Byla 2-8-880/2013
Dėl žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto ir žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiais

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Bronei Matiukienei, dalyvaujant ieškovui F. S., jo atstovei advokatei Danutei Puzirauskienei, atsakovams E. V., V. V., jų atstovei advokatei L. G., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyriaus atstovei M. S., trečiajam asmeniui M. B., trečiojo asmens UAB ,,Atskaitos taškas“ atstovei G. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo F. S. ieškinį atsakovams E. V., V. V., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriui, tretiesiems asmenims UAB ,,Terra Modus“, UAB ,,Atskaitos taškas“ ir M. B., dėl žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto ir žemės sklypo plano pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2Ieškovas F. S. kreipėsi į teismą prašydamas:

31. pripažinti negaliojančiu G. Š. personalinės įmonės 2002 m. spalio 1 d. sudarytą žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ribų paženklinimo aktą;

42. pripažinti negaliojančiu UAB „Terra Modus“ 2010 m. liepos 26 d. sudarytą žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ribų paženklinimo - parodymo aktą;

53. pripažinti negaliojančiu G. Š. personalinės įmonės sudarytą ir su Širvintų rajono žemėtvarkos skyriumi suderintą žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr( - ), planą;

64. pripažinti negaliojančiu UAB „Terra Modus“ sudarytą ir su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyriumi suderintą žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), planą;

75. įpareigoti atsakovus E. V. ir V. V. pašalinti ieškovui F. S. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), valdymo pažeidimus, t. y. įpareigoti atsakovus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nusikelti ieškovui priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatytą tvorą;

86. priteisti iš atsakovų visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas nurodė, kad jis yra žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), savininkas. Šis žemės sklypas ribojasi su atsakovams E. V. ir V. V. priklausančiu žemės sklypu, kadastrinis Nr. ( - ). Šį žemės sklypą atsakovai įgijo su ieškovu sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu. G. Š. personalinės įmonės 2002 m. spalio 1 d. sudarytų žemės sklypo ribų paženklinimo akto bei žemės sklypo plano M:1000 pagrindu atsakovai savo žemės sklypo ribas įregistravo Nekilnojamojo turto registre. Ieškovui priklausančio žemės sklypo ribos Nekilnojamojo turto registre įregistruotos UAB „Terra Modus“ 2010 m. liepos 26 d. sudaryto žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akto bei žemės sklypo plano M: 1000 pagrindu. G. Š. personalinės įmonės ir UAB „Terra Modus“ parengtų dokumentų pagrindu ieškovui priklausančio žemės sklypo ir atsakovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo bendra riba kadastro žemėlapyje pažymėta ir įregistruota tokiu būdu, kad dalis ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo atsidūrė atsakovams priklausančiame žemės sklype. Šalys, sudarydamos žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandorį, buvo numatę kitokią abiejų žemės sklypų ribą. G. Š. personalinė įmonė, 2002 m. spalio 1 d., nustatydama ir paženklindama atsakovams priklausančio žemės sklypo ribas, pažeidė imperatyvias įstatymo normas, todėl 2002 m. spalio 1 d. sudaryto žemės sklypo ribų paženklinimo aktas ir su Širvintų rajono žemėtvarkos skyriumi suderintas žemės sklypo planas M 1:1000 pripažintini negaliojančias, remiantis LR CK 1.80 str., nuostatomis. Ieškovas nurodė, kad 2002 m. spalio 1 d. atliekant atsakovų žemės sklypo ribų paženklinimą jis, kaip gretimo žemės sklypo savininkas, nebuvo apie jį informuotas, nors Žemės ūkio ministerijos 1996-03-11 įsakymu Nr. 98 patvirtintos „Žemės sklypų parengimo, atliekant kadastrinius matavimus, metodikos“ 5.2. p., 5.3. p., 5.8 p. numatė jo kvietimą dalyvavimui šioje procedūroje. G. Š. personalinė įmonė neinformavo ieškovo apie atsakovų žemės sklypo ribų nustatymo procedūras, pažeidė nurodytus metodikos punktus, todėl ieškovas neturėjo galimybės išreikšti pozicijos nei dėl žemės sklypo ribų paženklinimo akto, nei jo pagrindu parengto žemės plano ydingumo. Jis nepasirašė nei žemės sklypo ribų paženklinimo akte, nei jo pagrindu parengtame žemės sklypo plane, todėl Širvintų rajono žemėtvarkos skyrius neturėjo jokio teisinio pagrindo patvirtinti atsakovams priklausančio žemės sklypo ribų ir leisti jas įregistruoti kadastro žemėlapyje. Nurodyti pažeidimai laikytini esminiu ieškovo teisių pažeidimu, kadangi ieškovas kategoriškai nesutinka su G. Š. personalinės įmonės atliktais matavimais ir jų pagrindu įregistruota atsakovams priklausančio žemės sklypo riba. Vietoj ieškovo į ribų paženklinimo procedūrą be pagrindo buvo pakviesta buvusi ieškovo žemės sklypo savininkė N. S., kuri taip pat nepasirašė žemės sklypo ribų paženklinimo akte. Šias aplinkybes yra pripažinusi ir Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos savo 2010-06-10 rašte. Ieškovas, pasirašydamas UAB „Terra Modus“ 2010 m. liepos 26 d. sudarytą žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ribų paženklinimo - parodymo aktą bei jo pagrindu parengtą žemės sklypo planą, suklydo iš esmės, todėl žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas ir jo pagrindu parengtas žemės sklypo planas pripažintini negaliojančias, remiantis LR CK 1.90 str. nuostatomis. Ieškovas niekada nebūtų pasirašęs UAB „Terra Modus“ parengtų dokumentų, jei būtų supratęs, kad tokiu būdu jis iš esmės tik patvirtina G. Š. personalinės įmonės vykdytų kadastrinių matavimų metu užfiksuotus kaimyninio žemės sklypo duomenis, kuriuos siekė nuginčyti, sudarydamas sandorį su UAB „Terra Modus“. UAB „Terra Modus“ parengto žemės sklypo paženklinimo - parodymo ir žemės sklypo plano pagrindu buvo iš esmės pakeistas pirkimo - pardavimo sutartimi šalių, ieškovo ir atsakovų, sutartas objektas. Ieškovas niekada neketino atsakovams parduoti tokio žemės sklypo, koks šiuo metu yra įregistruotas kadastro žemėlapyje. Ieškovo nesutikimą su kaimyninio žemės sklypo matavimais, be kita ko, patvirtina tai, jog jis nuosekliai siekė, kad minėti matavimai būtų panaikinti, rašė įvairius skundus ir kitais būdais siekė apginti savo pažeistas teises. Atsakovo UAB „Terra Modus“ parengtą žemės sklypo planą pasirašė, manydamas, kad jis iš tikrųjų atitinka jo valią, kuri visada buvo nukreipta į G. Š. personalinės įmonės parengtų kaimyninio žemės sklypo ribų paženklinimo akto ir jo pagrindu parengto žemės sklypo plano nuginčijimą, todėl žinodamas tikrąją reikalų padėtį, ieškovas nebūtų pasirašęs ginčijamų UAB „Terra Modus“ parengtų dokumentų. Taip pat, atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Terra Modus“ parengtą žemės sklypo planą ieškovas pasirašė, būdamas poliklinikoje, todėl negalėjo išsamiai išnagrinėti, kokį dokumentą pasirašo. Be to, dokumentus pasirašė manydamas, jog jie paneigia G. Š. personalinės įmonės atliktus kaimyninio žemės sklypo kadastrinius matavimus. 2012 m. birželio 15 d. UAB „DPG SYSTEMS“ atliko ieškovui priklausančio žemės sklypo matavimus ir sudarė šio žemės sklypo planą. Iš šio plano matyti, kad atsakovai ieškovui priklausančiame žemės sklype be jo sutikimo pasistatė tvorą, tokiu būdu apribodami ieškovo galimybę jam nekliudomai valdyti visą žemės sklypą. Tvora patenka į ieškovo žemės sklypo teritoriją net ir pagal šiuo metu viešame registre įregistruotą žemės sklypų ribą, todėl ieškovas prašo įpareigoti atsakovus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nusikelti ieškovo žemės sklype savavališkai pastatytą tvorą.

10Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyrius atsiliepime nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir kad jis šioje byloje nepagrįstai įtrauktas atsakovu. Atsakovas nurodė, kad ne ieškovas, o kitas pilietis F. S. su žmona B. S. 2002-04-30 pardavė M. B. ir atsakovams E. V. ir V. V. 1 ha ploto žemės sklypą ( - ), todėl ieškovas neteisus ieškinyje nurodydamas, kad šalys, sudarydamos žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandorį, buvo numatę kitokią abiejų žemės sklypų ribą. 2002 m. atsakovai ir M. B. pradėjo rengti jų žemės sklypo detalųjį planą, G. Š. personalinė įmonė atliko šio žemės sklypo kadastrinius matavimus ir atidalijimo projektą. Kadastriniai matavimai atlikti 2002-10-01, žemės sklypo ribų paženklinimo aktai pasirašyti taip pat 2002-10-01. Vilniaus apskrities viršininko 2005-01-28 įsakymu Nr. 2.3-488-89 atsakovų ir M. B. žemės sklypai buvo atidalyti atsakovams suformuojant atskirą 0,5155 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nr. 10-2-2, o M. B. - 0,5154 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nr. 10-2-1. Ieškovo skundai 2009-12-04 Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir 2010-05-07 Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo ribų buvo išnagrinėti ir nustatyta, kad G. Š. atlikdama žemės sklypų (kadastro Nr. ( - )ir kadastro Nr. ( - )) pažeidė Žemės sklypų parengimo, atliekant geodezinius matavimus, metodikos, patvirtintos Žemės ūkio ministerijos 1996-03-11 įsakymu reikalavimus. Nacionalinė žemės tarnyba įvertino G. Š. personalinės įmonės parengtų žemės sklypų Nr. 10-2-1 (kadastro Nr. ( - )) ir Nr. 1-2-2 (kadastro Nr. ( - )) planų grafinius duomenis (linijų ilgius) ir sulyginus juos su žemės sklypo Nr. 10 ribų paženklinimo abrise bei šio žemės sklypo padalinimo projekte M 1:10 000 nurodytais duomenimis, nustatė nesutapimus. Sulyginus žemės sklypo Nr. 10 ribų paženklinimo abriso grafinius duomenis bei šio žemės sklypo padalinimo projekto M 1:10 000 grafinius duomenis taip pat nustatyti nesutapimai, tačiau iš žemės sklypo Nr. 10 ribų paženklinimo abriso ir žemės sklypo Nr. 10 padalinimo projekto M 1:10 000 negalima vienareikšmiškai nustatyti linijos tarp riboženklių Nr. 4 ir Nr. 5 ilgio, kadangi abrise šis ilgis nenurodytas, o padalinimo projekte M 1:000 nurodytas, tačiau neįvertintas linijos kreivumas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žemės sklypo Nr. 10-2-2 (kadastro Nr. ( - )) apskaičiuota ploto skirtumo paklaida (0,0309 ha) yra mažesnė už maksimalią leistiną ploto paklaidą (0,0500 ha). Atlikus ieškovo žemės sklypo kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų bei riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, buvo nustatyta, kad jo plotas yra 1,6012 ha. Iki sklypo kadastrinių matavimų jis buvo 1,55 ha. Atkreiptinas dėmesys, kad žemės sklypo plotas po kadastrinių matavimų nesumažėjo, bet leistinumo ribose padidėjo. Darytina išvada, kad žemės sklypo ribų paženklinimo aktas 2002-10-01, kurį pasirašė buvusi žemės sklypo savininkė N. S., o ne ieškovas, yra procedūrinis pažeidimas ir formalus, ir nereiškia, kad žemės sklypas buvo paženklintas klaidingai, be to, ieškovas savo vėlesniais veiksmais sutiko su žemės sklypo riba ir atliktais kadastriniais matavimais. Todėl, manytina, kad ginčijamas 2002-10-01 žemės sklypo ribų paženklinimo aktas ir žemės sklypo planas įstatymo normoms neprieštarauja. Ieškovas sutiko su žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), UAB „Terra Modus“ 2010-07-28 atliktais kadastriniais matavimais, su žemės sklypo bendra riba su atsakovais, todėl nėra juridinio pagrindo pripažinti negaliojančiu UAB „Terra Modus“ 2010-07-26 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir planą.

11Atsakovai E. V. ir V. V. atsiliepimu prašė ieškovo F. S. patikslintą ieškinį dėl 1-4 reikalavimų atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo atsakovų naudai jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, o dėl ieškinio 5 reikalavimo sudaryti taikos sutartį ir bylą nutraukti. Atsakovai nurodė, kad jie niekada nebuvo susitarę su ieškovu dėl jokios „kitokios“ žemės sklypo ribos, nes žemės sklypą pirko ne iš ieškovo, o iš jo tėvo bei jo žmonos. Jokiais įrodymais nepagrįstas ieškovo teiginys, kad bendra žemės sklypų riba nustatyta tokiu būdu, jog dalis ieškovui priklausančio žemės sklypo neva „atsidūrė“ atsakovams priklausančiame žemės sklype. Pirma, ieškinyje visiškai neįrodyta, neparemta jokiais skaičiavimais ir paaiškinimais kur konkrečiai abiejuose ginčijamuose žemės sklypų planuose turėjo būti nustatyta, jo manymu, „tinkama“ žemės sklypų riba. Ieškovas neįrodė jokio konkretaus savo žemės sklypo ploto, netekto dėl neva netinkamo ribos nustatymo. Atvirkščiai, po ginčo kadastrinių matavimų atlikimo ieškovui priklausančio žemės sklypo plotas ne nesumažėjo, o padidėjo nuo 1,55 ha iki 1,6012 ha. Antra, atsakovai įsigijo žemės sklypą, suformuotą pagal preliminarius matavimus, kuris pagal vėliau patvirtintą ir šiuo metu galiojantį detalųjį planą bei žemės sklypo padalinimo projektą buvo patikslintas, atliekant kadastrinius matavimus. Ieškovo ginčijamo atsakovų žemės sklypo plano kadastro duomenys pilnai atitinka galiojančio detaliojo plano bei galiojančio žemės sklypo padalinimo projekto duomenis (atitinka juose nustatytas sklypų ribas, jų posūkio taškų koordinates, riboženklių vietas ir kt.). Juos patvirtinantys viešojo administravimo subjektų sprendimai yra galiojantys ir nenuginčyti. Todėl atsakovų žemės sklypo kadastriniai duomenys negali būti pripažinti netinkamais, o juos atspindintis žemės sklypo planas panaikintas. Trečia, ginčo situaciją buvo ištyrusi tiek Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, tiek VAVA Širvintų rajono žemėtvarkos skyrius, tačiau nei viena iš šių kompetentingų žemėtvarkos srityje institucijų nenustatė tariamo fakto, kad ieškovo žemės sklypo ir atsakovų sklypo bendra riba ginčijamuose dokumentuose būtų nustatyta netinkamai, pažeidžiant ieškovo interesus. Ieškovo nurodytas pažeidimas, padarytas atliekant žemės sklypo ribų paženklinimą pagal 2002-10-01 aktą yra procedūrinio/formalaus pobūdžio, savaime nereiškiantis atlikto paženklinimo ir kadastrinių matavimų klaidingumo. Ieškovo nedalyvavimas 2002-10-01 ribų paženklinime neturėjo jo teisėms ir teisėtiems interesams jokios reikšmės ir pasekmių, nes savo vėlesniais veiksmais ieškovas pats patvirtino sutikimą su 2002-10-01 nustatyta žemės sklypo riba ir jos kadastriniais duomenimis. Ieškovo bandymas šio procedūrinio pažeidimo pagrindu teigti apie G. Š. personalinės įmonės parengto 2002-10-01 žemės sklypo ribų paženklinimo akto ir žemės sklypo plano prieštaravimą imperatyvioms įstatymo normoms ir reikalauti jų pripažinimo negaliojančiomis pagal CK 1.80 str., yra nepagrįstas. Kaip imperatyvias normas ieškovas nurodo ŽŪM 1996-03-11 įsakymu Nr. 98 patvirtintos „Žemės sklypų parengimo, atliekant kadastrinius matavimus, metodikos“ 5.2. p., 5.3. p., 5.8 p. Šie metodikos punktai užtikrina ne visuomenės interesą, o tik privataus asmens (kaimyninio žemės sklypo savininko) privatų interesą dalyvauti ribų paženklinimo procedūroje. Jų pažeidimas (ieškovo nepakvietimas dalyvauti ir jo nedalyvavimas ženklinimo procedūroje) savaime jokios neigiamos įtakos visuomenei ir jos interesui nedaro. Taigi nei ginčijamas 2002-10-01 ribų paženklinimo aktas, nei jo pagrindu parengtas žemės sklypo planas jokiai imperatyviai įstatymo normai neprieštarauja. Ieškovas neįrodė, kad jo žemės sklypo ribų paženklinimo aktas (2010-07-26) ir žemės sklypo planas UAB „Terra Modus“ parengti jam iš esmės suklydus (sandorio negaliojimas CK 1.90 str. 1 d. pagrindu). Sudarant 2010-07-26 ribų paženklinimo aktą bei ieškovo žemės sklypo planą neegzistavo jokios klaidingos prielaidos nei apie žemės sklypų ribos kadastrinius duomenis, nei apie ribą žyminčių riboženklių vietas. Ieškovas puikiai orientavosi šalių žemės sklypų bendros ribos ir ją žyminčių riboženklių klausimuose, turėjo savo poziciją jų išdėstymo klausimu, tad 2010-07-26 ribų paženklinimo metu jis tikrai galėjo suvokti kur yra nustatoma jo žemės sklypo riba ir ar tai atitinka jo poziciją. Kadangi ieškovas pasirašė tiek aktą, tiek žemės sklypo planą, akivaizdžiai turėdamas galimybę suvokti šalių žemės sklypų bendros ribos vietą, galima padaryti išvadą, jog 2010 m. ieškovas savo paties laisva valia su šia sklypų bendra riba sutiko. Tai, kad ieškovas, praėjus beveik dviem metams, pradėjo ginčyti žemės sklypų kadastrinius duomenis liudija apie jo nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą savo teisėmis, todėl jos negali būti ginamos teisme. Tokį ieškovo elgesį ir paprasčiausią norą pakenkti galimai paaiškina tarp šalių jau seniai susiklostę konfliktiniai asmeniniai santykiai. Ieškovo teiginys, jog pasirašydamas UAB „Terra Modus“ parengtą savo sklypo planą jis suklydo, nes buvo poliklinikoje, taip pat yra nesąžiningas. Ieškovas neįrodė klaidingos prielaidos dėl esminių faktų egzistavimo, nepateikė jokių įrodymų, kad žemės sklypo planą pasirašė poliklinikoje. Niekas nevertė ieškovo nagrinėti žemės sklypo plano poliklinikoje bei sutikti jį ten pasirašyti. Visa tai įrodo, kad ieškovo suklydimas (jei jo ir būta) negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, kas atitinkamai reiškia negalimumą ginčyti šio sandorio CK 1.90 str. pagrindu. Pagal UAB „DPG systems“ parengtą žemės sklypo planą, atsakovų įrengtos tvoros buvimo vieta per 18-25 cm. patenka į ieškovo žemės sklypo plotą. Atsakovai savo tvorą įrengė vadovaudamiesi paties ieškovo savo žemės sklype įrengtos tvoros kraštiniais stulpais (UAB „DPG systems“ plane jie pažymėti nuorodomis „0,25 m.“). Jei ieškovas mano, kad nedidelis (18-25 cm.) tvoros įrengimo vietos nukrypimas nuo kadastrinės sklypų ribos jam yra esminis ir šalintinas, atsakovai pasiruošę visiškai pašalinti savo tvorą ir suteikti ieškovui galimybę ateityje savo sąskaita pačiam atitverti savo sklypą nuo atsakovų sklypo. Jei vis dėlto ieškovas pageidautų turėti abu sklypus skiriančią tvorą, tačiau ateityje nenorėtų daryti nuosavų investicijų į jos įrengimą, tuomet atsakovai siūlo visgi palikti dabartinę tvorą esamoje vietoje. Šiuo klausimu ieškovo iškeltą ginčą atsakovai pasiruošę išspręsti taikiai.

12Tretysis asmuo UAB „Atskaitos taškas“ atsiliepime nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka, mano, kad jis nepagrįstas ir todėl atmestinas. Byla teisminga Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai, nes ieškovo prašomi panaikinti G. Š. personalinės įmonės 2002 m. spalio l d. sudaryti žemės sklypo ribų paženklinimo aktas ir žemės sklypo (Kadastrinis Nr. ( - )) planas M 1:1000 yra individualaus pobūdžio teisės aktai. Ieškovas yra ženkliai praleidęs mėnesio terminą šiems aktams ginčyti. Jeigu teismas bylą nagrinės ir atsakovai pareikš prašymą taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimams ginti, UAB „ ATSKAITOS TAŠKAS“ tokiai pozicijai pritaria. Žemės sklypo ribų paženklinimo aktas ir žemės sklypo planas M 1:1000 nėra sandoriai, todėl ieškinio teisinis pagrindas yra nepagrįstas.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad N. S. priklausė 4,65 ha žemės ūkio paskirties ( - ). 2001 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 4208-89 buvo patvirtintas šio žemės klypo padalijimo į tris sklypus projektas ir 4,65 ha žemės ūkio paskirties sklypas padalintas į 2,10 ha, 1 ha ir 1,55 ha žemės sklypus. 1 ha žemės sklypą iš N. S. 2002 m. sausio 22 d. nupirko ieškovo tėvai F. S. ir B. S., kurie 2002 m. balandžio 30 d. pardavė E. V., V. V. ir M. B.. 1,55 ha žemės sklypą iš N. S. 2002 m. sausio 22 d. nupirko ieškovas F. S..

152002 m. spalio 1 d. G. Š. personalinė įmonė sudarė žemės sklypo, esančio ( - ), ribų paženklinimo aktą, o taip pat su Širvintų rajono žemėtvarkos skyriumi suderino žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinį planą. 2010 m. liepos 26 d. UAB „Terra Modus“ sudarė žemės sklypo, esančio ( - ) ribų paženklinimo - parodymo aktą, pagal jį parengė ir su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyriumi suderinto žemės sklypo planą. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti aukščiau nurodytus paženklinimo aktus ir žemės sklypų planus.

16Dėl G. Š. personalinės įmonės sudaryto žemės sklypo ribų paženklinimo akto ir žemės sklypo plano panaikinimo.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad 2002 m. spalio 1 d. G. Š. personalinė įmonė sudarė žemės sklypo, esančio ( - ), ribų paženklinimo aktą, kuriame pasirašė atsakovai ir paženklinimo akto rengėja G. Š., o gretimo sklypo savininko ieškovo F. S. parašo paženklinimo akte nėra. Ieškovas nurodo, kad ženklinant žemės sklypą ir sudarant jo planą buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nors, nes sudarant žemės sklypo paženklinimo aktą nedalyvavo gretimo sklypo savininkas. Teismas sutinka, kad žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas yra privalomas kadastrinių matavimų dokumentas, neatskiriamas nuo žemės sklypo ribų matavimo bylos, t. y. sudėtinė jos dalis. Tik esant tinkamai surašytam žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktui gali būti rengiamas žemės sklypo geodezinių matavimų planas ir tik tada žemėtvarkos skyrius gali derinti žemės sklypo planą bei gali būti tikslinami žemės sklypo kadastriniai matavimai viešajame registre. Todėl gretimo sklypo savininko nedalyvavimas sudarant žemės sklypo ribų paženklinimo –parodymo aktą yra pagrindas jį panaikinti. Tačiau šiuo atveju atsakovų E. V., V. V. ir trečiojo asmens atstovės G. Š. parodymais nustatyta, kad ženklinant atsakovų žemės sklypą ieškovas dalyvavo ir jokių prieštaravimų nepareiškė, o baigus matavimus ir surašius aktą pasirašyti atsisakė nurodydamas, kad ne jis yra gretimo sklypo savininkas. Atsižvelgiant į tai, G. Š. žemės sklypo plane davė pasirašyti N. S., kuri buvo gretimo sklypo savininkė iki parduodant jį ieškovui. Nors ieškovas nepasirašė žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte, ji dalyvavo ženklinant sklypą ir vien parašo nebuvimas, teismo nuomone, nelaikytinas minėtos tvarkos pažeidimu, sudarančiu pagrindą jį panaikinti. Juolab, kad ieškovas jokių pastabų dėl matavimų nepareiškė ir į teismą kreipėsi tik po beveik dešimties metų. Tai, jog žemės klypo ribos nustatytos tinkamai pagal riboženklius, iš dalies patvirtina ir UAB 2010 m. liepos 26 d. UAB „Terra Modus“ sudarytas žemės sklypo, esančio ( - ), ribų paženklinimo - parodymo aktas, kuriame pasirašė ieškovas ir žemės sklypų ribos visiškai sutampa, nors vėliau ieškovas šį aktą ėmė ginčyti.

18Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, jog Kadastro žemėlapis rengiamas ir tikslinamas naudojantis georeferencinių duomenų bazėmis, Nekilnojamojo turto registro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu, t. y. pagal matavimus vietovėje Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą brėžinį, kuriame yra pažymėtos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys. Ta aplinkybė, kad žemės sklypo plane pagal preliminarius matavimus, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimą pripažinti aktus neteisėtais, nurodytos žemės sklypo ribos skiriasi nuo po tikslių geodezinių matavimų parengto žemės sklypo plane nurodytų ribų, nesudaro pagrindo pripažinti, kad buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, nes žemės sklypo preliminarūs matavimai, kuriais remiasi ieškovas, nėra pakankamas įrodymas tokiai išvadai, nes tai tik preliminarūs duomenys ir nenurodytos žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Be to, ieškovas G. Š. personalinės įmonės nustatyto žemės sklypo ribas ginčija tik nedidelėje dalyje, nurodydamas, kad matuojant atsirado papildomi du taškai. Šiuo atveju, G. Š. personalinė paaiškino, kad pagal sklypo reljefą neįmanoma sklypo pamatuoti, todėl papildomai buvo pažymėti du taškai ant kalno ir klonyje. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, kad G. Š. personalinės įmonės sudaryti žemės sklypo ribų paženklinimo aktas ir žemės sklypo planas prieštarautų ieškovo nuosavybės teisių dokumentams, pripažintina, kad žemės sklypo ribų paženklinimo aktas ir žemės sklypo planas parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų ir yra teisėtas bei galiojantis.

19Nesudaro pagrindo priešingai išvadai ir ieškovo atstovės nurodytas precedentas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-796-413/2013, nes skiriasi faktinės aplinkybės, t.y. šiuo atveju ieškovas dalyvavo paženklinant žemės sklypą.

20Dėl UAB „Terra Modus“ sudaryto žemės sklypo ribų paženklinimo akto ir žemės sklypo plano panaikinimo.

21Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti UAB „Terra Modus“ sudarytą žemės sklypo ribų paženklinimo aktą ir žemės sklypo planą CK 1.90 straipsnio pagrindu, t.y. sudarius suklydus.

22Pažymėtina, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos dalyvaujant žemės sklypo esamam ar būsimam savininkui, taip pat gretimų sklypų savininkams ir naudotojams. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Terra Modus“ ieškovui priklausančio žemės sklypo ribas paženklino dalyvaujant ieškovui. Ieškovas, kurio prašymu buvo atliekami šie kadastriniai matavimai, pasirašydamas savo sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte, patvirtino, kad sutinka su tokiomis jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribomis, kurios nurodytos minėtame akte. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti ieškovo po geodezinių matavimų suformuoto žemės sklypo ribas pagal 2010 m. liepos 26 d. UAB „Terra Modus“ sudarytą žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą ir žemės sklypo planą, tuo pagrindu, kad ieškovas iš esmės suklydo pasirašydamas žemės sklypo ribų nustatymo ir paženklinimo aktą, nėra teisinio pagrindo. Suklydimas, kaip nurodoma teismų praktikoje, – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. G. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-33/2004; 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje E. M. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2006; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. G. v. S. M., bylos Nr. 3K-3-504/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje J. S. v. S. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-531/2009; kt.).

23Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Atitinkamo sandorio pagrindu šalims atsiranda teisės ir pareigos; dėl to kiekvienas asmuo, prieš sudarydamas sandorį, turi patikrinti, kokias pareigas pagal sandorį įgis, kokias – praras. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo nurodomų aplinkybių, jo paaiškinimų, jis manydamas, kad G. Š. personalinė įmonė neteisingai atliko matavimus, pasamdė UAB „Tera Modus“ savo sklypui pamatuoti, todėl, teismo vertinimu, mažai tikėtina, jog ieškovas būtų nesigilinęs į dokumentus ir nesuprasdamas ką pasirašo, juos pasirašė. Priešingos išvados neleidžia daryti ir ieškovo pateikti dokumentai apie K. B. mirtį ir rūpinimąsi motina, nes K. B. mirė 2012 m. rugsėjo 13 d., o UAB „Tera Modus“ dokumentus parengė 2010 m. liepos mėnesį. Be to, UAB „Tera Modus“ parengti matavimai ne be ieškovo valios buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, o juos ieškovas ginčyti pradėjo tik daugiau kaip po metų. Tuo pačiu pažymėtina, kad atlikus tiksliuosius matavimus ieškovo žemės sklypas ne sumažėjo, o padidėjo, t.y. jo teisės nebuvo pažeistos.

25Remiantis aukščiau išdėstytu ieškinys dalyje dėl G. Š. personalinės įmonės ir UAB „Terra Modus“ sudarytų žemės sklypo ribų paženklinimo aktų ir žemės sklypo planų panaikinimo atmestinas.

26Dėl savavališkai pastatytos tvoros nukėlimo.

27Kaip jau minėta, ieškovas įpareigoti atsakovus E. V. ir V. V. pašalinti ieškovui F. S. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), valdymo pažeidimus, t. y. įpareigoti atsakovus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nusikelti ieškovui priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatytą tvorą.

28Nustačius, jog žemės sklypų planai yra aiškūs ir atitinka žemės sklypų ribas, atsakovams E. ir V. V. priklausančios tvoros dalis, kuri esanti ieškovo sklype turi būti nukelta. Faktą, jog dalis tvoros yra ieškovo sklype pripažįsta ir patys atsakovai V. Atsižvelgiant į tai, šis ieškinio reikalavimas yra tenkinamas ir atsakovai įpareigojami per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nusikelti ieškovui priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatytą tvorą.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

30CPK 93 str. nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 1910 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovai V. – 3620 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškinys patenkintas 20 procentų, atitinkamai iš atsakovų V. priteisiama 20 procentų ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 382 Lt, o atsakovams V. iš ieškovo priteisiama 80 procentų jų patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 2896 Lt, kadangi buvo atmesta 80 procentų ieškinio reikalavimų. Tarpusavyje išlaidas įskaičius iš ieškovo atsakovams 2514 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovams nepriteisiama 300 Lt už antstolio paslaugas, nes šiuo įrodymu teismas nesivadovavo. Taip pat ieškovui patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik iš atsakovų V., kadangi buvo patenkintas ieškovo reikalavimas dėl tvoros nugriovimo, o atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyrius šioje dalyje jokių veiksmų neatliko.

31Proporcingai paskirstomos ir 68 Lt pašto išlaidų.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, n u s p r ę s t a:

33Ieškinį tenkinti iš dalies.

34Įpareigoti atsakovus E. V. (a.k. ( - ) ir V. V. (a.k. ( - ) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nusikelti ieškovui F. S. (a.k. ( - ) priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatytą tvorą.

35Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti atsakovui V. V. (a.k. ( - ) iš ieškovo F. S. (a.k. ( - ) 2514 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

37Priteisti iš atsakovo V. V. (a.k. ( - ) 13,6 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

38Priteisti iš ieškovo F. S. (a.k. ( - ) 54,4 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Širvintų rajono apylinkės teismą.

40Teisėjas

41Linas Zinkevičius

42

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. Ieškovas F. S. kreipėsi į teismą prašydamas:... 3. 1. pripažinti negaliojančiu G. Š. personalinės įmonės 2002 m. spalio 1 d.... 4. 2. pripažinti negaliojančiu UAB „Terra Modus“ 2010 m. liepos 26 d.... 5. 3. pripažinti negaliojančiu G. Š. personalinės įmonės sudarytą ir su... 6. 4. pripažinti negaliojančiu UAB „Terra Modus“ sudarytą ir su... 7. 5. įpareigoti atsakovus E. V. ir V. V. pašalinti ieškovui F. S.... 8. 6. priteisti iš atsakovų visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovas nurodė, kad jis yra žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinis Nr.... 10. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 11. Atsakovai E. V. ir V. V. atsiliepimu prašė ieškovo F. S. patikslintą... 12. Tretysis asmuo UAB „Atskaitos taškas“ atsiliepime nurodė, kad su ieškovo... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad N. S. priklausė 4,65 ha žemės ūkio... 15. 2002 m. spalio 1 d. G. Š. personalinė įmonė sudarė žemės sklypo,... 16. Dėl G. Š. personalinės įmonės sudaryto žemės sklypo ribų paženklinimo... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2002 m. spalio 1 d. G. Š. personalinė... 18. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 1 dalis... 19. Nesudaro pagrindo priešingai išvadai ir ieškovo atstovės nurodytas... 20. Dėl UAB „Terra Modus“ sudaryto žemės sklypo ribų paženklinimo akto ir... 21. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti UAB „Terra Modus“ sudarytą žemės... 22. Pažymėtina, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu... 23. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies,... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo nurodomų aplinkybių, jo... 25. Remiantis aukščiau išdėstytu ieškinys dalyje dėl G. Š. personalinės... 26. Dėl savavališkai pastatytos tvoros nukėlimo.... 27. Kaip jau minėta, ieškovas įpareigoti atsakovus E. V. ir V. V. pašalinti... 28. Nustačius, jog žemės sklypų planai yra aiškūs ir atitinka žemės sklypų... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 30. CPK 93 str. nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame... 31. Proporcingai paskirstomos ir 68 Lt pašto išlaidų.... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 33. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Įpareigoti atsakovus E. V. (a.k. ( - ) ir V. V. (a.k. ( - ) per vieną... 35. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti atsakovui V. V. (a.k. ( - ) iš ieškovo F. S. (a.k. ( - ) 2514 Lt... 37. Priteisti iš atsakovo V. V. (a.k. ( - ) 13,6 Lt pašto išlaidų į valstybės... 38. Priteisti iš ieškovo F. S. (a.k. ( - ) 54,4 Lt pašto išlaidų į valstybės... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 40. Teisėjas... 41. Linas Zinkevičius... 42. ...