Byla 2S-188-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė, Marijonas Greičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Sostinės būstai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 8 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo UAB „Dauda“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Dauda“ ieškinį atsakovui UAB „Sostinės būstai“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Dauda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka ir prašė iš atsakovo UAB „Sostinės būstai“ priteisti 36500 Lt skolos, 1328,60 Lt delspinigių, 12,7 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškinio reikalavimams užtikrinti areštuoti atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausantį ieškinio vertės nekilnojamąjį turtą, o šio turto nesant ar nepakakus - ieškinio vertės pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose. Nurodė, kad pagal 2008-10-13 rangos sutartį, sudarytą tarp jo ir atsakovo UAB „Sostinės būstai“ jis atliko statybos rangos darbus – daugiabučio gyvenamojo namo rūsio išorinių sienų hidroizoliacijos darbus ir perdavė juos atsakovui, išrašė PVM sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovas dalies skolos, t. y. 36500 Lt, pagal PVM sąskaitą – faktūrą DAR Nr.00048 nesumokėjo. Kadangi atsakovas skolos neginčija, dalį skolos yra sumokėjęs, tačiau ilgiau nei 8 mėn. vėluoja visiškai atsiskaityti, atsakovo turtui yra taikyti 3 turto areštai, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo neturint ar esant nepakankamai – pinigines lėšas.

3Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. liepos 8 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, t. y. priteisė ieškovui UAB „Dauda“ iš atsakovo UAB „Sostinės būstai“ 36500 Lt skolą, 1328,60 Lt delspinigių, 12,7 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 37828,60 Lt sumos nuo 2009-12-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo UAB „Dauda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, t. y. ieškovo reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausančias 37828,60 Lt pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, kitą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esančius pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, neviršijant 38258,57 Lt sumos, leido iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu UAB „Dauda“, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas, pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausantį 37828,60 Lt turtą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma yra didelė, o įsiskolinimo laikotarpis ilgas, ieškovas vengia atsiskaityti, sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Atsakovas UAB „Sostinės būstai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti; jei šis prašymas nebūtų tenkintas, tuomet prašo pakeisti nutartį, t. y. panaikinti piniginių lėšų ir kilnojamojo turto areštą, nurodant, kad yra areštuota 85/10000 dalis jam nuosavybės teise priklausančio pastato – gyvenamojo namo, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, priklausančio žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini). Šį areštą prašo taikyti su išlyga, jog jam išliks teisė be jokių papildomų trukdžių įregistruoti nurodyto gyvenamojo namo vienetus (butus ir komercines patalpas), o šiuos įregistravus, areštas bus nukreiptas į konkretų laisvą, t. y. neperleistą trečiajai šaliai turto vienetą, nurodant konkretų arešto mastą (dalį) nuo areštuojamo turto vertės. Nurodo, kad jis siekia šiuo metu inicijuoti restruktūrizavimo bylą, kas įrodo, jog jo finansinė būklė yra pakankamai sunki, tačiau jis siekia patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Kadangi jis turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukęs veiklos, bet koks papildomas teisių suvaržymas gali nulemti bankroto bylos iškėlimą, todėl nukentėtų kreditoriai, darbuotojai, valstybė, būtų pažeistas viešasis interesas. Šiuo metu jis plėtoja projektą „Dangaus Miestas“ adresu (duomenys neskelbtini) jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, 2009-11-02 projekte statomų gyvenamųjų pastatų vertė yra 44 675 000 Lt, o žemės sklypo – 8 163 000 Lt, įgyvendinus šį projektą jo mokumas būtų pilnai atkurtas, tačiau dar labiau suvaržius jo teises, projekto įgyvendinimas pasunkėtų, ar taptų neįmanomas. Teismas peržengė ieškinio ribas ir areštą pritaikė visam jo nekilnojamam turtui, nors ieškovas prašė taikyti nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštą. Jo įstatinis kapitalas yra 10 720 000 Lt, nekilnojamojo turto vertė yra 52 838 000 Lt, tačiau jis neturi apyvartinių lėšų, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nutartyje nenurodė išsamių motyvų, iš nutarties nėra aišku, kodėl teismas sprendė, kad yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis slepiasi ar slepia turtą, vengia bendradarbiauti ar derėtis. Įstatymas įpareigoja teismą nutartyje nurodyti ne tik laikinosios apsaugos priemonės taikymo mastą, įvykdymo būdą, bet ir turto pavadinimą, kodą, trumpą aprašymą, kitus turtą identifikuojančius duomenis, tačiau teismas nenurodė, koks konkretus jo turtas turi būti areštuotas, neidentifikavo turto, kuriam taikė areštą. Dėl to buvo pažeisti CPK 148 str. 4, 5 d. reikalavimai. Kadangi teismas nenurodė, kokio konkrečiai turto ir kokia dalis yra areštuojama, prašo tuo atveju, jei nebus panaikinta nutartis, areštuoti konkrečią jam priklausančio turto dalį - 85/10000 dalis jam nuosavybės teise priklausančio pastato – gyvenamojo namo, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji, priklausančio žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini).

