Byla e2S-336-856/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-1413-715/2018, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas V. K. skundu kreipėsi į antstolę E. M., prašydamas panaikinti areštą priklausančioms lėšoms, esančioms įkalinimo įstaigos sąskaitoje.
 1. Antstolė E. M. 2018 m. sausio 30 d. patvarkymu Nr. ( - ) atsisakė patenkinti pareiškėjo skundą motyvuodama tuo, jog 2017 m. liepos 27 d. buvo parengti patvarkymai vykdyti išieškojimą iš pareiškėjui (skolininkui) priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, nurodant įkalinimo įstaigai vykdyti išieškojimą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 736 straipsnyje nustatytais dydžiais. Pagal antstolės patvarkymą iš pareiškėjo (skolininko) yra išskaitomos tik CPK 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitos, todėl visomis likusiomis piniginėmis lėšomis pareiškėjas (skolininkas) gali disponuoti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjo V. K. skundo dėl antstolės E. M. veiksmų netenkino.
 1. Teismas konstatavo, kad vykdymo proceso metu antstolei nustačius, kad skolininkas atlieka laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose, buvo parengti patvarkymai vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, nurodant išskaityti iš skolininkui priklausančių lėšų kiekvieną mėnesį 70 procentų nuo skolininkui priklausančių lėšų dalies, viršijančios vieną MMA, ir 20 procentų nuo skolininkui priklausančių lėšų, neviršijančių vieno MMA, o pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų nuo skolininkui priklausančių lėšų dalies, neviršijančios vieno MMA, esančių Marijampolės pataisos namų sąskaitoje.
 1. Teismas konstatavo, kad antstolė, priimdama skundžiamus patvarkymus, laikėsi naujai suformuotos teismų praktikos ir areštavo skolininkui priklausančias lėšas, esančias pataisos namų įstaigos sąskaitoje, bei nurodė, kad reikalauja iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios vieną MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, o pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų, nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.
 1. Teismas sprendė, jog antstolės patvarkymas atitinka imperatyvius teisės aktų reikalavimus, yra teisėtas ir nepažeidžia pareiškėjo teisės įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų, todėl pareiškėjo skundo netenkino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. K. prašo skundą tenkinti, įpareigoti antstolę E. M. nevykdyti jokių išskaitymų iš jo sąskaitos, esančios įkalinimo įstaigoje, nesant sąskaitoje lėšų, viršijančių 1 minimalią mėnesio algą, grąžinti išskaičiuotas lėšas po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties priėmimo. Nurodė, kad šių metų sausio 11 d. Telšių apylinkės teismas įpareigojo antstolį V. D. panaikinti areštą jo sąskaitai, esančiai pataisos namuose, o Mažeikių rajono apylinkės teismas skundo dėl antstolės E. M. veiksmų nepagrįstai netenkino. Nesant asmeninėje sąskaitoje lėšų, viršijančių 1 minimalią mėnesio algą, antstolė negali riboti sąskaitoje esančių pinigų disponavimo.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad lėšos, patenkančios į asmeninę sąskaitą, kurią administruoja įkalinimo įstaiga, nepriskiriamos CPK 739 straipsnyje numatytiems atvejams, kai išieškoti iš pinigų sumos negalima. Minėtos lėšos skolininkui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia išieškoti skolą iš šių lėšų. Jei skolininko turto, esančio įkalinimo įstaigos sąskaitoje, išieškojimas būtų leidžiamas tik iš sumos, viršijančios 1 MMA dydį, tikėtina, kad tai atlikti būtų neįmanoma ir išieškotojo teisė į žalos atlyginimą būtų pažeista.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Pareiškėjo V. K. atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Byloje nustatyta, kad antstolės E. M. kontoroje vykdoma eilė vykdomųjų bylų dėl skolų išieškojimo iš skolininko V. K.. Skolininkui gera valia nesumokėjus įsiskolinimo, antstolė E. M. 2017-07-27 Marijampolės pataisos namams išsiuntė Patvarkymus dėl skolos išieškojimo, įpareigodama iš skolininko V. K. darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalią mėnesio algą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, o pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios 1 MMA. Taigi, iš minėtų antstolės patvarkymų matyti, kad išieškojimą antstolė nukreipė į skolininko gaunamas pajamas įkalinimo įstaigos sąskaitoje, o ne į turtą, todėl išieškojimui iš skolininko gaunamų pajamų iš trečiųjų asmenų, kurios yra prilygintinos kitoms pajamoms, turi būti taikomos CPK normos, reglamentuojančios išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką (CPK 733-743 straipsniai).
