Byla 2-714-840/2014
Dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. K. 2014-03-17 skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų ir

Nustatė

2Pareiškėjas L. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų prašydamas panaikinti antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 patvarkymą dėl lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 ir 2014-03-06 Turto aprašą Nr. K039082 (b.l. 5-7).

3Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-09 patvarkymu Nr. K040181 pareiškėjo L. K. skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla Nr. 0117/13/00196 perdavė jį nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui (b.l. 3-4).

4Suinteresuotiems asmenims: L. K. (D.) (skolininkei, pareiškėjo L. K. sutuoktinei); išieškotojai – UAB „General Financing; pareiškėjo skundžiamą antstolio patvarkymą vykdančiam pareiškėjo darbdaviui – AB „Vilma“, apie šios bylos nagrinėjimo vietą ir laiką tinkamai pranešta (b.l. 36-45), atsiliepimai į skundą nepateikti, taip pat nepateikti prašymai atidėti šios bylos nagrinėjimą.

5Pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas.

6Susipažinus su vykdomąja byla Nr. 0117/13/00196 nustatyta, kad:

7- antstolis Darius Jonaitis 2013-03-06 patvarkymu priėmė vykdyti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013-02-11 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-93-925/2013 dėl 11823,25 Lt skolos, 201,23 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 361,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš L. D. (a.k. ( - ) UAB „General Financing“ naudai;

8- antstolis Darius Jonaitis 2013-03-06 paskaičiavo vykdymo išlaidas ir priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės bei išsiuntė skolininkei L. D. raginimą įvykdyti sprendimą, t.y. sumokėti 12385,48 Lt dydžio skolą ir 367,17 Lt dydžio vykdymo išlaidas, iš viso: 12752,65 Lt. Antstolio raginimas įvykdyti sprendimą skolininkei įteiktas 2013-03-08 asmeniškai;

9- antstolis Darius Jonaitis 2013-03-07 atliko skolininkės L. D. duomenų patikrą įvairiose duomenų bazėse ir nustatė, kad: skolininkė yra ištekėjusi – L. K., jos sutuoktinis – L. K., a.k. ( - ) skolininkė registruoto turto neturi, tačiau skolininkės sutuoktinio vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas – butas Vilniuje ir žemės sklypas Vilniaus r. sav., taip pat transporto priemonė; ir skolininkė, ir jos sutuoktinis dirba;

10- antstolis Darius Jonaitis 2013-03-20 perskaičiavo vykdymo išlaidas (iš viso: 2146,99 Lt) ir priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei išsiuntė 2013-03-20 patvarkymus skolininkės ir jos sutuoktinio L. K. darbdaviams dėl skolos išieškojimo, t.y. AB Kaišiadorių paukštynui (skolininkės darbdavys) ir AB Dvarčionių keramikai (skolininkės sutuoktinio darbdavys) – išieškoti ir iš vieno, ir iš kito darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų 14532,47 Lt skolos, kiekvieną mėnesį išskaičiuojant 70 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Antstolis Darius Jonaitis, reaguodamas į L. K. skundą, 2013-04-15 patvarkymu nutarė atšaukti patvarkymus dėl skolos išieškojimo iš skolininkės L. K. ir jos sutuoktinio L. K. darbo užmokesčių bei pasiūlė išieškotojui UAB „General Financing“ kreiptis į teismą dėl išieškomos skolos (prievolės) kilmės nustatymo. Vis tik dalis pinigų iš skolininkės darbo užmokesčio buvo išieškota ir paskirstyta. Skolininkė L. K. 2013-04-19 nutraukė darbo teisinius santykius;

11- antstolis Darius Jonaitis 2013 m. kovą atliko skolininkės L. D. duomenų patikrą įvairiose kredito įstaigose, 2013 m. gegužę nustatė, kad skolininkė dirba UAB „Cesta“, perskaičiavo vykdymo išlaidas (iš viso: 2188,84 Lt), 2013-05-03 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir išsiuntė patvarkymą skolininkės darbdaviui – išieškoti iš skolininkės darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų 14574,32 Lt skolos, kiekvieną mėnesį išskaičiuojant 70 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Be to, 2013-05-03 patvarkymais antstolis Darius Jonaitis areštavo skolininkės pinigines lėšas – 14574,32 Lt dydžio sumai – kredito ištaigose AB SEB banke ir Swedbank, AB. Dalis pinigų iš skolininkės darbo užmokesčio išieškota ir paskirstyta. Skolininkė L. K. 2013-10-22 nutraukė darbo teisinius santykius;

12- antstolis Darius Jonaitis 2014 m. sausį nustatė, kad skolininkė L. K. niekur nedirba, o jos sutuoktinis L. K. dirba AB „Vilma“;

13- 2014-03-06 Turto aprašu Nr. K039082 antstolis Darius Jonaitis areštavo skolininkės L. K. sutuoktinio L. K., dirbančio AB „Vilma“, gaunamą darbo užmokestį 13000,00 Lt sumai ir 2014-03-06 patvarkymu nurodė skolininkės sutuoktinio darbdaviui AB „Vilma“ areštuoti skolininkės L. K. sutuoktinio L. K. nurodyto dydžio darbo užmokestį (b.l. 11-13);

14- antstolis Darius Jonaitis 2014-03-06 patvarkymu pasiūlė suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl skolininkei L. K. tenkančios turto dalies, esančios su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo (b.l. 10).

15Susipažinus su Lietuvos teismų informacine sistema Liteko, nustatyta, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2014 m. balandį pradėta civilinė byla Nr. 2-642-753/2014 pagal pareiškėjos UAB „General financing“ prašymą dėl skolininkui priklausančios dalies bendrame su kitais asmenimis turte nustatymo (suinteresuoti asmenys byloje: L. D.-K., L. K. ir antstolis Darius Jonaitis). Ši civilinė byla dar neišnagrinėta.

16Pareiškėjas L. K. prašo teismo panaikinti antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 patvarkymą dėl lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 ir 2014-03-06 Turto aprašą Nr. K039082 motyvuodamas tuo, kad šiuo metu, antstoliui areštavus jo darbo užmokestį 13000,00 Lt sumai, jis ir jo sutuoktinė (skolininkė) neteko vienintelio pragyvenimo šaltinio, nes darbo užmokestis jam nebeišmokamas. Nagrinėjamu atveju antstoliui buvo privalu vadovautis Lietuvos Respublikos CPK 668 str. 1 d. nuostata (išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), kuri pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą nuo 2013-01-01 yra 1000,00 Lt) ir areštuoti tik jam priklausančio darbo užmokesčio dalį, viršijančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą (MMA).

17Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-04-14 nutartimi buvo patenkintas pareiškėjo L. K. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nustatyti antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 patvarkymui dėl piniginių lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 apribojimai – leista pareiškėjo L. K. darbdaviui AB „Vilma“ kiekvieną mėnesį išmokėti L. K. priklausantį darbo užmokestį, neviršijantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio.

18Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

19Pagal Lietuvos Respublikos CPK 666 str. 1 d. išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į jų turtą, jų dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat į jų dalį jungtinėje nuosavybėje.

20Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui <...> kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Šiuo atveju galima aprašyti ir areštuoti ne daugiau negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (Lietuvos Respublikos CPK 675 str. 2 d., 677 str. 2 d.). Iki skolininko dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja sutuoktinių turtą, įskaitant ir gautą iš darbinės veiklos (Lietuvos Respublikos CK 3.88 str. 1 d. 5 p.), išskyrus tą pajamų dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas (Lietuvos Respublikos CPK 668 str. 1 d., 736 str.).

21Nagrinėjamos atveju antstolis Darius Jonaitis skundžiamu patvarkymu iš esmės sustabdė viso skolininkės L. K. sutuoktiniui L. K. priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimą. Areštuota suma – 13000,00 Lt, skolininkės L. K. sutuoktinio L. K. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal vykdomojoje byloje esančius duomenis ir pareiškėjo pateiktą darbo sutartį ir atsiskaitymo lapelį (b.l. 14-17) – apie 1300,00 Lt.

22Nors įstatymas – Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. – numato teisę antstoliui areštuoti skolininko sutuoktinio turtą, bet kuriuo atveju antstolis, prieš atlikdamas tam tikrus veiksmus, privalo įvertinti tokių veiksmų įtaką visų vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, antstolis skundžiamu patvarkymu areštavo visą skolininkės L. K. sutuoktinio L. K. darbo užmokestį, t.y. sustabdė viso darbo užmokesčio mokėjimą, nepalikdamas pareiškėjui L. K. teisės laisvai naudotis ir disponuoti bent dalimi jam teisėtai priklausančio darbo užmokesčio sumos. Toks viso darbo užmokesčio mokėjimo sustabdymas iki tol, kol nėra nustatyta skolininko dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, negali būti laikomas teisėtu, pagrįstu ir atitinkančiu vykdymo proceso tikslus bei bendruosius teisės principus. Be to, net išieškojimą reglamentuojančios Lietuvos Respublikos CPK normos neleidžia iš skolininko išieškoti daugiau, nei numatyta įstatyme, o šiuo atveju antstolis nepaisė Lietuvos Respublikos CPK įtvirtintų su darbo užmokesčiu susijusių vykdymo proceso normų ir areštavo visą skolininkės sutuoktinio darbo užmokestį, taip pažeisdamas jo konstitucinę teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str.), o taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.).

23Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvada, jog pareiškėjo L. K. skundas dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų yra pagrįstas tik iš dalies, t.y. antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 Turto aprašas Nr. K039082 iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas (iš esmės neviršija išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti reikiamos sumos), o antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 patvarkymas dėl lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl panaikintinas. Taip pat panaikintinos šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 510 str., 513 str., teismas

Nutarė

25Pareiškėjo L. K. 2014-03-17 skundą iš dalies tenkinti – panaikinti antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 patvarkymą dėl skolininkės L. K., a.k. ( - ) sutuoktinio L. K., a.k. ( - ) darbo užmokesčio AB „Vilma“ j.a.k. 120094086, arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196.

26Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-04-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – antstolio Dariaus Jonaičio 2014-03-06 patvarkymui dėl piniginių lėšų arešto vykdomojoje byloje Nr. 0117/13/00196 taikytus apribojimus.

27Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

28Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė rašytinio... 2. Pareiškėjas L. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Dariaus... 3. Antstolis Darius Jonaitis 2014-04-09 patvarkymu Nr. K040181 pareiškėjo L. K.... 4. Suinteresuotiems asmenims: L. K. (D.) (skolininkei, pareiškėjo L. K.... 5. Pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas.... 6. Susipažinus su vykdomąja byla Nr. 0117/13/00196 nustatyta, kad:... 7. - antstolis Darius Jonaitis 2013-03-06 patvarkymu priėmė vykdyti... 8. - antstolis Darius Jonaitis 2013-03-06 paskaičiavo vykdymo išlaidas ir... 9. - antstolis Darius Jonaitis 2013-03-07 atliko skolininkės L. D. duomenų... 10. - antstolis Darius Jonaitis 2013-03-20 perskaičiavo vykdymo išlaidas (iš... 11. - antstolis Darius Jonaitis 2013 m. kovą atliko skolininkės L. D. duomenų... 12. - antstolis Darius Jonaitis 2014 m. sausį nustatė, kad skolininkė L. K.... 13. - 2014-03-06 Turto aprašu Nr. K039082 antstolis Darius Jonaitis areštavo... 14. - antstolis Darius Jonaitis 2014-03-06 patvarkymu pasiūlė suinteresuotiems... 15. Susipažinus su Lietuvos teismų informacine sistema Liteko, nustatyta, kad... 16. Pareiškėjas L. K. prašo teismo panaikinti antstolio Dariaus Jonaičio... 17. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-04-14 nutartimi buvo patenkintas... 18. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 666 str. 1 d. išieškojimas iš fizinių... 20. Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu skolininkui... 21. Nagrinėjamos atveju antstolis Darius Jonaitis skundžiamu patvarkymu iš... 22. Nors įstatymas – Lietuvos Respublikos CPK 667 str. 1 d. – numato teisę... 23. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 510 str., 513 str.,... 25. Pareiškėjo L. K. 2014-03-17 skundą iš dalies tenkinti – panaikinti... 26. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo... 27. Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 28. Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...