Byla N1-826-771/2017
Dėl galvos smegenų sukrėtimo nukentėjusiajam sveikata sutrikdyta ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant Jurgitai Juškuvienei, dalyvaujant prokurorei Rasai Valančienei, nukentėjusiojo E. B. įstatyminiam atstovui (civiliniams ieškovui) R. B., atstovei advokatei I. K., civiliniams atsakovams E. V. ir I. D., kaltinamiesiems D. D., D. T. ir A. V., jų gynėjams advokatams Jurgitai Šlapaitienei, Nainai Lanzbergienei ir Sofijai Kručienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje D. D., a.k. ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), Šiauliuose, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Šiauliuose, nevedęs, besimokantis Šiaulių ( - ) gimnazijoje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., D. T., a.k. ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), Šiauliai, Lietuva, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) Šiauliai, nevedęs, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, teistas 2017m. spalio 16d. Šiaulių apylinkės tesimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. 6 mėn. laisvės apribojimo bausme (nuosprendis neįsiteisėjęs), A. V., a.k. ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), Šiauliai, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) Šiauliai, nevedęs, nedirbantis, besimokantis, neteistas, 2017m. spalio 16d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str. (nuosprendis neįsiteisėjęs), kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 138 str. 1 d.,-

Nustatė

2D. D., D. T., A. V. 2017-04-14, apie 21 val., viešoje vietoje – Šiaulių ( - ) gimnazijos, esančios ( - ), teritorijoje, bendrai veikdami grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta (toliau – kitu asmeniu), bendrais tyčiniais veiksmais, matant aplinkiniams, įžūliu elgesiu ir patyčiomis demonstruodami nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sukeldami išgąstį ir sumaištį, t.y. D. T. smogus kumščiu nukentėjusiajam E. B. į veido sritį, kitam asmeniui kumščiu smogus vieną kartą nukentėjusiajam E. B. į veido sritį, D. D. suėmus nukentėjusįjį E. B. už sprando, paklupdžius pastarąjį ant žemės ir liepiant atsiprašyti kito asmens ir liudytojo E. J., po to D. T. kumščiu smogus vieną kartą klūpinčiam nukentėjusiajam E. B. į veido sritį, A. V. vieną kartą galva smūgiavus nukentėjusiajam E. B. į galvos sritį, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

3D. T., A. V. 2017-04-14, apie 21 val., Šiaulių ( - ) gimnazijos, esančios ( - ), teritorijoje, bendrai veikdami su kitu asmeniu, D. T. smogus nukentėjusiajam E. B. vieną kartą į veido sritį, kitam asmeniui kumščiu smogus vieną kartą nukentėjusiajam E. B. į veido sritį, D. T. kumščiu vieną kartą smogus klūpinčiam nukentėjusiajam E. B. į veido sritį, A. V. vieną kartą galva smogus nukentėjusiajam E. B. į galvos sritį, bendrais tyčiniais veiksmais padarė nukentėjusiajam E. B. galvos smegenų sukrėtimą, kraujosruvas kairės akies apatiniame voke ir nosies nugarėlėje, nubrozdinimą dešiniame skruoste, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl galvos smegenų sukrėtimo nukentėjusiajam sveikata sutrikdyta ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui.

4Kaltinamasis A. V. kaltu prisipažino bei parodė, kad įvykio dieną, jam su draugais būnant PC „Akropolis“, paskambino E. J., kuris pranešė, kad kažkokie nepažįstami kabinėjasi prie panelių. Nuvažiavo prie ( - ) gimnazijos. Ten E. J. papasakojo, kad kabinėjasi prie merginų. Netrukus atėjo D. T. su D. D.. Besiaiškinant, pastarieji paklausė ar nukentėjusysis nori atsiprašyti panelių. Nukentėjusiajam atsakius, kad atsiprašyti nenori, D. T. kumščiu smogė nukentėjusiajam du kartus į veido sritį. Po to D. D. parklupdė nukentėjusįjį ant žemės, versdamas atsiprašyti. Nukentėjusiajam atsiprašius, D. pakėlė nukentėjusįjį nuo žemės. Po to nukentėjusysis kažką pasakė negero apie jo giminę, todėl jis kakta smogė pastarajam į galvą. Po to nukentėjusysis išėjo. Dėl savo veiksmų gailisi. Su nukentėjusiuoju susitaikė.

5Kaltinamasis D. T. kaltu prisipažino bei parodė, kad įvykio dieną kartu su D. D. buvo Pietiniame mikrorajone, kai jam paskambino A., ar A.. Pastaroji papasakojo, kad prie jų kabinėjasi vaikinas. Nuvažiavo į stadioną, esantį prie ( - ) gimnazijos. Ten paaiškėjo, kad nukentėjusysis grasino N. J.. Besiaiškinant, prirėmė nukentėjusįjį galva prie sienos ir smogė kumščiu į veidą. Smūgiavo gal porą kartų. Po to D. D. parklupdė nukentėjusįjį ant žemės ir liepė atsiprašyti merginų. Nukentėjusiajam atsiprašius, nukentėjusysis buvo paleistas. Dėl savo veiksmų gailisi. Su pareikštu civiliniu ieškiniu dėl neturtinės žalos atlyginimo sutinka iš dalies. Prašo priteisti mažesnę pinigų sumą, nes ieškinys yra per didelis. Civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo pripažįsta visiškai.

6D. D. kaltu prisipažino bei parodė, kad įvykio dieną, būdamas su D. T., susilaukė skambutį iš draugų, kurie pranešė, kad prie pastarųjų prisikabino grupė jaunuoliu nuo kurių pastarieji negali apsiginti. Kai atvyko į įvykio vieta, išsiaiškino, kad nukentėjusysis grasino sumušti E. J.. Pareikalavo, kad nukentėjusysis atsiprašytų E. J. ir merginų. Kadangi nukentėjusysis atsisakė tai daryti, jis suėmė nukentėjusįjį už kaklo ir parklupdė. Tuo metu priėjo mažesnis vaikas, kuris smogė nukentėjusiajam į veidą. Kai nukentėjusysis atsiprašė, jis pastarąjį paleido. Matė, kaip A. V. smogė nukentėjusiajam galva į galvą.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 273 str. teismas nutraukė tolimesnį įrodymų tyrimą, kadangi įvykio aplinkybės pakankamai aiškios su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamieji, prokurorė ir gynėjai.

8Be kaltinamųjų visiško prisipažinimo, jų kaltė įrodyta bylos rašytiniais dokumentais: 2017-04-14 R. B. pareiškimu, kuriame nurodyta, kad 2017-04-14 apie 21:00 val., adresu ( - ), Šiauliai, gimnazijos teritorijoje trys nepažįstami jaunuoliai sudavė du kartus į veido sritį jo sūnui E. B. (1 t., b.l. 6-8); įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio vieta yra ( - ) " gimnazijos teritorijoje, esančioje adresu ( - ) Šiauliai (1 t., b. l. 17-22); specialisto teismo mediko išvada Nr. G 504/2017(04), kurioje nurodyta, kad nukentėjusiajam E. B. padaryti kūno sužalojimai: galvos smegenų sukrėtimas, kraujosruvos kairės akies apatiniame voke ir nosies nugarėlėje, nubrozdinimas dešiniame skruoste, tai yra nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl galvos smegenų sukrėtimo nukentėjusiajam sveikata sutrikdyta ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui. Rasti kūno sužalojimai atitinka įvykio aplinkybėse nurodytam laikui. Kūne rastiems sužalojimams padaryti reikėjo trijų smūgių bukais kietais daiktais į veidą. Kūne rastų sužalojimų visuma nėra būdinga griuviminei traumai. (1 t., b. l. 170-171); asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, jog liudytojas L. L. atpažino D. T., kaip asmenį, kuris mušė E. B. (1 t., b. l. 132-133); asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, jog liudytoja A. K. atpažino D. T., kaip asmenį, kuris mušė E. B. (1 t., b. l. 143-145); apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas kompaktiniame diske esantis vaizdo įrašas iš ( - ) gimnazijos teritorijos (1 t., b.l. 189-190); nukentėjusiojo E. B. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio dieną kartu su T. B., L. L., A. R. žaidė gimnazijos stadione. Laikotarpiu nuo 19:00 val. iki 21:30 val. prie išėjimo susikonfliktavo su ten buvusiais vaikais. Netrukus ten atėjo dar vaikinų. Vienas iš tų atėjusių vaikinų, būnant prie suoliukų, pastūmė į pečius ir smogė jam ranka į galvą. Pataikė į kairę akį. Po to ta veido pusė ištino, pradėjo suktis galva. Nuo suduoto smūgio jis patyrė fizinį skausmą. Po to jam iš dešinės pusės stovėjęs žemesnis vaikinas smogė jam į galvos dešinę pusę. Dešinė akis buvo patinusi, skaudėjo. Grįžęs namo, jis apie įvykį papasakojo savo tėvui. Po to jis buvo pristatytas į ligoninę. Jam buvo išrašyti vaistai nuo skausmo. Konflikto metu dar kartu buvęs trečias vaikinas jį laikė (1 t., b. l. 48-50); nukentėjusiojo įstatyminio atstovo R. B. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad 2017-04-14, apie 19:00 val., jo sūnus E. B. išėjo į „( - )“ gimnazijos teritorijoje esantį stadioną žaisti su draugais futbolą. Grįžęs į namus apie 20 val., sūnus papasakojo, kad stadione susikonfliktavo su E. J.. Vykstant konfliktui, šalia E. J. atsirado dar keli nepažįstami jaunuoliai, kurie ėmė žodžiais kabinėjosi prie jo sūnaus. Vienas nepažįstamas jaunuolis pastūmė jo sūnų ir vieną kartą kumščiu smogė į veido dešinę pusę. Kitas dešinėje pusėje stovėjęs jaunuolis kumščiu vieną kartą smogė jo sūnui į veido kairę pusę. Trečiasis jaunuolis tuo metu laikė jo sūnaus rankas už nugaros. Mušimas vyko kitų vaikų akivaizdoje (1 t., b. l. 26-29); nepilnamečio E. J. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio dieną apie 15.00 val. kartu su drauge A. ėjo pro ( - ) gimnazijos stadioną. Iš 15-16 metų amžiaus jaunuolių išgirdo grasinimus jį sumušti. Jis nesustodamas nuėjo toliau. Minėti vaikinai liko sėdėti ant suoliuko prie ( - ) gimnazijos stadiono, prieš įėjimą į gimnaziją. Po poros valandų jis nuėjo į ( - ) gimnazijos stadioną. Stadione susitiko N. J.. Maždaug už 15 min., einant iš stadiono, susitiko nukentėjusįjį su draugais. Nukentėjusysis jam pagrasino, kad jį pasigaus vieną patį mieste ir sudaužys už pastarojo brolio sumušimą. Vykstant žodiniam konfliktui, Juodeikis susipyko su vienu iš nukentėjusiojo draugų ir pradėjo skambinti visiems savo draugams, kad pastarieji susirinktų ir sumuštų nukentėjusįjį. Nukentėjusysis pasakė, kad eina į PC ,,Akropolis" į tualetą ir netrukus pareis. Jis su N. nuėjo į PC ,,Akropolis" nusiplauti rankų. Prie stadiono liko merginos, kurias kartu su N. buvo pasikvietę praleisti laiko. Einant PC ,,Akropolis", susitiko D., kuriam papasakojo, kad vienas vaikinas grasino jį sumušti. D. nusprendė eiti kartu į ( - ) gimnazijos stadioną pažiūrėti į tą asmenį, kuris grasina sumušti. Prie ( - ) gimnazijos stadiono grįžo trise, t. y. jis, N. ir D.. Ten jau buvo nukentėjusysis su trimis savo draugais. D. pradėjo aiškintis dėl nukentėjusiojo išsakytų grasinimų. Nukentėjusysis aiškino, kad negrasino. D. smogė nukentėjusiajam kumščiu į veidą tris ar keturis kartus. Tuo metu prie stadiono buvo daugiau žmonių. Kitas vaikinas parklupdė nukentėjusįjį ir liepė atsiprašyti N.. Jis D. sakė, kad ant mokyklos yra kameros, bet jam tai nerūpėjo, jis vis tiek sumušė nukentėjusįjį. Po sumušimo nukentėjusysis nuėjo link Lyros gatvės (1 t., b. l. 90-93); liudytojo N. J. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad 2017-04-14 apie 19.20 val., sutiko einantį E. J. kartu su drauge A.. Girdėjo, kaip vienas iš stadione sėdėjusių vaikinų pasiūlė E. J. eiti pasimušti už tai, kad E. J. sumušė pastarojo brolį. Tuo viskas ir pasibaigė. Po to, einant iš stadiono, prie išėjimo susitiko minėtus vaikinus. Vienas vaikinas siūlė E. J. pasimušti. Jis paskambino A., kurios paprašė pagalbos. Netrukus atėjo A., A. ir dar kelios merginos. Matė, kaip E. J. kalbėjosi su vaikinu, kuris grasino pastarąjį sumušti. Paprašė A., kad pastaroji leistu iš savo telefono paskambinti D.. D. telefonu paprašė atvažiuoti prie stadiono, kadangi juos nori sumušti. Kol laukė D., tas vaikinas, kuris norėjo sumušti J., kažkur išėjo ir jis su E. nuėjo pastarojo ieškoti. Neradę, grįžo prie ( - ) gimnazijos stadiono. Minėtas vaikinas su draugais jau buvo stadione. Po 10 minučių atvažiavo D. su keliais draugais. Iš pradžių D. su tuo vaikinu, kuris norėjo sumušti J., aiškinosi žodžiu. Jis papasakojo D., kad minėtas vaikinas jį vadino visokiais necenzūriniais žodžiais. D. suėmė minėtą vaikiną už kaklo ir smogė kumščiu į veidą. Po to minėtą vaikiną parklupdė ir liepė atsiprašyti E. J., merginų ir jo. Kai tas vaikinas atsiprašė, D. pakėlė vaikiną nuo žemės, nusivedė į šoną ir dar kartą smogė kumščiu į veidą. Minėtas vaikinas nuėjo link "Beržynėlio", o D. su draugais išėjo link PC ,,Akropolis" (1 t., b. l. 97-103); nepilnametės liudytojos A. S. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio dieną, būnant su pussesere A.ir pastarosios draugu „Beržynėlyje“, jai paskambino N. J., kuris paprašė ateiti prie ( - ) gimnazijos stadiono. Kai jos atėjo prie stadiono, matė, kaip berniukai grasino sumušti N. J.. Pamena, kad vienas berniukas priekaištavo N. J. dėl sumušto brolio. N. J. paprašė paskambinti bei pakviesti D.. Ji taip ir padarė. Kai atėjo D., ji išėjo į autobusų stotelę (1 t., b. l. 113-116); nepilnamečio liudytojo L. L. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio dieną nukentėjusysis konfliktavo su mažesniu berniuku dėl pastarojo brolio sumušimo. Tas mažesnis berniukas pasikvietė vyresnius draugus, kad pastarieji sumuštu nukentėjusįjį. Pamena, kad į įvykio vietą atėjo penki vyresni berniukai ir keturios mergaitės. Minėtas mažesnis berniukas vyresniems parodė į nukentėjusįjį. Prie nukentėjusiojo priėjo du vaikinai. Vienas iš vaikinų suėmė nukentėjusįjį už kaklo, o kitas mušė kumščiu į galvą. Po to nukentėjusįjį paleido ir pastarasis išėjo namo (1 t., b. l. 128-131); liudytojos A. K. apklausos protokolu, kuriame nurodyta, kad įvykio dieną ( - ) gimnazijos stadione matė, kaip tamsių plaukų stambaus kūno sudėjimo berniukas galva susirėmė su nukentėjusiuoju galva. Kai nukentėjusysis atsitraukė, tamsių plaukų berniukas kumščiu smogė nukentėjusiajam kumščiu į veidą. Po to kitas vaikinas, kuris vilkėjo „Adidas“ firmos rūbus, parklupdė nukentėjusįjį ant žemės. Stambesnis vaikinas smogė kumščiu klūpinčiam nukentėjusiajam į veidą. Kai nukentėjusysis atsistojo, stambesnis vaikinas su šviesių plaukų vaikinu nusivedė nukentėjusįjį prie tvoros. Ten šviesių plaukų vaikinas smogė nukentėjusiajam kumščiu į veidą (1 t., b. l. 139-142).

9(dėl viešosios tvarkos pažeidimo.) Nusikalstamos veikos objektas – visuomenės rimtis ir tvarka. Papildomas objektas - žmogaus sveikata. Objektyvioji pusė pasireiškė įžūliu elgesiu – smūgių sudavimu ir patyčiomis, demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sukeliant aplinkiniams išgąstį ir sumaištį. Subjektyvinė pusė pasireiškė tiesiogine tyčia. Kaltinamųjų D. D., D. T. ir A. V. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str.

10(Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo) Nusikalstamos veikos objektas – žmogaus sveikata. Objektyvioji pusė pasireiškė smūgių sudavimu, sukeliant nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Subjektyvinė pusė pasireiškė tiesiogine tyčia. Kaltinamųjų D. T., A. V., veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.

11Teisiamojo posėdžio metu D. D. ir A. V. prašė nutraukti jų atžvilgiu baudžiamąjį procesą, kadangi jie atsiprašė nukentėjusiojo, pastarasis jiems atleido, pasižada daugiau nenusikalsti. Nukentėjusiojo atstovas sutinka, kad minėti kaltinamieji būtų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

12Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad A. V. nusikaltimo padarymo metu nebuvo teistas, kaltinamas padaręs du nesunkius nusikaltimus, tarp kurių yra idealioji sutaptis, mokosi, įsidarbino, atsiprašė nukentėjusiojo, yra pagrindo manyti, kad pasitaisys, nedarys naujų nusikalstamų veikų. D. D. nusikaltimo padarymo metu nebuvo teistas, kaltinamas padaręs vieną nesunkų nusikaltimą, mokosi, atsiprašė nukentėjusiojo, yra pagrindo manyti, kad pasitaisys, nedarys naujų nusikalstamų veikų. Esant visoms Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 str. numatytiems pagrindams, kaltinamieji D. D. ir A. V. gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Siekiant pataisyti kaltinamuosius, kad jie daugiau nenusižengtų įstatymams, jiems skirtinos auklėjamojo pobūdžio priemonės.

13Skirdamas kaltinamajam D. T. bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje nurodytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t.y. į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką bei nuoširdžiai gailisi. Baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje. D. T. anksčiau teistas, tačiau nusikalstamos veikos padarymo metu neturėjo teistumo, nedirba, nesimoko, nesiregistruoja darbo biržoje, neturi jokio pragyvenimo šaltinio, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų. Teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam paskyrus sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, baudžiamąją atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, kaltinamajam skirtina bausmė, kuri yra mažesnė už įstatyme numatytos tos bausmės vidurkį.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. skirtina bausmė mažintina 1/3.

15Civilinio ieškinio dalyku pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį gali būti dvi žalos rūšys: turtinė ir neturtinė žala. Į turtinės žalos sąvoką įeina: nusikalstama veika padaryta tiesioginė turtinė žala; materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrė nukentėjusysis dėl padarytos nusikalstamos veikos; išlaidos, kurios atsirado pašalinant nusikalstamos veikos pasekmes.

16Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji teisės principai, konkrečioje situacijose užtikrinantys priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Todėl teismai, priteisdami asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą, atsižvelgia ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus, t. y. į kaltininko turtinę padėtį, žalos padaryto aplinkybes ir kt. Tai sudaro prielaidas siekti protingos nukentėjusiojo ir kaltininko skirtingų interesų pusiausvyros (kasacinės nutartys Nr. 2K-383/2010, 8/2013 ir kt.), neturtinės žalos atlyginimo nepaversti antra – papildoma bausme. Pinigine kompensacija siekiama ne bausti žalą padariusį asmenį, o kuo teisingiau kompensuoti nukentėjusiajam atsiradusias negatyvias pasekmes.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnį „neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Fiziniam asmeniui neturtinė žala padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie jam sukelia išgyvenimus. Asmeniui nenaudingą poveikį gali daryti fizinis skausmas, kūno sužalojimas, taip pat juos lydintys dvasiniai išgyvenimai asmeniui apmąstant įvykio pasekmes. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais“ (CK 6.250 str. 2 d.). „Įstatymas nenustato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Neturtinės žalos dydį teismas nustato įvertinęs visus byloje esančius teisiškai reikšmingus kriterijus, atsižvelgdamas į ginamos vertybės specifiką“, o būtent: teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Kad ir kokie būtų skaudūs įvykio padariniai, vertintini visi kriterijai ir visuma įrodymų, siekiant nustatyti maksimaliai teisingą, situaciją atitinkantį neturtinės žalos dydį, kartu įvertinant ir tai, kad žalą padaręs asmuo galėtų realiai sumokėti priteistą neturtinę žalą kiek įmanoma greičiau, o nukentėjęs asmuo realiai gautų jam priteistą sumą.

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

19Baudžiamojoje byloje nukentėjusiojo įstatyminis atstovas baudžiamojoje byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 1500 eurų neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam E. B.. Ši žala atsirado neteistų kaltinamųjų veiksmų pasėkoje. Civilinį ieškinį grindžia tuo, kad E. B. iki šiol sunkiai jaučiasi, vaikas patyrė viešą pažeminimą, patyrė psichologinę traumą, buvo mušamas kelių asmenų. Dėl patirtų sužalojimų teko lankytis gydymo įstaigoje. Po sumušimo nukentėjusysis nebesportuoja, vengia rodytis žmonių sambūryje, kompleksuoja dėl ėjimo į mokyklą. Ant nukentėjusiojo veido buvo daug ištinimų, hematoma matėsi iki vieno mėnesio, svaigo galva. Kai gydėsi ambulatoriškai, skundėsi dažnu galvos sukimosi. Dėl mušimo atsiprašė tik D. D. ir A. V.. Teisiamojo posėdžio metu paaiškėjo, kad D. D. ir A. V. atlygino 270 eurų neturtinės žalos. Dėl likusios neturtinės žalos atlyginimo įstatyminis atstovas reiškia civilinį ieškinį tik D. T..

20Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, sukeltas pasekmes, į priteisiamą neturtinę žalą nukentėjusiesiems analogiškose bylose, į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas, tačiau iš dalies. Priteistina mažesnė – 1200 eurų neturtinė žala. Atsižvelgiant į tai, kad D. D. ir A. V. atlygino dalį neturtinės žalos, priteistina žala mažintina 270 eurų.

21Nukentėjusysis patyrė 150 eurų išlaidų, susijusių su advokato pagalbos suteikimu. Prašo proceso išlaidas priteisti iš D. T..

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103-106 str. šios išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamojo D. T. įstatyminiam atstovui R. B..

23Iki visiško civilinio ieškinio padengimo kaltinamajam D. T. taikytinas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, kuris buvo paskirtas 2017m. rugsėjo 15d. nutarimu, į pinigines lėšas - 1080 eurų, esančias AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ).

24Dokumentai – 5 kompaktinės plokštelės paliktinos prie baudžiamosios bylos.

25Iki nuosprendžio vykdymo pradžios taikytina paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302 str. 2 d., 4 d.,-

Nutarė

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. baudžiamąją bylą A. V. atžvilgiu nutraukti, tuo atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., 138 str. 1 d., padarymą.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 80-81 str., 82 str. 1 d., 5p., 87 str. 2d. 1 p., 2 p., skirti auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 10 (dešimčiai) mėnesių:

  • būti namuose nuo 22:00 val. iki 6:00 val., jei tai nesusiję su darbu;
  • mokytis, arba dirbti, arba užsiregistruoti ir registruotis darbo biržoje.

29Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. V. taikyti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. baudžiamąją bylą D. D. atžvilgiu nutraukti, tuo atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., padarymą.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 80-81 str., 82 str. 1 d., 5p., 87 str. 2d. 1 p., 2 p., skirti auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 10 (dešimčiai) mėnesių:

  • būti namuose nuo 22:00 val. iki 6:00 val., jei tai nesusiję su darbu;
  • mokytis, arba dirbti, arba užsiregistruoti ir registruotis darbo biržoje.