 1. Pažymėtina, kad dėl išieškojimo nukreipimo į skolininkui V. K. priklausančias pinigines lėšas, esančias įkalinimo įstaigos sąskaitoje, neviršijant CPK 736 straipsnyje reglamentuoto išskaitų iš gaunamų darbinių ar jam prilyginamų pajamų dydžio, pagrįstumo ir teisėtumo jau yra pasisakęs Mažeikių rajono apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi, todėl, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pakartotinai šis klausimas nenagrinėtinas.
 1. Apeliantas nesutinka su antstolės E. M. patvarkymais, prašydamas panaikinti areštą lėšoms, esančioms laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, neviršijančioms 1 MMA dydžio.
 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, spręsdama proceso teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą iš skolininkui - fiziniam asmeniui - priklausančių lėšų, kurios yra laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, į kurią yra pervedamos kitų asmenų lėšos, aiškinimo ir taikymo klausimą, 2017 m. gruodžio 19 d. nutartyje Nr. 3K-7-315-421/2017 išaiškino, kad skolininkui į laisvės atėmimo įstaigoje esančią sąskaitą kitų asmenų pervedamos lėšos yra priskiriamos kitų pajamų (neįskaitant darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų) kategorijai, iš kurių vykdomam išieškojimui yra taikomos išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų reglamentuojančios CPK LI skyriaus normos, įskaitant CPK 736 straipsnio, reglamentuojančio išskaitų dydį, nuostatas.
 1. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2017 m. gruodžio 19 d. nutartyje Nr. 3K-7-315-421/2017 taip pat išaiškino, kad antstolis negali nukreipti išieškojimo į vienos MMA dydžio neviršijančią sumą tik pradedant išieškojimą, todėl nukreipdamas išieškojimą į skolininkui priklausančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (ar asmeninėje laisvės atėmimo vietoje esančio skolininko sąskaitoje) lėšas, esančias pradedant išieškojimą, antstolis savo patvarkyme turi nurodyti CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą apribojimą, t. y. kad išieškojimas vykdytinas iš lėšų sumos, viršijančios vienos MMA dydį. Toks apribojimas taikytinas tik kaip vienkartinis apribojimas, ir tik pradedant išieškojimą, nustačius visą skolininko turto masę, ir nukreipiant išieškojimą į skolininko turtą.
 1. Vykdomųjų bylų duomenys pavirtina, kad išieškojimas iš skolininko V. K. yra pradėtas 2007 metais, todėl nuostata dėl draudimo nukreipti išieškojimą į skolininko vienos MMA dydžio neviršijančias pinigines lėšas, pradedant vykdyti išieškojimą, skolininko atžvilgiu negali būti taikoma.
 1. Iš antstolės E. M. 2017-07-27 Patvarkymų dėl skolos išieškojimo matyti, kad antstolė minėtus patvarkymus priėmė vadovaudamasi būtent aukščiau nurodytomis teisės normomis, t. y. CPK 733–743 straipsniais, įsiskolinimo išieškojimą nukreipė ne į skolininko turtą, o į gaunamas pajamas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog antstolės patvarkymai atitinka imperatyvius teisės aktų reikalavimus, priimti vadovaujantis naujausia suformuota teismų praktika šiuo klausimu ir nepažeidžia pareiškėjo teisės įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias vykdymo procesą, bei pagrįstai sprendė, kad antstolis nepažeidė įstatymo nuostatų, reglamentuojančių išieškojimo iš skolininko gaunamų pajamų iš trečiųjų asmenų, tvarką. Pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai