Byla 2-1344/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2690-413/2009 pagal ieškovo D. J. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Statybų idėjos“ ir M. M. , tretieji asmenys A. B. , V. S. , Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarė R. S. , dėl vykdomojo įrašo panaikinimo ir vekselio grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas D. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu UAB „Statybų idėjos“ 2008 m. lapkričio 25 d. indosamentą, įrašytą 2007 m. lapkričio 6 d. vekselyje; 2) pripažinti negaliojančiu Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. S. atsakovo M. M. reikalavimu 2008 m. lapkričio 25 d. išduotą vykdomąjį įrašą; 3) išreikalauti iš atsakovo UAB „Statybų idėjos“ pakvituotą 2007 m. lapkričio 6 d. paprastąjį vekselį. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0013/09/00452. Nurodė, kad priverstinis skolos išieškojimas, jei ieškinys būtų patenkintas, pažeis ieškovo teisėtus interesus, padidins nuostolių atsiradimo galimybę bei apsunkins būsimo teismo sprendimo dalies (pakvituoto vekselio išreikalavimo) įvykdymą.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi sustabdė išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0013/09/00452 iki teismo sprendimo (nutarties) šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo. Teismas nurodė, kad viena iš prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių yra CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 11 punkte numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Prevencinių laikinųjų apsaugos priemonių pagrindinis tikslas – užkirsti kelią tolimesniam asmens teisių pažeidimui bei žalos padidėjimui, o tai reiškia ir naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui. Teismo nuomone, ieškovas pagrįstai teigia, jog nesustabdžius šioje byloje ginčijamo vykdomojo įrašo priverstinio vykdymo veiksmų, nebūtų užkirstas kelias galimai žalai bei naujiems teisiniams ginčams tarp šalių atsirasti, o tai yra prevencinės laikinosios teisinės apsaugos tikslas. Taip pat teismas nurodė, kad CPK 148 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui. Teismas gali tai daryti, kai yra reali grėsmė, jog pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jį nebeįmanomą. Teismas pripažino, jog pranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą gali sutrukdyti arba padaryti nebeįmanomą šių priemonių taikymą, todėl laikinąsias apsaugos priemones taikė atsakovui nepranešęs.

5Atsakovas M. M. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismo skundžiamos nutarties priėmimas nepranešus atsakovui pažeidžia CPK 148 straipsnio 1 dalies nuostatas ir tai sudaro pagrindą nutartį panaikinti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepranešus atsakovui galimas tik išimtinais atvejais, todėl teismas turėjo motyvuoti tokio išimtinio atvejo egzistavimą. Be to, ieškovas neprašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui, todėl klausimo išsprendimas atsakovui nepranešus, laikytinas proceso dispozityvumo principo pažeidimu. Nepagrįstas nepranešimas apie prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, dėl kurio jis negalėjo dalyvauti nagrinėjant bylą teisme arba pateikti savo paaiškinimų dėl prašymo, yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą.

72. Atsižvelgiant į ieškovo ieškinio teisinį bei faktinį pagrindą, akivaizdu, kad ieškinio patenkinimas yra teisiškai neįmanomas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir vykdymo proceso sustabdymas pagal M. M. teisėtai išduotą ir galiojantį vykdomąjį dokumentą, pažeidžia atsakovo interesus.

83. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, neekonomiškos, pažeidžia proceso šalių interesų pusiausvyrą ir todėl yra neteisėtos. Nagrinėjamu atveju nebuvo būtinybės visiškai sustabdyti išieškojimo įvykdymą pagal atsakovui M. M. išduotą vykdomąjį įrašą. Prevenciniams tikslams būtų visiškai pakakę uždrausti išmokėti išieškotojui antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomas pinigines lėšas. Tokiu atveju būtų buvę galima tęsti išieškojimo veiksmus ir jie nebūtų vilkinami, tačiau tuo pačiu būtų apsaugotos ir skolininko teisės tuo atveju, jei ieškovo ieškinys šioje byloje būtų patenkintas, kadangi tuo atveju skolininkui tiesiog būtų grąžintos depozitinėje sąskaitoje laikomos lėšos.

9Ieškovas D. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad įstatymo leidėjas suteikia teismui diskrecijos teisę pačiam įvertinus bylos aplinkybes, spręsti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tikslingiau nagrinėti pranešant atsakovui, ar jam nepranešus. Todėl teismas, nuspręsdamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui nepranešus, CPK nuostatų nepažeidė. Nepranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą, neįtakojo nutarties nepagrįstumo ir neteisėtumo, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti pagrįstą teismo nutartį. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškiniu reiškiamas reikalavimas negali būti reiškiamas. Tačiau tokie atsakovo argumentai gali būti reikšmingi tik nagrinėjant bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Pagal CPK 144 straipsnio pirmąją dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės pagal siekiamą tikslą gali būti skirstomos į galutinio sprendimo įvykdymą užtikrinančias priemones, prevencines priemones bei įrodymus užtikrinančias priemones. Kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, atsižvelgdamas į kilusio ginčo ypatumus, sprendžia, kokių laikinųjų apsaugos priemonių imtis, kad maksimaliai būtų užtikrintas galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurio 10 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas.

12Nagrinėjamu atveju ieškovas, be kitų reikalavimų, prašo pripažinti negaliojančiais indosamentą bei vykdomąjį įrašą. Bylos duomenimis, pagal ginčijamą vykdomąjį įrašą yra vykdomas skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0013/09/00452. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nesustabdžius vykdomojo įrašo priverstinio vykdymo veiksmų, nebūtų užkirstas kelias galimai žalai bei naujiems teisiniams ginčams tarp šalių atsirasti.

13Kadangi ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu indosamentą bei vykdomąjį įrašą, laikinoji apsaugos priemonė, numatyta CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, yra būtent ta laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatytą ekonomiškumo principą.

14Atmestini apelianto argumentai, kad buvo pažeista šalių interesų pusiausvyra bei proporcingumo principas. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, teismas minėtas priemones, tai yra išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje, sustabdė iki ginčo šioje byloje išsprendimo. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinio ribose pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra įstatyme įtvirtinta galimybė užtikrinti būsimo teismo sprendimo veiksmingumą, nėra pagrindo laikyti, kad tai pažeidžia kitos šalies teisėtus interesus (CPK 144 str.).

15CPK nereikalaujama, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ginčo išsprendimo iš esmės klausimą, įvertinti ieškinio pagrįstumą. Ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki byla bus išspręsta iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas neatitiks siekiamiems tikslams. Todėl atmestinas apelianto argumentas, jog šiuo atveju ieškinio patenkinimas yra teisiškai neįmanomas.

16CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisė spręsti, ar yra reali grėsmė, jog pranešimas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, priklauso teismui. Todėl pirmosios instancijos teismas, esant pakankamam pagrindui, galėjo nagrinėti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepranešęs atsakovui. Nors teismas ir nenurodė išsamių argumentų, kodėl, pranešus atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, jų pritaikymas gali pasunkėti, tačiau vien šis proceso teisės normos pažeidimas nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 1 d.). Be to, atsakovas atskiruoju skundu apskundė teismo priimtą nutartį, tad galėjo pareikšti visus savo argumentus, susijusius su ieškovo pareikštu prašymu ir skundžiama nutartimi, bei pateikti įrodymus.

17Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai