Byla 2-421-750/2011
Dėl jai pragyvenimui ir mokesčių mokėjimui lieka tik 258,62 Lt, nebeužtenka lėšų maistui ir vaistams

Nustatė

1Pareiškėja Ona L. G. prašo sumažinti išskaitų, atliekamų pagal vykdomuosius dokumentus, dydį iki 25 %. Nurodo, kad jau septyneri metai laiko, t. y. nuo 2003-10-30 išjos senatvės pensijos išskaitoma po 50 % įsiskolinimams padengti, todėl jai pragyvenimui ir mokesčių mokėjimui lieka tik 258,62 Lt, nebeužtenka lėšų maistui ir vaistams.

2Suinteresuotas asmuo UAB „Šilutės šilumos tinklai" atsiliepime prašo pareiškėjos prašymą atmesti, nes ji nepateikė įrodymų, kad būtų galima sumažinti išskaitų dydį. Pareiškėja šiai bendrovei už suteiktas paslaugas skolinga 11 416,19 Lt (t.2, b.1.15).

3Suinteresuotas asmuo antstolė A. Tamašauskienė atsiliepime prašo pareiškėjos prašymą atmesti, nes nustatė, jog ji kilnojamojo, nekilnojamojo turto neturi, vienintelės pajamos - gaunama pensija, iš kurios yra galimybė išieškoti (t.2, b.1.17).

4Suinteresuotas asmuo UAB „Šilutės vandenys" atsiliepime prašo pareiškėjos prašymą atmesti, nes ji nepateikė pakankamai svarbių ir aiškių įrodymų, dėl kurių būtų galima sumažinti išskaitų dydį. Pareiškėja šiai bendrovei už paslaugas skolinga 5580,51 Lt (t.2,b.L18).

5Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepime prašo pareiškėjos prašymą atmesti, nes tam nėra pagrindo. Nurodo, kad pareiškėja turi daug kreditorių, kurių naudai vykdomas išieškojimas, todėl, sumažinus išskaitų dydį, bus pažeisti išieškotojų interesai, nes skolų atgavimo terminai žymiai pailgės, juolab, kad pagal šio banko pateiktą vykdomąjį raštą dėl 4639,66 Lt skolos išieškojimas vykdomas daugiau nei 5 metus (t.2,b.l.29-30).

6Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime pareiškėjos prašymą palieka spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad iš pareiškėjos iki šiol nėra visiškai išieškotos sumos pagal vykdomuosius dokumentus dėl 50 Lt baudos ir 4,90Lt pašto išlaidų atlyginimo (t.2, b.l. 32-33).

7Suinteresuoti asmenys UAB „Šilutės butų ūkis", UAB „Snoro lizingas", Šilutės kredito unija, antstoliai K.Košys, A.Pliuškevičienė atsiliepimų nepateikė,

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

92

10Iš prašymo ir bylos medžiagos matyli, kad pareiškėjai Onai L. G. paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija nuo 2002-09-10 neterminuotai. Paskirtos pensijos dydis 517,23 Lt. Nuo 2003-10-30 yra vykdomi išskaitymai. Vykdant 50 procentų išskaitymų , pareiškėjos gaunamos pensijos dydis yra 258,62 Lt. Kitų išmokų Ona L. G. negauna (t. 1, b. 1.3, 6).

11Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriaus (toliau - Sodra) 2011-02-01 pažymomis Nr. (7.73)-P57-47 - (7.73)-P57-74 ir vykdomaisiais dokumentais nustatyta, kad:

 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1128-750( išieškotojas antstolė A.Tamašauskienė), gautą 2009-09-22, per laikotarpį nuo 2009-10-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 155,19 Lt, likusi neišskaityta suma 166,81 Lt (t. 1, b. 1.7-8, 143-145);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0153/08/00830 ( išieškotojas UAB „Šilutės butų ūkis"), gautą 2008-06-18, per laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 294,00 Lt, likusi neišskaityta suma 1704,99Lt (t.l, b.l. 9-10,148-151);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/05/00031( išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - viso 338,75 Lt, likusi neišskaityta suma 675,27 Lt (t. l,b. 1. 11-13,159-161);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/04/03414 (išieškotojas UAB „Šilutės vandenys") , gautą 2008-01-14, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,52 Lt, likusi neišskaityta suma 1050,02 Lt (t. 1, b. L 14-16, 182-185);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/07/00938 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,60 Lt, likusi neišskaityta suma 232,81 Lt (t. 1, b. 1. 17-19, 180-181);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/07/00181 (išieškotojas UAB „Šilutės vandenys"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,60 Lt, likusi neišskaityta suma 129,13 Lt (t. 1, b. 1.20-22, 165-166);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/05/00557 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,68 Lt, likusi neišskaityta suma 175,19 Lt (t. 1, b. 1. 23-25, 162-164);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/04/03413 (išieškotojas UAB „Šilutės vandenys"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,90 Lt, likusi neišskaityta suma 3214,66 Lt (t. 1, b. 1.26-26, 178-179);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/06/01062 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,60 Lt, likusi neišskaityta suma 550,71 Lt (t. 1, b. 1.29-31, 114-115);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/06/00163 ( išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2008-01-15, per laikotarpį nuo 2008-02-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 338,60 Lt, likusi neišskaityta suma 359,57 Lt (t. 1, b. 1.32-34, 111-113);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0153/06/01914 (išieškotojas UAB „Snoro lizingas"), gautą 2006-12-06, per laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 448,22 Lt, likusi neišskaityta suma 785,59Lt (t.l, b.l. 35-37,186-188

123

13

 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0124/06/00584 ( išieškotoja antstolė A.Pliuškevičienė), gautą 2006-10-13, per laikotarpį nuo 2006-11-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojai antstolei A. Pliuškevičienei po 20% senatvės pensijos - viso 463,09 Lt, likusi neišskaityta suma 384,91Lt (t.1, b.l. 38-40.193-194);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0124/06/00584 ( išieškotojas UAB „Šilutės kredito unija"), gautą 2006-07-10, per laikotarpį nuo 2006-08-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojai antstolei A. Pliuškevičienei po 20% senatvės pensijos-viso 484,91 Lt, likusi neišskaityta suma 3534,42Lt (t.l, b.l. 41-43,195-196);

14-

15pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 4687 (išieškotojas valstybė), gautą 2010-03-20, per laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 50 Lt, visa suma išskaityta (t. 1, b. 1. 44-45, 146-147);

 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1132-733( išieškotoja A.Tamašauskienė), gautą 2009-04-27, per laikotarpį nuo 2009-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojai antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 135 Lt, visa suma išskaityta (t. 1, b. 1. 46-47, 156-158);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-463-164/2008 (išieškotojas valstybė), gautą 2008-10-23, per laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 17,45 Lt, visa suma išskaityta (t. 1, b. 1. 48-49, 152-155);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0124/08/00540 (išieškotojas valstybė), gautą 2008-06-13, per laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstolei A. Pliuškevičienei po 20% senatvės pensijos - viso 63,60 Lt, visa suma išskaityta (t. 1, b. 1. 50-51, 134-135);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0153/05/01365( išieškotojas AB bankas „Nord/LB Lietuva), gautą 2005-11-14, per laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 541,69 Lt, likusi neišskaityta suma 40,95 Lt (t. 1, b.l. 52-55,197-198);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0153/05/01365 ( išieškotojas AB bankas „Nord/LB Lietuva), gautą 2005-11-14, per laikotarpį nuo 2005-12-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojai antstolei A. Tamašauskienei po 20% senatvės pensijos - viso 549,59 Lt, likusi neišskaityta suma 5588,52 Lt (t. 1, b. 1. 56-59);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04859 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai", gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 790,38 Lt (t. 1, b. 1. 60-63, 123-126);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04301 (išieškotojas UAB „Šilutės butų ūkis"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706.68 Lt, likusi neišskaityta suma 81,09 Lt (t. 1, b. 1.64-67, 175-177);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/05791 ( išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2004-02-05, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 931,54 Lt (t. 1, b. 1. 68-71, 108-110);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/05790 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai", gautą 2004-02-05, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 1412,92 Lt (t. 1, b. 1. 72-75, 136-138);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04864 ( išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,75 Lt, likusi neišskaityta suma 1873,33 Lt (t. 1, b. 1. 76-79, 139-142);

164

17

 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04863 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 283,35 Lt (t. l, b. 1.80-83, 116-119);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04862 (išieškotojas UAB Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 1285,84 Lt (t. 1, b. 1. 84-87, 130-133);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04858 (išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 821,24 Lt (t. 1, b. 1. 88-91, 127-129);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04861 (išieškotojas UAB Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 706,68 Lt, likusi neišskaityta suma 432,93 Lt (t. 1, b. 1. 92-95, 120-122);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04860 ( išieškotojas UAB „Šilutės šilumos tinklai"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2004-05-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 835,72 Lt, likusi neišskaityta suma 82,62 Lt (t. 1, b. 1. 96-99, 189-192);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04300 ( išieškotojas UAB „Šilutės butų ūkis"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2003-11-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 924,48 Lt, likusi neišskaityta suma 1615,26 Lt (t. 1, b. 1. 100-103, 171-174);
 • pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 0118/03/04299 ( išieškotojas „Šilutės butų ūkis"), gautą 2003-10-30, per laikotarpį nuo 2003-11-01 iki 2011-02-28 iš pareiškėjos buvo išskaityta ir pervesta išieškotojui antstoliui K. Košiui po 20% senatvės pensijos - iš viso 924,42 Lt, likusi neišskaityta suma 440,79 Lt (t. 1, b. 1. 104-107, 167-170).

18Remiantis CPK 736 str. 1 d. 3 p., iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, pagal kelis vykdomuosius dokumentus išskaitoma ne daugiau kaip penkiasdešimt procentų, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos. CPK 736 str. 2 d. nustato, jog iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma septyniasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas. To paties straipsnio 3 d. nurodyta, kad jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Tokiu būdu mažinti išskaitomas pinigines sumas yra galima tik esant dviem sąlygoms: kai iš skolininko yra išieškoma 70 procentų gaunamų pajamų, viršijančių Vyriausybės nustatytą MMA dydį (CPK 736 str. 2 d.), ir kai skolininkas išlaiko nedarbingus savo šeimos narius (CPK 736 str. 3 d.). Šiuo atveju iš pareiškėjos yra išskaitoma 50 procentų jos gaunamų pajamų, kas matyti iš pateiktų įrodymų byloje. Tokiu būdu, nėra pirmosios sąlygos išskaitoms iš gaunamų pajamų mažinimui. Be to, tam, kad išskaitos galėtų būti mažinamos, būtina, jog skolininkas išlaikytų nedarbingus šeimos narius (CPK 736 str. 3 d.). Tačiau pareiškėja nenurodė jokių duomenų apie nedarbingus ir jos išlaikomus šeimos narius. Tokiu būdu, darytina išvada, jog pareiškėjos šeimoje nesant nedarbingų ir pareiškėjos išlaikomų šeimos narių, nėra ir antrosios įstatyme nustatytos sąlygos mažinti iš pareiškėjos pensijos išskaitomas pinigines sumas CPK 736 str. 3 d. pagrindu.

19CPK 736 straipsnyje yra numatyti tam tikri išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies apribojimai, kurie turi užtikrinti bent minimalius skolininko poreikius. Nors nėra duomenų, kad pareiškėja turi nedarbingų išlaikomų asmenų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad išjos senatvės pensijos įvykdžius pinigines išskaitas pagal vykdomuosius dokumentus jai lieka tik nedidelė dalis senatvės pensijos pragyvenimui, t.y. 258,62 Lt. Ši suma šiuo metu negali užtikrinti

205.

21net būtinų jos poreikių. Nors pareiškėjos bendras įsiskolinimo dydis išieškotojams yra pakankamai didelis, tačiau dauguma išieškotojų yra juridiniai asmenys, kurių turtinė padėtis žymiai geresnė nei pareiškėjos. Esant tokioms aplinkybėms iš dalies patenkinus O.L. G. pareiškimą ir sumažinus išskaitų dydį iki 40 procentų pagal vykdomuosius dokumentus įsiskolinimo išieškojimo laikas pailgės nežymiai ir tai nepažeis iš esmės išieškotojų interesus . Pareiškėjos prašymas sumažinti išskaitas iki 25 procentų nėra pagrįstas. Esant tokioms aplinkybėms iš dalies tenkintinas pareiškėjos O.L. G. pareiškimas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 292 str., 736 str.,

Nutarė

23Pareiškėjos Onos L. G. prašymą tenkinti iš dalies.

24Sumažinti iš pareiškėjos O.L. G., gim. ( - ), vykdomų iškaitų dydį pagal vykdomuosius dokumentus iki 40 procentų.

25Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Pareiškėja Ona L. G. prašo sumažinti išskaitų, atliekamų pagal... 2. Suinteresuotas asmuo UAB „Šilutės šilumos tinklai" atsiliepime prašo... 3. Suinteresuotas asmuo antstolė A. Tamašauskienė atsiliepime prašo... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Šilutės vandenys" atsiliepime prašo... 5. Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepime prašo pareiškėjos... 6. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 7. Suinteresuoti asmenys UAB „Šilutės butų ūkis", UAB „Snoro lizingas",... 8. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 9. 2... 10. Iš prašymo ir bylos medžiagos matyli, kad pareiškėjai Onai L. G. paskirta... 11. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriaus... 12. 3... 13.