Byla eA-328-556/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. (A. K.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. eA-328-556/2017 pagal pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovui Lietuvos auditorių rūmams, trečiajam suinteresuotam asmeniui biudžetinei įstaigai Audito ir apskaitos tarnybai (jo teisių perėmėjas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo sprendimą, įformintą 2015 m. liepos 30 d. posėdžio Nr. 11 protokolu Nr. 1.4-42, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjo auditoriaus vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas; priteisti iš atsakovo Lietuvos auditorių rūmų visas pareiškėjo turėtas šioje byloje bylinėjimosi išlaidas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Atsakovo Lietuvos auditorių rūmų prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkino. Priteisė iš pareiškėjo atsakovo Lietuvos auditorių rūmų naudai 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8III.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 3 d. sprendimu pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – panaikino Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2015 m. liepos 30 d. posėdžio Nr. 11 protokolinį nutarimą Nr. 1.4-42, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjo auditoriaus vardas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas.

10IV.

11Pareiškėjas 2017 m. kovo 17 d. pateikė prašymą atlyginti 1 270,50 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

12Pareiškėjas prašyme nurodė, kad patyrė 423,50 Eur dydžio išlaidų už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo panaikinimo parengimą.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo panaikinimo parengimą priteisimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pagal kompetenciją.

14Atsakovas Lietuvos auditorių rūmai atsiliepimu į šį prašymą prašo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų netenkinti, o tenkinus – sumažinti prašomą atlyginti bylinėjimosi išlaidų sumą.

15Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo atstovas sąskaitą išrašė ir pareiškėjas ją apmokėjo tik po to, kai jiems jau buvo žinomas teismo sprendimas pareiškėjo naudai, o tai reiškia, jog bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos po sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo. Nors Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 41 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo gali būti paduoti teismui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tačiau ši nuostata neleidžia, jog pačios bylinėjimosi išlaidos jau būtų patirtos po galutinio bylos išnagrinėjimo. Nors atsakovas mano, kad pagal pateiktus dokumentus bylinėjimosi išlaidos atsižvelgiant į jų faktinę patyrimo datą apskritai negali būti priteisiamos, atsakovas teikia savo nuomonę ir dėl prašomos priteisti sumos dydžio. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo prašoma priteisti suma, kadangi ji yra nepagrįstai didelė. Be to, ne visų išlaidų atlyginimas gali būti pateisinamas proceso išlaidų atlyginimo instituto paskirtimi ir esme. Jeigu realiai sumokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad byla yra nesudėtinga, o pareiškėjo paaiškinimai ir argumentai iš esmės buvo analogiški tiems, kuriuos pareiškėjas naudojo administracinėje byloje dėl jo pažymėjimo galiojimo sustabdymo (administracinė byla Nr. I-518-789/2014). Pareiškėjo advokatas net nedalyvavo teismo posėdyje, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Be to, apeliacinio skundo argumentai taip pat apsiribojo tais pačiais, kaip ir skunde pateiktais argumentais ir aplinkybėmis. Pareiškėjas jokių naujų argumentų nekėlė. Pareiškėjo prašoma atlyginti suma sukeltų akivaizdžiai neproporcingą materialinę naštą atsakovui.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17V.

18Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas A. K. šiuo atveju prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo panaikinimo parengimą priteisimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pagal kompetenciją.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalyje taip pat numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo apgintos pareiškėjo teisės, todėl jis turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (atsižvelgus į pareiškėjo patirtų išlaidų už teisines paslaugas datą, aktuali redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 20 d.).

23Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiškėjas prašo priteisti jo naudai 423,50 Eur išlaidų už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimo panaikinimo parengimą.

24Pareiškėjas, prašydamas atlyginti išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, pateikė advokatų profesinės bendrijos Lavrinovič ir partneriai ir pareiškėjo 2015 m. gruodžio 16 d. sudarytą atstovavimo sutartį, 2017 m. kovo 8 d. PVM sąskaitą faktūrą, 2017 m. kovos 15 d. kasos pajamų orderio kvitą.

25Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Rekomendacijų redakcijos 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

26Atsižvelgus į pareiškėjo patirtų išlaidų už teisines paslaugas datą – 2015 m. gruodžio 29 d. parengtas apeliacinis skundas (2015 metų IV ketvirtis), aktualus 2015 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, kuris, vadovaujantis oficialia Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiama informacija, buvo 713,9 Eur.

27Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo parengimą yra 1 213,63 Eur (1,7 x 713,9 Eur). Pareiškėjo prašoma priteisti 423,50 Eur suma yra mažesnė nei maksimali suma, numatyta Rekomendacijų 8.10 punkte. Kadangi nėra nustatyta, kad prašoma priteisti suma yra neprotinga ar pernelyg didelė, įvertinus apeliacinio skundo turinį, jo apimtį, pateiktus įrodymus dėl byloje patirtų išlaidų, bylos sudėtingumą, atsižvelgiant į Rekomendacijas ir jose įtvirtintus principus, pareiškėjui iš atsakovo priteistina 423,50 Eur.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo A. K. (A. K.) prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti.

30Pareiškėjui A. K. (A. K.) priteisti iš atsakovo Lietuvos auditorių rūmų 423,50 Eur (keturis šimtus dvidešimt tris eurus ir 50 ct) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. (A.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 8. III.... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 3 d. sprendimu... 10. IV.... 11. Pareiškėjas 2017 m. kovo 17 d. pateikė prašymą atlyginti 1 270,50 Eur... 12. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad patyrė 423,50 Eur dydžio išlaidų už... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi... 14. Atsakovas Lietuvos auditorių rūmai atsiliepimu į šį prašymą prašo... 15. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo atstovas sąskaitą išrašė ir... 16. Teisėjų kolegija... 17. V.... 18. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas A. K. šiuo atveju... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo... 21. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, įsiteisėjusiu teismo sprendimu... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato,... 23. Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiškėjas prašo priteisti... 24. Pareiškėjas, prašydamas atlyginti išlaidas advokato teisinei pagalbai... 25. Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojusių Rekomendacijų redakcijos 7 punkte... 26. Atsižvelgus į pareiškėjo patirtų išlaidų už teisines paslaugas datą... 27. Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo A. K. (A. K.) prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti.... 30. Pareiškėjui A. K. (A. K.) priteisti iš atsakovo Lietuvos auditorių rūmų... 31. Nutartis neskundžiama....