32Iki nuosprendžio įsiteisėjimo D. D. taikyti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

33D. T. pripažinti kaltu pagal:

34- Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. ir skirti jam bausmę – 8 (aštuonis) mėnesius laisvės apribojimo;

35- Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. ir skirti jam bausmę – 1 (vienerius) metus laisvės apribojimo.

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausme subendrinti apėmimo būdu bei skirti subendrintą 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 bei skirti sumažintą 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1 p., 3 p., 5 p., skirti įpareigojimus:

  • būti namuose nuo 22:00 val. iki 6:00 val.;
  • įsidarbinti, arba per 1 mėnesį užsiregistruoti ir registruotis darbo biržoje;
  • neatlygintinai išdirbti 50 (penkiasdešimt) valandų per 8 (aštuonis) mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

39Iki nuosprendžio vykdymo pradžios taikyti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103-106 str. iš D. T. priteisti R. B. 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) eurų proceso išlaidų.

41Pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies. Iš D. T. priteisti nukentėjusiajam E. B. 930 (devynis šimtus trisdešimt) neturtinės žalos atlyginimo.

42Iki visiško civilinio ieškinio padengimo, kaltinamajam D. T. taikyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą, kuris buvo paskirtas 2017m. rugsėjo 15d. nutarimu, į pinigines lėšas - 1080 (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt eurų), esančias AB SEB banko sąskaitoje Nr. ( - ).

43Dokumentus – 5 kompaktines plokšteles palikti prie baudžiamosios bylos.

44Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant... 2. D. D., D. T., A. V. 2017-04-14, apie 21 val., viešoje vietoje – Šiaulių (... 3. D. T., A. V. 2017-04-14, apie 21 val., Šiaulių ( - ) gimnazijos, esančios (... 4. Kaltinamasis A. V. kaltu prisipažino bei parodė, kad įvykio dieną, jam su... 5. Kaltinamasis D. T. kaltu prisipažino bei parodė, kad įvykio dieną kartu su... 6. D. D. kaltu prisipažino bei parodė, kad įvykio dieną, būdamas su D. T.,... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 273 str. teismas... 8. Be kaltinamųjų visiško prisipažinimo, jų kaltė įrodyta bylos... 9. (dėl viešosios tvarkos pažeidimo.) Nusikalstamos veikos objektas –... 10. (Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo) Nusikalstamos veikos objektas –... 11. Teisiamojo posėdžio metu D. D. ir A. V. prašė nutraukti jų atžvilgiu... 12. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad A. V. nusikaltimo padarymo metu... 13. Skirdamas kaltinamajam D. T. bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. skirtina... 15. Civilinio ieškinio dalyku pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 16. Vertybiniai teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai yra bendrieji... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnį „neturtinė žala yra... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. numatyta, kad kiekvienas... 19. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiojo įstatyminis atstovas baudžiamojoje... 20. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, sukeltas pasekmes,... 21. Nukentėjusysis patyrė 150 eurų išlaidų, susijusių su advokato pagalbos... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103-106 str.... 23. Iki visiško civilinio ieškinio padengimo kaltinamajam D. T. taikytinas... 24. Dokumentai – 5 kompaktinės plokštelės paliktinos prie baudžiamosios... 25. Iki nuosprendžio vykdymo pradžios taikytina paskirta kardomoji priemonė –... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. baudžiamąją... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 80-81 str., 82 str. 1... 29. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. V. taikyti paskirtą kardomąją priemonę... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str. baudžiamąją... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 80-81 str., 82 str. 1... 32. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo D. D. taikyti paskirtą kardomąją priemonę... 33. D. T. pripažinti kaltu pagal:... 34. - Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. ir skirti jam bausmę –... 35. - Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. ir skirti jam bausmę... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 str. paskirtą... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 str. 6 d. 1 p., 3... 39. Iki nuosprendžio vykdymo pradžios taikyti paskirtą kardomąją priemonę –... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 103-106 str.... 41. Pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš... 42. Iki visiško civilinio ieškinio padengimo, kaltinamajam D. T. taikyti laikiną... 43. Dokumentus – 5 kompaktines plokšteles palikti prie baudžiamosios bylos.... 44. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...