Byla eB2-576-601/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vizart“ bankroto bylą,

Nustatė

2atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vizart“ bankroto administratorius Kęstutis Kvietkauskas pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi UAB ,, Vizart“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2018 m. vasario 27 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB ,,Vizart“ patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2018 m. gegužės 30 d., 2018 m. rugsėjo 3 d., 2018 m. spalio 15 d. ir 2019 m. sausio 8 d. nutartimis. 2018 m. liepos 12 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastinto bankroto procesas, 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Atsižvelgdamas į administratoriaus prašyme nurodytas aplinkybes, byloje esančius ir naujai pateiktus įrodymus, t. y. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos 2019 m. sausio 15 d. pažymą Nr. (15.4)-AD5-587 apie tai, kad valdyba dėl UAB „Vizart“ likvidavimo pretenzijų neturi, 2019 m. sausio 15 d. likvidavimo aktą ir balansą, teismas konstatuoja, kad bankroto proceso metu bankrutavusios UAB „Vizart“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto proceso metu sukaupta 12 598,50 Eur lėšų, tame tarpe iš Garantinio fondo – 11 481,34 Eur. Iš gautų lėšų dalinai atsiskaityta su darbuotojais, padengtos banko operacijų išlaidos ir dalis bankroto administravimo išlaidų. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių suma 112 226,71 Eur. Bankroto administratorius pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi UAB „Vizart“, nėra.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

9Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

10Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorius pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu,

Nutarė

12pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vizart“, kurios juridinio asmens kodas 300104824, reg. adresas – Vilties g. 26, Santakos k., Kalvarijos sav., veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Šio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vizart“ bankroto administratoriui ir įpareigoti jį atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai