Byla A2-247-601/2013
Dėl termino atnaujinimo prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir proceso atnaujinimo, civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, baigto įsiteisėjusiu Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. A. prašymą dėl termino atnaujinimo prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir proceso atnaujinimo, civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, baigto įsiteisėjusiu Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėja A. A. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009. Nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu pareiškėjos A. A. ir pareiškėjo V. A. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo tenkino bendru sutikimu, ištuokė ir patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodė, kad teismo sprendimu padalintas ne visas santuokoje įgytas turtas t. y. nepadalintas 0,6814 ha žemės sklypas, ( - ), Vilniaus mieste, bei kitas santuokoje įgytas turtas. Žemės sklypo padalijimo klausimas buvo atidėtas. Ribotos atsakomybės bendrovė ,, ( - )“ įsteigta būnant santuokoje (įregistruota 2003 m. rugpjūčio 11 d.), steigėjas V. A., valdomų akcijų dalis 100 procentų, nominali akcijų vertė 11 943 00 rublių, šios įmonės akcijos yra sutuoktinių nepadalinta nuosavybė. Proceso atnaujinimo pagrindas – naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu bei teismo sprendime padaryta aiški teisės taikymo klaida (nepagrįstai neišspręstas žemės sklypo padalijimo klausimo) (t. 4, b. l. 2-8).

5Prašo atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Tai, kad padaryta aiški teisės taikymo klaida sužinojo po Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-11475-127/2011 paminėjus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 20 d. nutarimą. Kad buvęs vyras nuslėpė įmonės ,, ( - )“ buvimo faktą sužinojo tik 2011 m. lapkričio 6 d., išvertus iš Rusijos Federacijos institucijų gautą 2011 m. spalio 20 d. raštą. Trijų mėnesių terminas pasibaigė 2012 m. vasario 6 d. Į teismą anksčiau negalėjo kreiptis, nes turėjo rūpintis senyvo amžiaus bei lėtinėmis ligomis sergančia mama. Tik 2012 m. vasario 24 d. ieškovė sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokatė L. L. (t. 4, b. l. 9-12).

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir atnaujinti procesą Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 atmetė. Nustatė, kad dėl proceso atnaujinimo kreiptasi 2012 m. liepos 11 d. Pareiškėja prašė atnaujinti proceso terminą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (kurios pareiškėjai nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu) ir pirmosios instancijos teismo sprendime padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos (kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą). Teismas nurodė, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė turi būti tokia, kuri buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma, o tapo žinoma jau įsiteisėjus teismo sprendimui ir turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visiškai kitas sprendimas. Pareiškėjai apie santuokoje įgytą ir nepadalintą turtą buvo žinoma iki nutraukiant santuoką ir jokios naujos aplinkybės nepaaiškėjo. Ji žinojo apie įmonę RAB „( - )“, kad akcininkas yra V. A.. Santuokos nutraukimo byloje šalys susitarė išbraukti iš dalintino turto sąrašo 0,6814 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniaus m. sav., jiems buvo išaiškinta ir jie suprato, kad ateityje neteks teisės šio sklypo dalinti pagal taisykles, taikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdomam turtui. Tai, kad ieškovė rūpinosi savo ligota motina nelaikyta svarbia priežastimi, trukdžiusia pasinaudoti teisine advokatų pagalba (t. 4, b. l. 148-151).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir atnaujinti procesą Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009

8(t. 5, b. l. 1-3). Motyvuose nurodė:

 1. Santuokos nutraukimo metu nagrinėjant bylą teismas pareikalavo išbraukti iš dalintino turto sąrašo žemės sklypą 0,6814 ha, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus m. sav., todėl nekilo abejonių, kad teismas galėjo padaryti teisės taikymo klaidą. Sklypas yra pripažintas bendrąja jungtine nuosavybe.
 2. Ruošiant dokumentus dėl santuokos nutraukimo pasitikėjo vyru ir jo advokatu.
 3. Apie įmonę RAB ,, ( - )“ nebuvo žinoma, jei būtų žinojusi – būtų reikalavusi didesnės kompensacijos. Buvo suklaidinta V. A., kad įmonė parduota dar santuokos metu. Vienintelis akcininkas buvo V. A., kuris Rusijoje be pareiškėjos sutikimo galėjo parduoti akcijas, todėl nekilo abejonių, kad akcijos neparduotos.
 4. Nesutinka su teismo išvada, kad ligotos mamos slaugymas nėra svarbi priežastis terminui atnaujinti. Teismas nesivadovavo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Pareiškėja yra vienintelis vaikas, mama rūpinasi ir ją slaugo, keletą kartų per savaitę lankosi Kaune. Mamai diagnozuotos sunkios ligos.