6Ieškovas UAB „Dauda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas nurodė, kad teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl teisingai nutarė surasti ir aprašyti atsakovui priklausantį turtą pavesti jo pasirinktam antstoliui. Iš Turto areštų registro išrašo, kuriuo remiasi apeliantas atskirajame skunde, nėra aišku, kiek ir kokio turto turi atsakovas, nes išraše nurodytas tik tas atsakovui priklausantis turtas, kuris yra areštuotas. Kadangi Turto arešto aktų registro 11 str. 1 d. numato, kad jeigu ieškovas hipotekos skyriui nepateiktų turto aprašo, atsakovas turėtų galimybė pasinaudoti jam suteikta teise kreiptis į hipotekos skyrių, kad būtų panaikintas turto areštas, todėl negalima teigti, jog jam buvo suteiktas perdėtas pranašumas, teismas nepažeidė ekonomiškumo ir proporcingumo principų, kadangi atsakovui taikytas areštas atitinka pareikšto reikalavimo dydį, laikinas turto arešto akto registravimas nėra turto arešto taikymas visam atsakovo turtui. Jis, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad atsakovas skolos neginčija, daugiau nei 8 mėn. vėluoja atsiskaityti, dalis atsakovo turto jau yra areštuota. Be to, pats atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad jo finansinė padėtis yra sunki. Dėl to teismas padarė pagrįstą išvadą, jog yra reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Jei teismas tenkintų atsakovo prašymą areštuoti dalį atsakovui priklausančio pastato – gyvenamojo namo, būtų neproporcingai pažeisti jo interesai, kadangi atsakovo prašomas areštuoti turtas yra įkeistas 5 kartus, o atsakovo prašoma išlyga areštuotam konkrečiam turtui dar labiau apsunkintų jo padėtį ir panaikintų turto arešto prasmę, būsimo jam galimai palankaus sprendimo įvykdymas būtų neįmanomas. Be to, atsakovas turi galimybę bet kada kreiptis į teismą su pagrįstu prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

7

8Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo UAB „Dauda“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyti argumentai sudarė faktinį ir teisinį pagrindą 2010-07-08 taikyti civilinėje byloje laikinąsias apsaugos priemones.

10Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 36500 Lt skolos, 1328,60 Lt delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB „Dauda“ ieškinį atsakovui UAB „Sostinės būstai“. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs preliminarų sprendimą, kuriuo buvo tenkintas ieškinys, tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo 37828,60 Lt atsakovo UAB „Sostinės būstai“ pinigines lėšas, kitą atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, leido iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu UAB „Dauda“, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas. Atsakovas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, atskirąjį skundą grindžia tuo, jog siekia inicijuoti restruktūrizavimo bylą, kadangi turi laikinų finansinių sunkumų, bet koks papildomas teisių suvaržymas gali nulemti bankroto bylos iškėlimą, jis plėtoja projektą „Dangaus Miestas“ jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, 2009-11-02 projekte statomų gyvenamųjų pastatų vertė yra 44 675 000 Lt, o žemės sklypo – 8 163 000 Lt, įgyvendinus šį projektą atsakovo mokumas būtų pilnai atkurtas, tačiau dar labiau suvaržius jo teises projekto įgyvendinimas pasunkėtų, ar taptų neįmanomas, jo įstatinis kapitalas yra 10 720 000 Lt, nekilnojamojo turto vertė yra 52 838 000 Lt, tačiau jis neturi apyvartinių lėšų, teismas peržengė ieškinio ribas, nes areštavo taip pat ir visą atsakovo nekilnojamąjį turtą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, t. y. tai, jog atsakovui UAB „Sostinės būstai“ Vilniaus apygardos teismo 2010-09-30 nutartimi yra iškelta restruktūrizavimo byla, nagrinėja, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai 2010-07-08 taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausančiam turtui.

11CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Taip pat ši teisės norma, įtvirtindama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia teismui teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštą prašymą. CPK 144 str. pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). Kaip matyti iš ieškinio, pareikšto dokumentinio proceso tvarka, ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindė tuo, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovui priklausantis turtas yra įkeistas hipoteka, ieškovas įvykdė 2008-10-13 sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, išrašė PVM sąskaitas – faktūras, atsakovas darbus, PVM sąskaitas – faktūras priėmė, tačiau vengia atsiskaityti ilgiau nei 8 mėnesius, į prašymus atsiskaityti nereaguoja. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tokios aplinkybės sudarė pagrindą 2010-07-08 taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo atskirajame skunde nurodytos aplinkybės patvirtina, jog tuo metu, kai pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo finansinė padėtis buvo sunki, atsakovui grėsė bankroto bylos iškėlimas, atsakovas siekė inicijuoti restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Dėl to apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka, jog 2010-07-07 buvo teisinis ir faktinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimams užtikrinti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, atsakovo finansinę padėtį, dėl kurios sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog laikinosios apsaugos priemones buvo taikytos tuo pagrindu, kad atsakovas slepia ar sieks paslėpti turtą, vengia bendradarbiauti su ieškovu, nes laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos dėl to, kad skolos suma yra didelė, atsakovas nesumokėjo pagal ieškovo išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą ilgiau nei 8 mėnesius. Tai, jog atsakovas atskirajame skunde nurodė, kad jis siekia iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, nesudarė pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje priimant preliminarų sprendimą, nes restruktūrizavimo byla tuo metu nebuvo iškelta, ši civilinė byla nebuvo sustabdyta ir perduota restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. Įstatymas nedraudžia surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavesti antstoliui, jei nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas (CPK 148 str. 4 d.). Nepripažintinas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas peržengė reikalavimo ribas, nurodydamas areštuoti taip pat ir visą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kadangi kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, pirmosios instancijos teismas nurodė areštuoti atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausančias 37828,60 Lt pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose, kitą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esančius pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, neviršijant 38258,57 Lt sumos, leido iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškovu, darbuotojais valstybe, mokėti socialinio draudimo įmokas, pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti atsakovui UAB „Sostinės būstai“ priklausantį 37828,60 Lt turtą. Tai yra pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios atitinka pareikšto reikalavimo dydį, nenurodė taikyti tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurių suma iš esmės būtų didesnė už ieškinio sumą.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai