Byla 2A-2230-611/2013
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliancius žalos atsiradimo gresme, treciasis asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Andrutes Kalinauskienes, Loretos Lipnickienes ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo AB firma „VITI“ apeliacini skunda del Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. sausio 2 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo Lietuvos-Vokietijos UAB „Kreisel-Vilnius“ prevencini ieškini atsakovams AB firmai „VITI“, AB „Morena“ del uždraudimo atlikti veiksmus, keliancius žalos atsiradimo gresme, treciasis asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

3n u s t a t e :

4

 1. Ginco esme

5ieškovas kreipesi i teisma, patikslintu prevenciniu ieškiniu prašydamas uždrausti atsakovams bet kokiomis priemonemis trukdyti ieškovui bet kuriuo paros metu naudotis žemes sklypu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje, kurio unikalus numeris 0101-0079-1609, patekti (eiti ir važiuoti) i ieškovui nuosavybes teise priklausancius: pastata/nebaigta statyti parduotuve, unikalus numeris - 10/954-0023-25-8, plane pažymeta indeksu 24E2g, pastata/sandeli, unikalus numeris - 10/945-0023-2, plane pažymeta indeksu 8F2p ir pastata/sandeli, unikalus numeris - 10/954-0023-07-0, plane pažymeta indeksu 7F1p, esancius žemes sklype Geologu g. 6, Vilniuje. Nurode, kad ieškovui nuo 2001-11-30 nuosavybes teise priklauso aukšciau mineti pastatai, esantys žemes sklype Geologu g. 6, Vilniuje. Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-19 isakymu Nr. 3166-01 „Del valstybines žemes sklypo dalies Geologu g. 6, 6A, Metalo g. 6, Vilniuje, išnuomojimo“ ieškovui ne aukciono tvarka 99 metams buvo išnuomota valstybines žemes sklypo, esancio Geologu g. 6, Vilniuje, kurio unikalus numeris 0101-0079-1609, bendras plotas 58567 kv. m., dalis - 725 kv.m. Ta pacia diena tarp ieškovo ir Vilniaus apskrities viršininko pasirašyta valstybines ne žemes ukio paskirties žemes nuomos sutartis Nr. 352. Ieškovas pažymejo, jog žemes sklypu naudojasi daugiau nuomininku, tame tarpe ir atsakovai. Nors žemes sklypas ir buvo išnuomotas skirtingais plotais skirtingiems nuomininkams, nera nustatyta galiojanti naudojimosi žemes sklypu tvarka, nuomos sutartyse nera nurodyta, kokia konkreciai žemes sklypo dalimi naudojasi kiekvienas nuomininkas. Todel žemes sklypa nuomininkai turi naudoti bendrai. Ieškovas nurode, kad iki 2007 m. lapkricio menesio netrukdomai ejo bei važiavo žemes sklype esanciu keliu, taip galedamas pasiekti nuosavybes teise priklausancius statinius bei tinkamai ir pagal paskirti juos naudoti, taciau veliau atsakovas AB firma „VITI“ neteisetai pradejo riboti ieškovo galimybes privažiuoti prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu. Žemes sklype atsakovas AB firma „VITI“ pastate tvora bei kelia užtvere vartais, kurie atrakinami 7.00 val. ir užrakinami 16.00 val. Del to ieškovas neteko galimybes netrukdomai prieiti bei privažiuoti prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu (sandeliu) bet kuriuo metu, juos naudoti pagal tiesiogine paskirti bei salygas. Ieškovas ne karta kreipesi i atsakova AB firma „VITI“, prašydamas spresti susidariusia situacija, taciau i ieškovo prašymus bei siulymus atsižvelgta nebuvo. Žemes sklype buvo neteisetai pastatyta tvora, kuri Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos Valstybines priežiuros departamento ipareigojimu buvo išardyta 2009-06-30, taciau jau 2009-07-02 atsakovo AB firmos „VITI“ darbuotojai stovejusios tvoros vietoje betoniniais statybiniu pamatu blokais vel užtvere privažiavima prie ieškovo nuosavybes teise valdomu pastatu. Del nurodytu neteisetu veiksmu dalis ieškovo darbuotoju negalejo išvažiuoti iš žemes sklypo ir turejo automobilius palikti nakciai nesaugojamoje teritorijoje, o bendroves klientu (pirkeju) transportas negalejo privažiuoti prie sandeliu ir iš ju atsiimti prekes. Ieškovas raštu 2009-07-02 Nr. 521 pareikalavo atlaisvinti privažiavimus prie ieškovo nuosavybes teise valdomu pastatu (sandeliu) bei ateityje netrukdyti bet kuriuo paros metu eiti ir važiuoti žemes sklypu prie ieškovui nuosavybes teise priklausanciu pastatu, taciau atsakovas privažiavimu neatlaisvino.

6Atsakovas AB firma „VITI“ su ieškiniu nesutiko, praše ji atmesti. Pažymejo, kad atsakovui ne aukciono tvarka 99 metams buvo išnuomota 18687 kv. m. valstybines žemes sklypo dalis, esanti Geologu g. 6, Vilniuje. Ta pacia diena tarp šio atsakovo ir Vilniaus apskrities viršininko buvo pasirašyta sutartis Nr. 353 „Del valstybines ne žemes ukio paskirties žemes nuomos". 2004-08-23 susitarimu del valstybines žemes nuomos sutarties Nr. 353 dalinio pakeitimo, padidinta išnuomojamos žemes ploto dalis iki 27043 kv. m. Ieškovas ir atsakovai aiškiai apibreže jiems išnuomoto valstybines žemes sklypo naudotinas ribas, t.y. tarpusavyje nustate išnuomoto valstybines žemes sklypo naudojimosi tvarka, plane pažymint, kad ieškovas naudosis 725 kv. m. valstybines žemes sklypo plotu, pažymetu žalios spalvos linijomis, atsakovas -18687 kv. m. valstybines žemes sklypo plotu, pažymetu raudonos spalvos linijomis, UAB „Morena" - 30155 kv. m. valstybines žemes sklypo plotu, pažymetu morkines spalvos linijomis. Ieškovas pageidavo naudotis žemes sklypu tik po jam nuosavybes teise priklausanciais pastatais adresu Metalo g. 6, Vilniuje, tokiu budu noredamas susimažinti išlaidas už valstybines žemes nuoma. Atkreipe demesi i tai, jog ieškovui nuosavybes teise priklausantys nekilnojamieji daiktai yra adresu Metalo g. 6, Vilniuje, o ne Geologu g. 6, Vilniuje, todel ieškovas neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo naudotis Geologu g. 6, Vilniuje, teritorija. I ieškovo administracini pastata patekimas taip pat yra iš Metalo g. puses. Pažymejo, kad teritorijoje Geologu g. 6, Vilniuje, nera numatyta jokiu keliu (tai vientisa teritorija), nera nustatyta nei vieno kelio servituto. Ieškovas gali naudotis kitais privažiavimais prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu, t.y. nebutinai pro atsakovo centrini sandeli. Atsakovas nusprende pastatyti tvora po ivykusiu keliu vagysciu iš sandeliu bei atsižvelgiant i bendra Geologu g. teritorijoje esanciu juridiniu asmenu susitarima. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos Valstybines priežiuros departamentas 2009-06-22 raštu ipareigojo nugriauti neteisetai pastatyta tvora iki 2009-06-30, ka atsakovas nedelsiant ir ivykde. Ieškovas turejo ir turi visas galimybes kreiptis i Vilniaus apskrities Viršininko administracija del žemes sklypo Geologu g. 6, Vilniuje, nuomos sutarties pakeitimo, tikslu ieškovui nustatyti/ išsinuomoti didesni žemes sklypa savo naudojimuisi.

7Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinta ieškovo ir atsakovo AB „Morena“ sudaryta taikos sutartis ir byla šio atsakovo atžvilgiu buvo nutraukta.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

9Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013 m. sausio 2 d. sprendimu ieškini tenkino visiškai, uždraude atsakovui AB firmai „VITI“ bet kokiomis priemonemis trukdyti ieškovui Lietuvos - Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“ bet kuriuo paros metu naudotis žemes sklypu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje, kurio unikalus numeris 0101-0079-1609, patekti (eiti ir važiuoti) i ieškovui nuosavybes teise priklausancius: pastata/nebaigta statyti parduotuve, unikalus numeris - 10/954-0023-25-8, plane pažymeta indeksu 24E2g, pastata/sandeli, unikalus numeris - 10/945-0023-2, plane pažymeta indeksu 8F2p ir pastata/sandeli, unikalus numeris - 10/954-0023-07-0, plane pažymeta indeksu 7F1p, esancius žemes sklype Geologu g. 6, Vilniuje. iš atsakovo 7849,26 Lt bylinejimosi išlaidu ieškovui bei 82,20 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

10Teismas nustate, jog žemes sklypu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje, naudojasi ieškovas, atsakovas bei daugiau nuomininku, nera nustatyta galiojanti naudojimosi žemes sklypu tvarka. Teismas pažymejo, jog nebuvo pateikti dokumentai, iš kuriu butu galima daryti išvada, kad visiems nuomininkams yra nustatytos konkrecios išnuomoto sklypo dalys. Teismas nustate, kad atsakovas nuo 2007 m. lapkricio menesio ivede apribojimus ieškovui privažiuoti prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu (sandeliu) bei naudotis kiemo aikštele pastatydamas tvora, kuri buvo išardyta 2009-06-30. Taciau 2009-07-02 žemes sklype stovejusios tvoros vietoje betoniniais statybiniu pamatu blokais buvo uždarytas privažiavimas prie ieškovo nuosavybes teise valdomu pastatu. Ieškovas 2009-07-02 raštu Nr. 521 pareikalavo atsakovo atlaisvinti pravažiavima bei ateityje netrukdyti bet kuriuo paros metu eiti ir važiuoti žemes sklypu prie ieškovui nuosavybes teise priklausanciu pastatu. Teismas atkreipe demesi, jog AB „Morena“ atstovas teismo posedyje paaiškino, kad pravažiavima statybiniais blokais uždare atsakovas AB firma „VITI“, todel nera pagristi šio atsakovo argumentai, jog ne AB firma „VITI“ uždare pravažiavima tvoros vietoje pastatant statybinius blokus. užtverti privažiavimai prie ieškovui nuosavybes teise priklausanciu statiniu nera vienintelis kelias, kuriuo ieškovas ir jo klientai gali patekti prie ieškovui nuosavybes teise priklausanciu pastatu (sandeliu), paneigia byloje esancios ortografines nuotraukos, 2008-06-25 antstoles D. M. faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas, nuotraukos, kuriose matosi, kad ieškovui priklausanciu sandeliu vartai yra Geologu g. 6, Vilnius.

11atsakovas, kuris nera vienintelis valstybinio žemes sklypo nuomininkas, nesant konkreciai nustatytu žemes daliu, kuriomis naudojasi konkretus nuomininkai, nesant susitarimo del žemes sklypo naudojimosi, savo veiksmais neteisetai ir nesažiningai trukdo ieškovui naudotis žemes sklype esanciu vieninteliu pravažiavimu, kuriuo ieškovas gali patekti prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu, pažeidžia ieškovo, kaip žemes sklypo nuomininko, teises ir istatymu saugomus interesus - tinkamai ir pagal paskirti naudotis nuomojamos valstybines žemes sklypu bei jame esanciais nuosavybes teise priklausanciais pastatais. Atsakovui neteisetai užtverus abu pravažiavimus prie ieškovo pastatu, trukdoma ieškovui, jo darbuotojams ir klientams patekti prie ieškovui priklausanciu sandeliu, o tokiu budu ribojama ir ieškovo ukine - komercine veikla, tuo darant žala ieškovui.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

13Atsakovas pateike apeliacini skunda, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. sausio 2 d. sprendima ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo bei iš ieškovo atsakovui priteisti atsakovo patirtas bylinejimosi išlaidas. Apeliacini skunda grindžia šiomis aplinkybemis:

 1. ieškovas savo ieškinyje turejo nurodyti, kokios žalos galejo padaryti veiksmai, kuriuos prašoma uždrausti. Be to, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama sprendima, konstatavo tik neteisetus atsakovo veiksmus, taciau visiškai neanalizavo ir nevertino realios žalos atsiradimo fakto, o ir pats ieškovas neirodinejo realios žalos gresmes.
 2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama sprendima, pažeide materialines teises normas, nes nurode, jog atsakovas apie šešis metus buvo užtveres tariamai vieninteli privažiavima ieškovui iki jo sandeliu. Todel žalos faktas butu akivaizdus bei paprastai apskaiciuotinas materialine išraiška negautu pajamu pavidalu, nes ieškovas tokiu budu aplamai negaletu naudotis savo sandeliais ir vykdyti prekybos. Taciau tokios žalos faktas net neirodinejamas iš ieškovo puses ir nebuvo motyvuojamas pirmosios instancijos teismo sprendime.
 3. Pirmosios instancijos teismas nepašalino akivaizdžiu ieškovo teiktu irodymu bei faktiniu aplinkybiu prieštaravimu, tai yra kaip ieškovas vykdo ukine-komercine veikla, kai, anot pirmosios instancijos teismo, tariamai vienintelis kelias iki ieškovo sandeliu yra uždarytas atsakovu nuo 2007 m. lapkricio menesio ir tesiasi šeštus metus.
 4. Nurodo, kad atsakovas i byla papildomai yra pateikes vaizdo medžiaga, irodancia eile budu privažiuoti prie ieškovo sandeliu eliminuojant pravažiavima pro atsakovui priklausancius pastatus. Tai yra akivaizdus irodymai, eliminuojantys ieškovo bei pirmosios instancijos teismo pozicija, neva yra tik vienintelis kelias pro AB firma „VITI“ priklausancius pastatus patekti prie ieškovo sandeliu.
 5. Dublike ieškovas pripažino, kad jis turi galimybe patekti prie jam priklausanciu pastatu nebutinai per atsakovo centrinio sandelio teritorija, taciau pareiške, jog kitas kelias buvo užtvertas statybiniais blokeliais. Šiuo pagrindu atsakovas i byla pateike irodymus, kad ieškovo minimi statybiniai blokeliai nepriklauso atsakovui, be to, jais nera užvertas privažiavimas prie ieškovo sandeliu. Ieškovas šiu aplinkybiu nepaneige. Tokiu budu pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nepašalino šiu prieštaravimu, netyre aktualiu bylos išsprendimui aplinkybiu, nesiaiškino statybiniu medžiagu, t.y. statybiniu blokeliu, užtverusiu kelia, priklausomybes, remesi kito atsakovo parodymais, jog šie statybiniai blokai galimai priklauso AB firma „VITI“, nors tam pagrindžianciu irodymu byloje nera pateikta.
 6. Šioje byloje priteistos 7717,26 Lt dydžio išlaidos ieškovo advokato pagalbai apmoketi yra nepagristai dideles. Ieškovo advokatai dalyvavo keliuose teismo posedžiuose, kuriu bendra trukme, atsakovo apskaiciavimu, neviršijo 6-7 valandu. Byloje buvo pareikštas elementarus prevencinis ieškinys, kuriame reikia irodyti atsakovo neteisetus veiksmus ir realios žalos tikimybe, todel byla visiškai nesudetinga, nereikalaujanti kompleksiniu paslaugu bei specialiu žiniu, nera jokiu nauju sprendžiamu teisiniu klausimu, advokatui nereikejo vykti i kita miesta, kitu svarbiu aplinkybiu taip pat nebuvo. Todel didžiausias iš atsakovo ieškovui priteistinas užmokestis už advokatu teisine pagalba dydis šioje byloje turetu buti apie 2 000 Lt.

14Ieškovas atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda prašo ji atmesti, Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. sausio 2 d. sprendima palikti nepakeista ir priteisti bylinejimosi išlaidas Atsiliepima i apeliacini skunda grindžia šiomis aplinkybemis:

 1. ieškovas turejo pareiga irodyti potencialios žalos gresme, bet ne konkrecia žala ir jos turtine išraiška.
 2. Pagal prevencini ieškini irodinedamas realu pavoju ieškovas turi irodyti, jog jo teisems gresia konkretus pavojus, jog yra faktu ir aplinkybiu, kurie kelia jo teisiu pažeidimo pavoju. Realia gresme gali patvirtinti atsakovo konkretus veiksmai, iš kuriu gali atsirasti žalos. Tai gali buti pasirengimas tokiems veiksmams, pavoju gali rodyti teise pažeidžianciu veiksmu nepripažinimas iš atsakovo puses, neteiseti veiksmai su žalos atsiradimo galimybe gali buti susije netiesiogiai, bet sudarytu objektyvia galimybe asmens teisiu pažeidimui ar žalai arba taptu pagrindu padaryti dar kitus neteisetus veiksmus.
 3. Atsakovas, nurodydamas, jog ieškovas esant testiniam pažeidimui neabejotinai turejo patirti žala, galimai samoningai tokiais nepagristais argumentais klaidina teisma. Yra žinoma, kad Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2009 m. liepos 27 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu pritaike laikinasias apsaugos priemones - ipareigojo atsakova atlaisvinti žemes sklype esanti pravažiavima taip, kad ieškovas galetu privažiuoti prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu. Taigi, pritaikius laikinasias apsaugos priemones buvo laikinai užkirstas kelias ieškovo teises pažeidžiantiems veiksmams ir užkirstas kelias žalos atsiradimui.
 4. Atsakovo skundo teiginiai yra neirodyti ir jais teismas negali vadovautis, nes atsakovas nurode, kad prie ieškovo sandeliu yra 5-6 kiti pravažiavimai (be užstatytu pravažiavimu), taciau nei iki sprendimo priemimo, nei kartu su skundu nepateike jokiu šiuos teiginius pagrindžianciu aplinkybiu. Be to, žemes sklypu naudojasi daugiau nuomininku, ne tik ieškovas, atsakovas ir AB „Morena“. Nors žemes sklypas ir buvo išnuomotas skirtingais plotais skirtingiems nuomininkams, žemes nuomininkai nera nustate ir teises aktu nustatyta tvarka iregistrave naudojimosi žemes sklypu tvarkos.
 5. AB „Morena“ atstovas teismo posedyje patvirtino, kad pravažiavima statybiniais blokais uždare atsakovas, todel vien šie AB „Morena“ patvirtinimai paneige atsakovo teiginius. Be to, ieškovo pateiktose 2009-08-31 nuotraukose yra užfiksuota, jog statybiniai blokeliai ant pravažiavimo yra kraunami iš krovininio automobilio, pažymeto atsakovui priklausanciu ženklu „VITI“, kas tik dar karta patvirtina, kad atsakovas teismui pateikia melagingus duomenis apie tai, jog ne jis užtvere pravažiavima.
 6. Atsakovo nuomone, priteistu bylinejimosi išlaidu dydis visiškai atitinka Rekomendaciju nuostatas. Civilines bylos Nr. 2-4641-862/2013 nagrinejimas truko daugiau nei tris metus. Per ši laikotarpi ieškovui buvo suteiktos kompleksiškos teisines paslaugos: teisines konsultacijos del bylos strategijos, procesiniu dokumentu rengimas, atstovavimas teisme, irodymu rinkimas ir pan. Be to, nagrinejant civiline byla Nr. 2-4641- 862/2013 buvo paskirti net 6 posedžiai, kurie užtruko ženkliai daugiau nei nurodo atsakovas skunde. Civilineje byloje buvo pareikštas prevencinis ieškinys, kuriam budingos specialios salygos, kuriu išaiškinimas teismu praktikoje nera itin gausus, be to, tam, kad irodyti prevencinio ieškinio salygas, reikejo nuolat rinkti papildomus irodymus. Todel 7 717,26 Lt suma už daugiau nei tris metus trukusi bylos nagrinejama yra visiškai pagrista, atitinkanti protingumo kriterijus bei Rekomendaciju nuostatas.

15Treciasis asmuo atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda nurodo, kad Nacionalinei žemes tarnybai šiuo apeliaciniu skundu nera pareikšta jokiu reikalavimu, todel prašo spresti teismo nuožiura. Atsiliepima i apeliacini skunda grindžia šiomis aplinkybemis: kadangi žemes sklypo, esancio Geologu 6, Vilniuje, nuomojamosios dalys yra nustatytos atsižvelgiant i kiekvieno statinio ar irenginio, esancio šiame žemes sklype, eksploatavimui reikalingas žemes sklypo dalis, taciau nera nustatyta konkreti žemes sklypo, esancio Geologu 6, Vilniuje, naudojimosi tvarka, todel pirmosios instancijos teismas pagristai nustate, kad nuomininkai valstybines žemes sklypa turi naudoti bendrai, nepažeisti kitu nuomininku teisiu.

16IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas netenkinamas.

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos nagrinejimo ribu, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytu ribu, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesini sprendima teisetumo ir pagristumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nera CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, daro išvada, kad absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu nera, todel pasisako tik del apeliacinio skundu argumentu.

19Nustatyta, Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-19 isakymu Nr. 3166-01 „Del valstybines žemes sklypo dalies Geologu g. 6, 6A, Metalo g. 6, Vilniuje, išnuomojimo“, sudarius nuomos sutarti Nr. 352, ieškovui ne aukciono tvarka 99 metams buvo išnuomota valstybines žemes sklypo, esancio Geologu g. 6, Vilniuje, kurio unikalus numeris 0101-0079-1609, dalis -725 kv.m. (I t., b.l. 21-22, 23-24). Atsakovui Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-19 isakymu Nr. 3166-01 „Del valstybines žemes sklypo dalies Geologu g. 6, 6A, Metalo g. 6, Vilniuje, išnuomojimo", sudarius sutarti, ne aukciono tvarka 99 metams buvo išnuomota 18687 kv.m. valstybines žemes sklypo, esancio Geologu g. 6, Vilniuje, kadastro Nr. 0101-0079:1609, dalis (I t., b.l. 83-91). Atsakovas nuo 2007 m. lapkricio menesio ivede apribojimus ieškovui privažiuoti prie jam nuosavybes teise priklausanciu pastatu (sandeliu) bei naudotis kiemo aikštele, pastatydamas tvora (I t., b.l. 29-34), kuri buvo išardyta 2009-06-30 (I t., b.l. 35-41). Taciau 2009-07-02 žemes sklype, stovejusios tvoros vietoje betoniniais statybiniu pamatu blokais buvo uždarytas privažiavimas prie ieškovo nuosavybes teise valdomu pastatu (I t., b.l. 42-58).

20Prevenciniu ieškiniu siekiama atsakovui uždrausti veiksmus, kurie kelia realu pavoju žalai ar nuostoliams atsirasti. Juo reikalaujama ne žalos ar nuostoliu, o siekiama užkirsti kelia, kad ju ateityje neatsirastu. Realios gresmes aplinkybe, kaip prevencinio ieškinio salyga, turi buti irodyta ieškovo. Ji nepreziumuojama. Jeigu panašaus pobudžio ar analogiški veiksmai jau yra atlikti ir sukele žala, tai tokia aplinkybe gali buti pagrindas tesiamu veiksmu ar numatomu analogišku veiksmu žalingoms pasekmems vertinti analogiškai, bet pagal CK 6.255 straipsni minetos aplinkybes nenumatytos kaip realios gresmes prezumpcija. Ši aplinkybe turi buti konkrecioje situacijoje ivertinta kaip vienas iš svarbiu bylos aspektu. Prevencinis ieškinys yra apsauginio–prevencinio pobudžio teisiu gynimo budas, kuriuo siekiama apsaugoti asmeni nuo teisiu pažeidimo, ipareigojant nutraukti neteisetus veiksmus arba draudžiant atlikti veiksmus, kurie realiai gali buti atlikti. Neteiseti veiksmai teiseje suprantami kaip teisei prieštaraujantys ar teisine pareiga pažeidžiantys veiksmai. Prevencinio ieškinio, kaip civilines atsakomybes instituto, tenkinimo salyga – neteiseti veiksmai – suprantami kaip teisine pareiga pažeidžiantys veiksmai, kuriu pasekme butu žalos ateityje padarymas. Žala ar nuostoliai šiuo atveju turi buti suprantami kaip busimu neteisetu veiksmu potenciali pasekme.

21Apeliantas nurodo, kad ieškovas neirodinejo, kokios realios žalos jis galejo patirti del atsakovo veiksmu ir kad ta žala nebuvo apskaiciuota materialine išraiška, todel ieškovas neirode visu butinu prevencinio ieškinio salygu. Kolegija su tokiais apelianto teiginiais nesutinka. Nagrinejamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas 2009-07-02 žemes sklype stovejusios tvoros vietoje betoniniais statybiniu pamatu blokais uždare privažiavima prie ieškovo nuosavybes teise valdomu pastatu. Tai patvirtina 2009-08-08 faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas, kuriamame nurodyta, kad ivažiavimai i ieškovui priklausancius sandelius yra Geologu g. 6, Vilnius, minetos gatves puseje yra sustatyti metaliniai stulpeliai. Ivažiuoti i teritorija tarp pastatytu stulpeliu nera galimybes, kadangi dalis ju užstatyta ivairaus dydžio statybiniai pamatiniais blokais. (I t., b.l. 42-43). Pateikta ortografine nuotrauka patvirtina, jog ieškovui priklausanciu sandeliu vartai yra Geologu g. 6, Vilniuje. (III t., b.l. 13). Iš 2009-07-10 Nr. 12 ir 2009-08-09 pretenziju del sutrikusio prekiu tiekimo ir del sutartiniu isipareigojimu nevykdymo matyti, kad prie ieškovo sandeliu ivažiavimo Geologu g. 6, Vilniuje, kelias užtvertas cementiniais blokais, todel ieškovo klientai neturi galimybes laiku atsiimti prekiu, buvo prašoma pašalinti trukumus kitaip bus atsisakoma bendradarbiavimo (I t., b.l.60-61). Be to, minetas antstolio faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolas patvirtina, kad 2009-07-02 iš sandeliu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje, kiemo teritorijos bande išvažiuoti UAB “Kreisel Vilnius” logotipais pažymeti automobiliai, taciau jiems to padaryti nepavyko del ivairaus dydžio sudetu pamatiniu statybiniu bloku (I t., b.l. 42-43). Ieškovas yra ukine komercine veikla vykdantis ukio subjektas, kurio pagrindinis tikslas pelno gavimas. Todel atsakovas, užtverdamas ieškovui privažiavima prie sandeliu iš Geologu g. 6, Vilniuje, sudare salygas galimiems nuostoliams atsirasti, nes tokiais veiksmais trukde ieškovui visa apimtimi netrukdomai vykdyti ukine komercine veikla. Šiuo atveju akivaizdu, kad apelianto veiksmai ne tik sudare salygas riboti ieškovo ukine komercine veikla, taciau tokiais veiksmais kele gresme realios žalos atsiradimui ateityje. Be to, kolegija pažymi, jog ieškovas pagal prevencini ieškini irodinedamas realu pavoju turi irodyti, jog jo teisems gresia konkretus pavojus, jog yra faktu ir aplinkybiu, kurie kelia jo teisiu pažeidimo pavoju, kaip pirmiau paminetos aplinkybes. Taciau ieškovas neprivalo irodineti galimos materialines žalos dydžio nagrinejamoje byloje, nes tai žalos atsiradimo sudetine dalis. Juolab, kad prevencinio ieškinio atveju paprastai nera realios žalos, kuria butu galima materialiai apskaiciuoti, o tik ketinama užkirsti kelia potencialiai žalai atsirasti ateityje.

22Atitinkamai nepagristas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepašalino prieštaravimu, nes, jo manymu, užtverus vieninteli privažiavima betoniniais blokais, Geologu g. 6, Vilniuje, ieškovas negaletu vykdyti ukines komercines veiklos. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2009 m. rugpjucio 27 d. nutartimi atsakovui pritaike laikinasias apsaugos priemones, ipareigojo atsakova netrukdyti bet kuriuo paros metu atlaisvintu privažiavimu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje, patekti prie ieškovui nuosavybes teise priklausanciu pastatu (I t., b.l. 70-71). Be to, i byla pateiktos 2009-08-31 nuotraukos patvirtina, jog teismui pritaikius laikinasias apsaugos priemones, atsakovas atlaisvino viena iš dvieju privažiavimu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje (I t., b.l. 134-138). Todel tokie apelianto argumentai laikytini nepagristais, kadangi pats atsakovas jau 2009 metais buvo ipareigotas teismo atlaisvinti užtverta kelia, pritaikius laikinasias apsaugos priemones.

23Teiseju kolegija atkreipia apelianto demesi ir i tai, jog žemes sklypo, esancio Geologu g. 6, Vilniuje, nuomojamos dalys yra nustatytos atsižvelgiant i kiekvieno statinio ar irenginio, esancio šiame žemes sklype, eksploatavimui reikalingas žemes sklypo dalis, taciau nera nustatyta konkreti žemes sklypo, esancio Geologu g. 6, Vilniuje, naudojimosi tvarka. Todel atsakovas neturi jokio pagrindo užtverti kelio ar kitaip trukdyti kitiems nuomininkams naudotis žemes sklypu net ir tuo atveju, jeigu yra daugiau nei vienas pravažiavimas prie nuomojamu ar nuosavybes teise priklausanciu patalpu.

24Apelianto skundo argumentas, jog apylinkes teismas be pagrindo tariama kelio užtverima statybiniais blokais priskyre apeliantui taip pat nepagristas. Pirmosios instancijos teismo posedžio metu AB “Morena” atstovas patvirtino, jog ivažiavima Geologu g. 6, Vilniuje, betoniniais statybiniu pamatu blokais užtvere apeliantas (II t., b.l. 174). 2009-08-08 antstolio faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole nurodyta, kad 2009-07-02 i teritorija atejo du asmenys, vienas iš ju isedo i autokeltuva, kuris buvo pastatytas netoliese pastato su užrašu “VITI BAZE” ir pradejo vežioti statybinius pamatinius blokus ant buvusio palikto privažiavimo i teritorija (I t., b.l. 42-44). Taigi, ivertinus aptartu faktiniu aplinkybiu visuma, nera pagrindo abejoti teismo padarytomis išvadomis.

25Todel teiseju kolegija, ivertinusi bylos aplinkybes ir atsižvelgdama i aptartus motyvus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagristai pripažino, jog ieškovas irode visas butinas prevencinio ieškinio salygas, t.y. sieki apginti daiktines teises nuo žalos darymo ateityje, kad 2009-07-02 žemes sklype atsakovo stovejusios tvoros vietoje betoniniais statybiniu pamatu blokais uždarytas privažiavimas prie ieškovo nuosavybes teise valdomu pastatu yra neteisetas, taip pat, kad yra realus pavojus, kad atsakovui nepašalinus betoniniu statybiniu pamatu bloku ieškovas patirs nuostolius. Pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taike CK 6.255 str. bei taikydamas šia norma nenukrypo nuo Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamos teismu praktikos.

26Apeliantas taip pat gincija teismo sprendima priteisti atsakovui bylinejimosi išlaidas, kurios, apelianto manymu, yra per dideles. Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija pažymi, kad priteisiant atstovavimo išlaidas, kiekvienu atveju atsižvelgiama i bylos sudetinguma ir advokato darbo ir laiko sanaudas (CPK 98 str. 2 d., taip pat LR teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Pagal Rekomendaciju nuostatas, nustatant priteistino užmokescio už teikiamas teisines paslaugas dydi, reikia atsižvelgti i bylos sudetinguma, teisiniu paslaugu kompleksiškuma, reikalavimu dydi, teisiniu paslaugu teikimo pastovuma ir pobudi bei kitas svarbias aplinkybes (rekomendaciju 2 p.). Iš bylos medžiagos matyti, kad bylos nagrinejimas truko daugiau nei tris metus, bylos nagrinejimo metu ivyko 6 teismo posedžiai, ieškovas teike ieškini ir dublika, veliau del bylos nagrinejimo metu paiškejusiu aplinkybiu tikslino ieškini, taip pat teike kitokio pobudžio proesinius dokumentus, rinko irodymus. Civilineje byloje pareikštam prevenciniui ieškiniui budingos specialios salygos, kuriu išaiškinimas teismu praktikoje nera itin gausus. Ivertinus visa tai bei atsižvelgiant i Rekomendaciju 7 p., 8.2-8.3 p., 8.16 p. ir 8.18 p., 11 p., CPK 3 str. 8 d. ir tai, kad minimali menese alga nuo 2013-01-01 sudaro 1000 Lt, priteista bylinejimosi išlaidu suma laikytina pagrista, todel pirmosios instancijos teismas pagristai atsakovui priteise 7 717,26 Lt bylinejimosi išlaidu. Del nurodytu aplinkybiu nera pagrindo priteistas bylinejimosi išlaidas pakeisti ar sumažinti.

27Del nurodytu motyvu teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taike ir aiškino materialines bei procesines teises normas, nepažeide irodinejima reglamentuojanciu teises normu, prieme teiseta ir pagrista sprendima. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendima, todel atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teiseju kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. sausio 2 d.sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,... 3. n u s t a t e :... 4.
 1. Ginco esme
...
5. ieškovas kreipesi i teisma, patikslintu prevenciniu ieškiniu prašydamas... 6. Atsakovas AB firma „VITI“ su ieškiniu nesutiko, praše ji atmesti.... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtinta... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 9. Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013 m. sausio 2 d. sprendimu ieškini... 10. Teismas nustate, jog žemes sklypu, esanciu Geologu g. 6, Vilniuje, naudojasi... 11. atsakovas, kuris nera vienintelis valstybinio žemes sklypo nuomininkas, nesant... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 13. Atsakovas pateike apeliacini skunda, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto... 14. Ieškovas atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda prašo ji atmesti, Vilniaus... 15. Treciasis asmuo atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda nurodo, kad... 16. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, argumentai ir motyvai... 17. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos... 19. Nustatyta, Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-19 isakymu Nr. 3166-01... 20. Prevenciniu ieškiniu siekiama atsakovui uždrausti veiksmus, kurie kelia realu... 21. Apeliantas nurodo, kad ieškovas neirodinejo, kokios realios žalos jis galejo... 22. Atitinkamai nepagristas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Teiseju kolegija atkreipia apelianto demesi ir i tai, jog žemes sklypo,... 24. Apelianto skundo argumentas, jog apylinkes teismas be pagrindo tariama kelio... 25. Todel teiseju kolegija, ivertinusi bylos aplinkybes ir atsižvelgdama i... 26. Apeliantas taip pat gincija teismo sprendima priteisti atsakovui bylinejimosi... 27. Del nurodytu motyvu teiseju kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 29. Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. sausio 2 d.sprendima palikti...