Byla 2-2716/2013
Dėl leidimo mokėti einamąsias įmokas iš AB SEB banke esančios sąskaitos suteikimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties dalies, kuria nutraukta byla pagal atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Plienas“ prašymą dėl leidimo mokėti einamąsias įmokas iš AB SEB banke esančios sąskaitos suteikimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi atsakovui UAB „Plienas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą bei nustatė, kad iš UAB „Plienas“ areštuotų lėšų, AB SEB banke esančio sąskaitos ( - ), įmonė gali mokėti visas einamąsias įmokas, o įmonės vadovas G. Bartkevičius įpareigojamas atlikti visus reikalingus veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar įmonės turtui sumažėti.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartį paliko nepakeistą.

6Atsakovas RUAB „Plienas“, vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 6 punktu, prašė leisti restruktūrizuojamai įmonei mokėti einamąsias įmokas iš sąskaitų ( - ) AB SEB banke ir ( - ) AB DNB banke, nepaisant šioms sąskaitoms taikomų areštų ir kitų disponavimo apribojimų. Nurodė, jog AB SEB bankas šiuo metu, kol nėra patvirtintas restruktūrizavimo planas, iš sąskaitos ( - ) nesutinka mokėti darbo užmokesčio ir panašių einamųjų mokėjimų. Tuo tikslu atsakovas galėtų panaudoti savo DNB banko sąskaitoje ( - ) esančias pinigines lėšas, kurių likutis prašymo padavimo dieną sudarė 63 475,81 Lt ir 29 256,10 EUR. Šioje sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra areštuotos. Arešto mastas – 60 299,75 Lt (areštą taikė antstolis, vykdydamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 5 d. nutartį Nr. 2-9536-823/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi nustatė, kad iš RUAB „Plienas“ areštuotų lėšų AB DNB banke esančios areštuotos sąskaitos ( - ) įmonė gali mokėti einamąsias įmokas, o įmonės vadovas G. Bartkevičius įpareigojamas atlikti visus reikalingus veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ir įmonės turtui sumažėti. Šia nutartimi teismas taip pat nutraukė bylą pagal kitą prašymo dalį – dėl leidimo atlikti einamąsias įmokas iš sąskaitos ( - ) AB SEB banke, nepaisant šiai sąskaitai taikomų areštų ir kitų disponavimo apribojimų (CPK 293 str. 3 p.). Teismas padarė išvadą, jog šis prašymas yra išspręstas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties dalį dėl ( - ) AB SEB banke RUAB „Plienas“ sąskaitos panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti UAB „Plienas“ vadovo 2013 m. rugsėjo 23 d. prašymo leisti atlikti einamuosius mokėjimus, mokėti darbo užmokestį iš minėtos AB SEB banke esančios sąskaitos. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Atsakovo sąskaitai SEB banke iki šiol yra taikomas specialus įstatyminis reguliavimas, turintis prioritetą prieš restruktūrizavimą reguliuojančius teisės aktus. Teismas neįvertino, kad šioje atsakovo sąskaitoje esančios ir būsimos atsakovo lėšos yra įkeistos bankui pagal 2011 m. vasario 10 d. Tikslinio deponavimo sąskaitos sutartį, kuriai taikomas LR finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas (toliau - FUSĮ). Tikslinio deponavimo sutartis buvo sudaryta nustatant finansinį užstatą pagal FUSĮ nuostatas. Ši sutartis nėra pasibaigusi ar nutraukta. Šios sutarties 6.1 straipsnyje nurodoma, kad ji įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki klientas tinkamai įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Atsakovas šiuo metu yra skolingas bankui virš 77 mln. Lt, o pats įsiskolinimas nėra ginčijamas.

122. Įstatyminis FUSĮ reguliavimas ir prioritetinė padėtis bet kokių areštų ar apsunkinimų sąskaitai atžvilgiu neapsiriboja laikinųjų apsaugos priemonių byloje laikotarpiu. Nutarties dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo įsiteisėjimas nepanaikina FUSĮ reguliuojamų teisinių santykių esmės. Tai atitina teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1301/2012).

133. Teismas skundžiamoje nutartyje nustatydamas sąskaitą, iš kurios gali būti mokamos einamosios įmokos, netiesiogiai pripažino, kad tokiems mokėjimams atlikti iš atsakovo AB SEB banke esančios sąskaitos egzistuoja kliūtys, kurių išnykimas nesusijęs su nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimu.

14Atsakovas RUAB „Plienas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi atsakovui UAB „Plienas“ iškėlus restruktūrizavimo bylą, AB SEB bankas atskiruoju skundu skundė tik šią teismo nutarties dalį. Teismas pagrįstai nutraukė bylą pagal atsakovo prašymo dalį, susijusią su leidimo daryti einamąsias įmokas suteikimu iš atsakovo AB SEB banke turimos sąskaitos, kadangi šis klausimas buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi ir ši nutartis yra įsiteisėjusi.
  2. Atsakovas RUAB „Plienas“ iš esmės sutinka su AB SEB banko atskirajame skunde nurodytu argumentu, kad atsiskaitomajai sąskaitai ( - ) AB SEB banke yra taikomas specialus įstatyminis reguliavimas, pagrįstas FUSĮ, kuris turi pirmenybę prie ĮRĮ normas. Taip pat sutinka, kad įstatyminis FUSĮ reguliavimas neapsiriboja tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu, o tęsiasi ir iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą.
  3. Pats atsakovas būdamas suinteresuotas konstruktyviu bendradarbiavimu su AB SEB banku, kurio reikalavimo suma sudaro daugiau nei 70 procentų visų kreditorių reikalavimų, sąmoningai nereikalauja AB SEB banko iš bankui įkeistos sąskaitos atlikti visų einamųjų mokėjimų, nepaisant to, kad tokią teisę turi pagal įsiteisėjusią teismo nutartį.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Restruktūrizavimo byloje sprendžiamas restruktūrizuojamos įmonės einamųjų įmokų mokėjimo klausimas laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos.

17Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas toje dalyje, kurioje teismas, spręsdamas atsakovo RUAB „Plienas“ prašymą leisti jam atlikti einamąsias įmokas iš piniginių lėšų, esančių AB SEB banko sąskaitoje ( - ), nutraukė bylą šioje dalyje CPK 293 straipsnio 3 punkte įtvirtintu pagrindu, konstatavęs, jog šis klausimas yra išspręstas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi, kuria atsakovui UAB „Plienas“ iškelta restruktūrizavimo byla. Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį minėtoje dalyje ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti atsakovo RUAB „Plienas“ prašymo nustatyti, jog restruktūrizuojama įmonė einamąsias įmokas gali atlikti iš savo sąskaitos SEB banke.

18Vadovaujantis ĮRĮ 8 straipsniu, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonė naudojasi lengvatomis, susijusiomis su prievolių vykdymu: draudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, skolų išieškojimas, draudžiamas įskaitymas, taikomi disponavimo įmonės turtu teisių apribojimai, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. (ĮRĮ 8 str. 1-3 p.). Tuo pačiu įstatymas numato, jog šiuo laikotarpiu restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas (ĮRĮ 8 str. 4 p.). Šios restruktūrizuojamos įmonės prievolės turi būti vykdomos tik iš tų restruktūrizuojamos įmonės sąskaitų, kurias nurodo teismas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai. Teismas turi pareigą užtikrinti, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos nebūtų kliūčių ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte nustatytų restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimų mokėti visas einamąsias įmokas įgyvendinimui. Šią pareigą teismas, visų pirma, įgyvendina teismo nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nurodydamas įmonės sąskaitas, iš kurių ji gali atlikti einamąsias įmokas (ĮRĮ 7 str. 8 d. 6 p.). Savo ruožtu įmonės valdymo organai pagal kompetenciją atsako už tinkamą įmonės lėšų einamosioms įmokoms mokėti naudojimą (ĮRĮ 9 str. 1 d.).

19Įmonės sąskaitų, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos, nustatymas yra teismo kompetencijai priskirtas procesinis klausimas, kurio procesinę prigimtį lemia įstatyme įtvirtinta restruktūrizuojamos įmonės pareiga mokėti visas einamąsias įmokas. Tuo tikslu teismas, spręsdamas šį klausimą, turi užtikrinti kuo sklandesnį šių įmonės įsipareigojimų vykdymą, šalindamas visas galimas kliūtis. Kita vertus, teismas taip pat turi užtikrinti, kad įmonės sąskaitų, iš kurių mokamos einamosios įmokos, nurodymu nebūtų pažeistos kitų restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės, kurias gina įstatymai.

20Nagrinėjamu atveju prašymą dėl leidimo atsakovui RUAB „Plienas“ mokėti einamąsias įmokas iš AB SEB banke esančios sąskaitos nustatymo pateikė pats atsakovas. Šis prašymas buvo pateiktas po to, kai analogiškas leidimas jau buvo nustatytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi, kas lėmė civilinės bylos šioje dalyje pagal atsakovo RUAB „Plienas“ prašymą nutraukimą (CPK 293 str. 3 p.). Todėl apelianto AB SEB banko atskirajame skunde nurodytas prašymas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties dalį dėl bylos nutraukimo ir klausimą išspręsti iš esmės negalėtų būti patenkintas.

21Klausimo dėl įmonės sąskaitų, iš kurių gali būti mokamo einamosios įmokos, procesinė prigimtis lemia, jog pasikeitus aplinkybėms, atsakovas gali pakartotinai reikšti prašymą dėl įmonės sąskaitų, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos, pakeitimo. Tai apima ir restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisę, ginant savo pažeistas teises, kreiptis dėl teismo nustatytų leidimų atlikti einamąsias įmokas iš konkrečių įmonės sąskaitų panaikinimo. Šią savo procesinę teisę kreditoriai gali įgyvendinti ne tik atskiruoju skundu skųsdami pirmosios instancijos teismo nutartį, bet ir įsiteisėjus šiai nutarčiai reikšdami prašymus dėl leidimo mokėti einamąsias įmokas iš konkrečios įmonės sąskaitos panaikinimo.

22Iš trečiojo asmens AB SEB banko atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties matyti, jog šiuo skundu jis gina savo, kaip restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus, teises, kurios atsirado tarp šalių 2011 m. vasario 10 d. pasirašytos Tikslinio deponavimo sąskaitos sutarties Nr. 0041111013994-07 pagrindu, ir kurių apsaugą užtikrina LR Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas (toliau - FUSĮ). Kreditorius AB SEB bankas, gindamas savo teises, dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties dalies padavė atskirąjį skundą, nors faktiškai šias savo teises turėjo ginti siekdamas leidimo mokėti einamąsias įmokas iš atsakovo AB SEB banke esančios sąskaitos panaikinimo savarankiškai restruktūrizavimo byloje pareikštu prašymu. Atsakovas RUAB „Plienas“ sutinka, jog toks leidimas jam buvo suteiktas pažeidžiant AB SEB banko, kaip kreditoriaus, kuriam taikomas specialus FUSĮ įstatyme įtvirtintas reglamentavimas, teises ir savo veiksmais sąmoningai siekė, kad restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas suteiktų kitą leidimą visas einamąsias įmokas mokėti iš sąskaitos, esančios AB DNB banke. Todėl Lietuvos apeliacinis teismas apelianto AB SEB banko atskirajame skunde nurodytą prašymą (dalyką) vertina kaip prašymą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi nustatymo leidimo iš atsakovo AB SEB banke esančios sąskaitos atlikti visas einamąsias įmokas panaikinimo ir jį išsprendžia iš esmės (CPK 115 str. 4 d.). Tokiu būdu siekiama užtikrinti proceso ekonomiškumo ir operatyvumo principų įgyvendinimą restruktūrizavimo byloje.

23Apeliantas AB SEB bankas savo teisių pažeidimą įrodinėja tuo, jog buvo pažeista jo, kaip užstato gavėjo pagal finansinio užtikrinimo susitarimą, teisė į finansinį užstatą. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2011 m. vasario 10 d. tarp AB SEB banko ir atsakovo RUAB „Plienas“ (kliento) buvo pasirašyta Tikslinio deponavimo sąskaitos sutartis Nr. 0041111013994-07 (toliau - Sutartis), pagal kurią bankas įsipareigojo atidaryti kliento vardu tikslinio deponavimo sąskaitą, užtikrinti įskaitytų į tikslinio deponavimo sąskaitą piniginių lėšų saugumą ir vykdyti kliento nurodymus dėl lėšų tikslinio pervedimo su sąlyga, kad tokie kliento nurodymai nepažeidžia Sutarties, kreditavimo sutarties bei ĮRĮ nuostatų (Sutarties 3.1 p.). Klientas, pasirašydamas Sutartį, įsipareigojo perduoti pinigines lėšas bei nuosavybės teises į deponuotų piniginių lėšų sumą (finansinį užstatą) bankui kaip užstato turėtojui, užtikrindamas tinkamą savo įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymą (Sutarties 2.4.1. p.). Šalys susitarė, jog klientas Sutarties galiojimo laikotarpiu neturi jokių teisių į finansinį užstatą, išskyrus teisę reikalauti, kad bankas iš jų padengtų kliento įsipareigojimus grąžinti kreditą, mokėti delspinigius, palūkanas ir įsipareigojimo mokestį (Sutarties 2.4.3 p.). Jei klientas tinkamai neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, jei klientui bus nutraukta restruktūrizavimo byla ĮRĮ numatytais pagrindais, bankas turi teisę patenkinti savo reikalavimus iš finansinio užstato pirmiau už kitus kliento kreditorius FUSĮ nustatyta tvarka (Sutarties 2.4.4 p.). Banko teisė į finansinį užstatą pasibaigia, kai klientas tinkamai įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį arba kai bankas perveda deponuotas lėšas į kliento sąskaitą (Sutarties 2.4.5 p.).

24Aplinkybę dėl 2011 m. vasario 10 d. Tikslinio deponavimo sąskaitos sutarties Nr. 0041111013994-07 kvalifikavimo finansinio užtikrinimo susitarimu yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 8 d. nutartimi šioje atsakovo RUAB „Plienas“ restruktūrizavimo byloje, spręsdamas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Ši aplinkybė turi prejudicinę reikšmę ir nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl atsakovo teisės mokėti einamąsias įmokas iš atsakovo vardu AB SEB banke atidarytos tikslinio deponavimo sąskaitos laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos.

25Pagal ĮRĮ 1 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą įstatymų konkurencijos taisyklę šis įstatymas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymui ir Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymui. Remiantis šia ĮRĮ nuostata, finansinio užtikrinimo susitarimų vykdymui ir šiuos susitarimus galintiems sudaryti subjektams buvo nustatyta šio įstatymo nuostatų taikymo išimtis, t.y. ĮRĮ nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos prieštarauja FUSĮ įtvirtintam teisiniam reguliavimui. Ši nuostata inter alia reiškia tai, kad finansinio užtikrinimo susitarimo subjektams netaikomas inter alia draudimas įmonei nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti visas iki tol neįvykdytas pinigines prievoles: pagal FUSĮ 9 straipsnio 8 dalį finansinio užtikrinimo susitarimas įsigalioja jame nustatytais terminais, nepaisant užstato davėjo ar užstato gavėjo likvidavimo procedūros arba reorganizavimo priemonių taikymo. Tai reiškia, kad įvykus priverstinio vykdymo įvykiui, finansinio užstato turėtojas gali vienašališkai, nedelsdamas, be papildomų administracinių priemonių (pvz., išankstinio perspėjimo, teismo leidimo) realizuoti jam patikėtą užstatą finansinio užtikrinimo susitarime numatytais terminais ir sąlygomis, neatsižvelgdamas į pradėtas užstato davėjo restruktūrizavimo procedūras ir nepaisydamas ĮRĮ 8 straipsnio 1 punkte įtvirtinto draudimo restruktūrizuojamai įmonei vykdyti kokias nors finansines prievoles. Tai reiškia, kad kreditorių, esančių finansinio užtikrinimo susitarimų šalimis, interesai tenkinami ne taikant ĮRĮ įtvirtintas procedūras, o vadovaujantis specialaus įstatymo nuostatomis (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas byloje Nr. 135/2010).

26Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad trečiojo asmens AB SEB banko teisė į finansinį užstatą turi būti apsaugota bei ginama ir tuo atveju, kai restruktūrizuojama įmonė nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įgyvendina savo įsipareigojimus dėl einamųjų įmokų mokėjimo (ĮRĮ 8 str. 4 p.). Šios apsaugos tikslas – užtikrinti užstato gavėjo (kreditoriaus) teisės, skolininkui neįvykdžius finansiniu užstatu užtikrintų užtikrinamųjų finansinių įsipareigojamų, savo reikalavimą patenkinti iš finansinio užstato ar jo vertės pirmiau už kitus kreditorius, įgyvendinimą. Tuo tikslu FUSĮ teikiama apsauga garantuoja, jog restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimas ir pats restruktūrizavimo procesas neturi jokios teisinės reikšmės finansinio užtikrinimo susitarimo galiojimui (FUSĮ 9 str. 8 d.). Todėl trečiojo asmens AB SEB banko prašymas panaikinti leidimą naudoti finansinį užstatą (atsakovo tikslinio deponavimo sąskaitoje esančias pinigines lėšas) RUAB „Plienas“ einamųjų įmokų mokėjimui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos tenkinamas. Kita vertus, tai neužkerta kelio atsakovui RUAB „Plienas“, laikantis 2011 m. vasario 10 d. tikslinio deponavimo sąskaitos sutartyje nustatytos tvarkos ir sąlygų, atlikti įmonės einamuosius mokėjimus tiek, kiek tai susiję su Sutartyje numatyta galimybe, esant šalių susitarimui, tikslinio deponavimo sąskaitoje esančias pinigines lėšas naudoti mokesčių bei administravimo kaštų mokėjimui Sutartyje nustatytomis sąlygomis (Sutarties 3.1, 3.6, 3.7, 3.8 punktai).

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartis skundžiamoje dalyje yra pagrįsta ir teisėta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), išsprendžiant trečiojo asmens AB SEB banko, ginant savo pažeistas teises, teismui pareikštą prašymą dėl atsakovo RUAB „Plienas“ tikslinio deponavimo sąskaitoje esančių piniginių lėšų (finansinio užstato) naudojimo einamųjų įmokų mokėjimui.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Tenkinti trečiojo asmens AB SEB banko prašymą dėl finansinio užstato naudojimo tvarkos nustatymo RUAB „Plienas“ einamųjų įmokų mokėjimui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos:

31Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi nustatytą leidimą nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos iš atsakovo RUAB „Plienas“ sąskaitos ( - ) AB SEB banke atlikti visas einamąsias įmokas.

32Nustatyti, jog atsakovas RUAB „Plienas“ einamąsias įmokas iš sąskaitos ( - ) AB SEB banke gali mokėti laikydamasis 2011 m. vasario 10 d. Tikslinio deponavimo sąskaitos sutarties Nr. 0041111013994-07 sąlygų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi Klaipėdos... 6. Atsakovas RUAB „Plienas“, vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 6... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi nustatė, kad iš... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m.... 11. 1. Atsakovo sąskaitai SEB banke iki šiol yra taikomas specialus įstatyminis... 12. 2. Įstatyminis FUSĮ reguliavimas ir prioritetinė padėtis bet kokių... 13. 3. Teismas skundžiamoje nutartyje nustatydamas sąskaitą, iš kurios gali... 14. Atsakovas RUAB „Plienas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Restruktūrizavimo byloje sprendžiamas restruktūrizuojamos įmonės... 17. Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d.... 18. Vadovaujantis ĮRĮ 8 straipsniu, nuo teismo nutarties iškelti įmonės... 19. Įmonės sąskaitų, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos... 20. Nagrinėjamu atveju prašymą dėl leidimo atsakovui RUAB „Plienas“ mokėti... 21. Klausimo dėl įmonės sąskaitų, iš kurių gali būti mokamo einamosios... 22. Iš trečiojo asmens AB SEB banko atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos... 23. Apeliantas AB SEB bankas savo teisių pažeidimą įrodinėja tuo, jog buvo... 24. Aplinkybę dėl 2011 m. vasario 10 d. Tikslinio deponavimo sąskaitos sutarties... 25. Pagal ĮRĮ 1 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą įstatymų konkurencijos... 26. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad trečiojo asmens AB SEB... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.... 30. Tenkinti trečiojo asmens AB SEB banko prašymą dėl finansinio užstato... 31. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi... 32. Nustatyti, jog atsakovas RUAB „Plienas“ einamąsias įmokas iš sąskaitos...