras sumokėjo advokatui už atstovavimą teisme. Pateikti įrodymai apie kasatoriaus patirtų išlaidų advokato pagalbai dydį (nors expressis verbis ir nedetalizuojant, kokio konkrečiai dydžio išlaidų patirta būtent nagrinėjamoje civilinėje byloje), teisėjų kolegijos vertinimu, pakankami tam, kad būtų pagrindas spręsti dėl prašomų priteisti išlaidų realumo, pagrįstumo, jų dydžio protingumo, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, suteiktų teisinių paslaugų mastą, pobūdį ir kitas aplinkybes, be kita ko, nurodytas Rekomendacijose. Pirmiau nurodytų duomenų visuma teikia pagrindą konstatuoti, kad kasatorius: 1) sudarė susitarimą dėl jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimo, kuris (susitarimas) apėmė atstovavimą ir šioje civilinėje byloje; 2) patyrė išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurios padengė advokato veiklos išlaidas (ir) šioje civilinėje byloje; 3) CPK nustatyta tvarka (terminais) pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Tai konstatavusi, teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas pateiktus įrodymus ir kasatoriaus paaiškinimus, nesilaikė įrodymų vertinimo taisyklių ir pažeidė CPK nuostatas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą.

20Spręsdamas dėl išlaidų advokato ar advokato pagalbai priteisimo, pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo šias išlaidas mažinti dėl ieškovės turtinės padėties, tokio pagrindo nenustatyta ir apeliacinės instancijos teismo nutartyje (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Priteisdamas konkrečią šių išlaidų sumą, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas; kasatorius kasaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo nutartimi priteistų išlaidų dydžio.

21Remdamasi nurodytais motyvais ir išvadomis, teisėjų kolegija panaikina skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palieka galioti atitinkamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Kasaciniame teisme patirta 126,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Tenkinant kasacinį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš ieškovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartį.

26Priteisti iš ieškovės L. L. (duomenys neskelbtini) 126,18 Lt (šimtą dvidešimt šešis litus 18 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

27Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2009 m. vasario 10 d. gautas ieškovės... 5. Trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ prašė priteisti... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi... 8. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 9. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“... 11. 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 12. 2. Kasatoriaus teigimu, jis pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi... 13. Atsiliepimų į kasacinį skundą negauta.... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 16. Dėl įrodymų, patvirtinančių išlaidas advokato ar advokato padėjėjo... 17. Advokatūros įstatyme nustatyta, kad klientas su advokatu, advokatais ar... 18. Atsižvelgdama į nurodytą įstatyminį reglamentavimą, teisėjų kolegija... 19. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad kasatorius susitarimą su advokatu... 20. Spręsdamas dėl išlaidų advokato ar advokato pagalbai priteisimo, pirmosios... 21. Remdamasi nurodytais motyvais ir išvadomis, teisėjų kolegija panaikina... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Kasaciniame teisme patirta 126,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 26. Priteisti iš ieškovės L. L. (duomenys neskelbtini) 126,18 Lt (šimtą... 27. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...