Byla 2S-2020-343/2013
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. A. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas dėl žyminio mokesčio grąžinimo, civilinėje byloje Nr. A2-3101-835/2012 pagal pareiškėjos A. A. prašymą suinteresuotiems asmenims V. A. ir Danske bankas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/200 pagal pareiškėjų A. A. ir V. A. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja A. A. prašymu (t. 3, b.l. 36) kreipėsi į teismą, prašydama grąžinti jai sumokėtą ir nepanaudotą 9 531 Lt dydžio žyminį mokestį, ir nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi netenkino jos prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-485-470/2009, už kurį pareiškėja buvo sumokėjusi 9 531 Lt žyminio mokesčio. Neatnaujinus proceso pareiškėjos reikalavimai nebuvo nagrinėjami iš esmės, todėl žyminis mokestis nebuvo panaudotas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 11 d. nutartimi (t. 3, b.l. 56) pareiškėjos prašymą dėl žyminio mokesčio grąžinimo atmetė nurodydamas, kad CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punkte reglamentuotas atvejis, kai žyminis mokestis ar jo dalis grąžinama, jei atsisakoma priimti ieškinį, prašymą ar skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo. Teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 išnagrinėjo iš esmės ir 2012 m. spalio 9d. priėmė motyvuotą nutartį, kuria pareiškėjos prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir atnaujinti procesą Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 atmetė. Teismas pareiškėjos prašymą, kurį pareiškėja apmokėjo prašomu grąžinti 9531 Lt žyminiu mokesčiu, išnagrinėjo ir priėmė procesinį sprendimą, todėl laikytina, kad žyminis mokestis panaudotas, dėl ko nėra jokio teisinio pagrindo jį grąžinti, kadangi, netenkinus pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą, nelaikytina, kad jos pareiškimo reikalavimai nebuvo nagrinėjami iš esmės.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu (t. 3, b.l. 58-59) pareiškėja prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3101-835/2012 ir grąžinti žyminį mokestį, sumokėtą civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 dėl proceso atnaujinimo žyminis mokestis neturėjo būti mokamas, kadangi šioje byloje buvo nagrinėjamas pareiškimas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio atleidžiami sutuoktiniai už prašymus nutraukti santuoką, o CPK 83 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad CPK 83 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėja nekėlė naujos bylos dėl turto padalinimo ieškininės teisenos tvarka, o siekė atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje, todėl prašymas atnaujinti praleistą terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir pats pareiškimas dėl proceso atnaujinimo neturėjo būti apmokestintas žyminiu mokesčiu.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad neatnaujinus proceso ištuokos byloje pareiškėjos reikalavimai dėl santuokinio turto padalinimo buvo nagrinėjami iš esmės, kad buvo priimtas procesinis sprendimas ir todėl žyminis mokestis buvo panaudotas. Pirmosios instancijos teismas sprendė klausimą dėl praleisto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, o ne patį proceso atnaujinimo klausimą, t. y. klausimas buvo nagrinėjamas remiantis CPK XXXVII skyriaus taisyklėmis, kai tuo tarpu teismas nenagrinėjo proceso atnaujinimo klausimo remiantis CPK XVII skyriaus taisyklėmis ir nepriėmė nutarties atsisakyti atnaujinti procesą, t. y. klausimo iš esmės nesprendė.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b.l. 64-66) V. A. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Nesutikimas su atskiruoju skundu grindžiamas šiais motyvais:

  1. CPK 83 straipsnio 2 dalies nuostata nagrinėjamu atveju negali būti taikoma, kadangi procesą prašo atnaujinti vienas iš pareiškėjų – A. A., inicijuodama civilinę bylą ginčo teisenos tvarka, kas leidžia spręsti, kad byla nagrinėjama ne ypatingosios, o ginčo teisenos tvarka, t. y. šalys šioje byloje turi priešingus interesus. Iš pateikto atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo aiškiai matyti, kad procesą prašo atnaujinti ne abu pareiškėjai, o viena A. A., kuri kelia turtinius reikalavimus V. A., su kuriais šis nesutinka. CPK 80 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad turtiniuose ginčuose už prašymus dėl proceso atnaujinimo CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos.
  2. Alytaus rajono apylinkės teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 išnagrinėjo iš esmės ir 2012 m. spalio 9 d. priėmė nutartį, kuria pareiškėjos prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir atnaujinti procesą Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 atmetė. Teismas pareiškėjos prašymą išnagrinėjo, nutarties atsisakyti jį priimti nepriėmė, todėl negalima sutikti, kad teismas išskirtinai nagrinėjo tik pareiškėjos prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir nesprendė kitų prašymo reikalavimų. Teismas neatnaujino proceso dėl praleisto termino, pareiškėjos prašymą išnagrinėjo ir priėmė vieną iš procesinių sprendimų, numatytų CPK 371 straipsnyje, dėl ko laikytina, kad pareiškėjos prašymas buvo išspręstas iš esmės.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Šioje byloje keliamas teismo nutarties, kuria atsisakyta grąžinti žyminį mokestį, sumokėtą už prašymą dėl proceso atnaujinimo, pagrįstumo klausimas, dėl kurio apeliacinės instancijos teismas ir pasisako.

11Žyminio mokesčio, mokėtino už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių, trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl ginčo dalyko, pareiškimą jau pradėtoje byloje, pareiškimą ypatingosios teisenos bylose, dydis reglamentuotas CPK 80 straipsnyje. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktu ypatingosios teisenos bylose mokėtinas vieno šimto litų žyminis mokestis, išskyrus CPK numatytus atvejus. Minėto straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose), o turtiniuose ginčuose už prašymus dėl proceso atnaujinimo CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. Pažymėtina, kad CPK 80 straipsnio normos, numatančios konkrečius atvejus, kuriais mokėtinas žyminis mokestis už pareiškiamus procesinius dokumentus, o taip pat žyminio mokesčio dydį, yra įsakmios. Tai reiškia, kad jose nustatytas žyminis mokestis yra visuotinis ir jį privalo sumokėti kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi į teismą apginti jo pažeistą ar ginčijamą teisę ar įstatymų saugomą interesą. Išimtys atitinkamiems subjektams ir atvejai, kuriais jie atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nustatyti CPK 83 straipsnio 1 ir 2 dalyse. CPK 83 straipsnyje yra išvardinti atvejai, kada, atsižvelgiant į civilinėje byloje vykstančio materialinio teisinio ginčo pobūdį, byloje dalyvaujančio asmens teisinį statusą ar materialinę padėtį, suinteresuoti asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo civilinėse bylose. CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodyta, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu (CK 3.51 straipsnis) ir vieno sutuoktinio prašymu (CK 3.55 straipsnis) atleidžiami sutuoktiniai. CPK 83 straipsnio 1 dalyje numatyti asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat už prašymus dėl proceso atnaujinimo (CPK 83 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu CPK 87 straipsnyje yra numatyti atvejai, kada suinteresuotam asmeniui, sumokėjusiam žyminį mokestį, jis yra grąžinamas. Vienas iš tokių atvejų – žyminio mokesčio grąžinimas suinteresuotam asmeniui, kai sumokėta žyminio mokesčio daugiau, negu numato įstatymai (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Nustatyta, kad pareiškėja A. A. prašymu (t. 2, b.l. 2-8) kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, pripažinti jos asmenine nuosavybe 51 procentą (duomenys neskelbtini), juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), akcijų, pripažinti V. A. asmenine nuosavybe 49 procentus (duomenys neskelbtini), juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), akcijų bei 0,6814 ha žemės sklypą, esantį adresu (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Tuo pačiu pareiškėja pateikė teismui pareiškimą (t. 2, b.l. 9-12), kuriuo prašė atnaujinti praleistus terminus prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 paduoti. Pareiškėja, pateikusi prašymą dėl proceso atnaujinimo, sumokėjo 9 531 Lt žyminio mokesčio (t. 2, b.l. 13). Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartimi (t. 2, b.l. 148-151) pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir atnaujinti procesą Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009 atmesti. Minėta teismo nutartis Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-247-601/2013 palikta nepakeista (t. 3, b.l. 28-32). Nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, nagrinėtoje Alytaus rajono apylinkės teisme, 2009 m. rugsėjo 14 d. sprendimu (t. 2, b.l. 39-56) buvo patenkintas pareiškėjų A. A. ir V. A. pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, t. y. minėta civilinė byla nagrinėta ypatingosios teisenos tvarka pagal pareiškėjų prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

13Pareiškėja A. A. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, nagrinėtoje ypatingosios teisenos tvarka pagal pareiškėjų (sutuoktinių) pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, už kurį pareiškėjai žyminio mokesčio neturėjo mokėti, kadangi jie, remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktu, atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009, kurioje pareiškėja prašė atnaujinti procesą, pareiškimas paduotas dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, todėl civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo pareiškėja už pareikštą prašymą dėl proceso atnaujinimo neturėjo mokėti žyminio mokesčio nepriklausomai nuo to, kokį reikalavimą pareiškė dėl turto, esančio sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, padalinimo. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstu laiko suinteresuoto asmens V. A. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytą argumentą, jog nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl žyminio mokesčio grąžinimo neturėtų būti remiamasi CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktu, kadangi jame nurodyta, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu yra atleidžiami abu sutuoktiniai, o pareiškėja dėl proceso atnaujinimo kreipėsi viena, suinteresuotas asmuo šiam prašymui nepritaria. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien gramatinis šios CPK nuostatos aiškinimas, teigiant, kad tik abu sutuoktiniai gali būti atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo už prašymą dėl proceso atnaujinimo, neatsižvelgiant į šios normos prasmę ir ja siekiamus tikslus, galimas situacijas, kai būtent tik vienas iš buvusių sutuoktinių gali būti suinteresuotas proceso atnaujinimu, negali būti pateisinamas ir teisingas. Priešingai, laikantis nurodytos pozicijos, susidarytų situacija, kai pareiškėja, reikšdama prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, kurioje ji buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir kurioje nebuvo nagrinėtas turtinis ginčas, turėtų sumokėti žyminį mokestį kaip turtiniame ginče. Tokia situacija neatitiktų įstatymų leidėjo tikslų, siektų sutuoktinius atleidžiant nuo žyminio mokesčio mokėjimo civilinėse bylose dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, o kartu pažeistų CPK nuostatą, pagal kurią už prašymus dėl proceso atnaujinimo mokėtinas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas už pareiškimą ypatingosios teisenos bylose (CPK 80 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog pareiškėja už prašymą dėl proceso atnaujinimo neturėjo mokėti žyminio mokesčio, todėl ji žyminį mokestį sumokėjo be pagrindo.

14Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi išnagrinėjo tik klausimą dėl praleisto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti atnaujinimo. Kaip matyti iš minėtos nutarties rezoliucinės dalies, teismas atmetė ne tik pareiškėjos prašymą atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, bet ir prašymą atnaujinti procesą Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/2009. Nurodytą išvadą pagrindžia ir minėtos nutarties motyvuojami dalis, kurioje teismas iš esmės pasisakė ne tik dėl prašymo atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, bet ir dėl prašymo atnaujinti procesą, konkrečiai įvertindamas ir pareiškėjos nurodytus pagrindus bei aplinkybes procesui civilinėje byloje atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, negali būti laikoma, kad teismas pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo neišnagrinėjo iš esmės. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje vadovavosi CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, remiantis kuriuo sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami, kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą ir skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju teismas nei atsisakė priimti pateiktą prašymą, nei jį grąžino be sprendimo, kadangi 2012 m. spalio 9 d. nutartimi teismas pareiškėjos prašymą atmetė. Tačiau nors pirmosios instancijos teismas CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktą nagrinėjamu atveju taikė teisingai, tačiau neįvertino tos aplinkybės, kad pareiškėja už prašymą dėl proceso atnaujinimo neturėjo mokėti žyminio mokesčio, dėl ko nepagrįstai atsisakė grąžinti pareiškėjos byloje už pateiktą prašymą sumokėtą 9 531 Lt žyminį mokestį. Kaip jau buvo nurodyta, CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią žyminis mokestis grąžinamas kai žyminio mokesčio yra sumokėta daugiau, nei numato įstatymas. Kadangi pareiškėja už prašymą dėl proceso atnaujinimo neturėjo mokėti žyminio mokesčio, laikytina, jog ji sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, nei kad numato įstatymas. Nors pareiškėja pateiktame prašyme dėl žyminio mokesčio grąžinimo nurodyta aplinkybe ir nesirėmė, tačiau tai nesudaro pagrindo nagrinėjamu atveju netaikyti nurodytos nuostatos. Teismas turi tinkamai įvertinti bylos aplinkybes ir pritaikyti reikiamas teisės aktų nuostatas, kadangi preziumuojama, kad teismui yra žinomos teisės normos.

15Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas grąžinti pareiškėjai sumokėtą žyminį mokestį už prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, neteisingai taikė CPK normas, kas sudaro pagrindą skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas), pareiškėjos prašymą patenkinti ir remiantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu grąžinti pareiškėjai A. A. 9 531 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2012 m. kovo 4 d. mokėjimo nurodymu Nr. 03042112 per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, už prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-4585-470/200 pagal pareiškėjų A. A. ir V. A. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Atskirąjį skundą patenkinti.

18Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

19Prašymą patenkinti.

20Grąžinti pareiškėjai A. A. 9 531 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, sumokėto 2012 m. kovo 4 d. mokėjimo nurodymu Nr. 03042112 per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

21Nutarties vykdymą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

22Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja A. A. prašymu (t. 3, b.l. 36) kreipėsi į teismą, prašydama... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 11 d. nutartimi (t. 3, b.l.... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Atskiruoju skundu (t. 3, b.l. 58-59) pareiškėja prašo panaikinti Alytaus... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 3, b.l. 64-66) V. A. prašo Alytaus... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Žyminio mokesčio, mokėtino už kiekvieną ieškinį (pradinį ar... 12. Nustatyta, kad pareiškėja A. A. prašymu (t. 2, b.l. 2-8) kreipėsi į... 13. Pareiškėja A. A. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo... 14. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog teismas 2012 m. spalio 9 d.... 15. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 337 straipsnio 1... 17. Atskirąjį skundą patenkinti.... 18. Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį panaikinti ir... 19. Prašymą patenkinti.... 20. Grąžinti pareiškėjai A. A. 9 531 Lt (devynis tūkstančius penkis šimtus... 21. Nutarties vykdymą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti... 22. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....