9Pareiškėjas V. A. prašo atskirąjį skundą atmesti (t. 5, b. l. 17-21). Motyvuose nurodė:

 1. Pareiškėjos mamos sveikatos būklė negali būti pripažinta objektyvia aplinkybe, sutrukdžiusia jai kreiptis teisinės pagalbos į advokatą. Pareiškėja turėjo visas galimybes realizuoti savo teisę kreiptis į teismą įstatymo nustatytais terminais.
 2. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad ji nepertraukiamai slaugė mamą. Jos materialinė padėtis gera ir galėjo pasinaudoti samdomos slaugytojos paslaugomis mamai prižiūrėti. Pareiškėjos ir motinos gyvenamoji vieta nėra tame pačiame mieste, todėl pareiškėja jos nepertraukiamai neslaugė. Z. K. nenustatytas būtinas slaugos poreikis, nėra paskirta slaugytoja.
 3. Melaginga informacija, kad su advokate sudarė teisinių paslaugų sutartį tik 2012 m. vasario 24 d., kadangi 2011 m. spalio 20 d. iš Rusijos Federacijos gauta informacija adresuota būtent jos advokatei L. L..
 4. Kreiptis į Rusijos Federacijos institucijas dėl informacijos suteikimo apie įmonės akcijas galėjo ir santuokos nutraukimo metu. Apie akcijas žinojo anksčiau nei gavo 2011 m. spalio 20 d. Rusijos Federacijos atsakymą. Pareiškėjai buvo žinoma ne tik apie esantį turtą, bet ir apie itin didelius įmonės įsipareigojimus.
 5. Dėl santuokos nutraukimo sutartis sudaryta laisva valia. Kad žemės sklypas yra išbrauktas iš dalintino turto sąrašo jai buvo žinoma pasirašant sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėja privalėjo būti atsakinga, apdairi ir rūpestinga bei tinkamai atstovauti savo interesus.
 6. Vilniaus apygardos teismas nėra priėmęs procesinio sprendimo dėl žemės sklypo 0,6814 ha, esančio ( - ), Vilniaus m. sav., pripažinimo bendrąja jungtine nuosavybe.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Byloje kilo ginčas dėl civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių proceso atnaujinimo pagrindus ir tvarką, taikymo. Proceso civilinėje byloje atnaujinimo instituto tikslas – papildomos, su instancine teismų procesinių sprendimų patikra nesusijusios, galimybės peržiūrėti galimai neteisėtus ir nepagrįstus teismų sprendimus sukūrimas. Tokia galimybė savo esme yra konkuruojanti su įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo privalomumo principu (CPK 18 str.), neigiamai įtakojanti teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, todėl negali būti vertinama kaip absoliuti. Dėl nurodytos priežasties proceso atnaujinimo instituto teisiniu reglamentavimu turi būti sukuriama pusiausvyra tarp konkuruojančių pamatinių teisinių vertybių. Praktinė šios pusiausvyros įgyvendinimo išraiška – CPK 370 straipsnio 3 dalis, pagal kurią prašymas dėl proceso atnaujinimo patenkinamas tik teismui nustačius aplinkybių, jog prašymas pateiktas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, visumą.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo byloje, remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktuose nustatytais pagrindais: 1) naujai paaiškėjus esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (2 p.) ir 2) jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (9 p.). Atsižvelgiant į nurodytą įstatymo formuluotę, darytina išvada, kad procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu gali būti atnaujintas egzistuojant reikšmingų sąlygų visumai: pirma, kad prašyme nurodytos aplinkybės egzistavo bylos nagrinėjimo metu; antra, kad šių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas nežinojo ir negalėjo žinoti; trečia, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės turi esminę reikšmę byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumui ir/ar pagrįstumui. Tuo pačiu procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu atnaujintinas, kai: pirma, kad teismas teisės normos taikymo klaidą padarė netinkamai taikydamas tiek proceso, tiek materialiosios teisės normas, antra, kad klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, daranti sprendimą (nutartį) neteisėtą, bei trečia, kad pagrindas atnaujinti civilinę bylą nurodytu pagrindu gali būti imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai, neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir panašūs atvejai.

14Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje taip pat konstatavo termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleidimo faktą. Vadovaujantis CPK 368 straipsnio 1 dalimi, prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduotas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Nurodyta formuluotė termino pradžią sieja būtent su pareiškėjo sužinojimo apie proceso atnaujinimui reikšmingas aplinkybes faktu. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jei nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip 5 metai, o Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu atveju – jei nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau nei 1 metai.

15Nagrinėjamu atveju matyti, kad civilinė byla dėl santuokos nutraukimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo išnagrinėta Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Atsakovė prašo atnaujinti teismo procesą minėtoje byloje, nurodydama, kad nutraukiant santuoką padalytas ne visas santuokoje įgytas turtas, t. y. liko nepadalintas 0,6814 ha žemės sklypas, esantis ( - ), Vilniaus m. sav. ir RAB ,, ( - )“ įmonės turtas. Proceso atnaujinimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių grindžia tuo, kad realiai, tik gavusi iš Rusijos Federacijos raštą ir jį 2011 m. lapkričio 6 d. išvertus į lietuvių kalbą, paaiškėjo, kad įmonė

16,,( - )“ neparduota ir egzistuoja V. A. vardu (terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo suėjo 2012 m. vasario 6 d.). Žemės sklypas, esantis ( - ), Vilniaus m. sav., Alytaus rajono apylinkės teismo santuokos nutraukimo byloje buvo išbrauktas iš dalintino turto balanso ir tik Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 2011 m. spalio 5 d. priėmus nutartį, kurioje nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi suformuota praktika, jog teismas turi išspręsti bendro turto padalijimo klausimą, be kitų privalomai spręstinų santuokos nutraukimo padarinių, nepriklausomai nuo to, kokiu CK 3.49 straipsnio 2 dalyje nustatytu būdu nutraukiama santuoka, bei pasikonsultavusi su advokate (sudaryta teisinių paslaugų sutartis 2012 m. vasario 24 d.), ieškovė suprato, kad teismas padarė teisės taikymo klaidą.

17Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti terminą prašymui dėl termino atnaujinimo paduoti ir procesą atnaujinti.

18Prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti numatytas bendras 3 mėnesių terminas (CPK 368 str. 1 d.), kuris taikytinas nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, ir kurį praleidus teismas gali atnaujinti. Taigi prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti pradžia siejama ne tik su subjektyviu konkretaus asmens sužinojimo apie reikšmingas aplinkybes faktu, bet ir su objektyvia galimybe tokias aplinkybes sužinoti. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašyme nurodytos termino praleidimo priežastys būtų pripažintos svarbiomis. Matyti, kad pareiškėja neginčija, jog yra praleidusi terminą prašymui atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Nurodė, kad laiku kreiptis į teismą negalėjo dėl šeimyninių aplinkybių, taigi iš esmės termino praleidimo priežastimi nurodė tik sunkią mamos būklę (turėjo ja rūpintis, slaugyti). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad rūpinimasis ligota mama ir būtinybė nuolat pas ją gyventi Kaune nelaikytina svarbia priežastimi, sutrukdžiusia jai kreiptis į advokatus teisinės pagalbos per nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Kaip teisingai pažymėjo Alytaus rajono apylinkės teismas, byloje esantys rašytiniai patvirtina, kad tiek santuokos nutraukimo metu, tiek rašant raštą Rusijos Federacijai (2011 m. spalio 6 d. atsakymas Nr. 04-46/12356 adresuotas advokatei L. L.;

19t. 4, b. l. 62-63) ar byloje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo ieškovė galėjo naudotis ir naudojosi advokatės teisine pagalba, todėl realiai turėjo galimybę laiku kreiptis į teismą ir įgyvendinti teisę dėl proceso atnaujinimo. Be to, aplinkybė, kad su advokate teisinių paslaugų sutartis sudaryta 2012 m. vasario 24 d., o ieškovės prašymas teismui dėl proceso atnaujinimo pateiktas tik 2012 m. liepos 11 d., patvirtina, kad terminas nėra praleistas nežymiai (praleisti daugiau nei 4 mėnesiai) ir net naudodamasi profesionalaus teisininko paslaugomis ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir apdairi įgyvendindama savo procesines teises. Darytina išvada, kad priežastys 3 mėnesių terminui dėl prašymo dėl proceso atnaujinimo paduoti nelaikytinos svarbiomis ir ieškovei realiai buvo visos galimybės laiku kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo.

20Nurodytų aplinkybių visuma leidžia teismui daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė pagrįstai ir teisėtai, ginčijamą nutartį naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra jokio pagrindo.

21Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Atskirąjį skundą atmesti.

23Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėja A. A. kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą... 5. Prašo atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Tai, kad... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi prašymą... 7. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės... 8. (t. 5, b. l. 1-3). Motyvuose nurodė:
 1. Santuokos nutraukimo... 9. Pareiškėjas V. A. prašo atskirąjį skundą atmesti (t. 5, b. l. 17-21).... 10. Atskirasis skundas atmestinas. ... 11. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 12. Byloje kilo ginčas dėl civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl... 14. Pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje taip pat konstatavo... 15. Nagrinėjamu atveju matyti, kad civilinė byla dėl santuokos nutraukimo ir... 16. ,,( - )“ neparduota ir egzistuoja V. A. vardu (terminas prašymui dėl... 17. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti numatytas bendras 3 mėnesių... 19. t. 4, b. l. 62-63) ar byloje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties... 20. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia teismui daryti išvadą, jog pirmosios... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 22. Atskirąjį skundą atmesti.... 23. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį palikti...